Sponzorováno

Detoxikace organizmu vodou – jak pomáhá? 4.86/5 (28)

Detoxikace organizmu vodouPřekvapující! Ale pravdivé! 6 sklenic vody (1,5 l). Bez výdajů na léky, tabletky, injekce, diagnózy, na honoráře lékařům, atd. pouze pitím čisté vody a meditací se mohou léčit následující choroby. Podívejme se na seznam nemocí, které jsou léčeny touto terapií – pitím čisté vody.

Léčba vodou – tyto nemoci můžete vyléčit

1. Bolest hlavy
2. Krevní tlak (vysoký krevní tlak)
3. Anémie
4. Revmatismus (bolest v kloubech, svalech)
5. Progresivní paralýza
6. Obezita
7. Arterioskleróza (kornatění tepen)
8. Zánět vedlejších nosních dutin
9. Tachykardie (zrychlení srdeční činnosti)
10. Závrať
11. Kašel
12. Astma
13. Zánět průdušek
14. Tuberkulóza
15. Meningitida (zánět mozkových blan)
16. Ledvinové kameny
17. Urogenitální nemoci
18. Překyselení (acidita)
19. Gastroenteritida
20. Úplavice
21. Recto prolaps (výhřez konečníku)
22. Zácpa
23. Cukrovka
24. Oční nemoci
25. Oční krvácení, zánět oka
26. Nepravidelná menstruace
27. Leukémie
28. Rakovina dělohy
29. Rakovina prsu
30. Zánět hrdla

Jak dělat terapii nebo detoxikaci vodou?

1. Časně ráno, jakmile vstanete (dokonce bez toho, abyste si umyli zuby) vypijte 1,5 litru vody (5 – 6 sklenic). Umyjte si pak obličej a sedněte si k meditaci. Časově je to náročnější, ale vyplatí se to.
2. Zde je velmi důležité poznamenat, že nic jiného – žádné jiné nápoje ani žádné tuhé jídlo – by se nemělo jíst 1 hodinu před a po vypití 1,5 litru vody
3. Pokud je třeba, může být použita i vařená a filtrovaná voda

Je možné vypít najednou 1,5 litru vody?

Na začátku se může zdát obtížné vypít najednou 1,5 litru vody, ale dá se na to postupně zvyknout. Ze začátku můžete vypít nejdříve 4 poháry a zbytek asi po dvou minutách. Možná zjistíte, že potřebujete jít močit 2 – 3 krát za hodinu, ale po čase se to stane normální. Výzkumem a zkušenostmi je odsledované, že touto terapií se vyléčí během zaznamenaných dní následující nemoci:
Zácpa 1 den
– Kyselost 2 dny
– Cukrovka 7 dní
– Tlak krve a vysoký krevní tlak 4 týdny

Poznámka:
Doporučuje se, aby lidé, kteří trpí na arteriosklerózu, nebo revma tuto terapii praktikovali 3x denně, tj ráno, v poledne a večer, 1 hodinu před jídlem – během jednoho týdne a pak 2x denně až do vyléčení nemoci.

Jak pomáhá voda?

Pití obyčejné pitné vody správným způsobem čistí lidské tělo. Účinněji pročistí tlusté střevo, aby vytvářelo novou čerstvou krev, což je známé z lékařských termínů jako Haemotopaises. Je nepopiratelný fakt, že slizotvorné záhyby tlustého a tenkého střeva jsou touto metodou aktivovány právě tak jako teorie, že nová čerstvá krev se tvoří pomocí slizotvorných záhybů.

Pokud je tlusté střevo vyčištěné, pak se výživa z potravy přijímané několikkrát denně absorbuje a činností slizotvorných záhybů se promění na čerstvou krev. Krev je nejdůležitější při léčbě nemocí a obnově zdraví a proto by se tato voda měla pít v pravidelných intervalech.

Poznámka Regeneračního centra: přísun velkého množství vody najednou je zátěž na ledviny, proto doporučujeme začít opatrně, nebo poradit se zkušeným terapeutem.

Nejpřirozenější pročišťovací prostředek – pitná voda

Tělo dospělého člověka je tvořeno přibližně ze dvou třetin z vody – malé děti mají vyšší, staří lidé nižší podíl. Protože člověk vydává pocením, močí a stolicí denně velké množství vody, musí ji neustále opět doplňovat pitím. Tato pitná vody v lidském organismu slouží k rozmanitým účelům. Je dopravním prostředkem, zásobním médiem, prostředkem k ředění a chlazení a v neposlední řadě pročišťovací prostředkem. Voda, a to pokud možno čistá voda, je nejlepším čisticím prostředkem, který si můžete představit. V této funkci je pitná voda nenahraditelná – a už vůbec ne kávou, čajem, mlékem nebo jinými tekutinami. Pokud Vám bude lékař při chřipce radit, že byste měli při horečce hodně pít, pak je to nesprávné formulováno. Musel by říci: „Teď musíte pít hodně čisté vody!“ Jen čistá voda má totiž úplný čistící efekt. Už jste si někdy všimli skvrny, které zanechá na vaší koupelně běžná voda z vodovodu?

Pitná voda slouží nejen k zásobování organismu minerály, které jsou v ní rozpuštěné. Jen to jednou přepočítejte: podíl minerálů, které vaše tělo z pitné vody převezme, je tak malý, že v poměru k minerálům z potravy je zcela nepodstatný. Proto je reklama s těmito údajně tak dobrými a posilujícími minerály, které jsou obsaženy v minerální vodě, zcela absolutním nesmyslem. Jen vysloveně léčivé vody se zvláštním složením minerálů mohou mít smysl, pokud je samozřejmě člověk pije jen krátkodobě, k terapeutickým účelům. Všechny látky, které jsou v pitné vodě obsaženy, samozřejmě vyvolávají v těle nějaké procesy. Jedinou otázkou je, jak daleko jsou tyto procesy skutečně žádoucí.

Mnohé vyšetření jednoznačně prokázaly, že tvrdá pitná voda je pro organismus natrvalo vysloveně škodlivá. Přitom bychom si mohli pomyslet: „Výborně, tvrdá pitná voda mi dodá hodně vápníku, a ten pak může moje tělo použít proti vlastnímu překyselení.“ To je však bohužel velký omyl. Vápník se z pitné vody v organismu usazuje na různých nežádoucích místech. V oblastech se zvláště tvrdou vodou, např. ve Francii, neexistuje méně překyselení v organismu. Tvrdá voda vede paradoxně ke stavu kdy jste skutečně zavápnění a překyselení současně.

Sponzorováno

Pitná voda by měla být pokud možno čistá, bez anorganických nečistot – nejen bez minerálů, které si voda přináší z hlubin studní. Nesmí samozřejmě obsahovat ani dusičnany, pesticidy či jiné organické sloučeniny, které se do vody dostávají díky naší moderní civilizaci. Mezní hodnoty jsou zde v podstatě zavádějící, protože i malá množství škodlivin jsou nezdravé. Hromadí se a ve svém společném působení mohou být dokonce i ještě horší, než by člověk mohl podle „nevinných“ mezních hodnot znát. Víte sami, jak je příjemná měkká voda na mytí rukou a stejně příjemná je i pro náš organismus.

Lidstvo v průběhu svých dlouhých dějin vývoje také pilo hlavně měkkou vodu. Praxe, kdy vodu čerpáme z velkých hlubin – vodu – která po celá léta prosakovala kamennými vrstvami a mohla z nich uvolnit větší množství minerálů – tato praxe je ještě relativně nová. Dosud žil člověk hlavně z povrchové a dešťové vody. Tato povrchová voda, která např. v horní části stráně prosakuje do louky nebo lesa a na jejím konci opět vychází v podobě pramene, je zpravidla velmi měkká, zvláště ve vápenatých oblastech.

Také vědci v oboru přírodních věd dojdou – a doufejme, že brzy – k poznání, že v tomto světě není možné všechno pozorovat jen z materiálního hlediska. Existuje vyšší úroveň, existují jemnohmotné roviny a vyšší vibrace, existují informace, které mohou lpět na látce, aniž by je mohl člověk dnešními metodami měření fyzicky nebo chemicky změřit. To však neznamená, že tyto roviny neexistují. Vědecká elita to už dávno ví. Mnozí badatelé se však neodvažují to také přiznat, protože se obávají, že by tím mohla utrpět jejich autorita.

TIP: Jak detoxikují Číňané?

Strukturovaná voda – perfektní vodič informací

Voda je pro toto tvrzení zvlášť dobrým příkladem, a právě v oblasti vodní chemie a vyšetřování vody museli fyzici v posledních desetiletích velmi rozšířit své hranice. Voda je totiž vynikající nosič informací. V této souvislosti se hovoří o strukturované vodě. Ve struktuře vody jsou tyto informace obsaženy. Voda vděčí za svou strukturu stavbě z dipolárnych molekul, to znamená, že jeden atom kyslíku je sloučen s dvěma atomy vodíku, a oba prvky nejsou zrovna uspořádány v přímé linii, ale tvoří úhel 107o.

Toto uspořádání vede k tomu, že molekula vody, H2O, je na kyslíkové straně nabitá spíše záporně a na straně vodíku spíše kladně, takže dochází k ukládání molekul k sobě, a tím k vytváření vysoce komplexních koloidních struktur, které se nazývají cluster. Způsob, jakým je tento cluster vybudován, obsahuje rozdílné informace. Voda má tedy paměť. Proto se mohou ve vodě ukládat informace. Zvláště cenná je přirozeně strukturovaná voda v živých rostlinných buňkách. Proto byste měli jíst při vnitřním pročišťování a pro dostatečné zásobování informacemi co nejvíce ovoce a zeleniny.

Velmi zajímavé je, jak dokázali vyšetření Boltzmannovou institutu ve Vídni, že informace jsou ještě přinejmenším částečně obsažené v pitné vodě, dokonce i po destilaci. Především však tyto informace zůstávají i za nejrůznějšími filtračními systémy, které jsou v dnešní době nabízeny na trhu k čištění vody.

Jaká voda je nejvhodnější k detoxikaci?

Zástupci přírodní zdravovědy, zvláště známí z knih Fit for Life, 1. a 2. díl, přísahají na destilovanou vodu nebo vodu zbavenou minerálů prostřednictvím obrácené (reverzní) osmózy, která se v přírodě vyskytuje jako dešťová voda nebo rosa. Mnozí z nás se ale ve škole na hodinách chemie učili, že by člověk neměl pít destilovanou vodu, protože zbavuje organismus minerálů a tím škodí. To rozhodně není správné. Destilovaná voda totiž odebírá z organismu jen minerály ve formě mrtvé hmoty, které se jako usazeniny v pojivových tkáních snadno rozpouštějí a to je přesně to, co chceme dosáhnout. Ostatní minerály, které jsou zabudovány do živých buněk v orgánech, svalech, kostech a pod., destilovaná voda je neodebírá, ty nelze tak snadno odstranit.

Voda zbavená minerálů nebo s jejich malým obsahem, hlavně destilovaná voda, má extrémně dobrou schopnost vázat nečistoty v lidském organismu a dopravit je pryč. Proto u mnoha lidech zásluhou pití destilované vody dochází k silné detoxikaci, která se nezřídka označuje za otravu destilovanou vodou. Podle mého názoru tímto způsobem vznikla pohádka, že destilovaná voda je jedovatá. Někteří uvádějí, že destilovaná voda nechává v organismu ve formě osmózových procesů praskat buňky. I to je nesprávné, jedině pokud byste si nechali vodu ve větších množstvích vstřikovat intravenózně (nitrožilně).

Můžete samozřejmě sáhnout i po minerálkách, které jsou extrémně hubené na minerály, nebo po měkkých vodách bez přídavku kyseliny uhličité. Avšak destilovanou vodu pro baterie a žehličky nesmíte používat, jednak mohou obsahovat škodliviny nakolik je zřídka plněná pod přísným hygienickým dohledem, a nakonec často nejde o destilovanou vodu, ale o vodu, která by v bateriích nebo žehličkách mohla způsobit zvápenatění nebo jiné usazeniny.

Pokud si chcete navždy ušetřit vláčení lahví, kupte si destilační přístroj nebo přístroj na obrácenou (reverzní) osmózu, se kterým si vyrobíte svoji vlastní pitnou vodu. To se doporučuje hlavně pro kraje, kde je voda z vodovodu tvrdá až velmi tvrdá, chlorovaná nebo znečištěná dusičnany či jinými organickými sloučeninami, což je častým jevem. Takové přístroje jsou nutností v oblastech, kde je voda fluoridovaná. Fluor je velmi škodlivý. V takto postižených amerických velkoměstech se zvýšil počet onemocnění rakovinou o 20%.

Vodní vířič

Na oživení vody se také používá vodní vířič, který se přišroubuje na vodní kohoutek. Díky extrémně rychlému víření je v něm kilometrovým vodovodním vedením poškozena struktura vody měněna na čistou. Víření samo je prapůvodní energie, která se nachází všude v mikrokosmu a makrokosmu, v DNK a čakrách (energetických centrech) našeho těla, stejně jako v naší Mléčné dráze. Dokonce i krev v našich žilách proudí ve formě víření. Díky cílenému otáčení vpravo je voda schopná v organismu lépe vázat škodliviny a odstraňovat je. Vířením dochází k rozpuštění informací škodlivin ve vodě.

To je zvláště důležité, pokud žijete v kraji, kde je voda používaná vícekrát. V některých místech je voda po použití znovu v čistírnách vyčištěná a následně opět přečerpána do hlubin. Odtud se po čase opět odebírá a pouští do vodovodní sítě. Tento postup se několikrát opakuje, takže voda, i kdybyste ji destilace a čistili reverzní osmózou, obsahuje stále ještě nepříznivé informace, které mohou zatížit vaše zdraví.

VIDEO: Detoxikace organizmu

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva