Sponzorováno

Sexuální dysfunkce žen – které známe a jak na ně? 4.86/5 (7)

Sexuální dysfunkce žen - které známe a jak na ně?Termín v nadpisu dnešního článku označuje veškeré obtíže, které mohou ženě komplikovat plnohodnotné prožívání sexuálního styku. U mnoha z nich je možné nalézt více příčin. Je zřejmé, že sexualita žen je v mnoha ohledech spjata s jejich celkovou spokojeností v partnerském soužití, proto je i většinu obtíží možné efektivně mírnit párovou terapií.

Sexuální život je obvykle nedílnou součástí partnerského soužití. Pokud se zde objeví nějaké neshody, může to poznamenávat celkovou spokojenost obou zúčastněných. Zřejmým a velmi podstatným krokem je zde sdílení vlastních pocitů a společná snaha o řešení případného nesouladu.

Co jsou ženské sexuální dysfunkce?

Ženské sexuální dysfunkce lze charakterizovat jako poruchy sexuálních funkcí (touhy, vzrušení, orgasmu) a sexuální bolestivé poruchy, pro které platí jedno základní kritérium: jejich přítomnost musí být ženou vnímána jako něco nepříjemného, co jí dlouhodobější velmi překáží a příliš narušuje nejen její spokojenost se sexualitou, ale i její osobní a partnerský život. V takovém případě je nutné, aby žena vyhledala odbornou pomoc a podstoupila postupně několik vyšetření (Sexuolog., Psychiatr., Psycholog.). Jejich výsledkem může být i stanovení diagnózy sexuální dysfunkce a zejména určení její co nejefektivnější léčby.

Bolest při sexu

Mnoho žen trápí nepříjemné pocity během sexuálního styku. Pokud nejsou obtíže řešeny, může celá situace vyústit v odmítání styku bez náležitého vysvětlení důvodu partnerovi. Bolestivost se může objevit jako doprovodný jev při různých zánětlivých onemocněních a mykózách v této oblasti, ale příčinou může být též vaginismus nebo snížená lubrikace.

Při vaginismu dochází ke křečovitým stahům poševního vchodu, jejichž následkem je velmi obtížný až někdy zcela nemožný průnik při styku. Žena tyto stahy není schopna ovládat vůlí, jedná se o automatickou reakci. Vyvolávajícím faktorem bývají obvykle nějaké úzkostné pocity. Při léčbě se uplatňuje párová terapie i prostředky se znecitlivujícím účinkem, které trochu mírní sevření pochvy. Pokud je důvodem bolestivosti nedostatečné zvlhčení pochvy, je možné k němu přispět zejména předehrou před samotným stykem, pomoci může též používání lubrikačního gelu.

Premenstruační tenze

Některé ženy mají nepříjemné pocity již několik dní před očekávaným příchodem menstruace. Ty mohou negativně poznamenávat jejich zájem o sex i vzrušivost. V léčbě nachází uplatnění zejména zklidňující prostředky. Často je zde kombinace i s partnerskými konflikty v tomto období, jelikož žena je více podrážděná, snadno dochází k výkyvům její nálady.

Nízká sexuální vzrušivost

O tomto problému se často hovoří také jako o frigiditě. Hlavní obtíží je zde pro ženu dosažení a udržení optimálního zvlhčení pochvy. To ztěžuje průběh celého pohlavního styku, který se pro ženu může stát bolestivý a velmi nepříjemný. Pomoci může odstranění rušivých faktorů z partnerského života, užití lubrikačního gelu, ale i autoerotika (masturbace).

Sponzorováno

Při poruchách genitálního sexuálního vzrušení je převážně u ženy při jakékoliv formě sexuální stimulace přítomna pouze minimální tumescence vulvy, objevuje se pouze slabá vaginální lubrikace, avšak žena subjektivně sexuální vzrušení prožívá. Porucha subjektivního sexuálního vzrušení se u ženy projevuje tím, že u ní zcela chybí nebo jsou značně oslabené prožívané pocity sexuálního vzrušení, avšak fyzické reakce vzrušení včetně vaginální lubrikace jsou u ní přítomny.

Poruchy orgasmu

Dosažení orgasmu u ženy je stále trochu obestřeno tajemstvím, jedná se o náročnější akt, než je tomu obvykle u mužů. Je často svázán se spokojeností ženy v partnerském vztahu, jejím subjektivním vyladěním. Důvodem neschopnosti dosáhnout orgasmu může být velmi puritánský styl výchovy (a s ním spjatá nemožnost uvolnit se během styku), sexuální trauma z dětství, předsudky nebo již zmíněné neshody s partnerem. Některé ženy jsou i přes nepřítomnost orgasmu se svým milostným životem spokojené, samotný sexuální styk vnímají pozitivně i bezvyvrcholení.

Porucha orgasmu znamená nejen neschopnost dosáhnout orgasmu (tzv. Anorgasmie), ale může být také výrazně snížena intenzita jeho prožívání či je orgasmus významně zpožděn během jakékoliv sexuální aktivity za přítomnosti vysoké míry sexuálního vzrušení. Některé ženy to mohou prožívat velmi nepříjemně, vyskytují se u nich bolesti v podbřišku, bolesti hlavy, pocity psychického napětí, podrážděnosti a úzkosti s tendencí vyhýbat se pohlavnímu styku. Primární anorgasmie je stanovena, pokud žena nikdy v životě za žádné sexuální stimulace nezažila orgasmus. Sekundární anorgasmie nastává až po určitém období normální funkce. Anorgasmie se u žen častěji vyskytuje hlavně na začátku jejich sexuálního života a obvykle je to zapříčiněno nevhodnou sexuální stimulací či technikou styku. Věk nehraje při vzniku problémů s prožíváním orgasmu významnou roli.

Nízká sexuální touha

Mezi poruchy sexuálních funkcí patří i poruchy sexuální touhy. O této skupině poruch hovoříme tehdy, pokud jsou u ženy pocity sexuálního zájmu nebo touhy nepřítomné či nedostatečné, nemá sexuální myšlenky a fantazie. Její motivace k sexuální aktivitě je výjimečná nebo zcela chybí, nedostatek zájmu je za hranicí běžného poklesu v rámci životního cyklu nebo trvání partnerského vztahu. Extrémem je v tomto případě sexuální averze jako odpor k sexuálním aktivitám. Zjistilo se, že ženy s poruchami sexuální touhy prožívají nižší kvalitu života, nižší spokojenost se svou ženskou rolí, podobně pociťují ztrátu vitality, únavu, vyšší míru frustrace, úzkosti, dokonce s tím u nich souvisí i mezilidské konflikty.

Při bližším pohledu na tyto obtíže žen je možné často za viníka označit problémy v partnerství. Nezřídka se jedná spíše o nerovnováhu zájmu o sex mezi mužem a ženou. Dochází k nátlaku na ženu, aby muži vyhověla, u ní se tím akorát stupňuje nechuť k dalšímu styku, a tím vstupuje do začarovaného kruhu. Pokud se žena do styku nutí, po čase se u ní vyvine až fyzický odpor k jakýmkoliv intimnostem s partnerem.

Důležité je tento cyklus rozetnout a zjistit příčinu obtíží. Nízká sexuální touha ženy může odrážet i její zdravotní problémy, vyčerpání, nebo se může jednat o důsledek užívání některých léků. Velmi vhodná zde bývá párová terapie. Je důležité vzít v úvahu, že frekvenci styku v páru by měl určovat ten, jehož chuť je nižší. Nelze druhého do styku nutit ani zde trvat na stanovení kompromisu.

Co nikdy při hrátkách neříkejte?

Co raději neříkejte v posteli:

 • Nikdy neříkejte, že se vám něco líbí, pokud to není pravda. Naopak, pokud se vám něco zamlouvá, řekněte to.
 • Neříkejte: „Proboha, co to děláš?“ Postačí: „Ne, díky.“
 • Neptejte se: „Kde ses to naučil“ nebo „Kdo tě to naučil?“. Odpověď ve skutečnosti opravdu nechcete znát.
 • Nic nevypoví lépe: „Jsem tu s tebou“ jako oční kontakt.
 • Hodně, hodně šeptejte. Je to sexy.

Sponzorováno

TIP: Zkuste masáž intimního místa

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva