Sponzorováno

Frigidita (nízká sexuální vzrušivost) – příčiny, příznaky a léčba 4.69/5 (26)

Když je problémem frigiditaChuť na sex je jeden z nejdůležitějších prvků v životě dospívajících i dospělých žen. Jde o základní instinkt rozmnožování se, avšak tento pud je vysoce proměnlivý a podmiňován situací, v níž se nachází. Je normální, že v některých situacích je naše touha snížena. Může být za tím stres, nemoc nebo nevhodný partner. Co však tehdy, když je tento stav dlouhodobý a způsobuje vztahové problémy?

Co je to vlastně frigidita?

Frigidita je charakterizována jako absence sexuální touhy a vzrušivosti u ženy. Sexuální touhu a vzrušivost nezaměňujte – nejde totiž o totéž. Touha je chápána jako motivace, resp. aktivní zájem o sex, vzrušivost je už fyzický projev (zvlhnutí vaginy a její zvýšené prokrvení).

Frigidita patří k nejčastějším ženským sexuálním dysfunkcím. Známe i další narušení, jako například:

 • anorgasmie – absence orgasmu při sexuálním styku,
 • sexuální averze – odpor k sexu,
 • vaginismus – reflexní stažení svalů pochvy, které znemožňuje proniknutí penisu,
 • dyspareunie – bolest při styku.

Tyto poruchy jsou velmi často propojeny. Je to vlastně logické – pokud trpíte bolestí při styku nebo neumíte dosáhnout orgasmu, váš zájem o sex klesá.

Kdy je jisté, že vás postihla frigidita?

Zobecnit, kdy už jde o frigiditu, je velmi obtížné, ba až skoro nemožné. Neexistují totiž žádná doporučení, které by vám diktovali, jak často, či jak silně musíte toužit po sexu. U každé ženy je to silně individuální (tak, jako u mužů). Kromě toho existuje mnoho objektivních i subjektivních příčin, které mají vliv na váš sexuální život.

I proto se doporučuje, abyste frigiditu začali řešit až tehdy, když u vás vyvolává nespokojenost, resp. neshody v partnerském vztahu.

Obecná kritéria frigidity

Existují přitom určitá kritéria, které při diagnostice mohou pomoci:

 1. žádný nebo snížený zájem o sexuální aktivity,
 2. žádné nebo minimální erotické myšlenky a fantazie,
 3. žádná nebo snížená snaha o zahájení sexuálního styku,
 4. žádná odezva při partnerově snaze o zahájení styku,
 5. chybějící nebo snížené pociťování rozkoše při skoro každém styku,
 6. žádné nebo snížené vzrušení při samotném styku nebo při jakýchkoliv sexuálních stimulech (zrakových, slovních).

Pokud tyto příznaky trvají déle než 6-8 měsíců, ženu trápí, a nejsou způsobeny nějakým onemocněním, léky nebo problémy s partnerem, pravděpodobně jde o frigiditu.

Frigidita či snížený zájem o sex? Nejste v tom rozhodně osamocená.

Touha po sexu je intimní věc, o které se nikomu snadno nemluví. Proto lze máte pocit, že jste kolem jediná, kdo má podobný problém. Ve skutečnosti však statistiky říkají, že až 30% žen ve věku od 18 do 59 let zažilo snížený zájem o sex. Sníženou touhu po sexu, a s tím spojenou nespokojenost, hlásí 8,9% žen ve věku od 18 do 44 let a 12,3% žen ve věku od 45 do 64 let. Nad 65 let je to 7,4%.

Nejčastější příčiny frigidity a sexuálních dysfunkcí

Mezi nejčastější příčiny řadíme:

1. Psychické a psychologické faktory

Při sexuálních dysfunkcích jsou častokrát klíčové psychické a psychologické faktory. Příkladem může být deprese, úzkost, nespokojenost se vzhledem nebo sexuální zneužívání. Stres, náročné životní období, nespokojenost s partnerem nebo nedostatečná komunikace, mohou být také důvodem pro snížený zájem o sex. V některých případech negativně ovlivňuje sexualitu ženy i kultura a ideologie, v níž vyrůstala.

2. Zdravotní problémy

Sexuální dysfunkce bývají vyvolány i zdravotními problémy. Touhu snižuje vysoký krevní tlak, Parkinsonova choroba, úrazy hlavy nebo cukrovka. Problémy se vzrušivostí a dosažením orgasmu přináší např. snížená činnost štítné žlázy, zneužívání drog nebo odstranění vaječníků. Za bolest při styku zas mohou onemocnění kůže, pohlavního a močového systému. Vážnější onemocnění, jako například rakovina, ovlivňují všechno jmenované.

3. Hormony a jejich nerovnováha

Hladiny pohlavních hormonů, hlavně estrogenu a testosteronu, mají také velký dopad na sexuální život ženy, pokud nejsou v rovnováze. Zejména během menopauzy tyto hladiny kolísají, a tehdy může žena pociťovat různé potíže. Musíme si však uvědomit, že s přibývajícím věkem se snižuje sexuální touha a vzrušivost, je to přirozený jev.

4. Užívání léků

I užívání léků může mít vliv na vývoj ženské sexuální dysfunkce. Jde hlavně o léky, které se používají jako antidepresiva (například paroxetin, fluoxetin nebo sertralin). Vzrušivost mohou potlačit i:

 • léky proti alergii (promethazin, cetirizin),
 • tlumící léky (alprazolam),
 • léky na epilepsii (fenobarbital),
 • antikoncepce,
 • léky na úpravu činnosti srdce a krevního tlaku (metoprolol, bisoprolol, digoxin),
 • léky na schizofrenii a jiné psychózy (haloperidol, risperidon),
 • hormonální preparáty.

To, že tyto léky mohou mít dané účinky, ještě neznamená, že je i nutně musí mít. Pokud by se vyskytly problémy, s pomocí lékaře nebo farmaceuta najdete jinou alternativu.

Frigidita a její léčba

Pokud se rozhodnete frigiditu řešit, lékař vyhodnotí váš celkový zdravotní stav, posoudí léky, které užíváte, a položí vám několik intimních otázek, jako například:

Sponzorováno

 • zda jste sexuálně aktivní,
 • jak velkou touhu pociťujete,
 • zda se víte vzrušit,
 • jakou máte sexuální historii,
 • zda víte dosáhnout orgasmu,
 • zda pociťujete při styku bolest.
 • Práci můžete lékaři usnadnit, pokud přijdete na vyšetření připravena, vyjmenujete všechny vaše onemocnění a léky, které užíváte. V některých případech vám pomůže i praktický lékař pro dospělé, jindy je třeba vyhledat sexuologa.

  Někdy velmi pomůže psychoterapeutické sezení

  Říká se, že nejdůležitějším sexuálním orgánem ženy je mozek. Není proto překvapením, že při léčbě a zvládání frigidity ustupují léky do pozadí, a centrem zájmu jsou rozhovory – psychoterapie (sezení). Velmi důležitá je upřímná komunikace s partnerem. Sexuální styk zahrnuje vás oba, proto byste měli problémy řešit společně. Je šance, že takový rozhovor vyřeší nezájem o sex úplně, pokud byl jeho příčinou například nedostatek intimity nebo důvěry, resp. odcizení mezi partnery.

  Netřeba podceňovat ani sexuální „výchovu“ obou partnerů. Oba by měli pochopit, že snížený zájem o sex není nic nenormálního, a že v přechodné fázi postihne velké procento žen. Mnoho mužů si nezájem partnerky o sex připisuje jako vlastní selhání, což většinou není pravda.

  Podobně je třeba vzít v úvahu, že ženy a muži jsou rozdílní – chuť na sex, resp. prožívání sexuálního styku ovlivňují hladiny hormonů, a zda chceme nebo ne, ženy během svého života zažívají větší hormonální výkyvy (pro menstruační cyklus, těhotenství, menopauzu). Zejména v těchto situacích a životních cyklech třeba být chápavý.

  Pokud se při řešení problému rozhodnete vyhledat pomoc odborníků, pravděpodobně vám doporučí psychoterapii – různé sezení, na kterých budete se specialistou na sexuální a vztahové problémy rozebírat váš stav. Součástí sezení je nauka, jak porozumět svému tělu, jak objevit, co je pro vás příjemné, či jak zlepšit intimitu s vaším partnerem. O dané problematice vám pravděpodobně poskytnou pacientské informační brožury.

  Dobrou cestou, hlavně při řešení anorgasmie (absence orgasmu při sexuálním styku), je častější masturbace nebo použití vibrátoru. V případě nedostatečného zvlhnutí vagíny se používají lubrikanty.

  Zlepšení vašeho stavu může přinést i úprava životního stylu. Nepřehánějte to s alkoholem, cvičte a vyhýbejte se stresu. Nezapomínejte na vyváženou stravu a pitný režim.

  Frigidita a léky

  Léky nejsou při ženských sexuálních dysfunkcích používané. Samozřejmě, neplatí to v situacích, kdy se dysfunkce vyskytnou kvůli nějakému zdravotnímu problému. Pokud je dysfunkce způsobena například sníženou činností štítné žlázy, vyřešení primárního problému upraví i apetit na sex. Pokud je za nezájmem o sex nedostatek hormonů, lze je doplnit zvenčí, co se nazývá hormonální substituční léčba.

  Výjimku tvoří přípravky s obsahem estrogenu, hlavně krémy. Jsou doporučené, ale jen u žen, u kterých sexuální dysfunkci způsobila hormonální nerovnováha.

  Pamatujte

  Tato nemoc není vzácná a často vyplývá z problémů v partnerském vztahu. Pokud žena nepociťuje emocionální blízkost, jistotu a oporu. Komunikační problémy a nedostatek empatie se projeví časem i v sexuálním životě. Příčinou frigidity může být i nevhodný postoj rodičů k sexu při výchově dítěte, nebo traumatický zážitek v podobě znásilnění, obtěžování či incestu.

  Někdy stačí polibek

  Sexuální chlad, který vzniká u žen po letech soužití s ​​jedním partnerem, je často jen průvodním jevem citového vychladnutí, ztráty zamilovanosti a únavy ze všednosti. Nebo lásky k někomu jinému. Třeba podnikatelku Janu po sedmi letech manželství už i řeči o sexu naplňovaly zoufalstvím. Její milostný život s partnerem byl zpočátku normální, ale po letech její milování splynulo jen do směšných pohybů, při kterých nic necítila, tedy kromě udýchaného manžela.

  „Ať se snažil jakkoli – nic. Opravdu jsem si o sobě myslela, že jsem frigidní a smířila jsem se s tím, že ten sex musím občas vydržet kvůli partnerovi,“ vzpomíná Jana. Při přestavbě chalupy však strávila Petra několik hodin s řemeslníkem, který jim stavěl pec – dohadovali se o velikosti, tvaru, barvě kachliček … „Uprostřed věty se ten mistr ke mně nahnul a políbil mě na ústa mileneckým polibkem. A já jsem myslela, že mi od vzrušení vyletí mozek z hlavy. A přestože mezi námi nic jiného kromě toho polibku nebylo, ještě po měsíci, když jsem si na něj vzpomněla, proběhla mnou vlna vzrušení,“ říká Jana.

  Účinnou léčbou frigidity bývá zejména psychoterapie – důležité jsou sexuální sny, fantazie, čtení erotické literatury či filmů. Doporučují i masturbační aktivity, které mohou přecházet do párové terapie – vzájemného hlazení, objevování erotogenních zón s využitím například orálního sexu. A v čem se shodnou všichni odborníci: muž by si měl uvědomit, že nátlakem a výčitkami z chladné ženy neudělá vášnivou dračici a žena by se občas z lásky k manželovi a pro rodinnou pohodu mohla obětovat a dopřát mu milování. Život je přeci i o kompromisech.

  Co si u nás ještě na podobné téma přečíst?

  VIDEO: Jsem frigidní? – Ztráta libida u ženy

  Sponzorováno

   Sponzorováno

   Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

   Autor článku

   Daniel Borník (více o nás)

    

   Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

   Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


   Štítky:

   Přečtěte si také naše další články

    

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva