Sponzorováno

Rakovina žaludku a jak s ní bojovat 4.84/5 (31)

  • Rakovina žaludku, také známá jako karcinom žaludku, je maligní nádor, který se vyvíjí v žaludeční sliznici. Tato nemoc může vzniknout v kterékoli části žaludku a může se šířit do dalších částí těla, jako jsou játra, plíce, kosti a lymfatické uzliny.
  • Léčba rakoviny žaludku závisí na stádiu nemoci a může znamenat tyto metody léčby: Chirurgii: odstranění části nebo celého žaludku (gastrektomie). Chemoterapii: použití léků k zabíjení rakovinných buněk. Radioterapii: použití vysokoenergetického záření k ničení rakovinných buněk. Cílenou terapii: léky, které cílí specifické molekuly spojené s rakovinou. Imunoterapii: stimulace imunitního systému k boji proti rakovině.
  • Rakovina žaludku je závažné onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup k diagnostice a léčbě. Včasná detekce a léčba jsou klíčové pro zlepšení prognózy pacientů.

Rakovina žaludkuRakovina žaludku patří k velmi častým typům nádorů. Naštěstí vědci v západní Evropě zjistili, že počet pacientů se symptomy, které předcházely zhoubnému bujení buněk zjistili, že se posledních 15 let snížil o čtvrtinu. Fakt, že se v minulém desetiletí u obou pohlaví snížil výskyt symptomů, které předcházejí rakovině žaludku o 25%, znamená, že totéž se stane s propuknutím onemocnění v následující dekádě.

Tyto výsledky souvisí především se zlepšením životních podmínek.

lepší konzervace potravin
kvalitnější strava
● lepší boj proti infekci způsobené bakterií Helicobacter Pylori. Ta totiž vyvolává zánět žaludeční sliznice, která často vyústí do rakovinného bujení.

Historie rakoviny žaludku

Výskyt rakoviny žaludku se geograficky značně liší. Největší je zaznamenán v Japonsku (ročně 80 nově nemocných na 100 000 obyvatel), kde se dává do souvislosti s konzumací sushi a jinak upravovaného rybího masa. Negativní vliv hraje především konzervování ryb nakládáním do soli a uzením. V takové potravě je potom hodně kancerogenů.

Další zemí, kde bychom se s rakovinou žaludku mohli setkat častěji než jinde, je Chile. Nejnižší výskyt je naopak v USA. U nás se v posledních letech objevuje kolem 18 nových případů ročně na 100 000 obyvatel. O něco více podléhají této rakovině muži ve středním nebo vyšším věku.

Karcinom žaludku je nebezpečný především tím, že se na něj většinou přichází pozdě, neboť nepůsobí nějaké výraznější typické obtíže.

Nejčastěji jde o karcinom

Žaludek je umístěn v horní polovině břicha pod hrudní kostí, má vakovitý tvar a slouží k přechodnému hromadění požvýkané potravy. Po naplnění žaludku potravou je obsah zpracován jednak mechanicky žaludečními pohyby, jednak chemicky účinkům žaludečních šťáv. To je důležité pro trávení potravy. Stěna žaludku je tvořena hladkými svaly, zevnitř vystlaná sliznicí.

Rakovina žaludku je nádor vznikající postupnou přeměnou buněk žaludeční sliznice, odborným názvem karcinom. Vzácněji se v žaludku vyskytují také jiné druhy zhoubných nádorů, například lymfom, sarkom či karcinoid. Jejich léčba je v mnohém odlišná od karcinomu.

Přesná příčina vzniku karcinomu žaludku zatím není jasná.

Rizikovými faktory rakoviny žaludku

strava
kouření
● infekce bakterií Helicobacter pylori
● chronické, dlouhodobé záněty žaludku a dlouhodobé zvracení žaludečních šťáv
● perniciózní anémie zhoubná chudokrevnost
dědičná dispozice

Jak rakovinu žaludku poznáte?

Typické příznaky neexistují. Jsou však stadia:

1. pacienti nemají většinou výrazné bolesti

2. může se objevit pocit tlaku v horní polovině břicha, pocit plnosti i po malé porci jídla, občasná nevolnost a zvracení. Častý je pokles váhy a únava.

3. Dochází k častějšímu krvácení do žaludku, a to se projevuje jako zvracení krve. Může mít červenou nebo černohnědou barvu. Pokud krev ze žaludku projde střevy, dochází k černému zabarvení stolice. Dlouhodobé drobné ztráty krve vedou k únavě a slabosti.

Všechny tyto příznaky mohou být způsobeny s celou řadou jiných nenádorových a méně závažných onemocnění. Nádor žaludku ale může dlouho probíhat bez jakýchkoliv příznaků a projeví se až v pokročilém stádiu onemocnění.

Rakovina žaludku může tedy na sebe upozornit pouze neurčitými bolestmi v nadbřišku, pozvolnou ztrátou chuti k jídlu, pocitem na zvracení, ztrátou na váze, slabostí, únavou. Podstatné je, že tyto problémy obvykle netrvají déle než 4 měsíce.

Pokud je rakovina lokalizována v horní části žaludku – v tzv. kardii, což je místo, kde přechází jícen v žaludek, pak mají pacienti problémy s polykáním, které je někdy až bolestivé a mají pocit váznutí sousta.

Někteří nemocní mohou mít podobné obtíže jako pacienti s žaludečními vředy a to bolesti břicha nalačno s úlevou po jídle. Někdy může i samotné odlišení od peptického vředu na základě vyšetření činit lékařům nesnáze. Karcinom se totiž v některých případech vředu podobá.

Velmi nepříznivé je, pokud nemocný zvrací krev nebo se objeví krev ve stolici, která je většinou už natrávená, takže stolice je černá, mazlavá, obvykle se špatně splachuje. Je to ale velmi nespecifický příznak, protože touto stolicí se projevuje celá řada jiných, ale také závažných onemocnění trávicího traktu.

Sponzorováno

Diagnostika nádoru

K určení diagnózy používají lékaři různé druhy vyšetření. Na základě výsledků vyšetření je stanovení rozsahu postižení i stádium nádorového onemocnění. Pokud je nádor odstraněn při operaci, je přesné stádium onemocnění zjištěno až po vyšetření vyoperována nádoru a okolní tkáně s uzlinami.

K používání diagnostických postupů patří:

Gastroskopie
Rentgen žaludku
Endosonografie
● Ultrazvuk břicha
● CT počítačová tomografie
PET – pozitronová emisní tomografie
● Laparoskopie
● Laboratorní vyšetření
● Nádorové markery

Jak léčit rakovinu žaludku?

Léčba nádoru je stejná jako u jakéhokoliv jiného nádorového onemocnění.

● Chemoterapie
Radioterapie
● Chirurgické odstranění nádoru

Naději na úplné vyléčení přináší jedině operace, kdy se odstraní velká část žaludku (většinou se neodstraňuje žaludek celý), to je ovšem možné pouze v počátečních stádiích, které, jak už víme, se málo kdy zachytí včas. Pokud se to přeci jen podaří, je nutné podstoupit operaci co nejdříve.

Někdy se operace provádí i u pokročilejších karcinomů, aby se předešlo některým komplikacím jako je například ucpání žaludku nádorem nebo krvácení. Přídatná chemoterapie je většinou diskutující, někteří odborníci ji schvalují, jiní se domnívají, že pacientům moc nepomůže a zbytečně je zatěžuje.

U značně pokročilých nádorů se zvolí některá kombinace chemoterapie, eventuelně ozařování, ale to není příliš účinné zrovna na tento druh nádoru. Chemoterapie pomáhá těmto lidem vyřešit obtíže, bohužel už však příliš neléčí samotný nádor, protože pacienti v této době mají většinou už metastázy v jiných orgánech – nejčastěji v játrech, plicích a v kostech, vzácně u žen ve vaječníku.

Stádia (fáze) rakoviny žaludku)

Rakovina žaludku se klasifikuje do různých stádií (fází) podle toho, jak daleko se nádor rozšířil. Tato klasifikace pomáhá lékařům určit prognózu a nejlepší přístup k léčbě.

Nejčastěji používaným systémem pro stadia rakoviny žaludku je systém TNM, který hodnotí tři hlavní faktory:

  1. T (Tumor): velikost a rozsah primárního nádoru.
  2. N (Nodes): přítomnost rakovinných buněk v regionálních lymfatických uzlinách.
  3. M (Metastasis): přítomnost vzdálených metastáz.
Fáze rakoviny žaludku

Fáze rakoviny žaludku

 

Stupně rakoviny žaludku jsou:

Stádium 0 (Carcinoma in situ)

Rakovinné buňky se nacházejí pouze v nejvnitřnější vrstvě žaludeční sliznice (epitel). Nešíří se do hlubších vrstev žaludku ani do lymfatických uzlin.

Stádium I

Stádium IA: Nádor je omezen na nejvnitřnější vrstvu žaludku.
Stádium IB: Nádor proniká do hlubších vrstev žaludeční stěny nebo se šíří do 1-2 regionálních lymfatických uzlin.

Stádium II

Stádium IIA: Nádor proniká do svalové vrstvy žaludeční stěny nebo do více lymfatických uzlin (3-6 uzlin).
Stádium IIB: Nádor proniká hlouběji do svalové vrstvy nebo serózy (vnější vrstva žaludeční stěny) nebo se šíří do 7-15 regionálních lymfatických uzlin.

Stádium III

Stádium IIIA: Nádor proniká do všech vrstev žaludeční stěny a může se šířit do 7-15 lymfatických uzlin.
Stádium IIIB: Nádor se šíří do více než 15 lymfatických uzlin, nebo proniká do okolních orgánů (např. sleziny, jater).
Stádium IIIC: Nádor proniká do okolních orgánů a zároveň se šíří do více než 15 lymfatických uzlin.

Stádium IV

Rakovina se rozšířila (metastazovala) do vzdálených částí těla, jako jsou játra, plíce, peritoneum (výstelka břišní dutiny) nebo vzdálené lymfatické uzliny.

Kromě TNM klasifikace mohou být pro hodnocení rakoviny žaludku použity i jiné faktory, jako je histologický typ nádoru (typ buněk, ze kterých nádor pochází), molekulární charakteristiky nádoru, celkový zdravotní stav pacienta a jeho reakce na léčbu.

Význam stadia rakoviny

Přesná klasifikace stadia rakoviny žaludku je klíčová pro určení optimální léčby. Nižší stadia mohou být často léčena chirurgicky, někdy v kombinaci s chemoterapií nebo radioterapií. Vyšší stadia často vyžadují kombinaci více léčebných přístupů, včetně chemoterapie, cílené terapie, imunoterapie a paliativní péče.

Jak snížit riziko?

V podstatě se jedná o dodržování jednoduchých pravidel doporučených jako základ pro zdravý životní styl. Znamená to vyhýbat se konzumaci přesolených jídel, snížit nadměrný příjem uzených potravin, které bývají přesolené, a naopak, konzumovat hodně ovoce a zeleniny. Samozřejmě nekouřit a nepít alkohol.

Co si dále přečíst na podobné téma?

VIDEO: Pět příznaků rakoviny, které přehlížíte

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva