Příznaky roztroušené sklerózy – jak jim porozumět 4.87/5 (15)

Sponzorováno

 • Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění, které může postihovat různé části centrálního nervového systému. Příznaky roztroušené sklerózy se mohou lišit mezi jednotlivými pacienty a mohou se také měnit během průběhu onemocnění. Některé z nejčastějších příznaků roztroušené sklerózy ukážeme v tomto článku.
 • Únava: Pocit silné únavy, který není úměrný úsilí, je častým příznakem roztroušené sklerózy.
 • Poruchy vidění: Například rozmazané vidění, dvojité vidění nebo ztráta zorného pole.
 • Poruchy koordinace a rovnováhy: Obtíže s chůzí, nestabilita nebo problémy s jemnou motorikou.
 • Svalová slabost: Oslabení svalů a obtíže s pohybem a fyzickou aktivitou.
 • Poruchy citlivosti: Například brnění, necitlivost, znecitlivění nebo přecitlivělost na dotyk.
 • Poruchy řeči: Obtíže s mluvením, například rozmazaná nebo zpomalená řeč.
 • Kognitivní problémy: Potíže s pamětí, koncentrací, mentální flexibilitou a dalšími kognitivními funkcemi.
 • Poruchy močení a stolice: Například časté močení, inkontinence nebo problémy s vyprazdňováním stolice.
 • Poruchy nálady: Vyskytují se často deprese, úzkost nebo náladové výkyvy.
 • Tyto příznaky mohou být způsobeny i jinými zdravotními problémy, a proto je důležité vše konzultovat s lékařem, který provede odpovídající vyšetření a stanoví diagnózu na základě celkové klinické historie a dalších vyšetření.

Roztroušená skleróza je progresivní autoimunitní onemocnění, kdy imunitní systém napadá své vlastní orgány a tkáně. To znamená, že systém navržený tak, aby udržoval vaše tělo zdravé, omylem útočí na části vašeho těla, které ve skutečnosti nejsou nijak škodlivé. Ochranné kryty nervových buněk jsou imunitním systémem poškozeny, což vede ke snížení funkce v mozku a míše.

Roztroušená skleróza je onemocnění s nepředvídatelnými příznaky, které mohou mít různou intenzitu. Zatímco někteří lidé pociťují únavu a necitlivost, závažné případy roztroušené sklerózy mohou způsobit paralýzu, ztrátu zraku a sníženou funkci mozku.

Roztroušená skleróza je celoživotní nemoc, ale dá se zvládnout a vědci neustále hledají účinnější léčbu.

Zdravý nerv x Nerv postižený roztroušenou sklerózou

Zdravý nerv x Nerv postižený roztroušenou sklerózou

 

Počáteční příznaky a symptomy roztroušené sklerózy

Mezi běžné počáteční příznaky roztroušené sklerózy patří:

 • problémy se zrakem
 • brnění a necitlivost
 • bolesti a křeče
 • slabost nebo únava
 • problémy s rovnováhou nebo závratě
 • problémy s močovým měchýřem
 • sexuální dysfunkce
 • kognitivní problémy

U některých lidí může k nejčasnějším známkám roztroušené sklerózy patřit klinicky izolovaný syndrom, neurologické příznaky, které trvají nejméně 24 hodin a nemohou být spojeny s jinou příčinou. Zahrnuje to, čemu se říká demyelinizace, což je poškození myelinu, ochranného povlaku, který pomáhá chránit nervové buňky v centrálním nervovém systému.

Ačkoli klinicky izolovaný syndrom nemusí nutně vést k roztroušené skleróze, může to být počáteční příznak. Příznaky epizody klinicky izolovaného syndromu mohou zahrnovat:

 • Optická neuritida. Toto je poškození myelinu vašeho zrakového nervu, které může způsobit problémy se zrakem a bolest očí.
 • Lhermitteovo znamení. Tento stav je způsoben demyelinizační lézí na míše, která způsobuje pocit brnění nebo šoku po zádech a krku, zvláště když ohnete krk dolů.
 • Transverzální myelitida. Transverzální myelitida je, když je zapojena mícha a může způsobit svalovou slabost, necitlivost a další problémy.

MRI (magnetická rezonance) může být někdy užitečným nástrojem, který pomáhá určit, zda došlo pouze k jedné epizodě klinicky izolovaného syndromu nebo to bylo více epizod, což může znamenat roztroušenou sklerózu.

Běžné příznaky roztroušené sklerózy

Primární příznaky roztroušené sklerózy pocházejí z poškození ochranného nervového obalu, myelinu. Vaši lékaři vám mohou pomoci zvládnout tyto příznaky pomocí léků, ergoterapie a fyzioterapie.

Zde jsou některé z běžnějších příznaků roztroušené sklerózy:

Problémy s viděním

Vizuální problémy jsou jedním z nejčastějších příznaků roztroušené sklerózy. Zánět postihuje zrakový nerv a narušuje tak vidění. To může způsobit rozmazané vidění nebo i ztrátu zraku. Někdy mohou být do problému zapojeny kraniální nervy nebo mozkový kmen, což způsobuje problémy s pohybem očí nebo dvojité vidění. Toto jsou tři běžné příznaky roztroušené sklerózy, co se vidění týče:

 • optická neuritida – zánět zrakového nervu
 • nystagmus – nestabilní pohyb oka, někdy nazývaný „tančící oči“
 • diplopie – dvojité vidění

Problémů se zrakem si nemusíte všimnout hned. U optické neuritidy může bolest při pohledu nahoru nebo na jednu stranu doprovázet i ztrátu zraku.

Brnění a necitlivost

Roztroušená skleróza ovlivňuje nervy v mozku a míše (centrum zpráv těla). Senzorické nervy v míše mohou být ovlivněny demyelinací, což způsobuje sníženou citlivost (necitlivost), když se něčeho dotknete, což může ovlivnit vaši schopnost chodit nebo dělat věci rukama. Můžete mít také parestézii (pocity jako necitlivost, brnění nebo pálení).

Brnění a necitlivost jsou ve skutečnosti jedním z nejčastějších varovných příznaků roztroušené sklerózy. Mezi obvyklá místa necitlivosti patří obličej, paže, nohy a prsty.

Bolesti a křeče

Chronická bolest a nedobrovolné svalové křeče jsou také běžné u roztroušené sklerózy. Bolest může být přímým důsledkem demyelinizace nebo samotnými příznaky způsobujícími sekundární bolest.

Typy bolesti u roztroušené sklerózy mohou zahrnovat neuropatickou bolest. Tato akutní bolest je způsobena nervy špatně komunikujícími signály do mozku. Mezi příklady patří:

Roztroušená skleróza může také způsobit chronickou neuropatickou bolest, u níž lze také průběžně pociťovat výše uvedenou akutní bolest. To může zahrnovat dysestézie (bolestivé pocity v končetinách) nebo svědění, které způsobuje nepříjemné svědění, brnění a podobné pocity.

Častá je také svalová ztuhlost nebo křeče (spasticita). Můžete pociťovat ztuhlé svaly nebo klouby a také nekontrolovatelné bolestivé trhavé pohyby končetin. Nejčastěji jsou postiženy nohy, ale častá je také bolest zad.

Mezi spasticitu spojenou s roztroušenou sklerózou patří spasticita flexoru, kdy se svaly velmi napnou, takže se ohnou a nemohou být narovnány, a extenzorová spasticita, kde mají svaly opačný problém – jsou tak těsné, že se ruce nebo nohy narovnají a nemohou se ohnout.

Nezřetelná řeč a potíže s polykáním, zvláště v pozdějších fázích onemocnění, se mohou objevit také kvůli motorickým problémům.

Únava a slabost

Nevysvětlitelná únava a slabost postihují mnoho lidí žijících s roztroušenou sklerózou. Únava často souvisí s počtem lézí v mozku a se zánětem. Slabost se může vyvinout v důsledku svalové atrofie (svaly se zmenšují nedostatkem aktivity nebo nepoužíváním) nebo v důsledku demyelinizace nervů.

Sponzorováno

Chronická únava nastává, když se nervy v páteři zhoršují. Obvykle se únava objeví náhle a trvá týdny, než se zlepší. Slabost je zpočátku nejvíce patrná v nohou.

Lidé s roztroušenou sklerózou mohou mít občasnou únavu, opakující se únavu nebo neustálou chronickou únavu. Někdy existuje zvýšená šance na samostatnou diagnostiku syndromu chronické únavy u lidí s roztroušenou sklerózou.

Problémy s rovnováhou a závratě

Závratě a problémy s koordinací a rovnováhou mohou snížit mobilitu člověka s roztroušenou sklerózou. To může přispět k problémům s chůzí. Lidé s roztroušenou sklerózou často pociťují závratě, nebo pocity, jako by se jim točilo okolí (vertigo). K tomuto příznaku často dochází, když se nemocný člověk postaví.

Dysfunkce močového měchýře a střev

Dysfunkční močový měchýř je dalším běžným příznakem. To může znamenat tyto problémy:

 • časté močení
 • silné nutkání močit
 • neschopnost zadržet moč
 • neschopnost močit (retence močového měchýře)

Příznaky související s močením jsou často zvládnutelné. Méně často se u lidí s roztroušenou sklerózou objevuje zácpa, průjem nebo ztráta kontroly nad střevy.

Sexuální dysfunkce

Sexuální vzrušení a obecně sexuální funkce mohou být také problémem pro lidi s roztroušenou sklerózou, protože tyto funkce začínají v centrálním nervovém systému – právě tam, kde roztroušená skleróza útočí. Z toho může vyplývat mnoho fyzických problémů – únava, spasticita nebo sekundární emoční příznaky.

Kognitivní problémy

Mnozí lidé s roztroušenou sklerózou mají obecně nějaký problém s jejich kognitivní funkcí. To může znamenat tyto problémy:

 • problémy s pamětí
 • problémy s udržením pozornosti
 • potíže zůstat organizovaný

Deprese a další emoční zdravotní problémy jsou celkem běžné.

Změny v emočním zdraví

Velká deprese je bohužel celkem běžná u lidí s roztroušenou sklerózou. Stresy z nemoci mohou také způsobit podrážděnost, změny nálady a zřídka stav nazývaný pseudobulbarní afekt. Pseudobulbární afekt je charakterizován jako spastický smích nebo pláč, který nelze vůlí ovlivnit.

Vyrovnávání se s příznaky roztroušené sklerózy, spolu se vztahovými problémy nebo rodinnými problémy, může způsobit, že deprese a další emoční poruchy budou ještě náročnější. Skupiny pro podporu lidí s roztroušenou sklerózou mohou být hodně nápomocné při zvládání těchto změn.

Méně časté příznaky roztroušené sklerózy

Ne každý člověk s roztroušenou sklerózou bude mít stejné příznaky. Během relapsů nebo záchvatů se mohou projevit různé příznaky. Spolu s příznaky uvedenými výše může roztroušená skleróza také způsobit tyto další příznaky:

 • ztráta sluchu
 • záchvaty
 • nekontrolovatelné třes
 • dýchací problémy
 • ztráta chuti

Sekundární příznaky roztroušené sklerózy

Sekundární příznaky roztroušené sklerózy nejsou způsobeny hlavním viníkem symptomů nemoci (což je tedy demyelinizace). Jsou to vlastně komplikace způsobené reakcemi těla na nemoc. Mohlo by třeba dojít k mnoha různým příznakům, jako je svalová slabost z nedostatečného používání a zvýšený stres a emoční problémy.

Váš lékař vám může pomoci zmírnit stávající příznaky a předcházet jejich vzniku řešením primárních symptomů nemoci.

Příznaky roztroušené sklerózy u žen

Obecně je roztroušená skleróza mnohem častější u žen, než u mužů. Důvody této skutečnosti jsou stále zkoumány, ale pravděpodobně zahrnují jak genetické důvody, tak faktory životního prostředí.

Ženy, kteří uvažují o otěhotnění s diagnózou roztroušené sklerózy, by si měly promluvit se svými lékaři o všech možnostech léčby a zvládání symptomů. Těhotenství bylo spojeno s dočasně sníženým rizikem relapsu, ale některá léčba nemusí být doporučena během těhotenství.

Třeba se diskutuje o tom, že nedostatek vitaminu D může být potenciální příčinou vyšší míry výskytu nemoci u žen. Sekundární progresivní roztroušená skleróza a relabující-remitující roztroušená skleróza bývají častější u žen, než u mužů.

Ženy mívají více lézí nebo jizevnaté tkáně kvůli roztroušené skleróze.

Příznaky roztroušené sklerózy u mužů

Roztroušená skleróza je u mužů diagnostikována méně často než u žen – a to cca v poměru 3:1. To je zvláště patrné v posledních 30 letech, když se tato propast zvětšuje. Důvodem může být řada problémů, jako je přístup ke zdravotní péči, porod a faktory životního stylu. Nedostatek vitaminu D je také zkoumán jako pravděpodobný faktor. (studie zde)

Zdá se, že roztroušená skleróza postupuje rychleji u mužů, než u žen, jen v určitých typech nemoci, jako je roztroušená skleróza s relapsem.

Diagnostika roztroušené sklerózy

Lékař – pravděpodobně neurolog – provede několik testů k diagnostice roztroušené sklerózy. Mohou to být tyto testy:

 • Neurologické vyšetření: Váš lékař zkontroluje, zda nějak není narušena funkce mozku nebo páteře.
 • Oční vyšetření: Jedná se o sérii testů, jejichž cílem je vyhodnotit vaše vidění.
 • MRI (magnetická rezonance): Jedná se o techniku, která využívá silné magnetické pole a rádiové vlny k vytváření průřezových obrazů mozku a míchy.
 • Lumbální punkce – tento test zahrnuje dlouhou jehlu, která je vložena do páteře, aby se odstranil vzorek tekutiny cirkulující kolem vašeho mozku a míchy.

Lékaři pomocí těchto testů hledají demyelinizaci v centrálním nervovém systému postihující alespoň dvě oddělené oblasti. Musí také určit, že mezi epizodami uplynul nejméně 1 měsíc. Tyto testy se také používají k vyloučení dalších nemocí.

Roztroušená skleróza často ohromuje lékaře kvůli tomu, jak moc se může lišit jak svou závažností, tak způsoby, jakými ovlivňuje jednotlivé pacienty. Útoky mohou trvat několik týdnů a poté zmizí. Ale relapsy se mohou postupně zhoršovat a být nepředvídatelnější a mohou mít různé příznaky. Včasná detekce může pomoci zabránit rychlému postupu nemoci.

A pár slov o příznacích roztroušené sklerózy na konec

Roztroušená skleróza tedy může způsobit celou řadu symptomů a postihnout jakoukoli část těla. Každá osoba s tímto onemocněním je ovlivněna jinak.

Příznaky jsou dost nepředvídatelné. Příznaky některých lidí se časem vyvíjejí a časem zhoršují, zatímco u jiných přicházejí a odcházejí.

Období, kdy se příznaky zhoršují, jsou známé jako relapsy. Období, kdy se příznaky zlepšují nebo mizí, se nazývají remise.

Sponzorováno

A co vy? Máte s roztroušenou sklerózou nějaké zkušenosti? Budeme moc rádi za komentáře ke článku.

A dále si o této nemoci přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva