Transverzální myelitida – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.88/5 (16)

Sponzorováno

Transverzální myelitida je zánět obou stran jedné části míchy. Tato neurologická porucha často poškozuje materiál pokrývající vlákna nervových buněk (myelin). Transverzální myelitida je tedy vzácný neurologický syndrom. Jedná se o zánětlivé onemocnění míchy. Transverzální myelitida může být způsobena virem nebo jinou infekcí, ale obecně není příčina známa. Je to autoimunitní porucha, což znamená, že imunitní systém napadá vlastní tkáně těla.

Transverzální myelitida přerušuje zprávy, které nervy míchy posílají do celého těla. To může způsobit bolest, svalovou slabost, paralýzu, smyslové problémy nebo dysfunkci močového měchýře a střev.

Existuje mnoho různých příčin transverzální myelitidy, včetně infekcí a poruch imunitního systému, které napadají tkáně těla. Transverzální myelitida může také způsobena jinými poruchami myelinu, jako je roztroušená skleróza. Jiné stavy, jako je mrtvice míchy, jsou často zaměňovány s transverzální myelitidou a tyto stavy už pak vyžadují různé léčebné přístupy.

Léčba transverzální myelitidy zahrnuje léky a rehabilitační terapii. Většina lidí s příčnou myelitidou se uzdraví alespoň částečně. Ti, kteří mají těžký průběh, však někdy zůstávají s relativně velkým postižením.

Příznaky transverzální myelitidy

Známky a příznaky transverzální myelitidy se obvykle vyvíjejí od několika hodin do několika dnů a někdy mohou postupně postupovat po několik týdnů.

Transverzální myelitida obvykle postihuje obě strany těla pod postiženou oblastí míchy, ale někdy jsou příznaky pouze na jedné straně těla.

Mezi typické příznaky transverzální myelitidy patří:

 • Bolest. Bolest může začít náhle v dolní části zad. Ostrá bolest může vystřelovat do nohou nebo rukou i kolem hrudníku nebo břicha. Příznaky bolesti se liší v závislosti na postižené části míchy.
 • Abnormální pocity. Někteří lidé s transverzální myelitidou hlásí pocity necitlivosti, brnění, chladu nebo pálení. Některé jsou obzvláště citlivé na lehký dotek oblečení nebo na extrémní teplo nebo chlad. Můžete mít pocit, jako by vám něco těsně obepínalo kůži hrudníku, břicha nebo nohou.
 • Slabost paží nebo nohou. Někteří lidé si všimnou těžkosti v nohách nebo že klopýtají nebo táhnou jednu nohu. U ostatních se může vyvinout silná slabost nebo dokonce úplná paralýza.
 • Problémy s močovým měchýřem a střevem. Mohou se objevit tyto příznaky: potřeba častějšího močení, inkontinence moči, potíže s močením a zácpa.

Příčiny transverzální myelitidy

Přesný důvod transverzální myelitidy není úplně znám. Někdy není vůbec známá příčina.

Virové, bakteriální a houbové infekce postihující míchu mohou způsobit transverzální myelitidu. Ve většině případů se zánětlivá porucha objeví po zotavení z infekce.

Viry spojené s transverzální myelitidou jsou tyto:

 • Herpes viry, včetně toho, který způsobuje pásový opar a plané neštovice (zoster)
 • Cytomegalovirus
 • Epstein-Barr
 • HIV
 • Enteroviry, jako je poliovirus a coxsackievirus
 • virus západního Nilu
 • Echovirus
 • Zika
 • Chřipka
 • Žloutenka typu B
 • Příušnice, spalničky a zarděnky

I jiné viry mohou vyvolat autoimunitní reakci, aniž by přímo infikovaly míchu.

Bakteriální infekce, které jsou spojeny s transverzální myelitidou, jsou tyto:

Bakteriální kožní infekce, gastroenteritida a určité typy bakteriálních pneumonií mohou také způsobit transverzální myelitidu. Vzácně mohou paraziti a houbové infekce také infikovat míchu.

Existuje řada zánětlivých stavů, které zřejmě způsobují tuto poruchu:

 • Roztroušená skleróza je porucha, při které imunitní systém ničí nervy obklopující myelin ve vaší míše a mozku. Transverzální myelitida může být prvním příznakem roztroušené sklerózy nebo může představovat relaps. Transverzální myelitida jako příznak roztroušené sklerózy obvykle způsobuje příznaky pouze na jedné straně těla.
 • Neuromyelitis optica (Devicova choroba) je stav, který způsobuje zánět a ztrátu myelinu kolem míchy a nervu ve vašem oku, které přenáší informace do vašeho mozku. Transverzální myelitida spojená s neuromyelitis optica obvykle postihuje obě strany vašeho těla.

Kromě transverzální myelitidy můžete zaznamenat příznaky poškození myelinu zrakového nervu, včetně bolesti oka s pohybem a dočasné ztráty zraku. To se může stát s dalšími příznaky transverzální myelitidy nebo samostatně. Někteří lidé s neuromyelitis optica však nemají problémy s očima a mohou mít pouze opakující se epizody transverzální myelitidy.

Autoimunitní poruchy pravděpodobně u některých lidí přispívají k transverzální myelitidě. Mezi tyto poruchy patří lupus, který může postihnout více tělesných systémů, a Sjogrenův syndrom, který způsobuje těžkou suchost úst a očí.

Transverzální myelitida spojená s autoimunitní poruchou může být varovným signálem neuromyelitis optica. Neuromyelitis optica se vyskytuje častěji u lidí s jinými autoimunitními chorobami.

Očkování proti infekčním chorobám bylo příležitostně spojeno s možným spouštěčem. V současné době však toto spojení není natolik silné, aby zaručovalo omezení jakékoli vakcíny.

Sarkoidóza je stav, který vede k zánětu v mnoha oblastech těla, včetně míchy a zrakového nervu. Může napodobovat neuromyelitis optica, ale příznaky sarkoidózy se obvykle vyvíjejí pomaleji. Příčina sarkoidózy není úplně pochopena.

Sponzorováno

Diagnóza transverzální myelitidy

Lékař diagnostikuje transverzální myelitidu na základě vašich odpovědí na otázky týkající se vašich příznaků a symptomů, vaší anamnézy, klinického hodnocení nervové funkce a výsledků testů.

Tyto testy, které mohou naznačovat zánět míchy a vyloučit další poruchy, bývají následující:

 • Magnetická rezonance (MRI) využívá magnetické pole a rádiové vlny k vytváření 3D obrazů měkkých tkání. MRI může ukázat zánět míchy a další potenciální příčiny symptomů, včetně abnormalit postihujících míchu nebo cévy.
 • Lumbální punkce pomocí jehly natáhne malé množství mozkomíšního moku, ochranné tekutiny, která obklopuje vaši míchu a mozek. U některých lidí s příčnou myelitidou může mít mozkomíšní mok abnormálně vysoký počet bílých krvinek nebo proteinů imunitního systému, které indikují zánět. Míšní tekutinu lze také testovat na virové infekce nebo některá nádorová onemocnění.
 • Krevní testy mohou zahrnovat test, který kontroluje protilátky spojené s neuromyelitis optica, což je stav, při kterém dochází k zánětu jak v míše, tak v nervu v oku. Lidé s pozitivním testem protilátek mají zvýšené riziko vzniku vícečetných záchvatů transverzální myelitidy a vyžadují léčbu, aby se předešlo budoucím záchvatům. Jiné krevní testy mohou identifikovat infekce, které mohou přispět k transverzální myelitidě, nebo vyloučit jiné příčiny příznaků.

Léčba transverzální myelitidy

Několik terapií se zaměřuje na akutní příznaky a i dlouhodobé příznaky transverzální myelitidy:

Steroidy nitrožilně

Pravděpodobně budete dostávat steroidy žílou na paži v průběhu několika dnů. Steroidy pomáhají snižovat zánět v páteři.

Léčebná výměnná plazmaferéza

Lidé, kteří nereagují na intravenózní steroidy, mohou potřebovat výměnnou plazmaferézu. To je postup, během kterého dochází k oddělení plazmy od buněčných elementů krve a k jejímu následnému odstranění.

Není jisté, jak tato terapie pomáhá lidem s transverzální myelitidou, ale může se stát, že výměna plazmy odstraní zánětlivé protilátky.

Antivirové léky

Někteří lidé, kteří mají virovou infekci míchy, mohou být léčeni léky k léčbě viru.

Léky proti bolesti

Chronická bolest je častou komplikací transverzální myelitidy. Mezi léky, které mohou snížit bolest svalů, patří běžné léky proti bolesti, jako je Paracetamol, Ibuprofen a Naproxen (Aleve).

Bolest nervů lze léčit antidepresivy, jako je sertralin (Zoloft), a antikonvulzivy, jako je gabapentin (Neurontin, Gralise) nebo pregabalin (Lyrica).

Léky k léčbě dalších komplikací

Váš lékař může předepsat další léky podle potřeby k léčbě problémů, jako je svalová spasticita, dysfunkce střev, deprese nebo jiné komplikace spojené s transverzální myelitidou.

Léky k prevenci opakujících se záchvatů transverzální myelitidy

Lidé, kteří mají protilátky spojené s neuromyelitis optica, potřebují pokračující léky, jako jsou kortikosteroidy a/nebo imunosupresiva, aby se snížila jejich šance na více příčných záchvatů myelitidy nebo rozvoj optické neuritidy.

Jiné druhy terapie

Další terapie se zaměřují na dlouhodobou regeneraci a péči:

 • Fyzikální terapie. Ta pomáhá zlepšit sílu a koordinaci. Váš terapeut vás může naučit, jak používat všechna potřebná pomocná zařízení, jako je invalidní vozík, hole a podobně.
 • Pracovní terapie. Ta pomáhá lidem s transverzální myelitidou naučit se nové způsoby provádění každodenních činností, jako je koupání, příprava jídla a úklid domácnosti./li>
 • Psychoterapie. Psychoterapeut může použít terapii k léčbě úzkosti, deprese, sexuální dysfunkce a dalších emočních nebo behaviorálních problémů při zvládání příčné myelitidy.

Prognóza nemoci

Ačkoli většina lidí s transverzální myelitidou zaznamená alespoň částečné zotavení, může to trvat rok i déle. Většina zotavení nastává během prvních tří měsíců a silně závisí na příčině transverzální myelitidy.

Asi jedna třetina lidí s transverzální myelitidou spadne po útoku tohoto problému do jedné ze tří kategorií:

 1. Žádné nebo mírné postižení. Tito lidé pociťují pouze minimální přetrvávající příznaky.
 2. Střední postižení. Tito lidé jsou mobilní, ale mohou mít potíže s chůzí, necitlivostí nebo brněním a problémy s močovým měchýřem a střevem. Postižení ale není zase až tak moc velké.
 3. Těžké postižení. Někteří lidé mohou trvale potřebovat invalidní vozík a vyžadují neustálou pomoc s každodenní péčí a aktivitami.

Je opravdu těžké předpovědět průběh transverzální myelitidy.

Prognóza a reakce na léčbu je silně dána příčinou syndromu a do určité míry i tím, jak včas se léčba aplikuje. Obecně platí, že lidé s rychlým nástupem závažných známek a příznaků a ti, kteří mají pozitivní test na konkrétní protilátku, mají horší prognózu než lidé s relativně pomalejším nástupem, mírnějšími příznaky a negativním testem na protilátky.

Transverzální myelitida je obecně jednorázové onemocnění s náhlým nástupem, po kterém následuje zlepšení nebo stabilizace.

Sponzorováno

Máte s transverzální myelitidou nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů pod článkem.

Zdroje článku a odborné studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva