Leucinóza neboli nemoc javorového sirupu – příznaky, příčiny a léčba 4.13/5 (8)

Nemoc javorového sirupu (též označovaná MSUD) je vzácné dědičné metabolické onemocnění. Onemocnění brání tomu, aby vaše tělo zpracovalo některé aminokyseliny.

Aminokyseliny jsou to, co zůstane ve vašem těle potom, co stráví bílkoviny z jídla, které jíte. Speciální enzymy zpracovávají tyto aminokyseliny, takže mohou být použity k udržení všech funkcí těla. Pokud některé z potřebných enzymů chybí nebo jsou vadné, aminokyseliny a jejich vedlejší produkty, zvané ketokyseliny, se shromažďují ve vašem těle. A to je problém, pokud se hladiny těchto látek zvyšují, může to mít za následek tyto problémy:

 • neurologické poškození
 • kóma
 • život ohrožující stavy

Leucinóza, známá také jako nemoc javorového sirupu (MSUD), je onemocnění způsobené poruchou ve zpracování látek běžně se vyskytujících v bílkovinách potravy, tzv. rozvětvených aminokyselin (leucinu, izoleucinu a valinu). Snížená schopnost zpracovávat tyto aminokyseliny vede k nahromadění těchto toxických látek v těle.

Při nemoci javorového sirupu postrádá tělo enzym nazývaný BCKDC (komplex dehydrogenázy alfa-ketokyselin). BCKDC enzym zpracovává tři důležité aminokyseliny: leucin, isoleucin a valin, také nazývané BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem). BCAA se nacházejí v potravinách bohatých na bílkoviny, jako je maso, vejce a mléko.

Neléčená nemoc javorového sirupu může způsobit významné fyzické a neurologické problémy. Lze ji kontrolovat dietními omezeními. Úspěch této metody lze sledovat krevními testy. Včasná diagnóza a intervence zlepšují šanci na dlouhodobý úspěch.

Typy nemoci javorového sirupu

Nemoc javorového sirupu je také známá jako ketonurie s výskytem oxolátek s rozvětveným řetězcem.

Existují čtyři podtypy nemoci javorového sirupu. Všechny jsou dědičné genetické poruchy. Liší se svým stupněm aktivity enzymu, závažností a věkem, kdy se onemocnění projeví.

Klasická nemoc javorového sirupu (Classic MSUD)

Toto je nejběžnější a nejzávažnější forma nemoci. Osoba s touto formou má malou, pokud vůbec nějakou, aktivitu enzymu – asi 2% nebo méně normální aktivity. Symptomy jsou přítomny u novorozenců během několika dnů po narození. Nemoc se objevuje, když tělo dítěte začne zpracovávat protein z krmení.

Středně pokročilá nemoc javorového sirupu (Intermediate MSUD)

Toto je vzácná verze MSUD. Symptomy a věk nástupu se značně liší. Lidé s tímto typem MSUD mají vyšší úroveň enzymové aktivity než klasická MSUD – asi 3 až 8% normální aktivity.

Střídavá pokročilá nemoc javorového sirupu (Intermittent MSUD)

Tato forma nenarušuje normální fyzický a intelektuální růst a vývoj. Příznaky se obvykle neobjeví, dokud není dítě ve věku od 1 do 2 let. Je to mírnější forma klasického MSUD. Jednotlivci mají významnou enzymatickou aktivitu – asi 8 až 15% normální aktivity. Počáteční reakce onemocnění se často vyskytuje, když dítě pociťuje stres, nemoc nebo neobvyklé zvýšení proteinu.

Thiamin-citlivá nemoc javorového sirupu (Thiamine-responsive MSUD)

Tato vzácná forma onemocnění se často zlepšuje s velkými dávkami thiaminu neboli vitaminu B-1. Symptomy se obvykle objevují po dětství. I když thiamin může být hodně prospěšný, nutná jsou také dietní omezení.

Příznaky MSUD

Některé počáteční příznaky charakteristické pro klasický MSUD jsou:

 • letargie
 • nechutenství
 • ztráta váhy
 • slabá schopnost sání
 • podrážděnost
 • výrazný pach javorového cukru v ušním mazu, potu a moči
 • nepravidelné vzorce spánku
 • střídavé epizody hypertonie (svalová rigidita) a hypotonie (svalová křehkost)
 • pronikavý křik

Mezi příznaky středně pokročilého a thiamin-citlivého typu nemoci patří:

 • záchvaty
 • neurologické nedostatky
 • vývojová zpoždění
 • problémy s krmením
 • špatný růst
 • výrazný pach javorového cukru v ušním mazu, potu a moči

Rizikové faktory

Národní organizace pro vzácné poruchy (NORD) uvádí, že nemoc javorového sirupu se vyskytuje ve stejné míře u mužů a žen (přibližně 1 z 185 000 lidí).

Vaše riziko vzniku jakékoli formy této nemoci závisí na tom, zda jsou rodiče nositeli onemocnění. Pokud jsou oba rodiče nositeli, jejich dítě má:

 • 25% šanci na příjem dvou mutovaných genů s MSUD
 • 50% šanci na příjem pouze jednoho defektního genu a bude pak nositelem
 • 25% šanci obdržet jeden normální gen od každého rodiče

Pokud máte dva normální geny pro BCKDC, nemůžete tuto nemoc předat dětem.

Příčiny nemoc javorového sirupu

Z výše uvedených informací je to asi zjevné. Nemoc javorového sirupu je recesivní genetická porucha. Všechny formy tohoto onemocnění jsou zděděné od rodičů. Uvedené genové mutace jsou zděděny na chromozomech, které obdržíte od svých rodičů.

Typicky, rodiče dětí s MSUD nemají nemoc a mají jeden mutovaný gen a jeden normální gen pro MSUD. Ačkoli nesou defektní recesivní gen, nejsou jím ovlivněni. Mít MSUD znamená, že jste zdědili jeden chybný gen pro BCKDC od každého rodiče.

Diagnostika nemoci javorového sirupu

Provádí se novorozenecký screening, což je krevní test, který také sleduje více než 30 různých poruch.

Screeningové vyšetření na leucinózu se vyznačuje poměrně vysokým počtem tzv. falešně pozitivních nálezů, tedy situací, kdy se při následných vyšetřeních leucinóza neprokáže. Pokud výsledek novorozeneckého screeningu vašeho dítěte ukázal skutečně výrazně zvýšenou hladinu leucinu, a zvláště pokud byla zároveň zvýšena hodnota valinu (další rozvětvená aminokyselina), je pravděpodobné, že dítě má leucinózu. Hydroxyprolinemie, která je neškodná, může taky připadat do úvahy a není při screeningu odlišitelná od leucinózy. Screeningové vyšetření se bude opakovat a budou uskutečněny další testy, aby se zjistilo, jestli vaše dítě má nebo nemá leucinózu. Výsledky těchto testů budou k dispozici do jednoho až třech dnů od doručení vzorku do laboratoře. V závislosti na těchto výsledcích může trvat rozdílnou dobu, než se diagnóza potvrdí definitivně. Potvrzení diagnózy je nemožné pouze v ojedinělých případech u pacientů s mírnější formou nemoci (zde se charakteristické laboratorní změny vyskytují pouze při akutní atace a vyšetření je třeba opakovat ve vzorku odebraném v takovéto atace).

Identifikace přítomnosti MSUD při narození je zásadní pro prevenci dlouhodobého poškození. V případech, kdy jsou oba rodiče nositeli a test dítěte je negativní na MSUD, mohou být doporučeny další testy pro potvrzení nálezů a prevenci vzniku příznaků.

Když se příznaky objeví po novorozeneckém období, diagnóza MSUD může být provedena analýzou moči nebo krevním testem. Analýza moči může detekovat vysokou koncentraci keto kyselin a krevní test může detekovat vysokou hladinu aminokyselin. Diagnózu MSUD lze také potvrdit enzymatickou analýzou bílých krvinek nebo kožních buněk.

Pokud se obáváte, že jste nositelem MSUD, genetické testování může potvrdit, zda máte jeden z malformovaných genů, které způsobují onemocnění. Během těhotenství může lékař použít vzorky získané odběrem choriových klků (CVS) nebo amniocentézou k diagnostice vašeho dítěte.

Léčba nemoci javorového sirupu

Pokud je vašemu dítěti diagnostikována tato nemoc, může okamžitá léčba zabránit vážným zdravotním problémům a mentálnímu postižení. Počáteční léčba zahrnuje snížení hladiny BCAA v krvi dítěte.

Typicky to zahrnuje intravenózní (IV) podávání aminokyselin, které neobsahují BCAA, v kombinaci s glukózou. Léčba podpoří využití existujícího leucinu, isoleucinu a valinu v těle. Současně sníží hladinu BCAA a zajistí potřebný protein.

Váš lékař vytvoří dlouhodobý léčebný plán pro dítě s MSUD ve spolupráci s metabolickým specialistou a dietologem. Cílem léčebného plánu je poskytnout vašemu dítěti všechny bílkoviny a živiny potřebné pro zdravý růst a vývoj.

Jak zabránit této nemoci

Protože nemoc javorového sirupu je dědičné onemocnění, neexistuje metoda prevence. Genetický poradce vám může pomoci určit vaše riziko pro dítě s MSUD. Genetické testování vám může říci, zda jste vy nebo váš partner nositelem vadného genu. Testování DNA může identifikovat nemoc u plodu před narozením.

Dlouhodobý výhled pacientů s MSUD

Děti s touto nemocí mohou vést aktivní, normální život. Pravidelné lékařské sledování a pečlivá péče o dietní omezení mohou pomoci vašemu dítěti vyhnout se potenciálním komplikacím. Nicméně i při pečlivém sledování může dojít k propuknutí metabolické krize. Sdělte svému lékaři, pokud se u vašeho dítěte objeví příznaky MSUD. Nejlepších výsledků můžete dosáhnout, pokud je léčba zahájena včas.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva