Hypofosfatázie – poněkud opomíjené onemocnění 4.69/5 (13)

Sponzorováno

Hypofosfatázie (HPP) je vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku toho dochází k demineralizaci skeletu.

Hypofosfatázie (HPP) je vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí alkalické fosfatázy (ALP). V důsledku toho dochází k demineralizaci skeletu.

Hypofosfatázie je dědičná choroba způsobená nedostatkem enzymu alkalické fosfatázy, který řídí mineralizaci kostní tkáně. Příčinou je genetická mutace.

Hypofosfatasie (HPP) je vzácná dědičná metabolická porucha charakterizovaná defektní mineralizací kosti a / nebo zubů v přítomnosti snížené aktivity nefrakcionované sérové alkalické fosfatázy (ALP). Klinické spektrum je extrémně široké, od porodu mrtvého plodu na jednom konci, až po zlomeniny dolních končetin v dospělosti, nebo dokonce nemusí být přítomny žádné kostní projevy (odontohyfosfatázie).

Onemocnění se dědí převážně autozomálně recesivně při setkání dvou zdravých přenašečů, kteří žádné projevy nemoci nemají. Mírnější formy choroby se mohou přenášet také dominantně nebo se v dosud zcela zdravé rodině objeví nová mutace. Vnímavost genu k mutaci je individuální. I v její přítomnosti si může enzym zachovat různou míru zbytkové aktivity. Z tohoto důvodu je závažnost klinických projevů nemoci velmi proměnlivá. Obecně platí, že čím dříve se choroba projeví, tím těžší průběh má.

Nejtěžší formy nemoci jsou velmi vzácné. Postižený plod může být potracen nebo se narodí dítě s těžkou poruchou mineralizace lebky, žeber a končetin. Deformity hrudníku neumožňují dostatečný vývoj plic a těžká dechová tíseň záhy po narození bývá příčinou časného úmrtí.

Nemocní s projevy v kojeneckém věku neprospívají, mívají snížené svalové napětí, někdy se rozvíjí abnormální tvar lebky, který může vést až k indikaci neurochirurgického zákroku. Později je nápadným příznakem malá postava, zakřivení dlouhých kostí, bolesti v kloubech, kostech a svalech. Pro postižené děti je typická kolébavá „kachní“ chůze. Lze u nich pozorovat předčasnou ztrátu mléčných zubů, a když dojde ke zlomenině kosti, tak se velmi špatně a dlouho hojí. Pokud se choroba projeví až v dospělosti, mají nemocní bolesti kostí i svalů a sklon ke vzniku únavových zlomenin. Existuje též zvláštní forma hypofosfatázie, při níž je nález na kostech normální a dochází pouze k těžké devastaci chrupu. Stavy s mírnějším průběhem jsou zřejmě mnohem častější, než jsme si dosud mysleli.

Onemocnění lze diagnostikovat podle klinických příznaků, nálezu nízké aktivity alkalické fosfatázy v krvi a detekcí zvýšených hladin některých specifických laboratorních parametrů v krvi a moči. Potvrzení diagnózy pak přinese průkaz mutace molekulárně genetickým vyšetřením.

V současné době je pro nejzávažnější případy u dětí již dostupná léčba pomocí podávání enzymu alkalické fosfatázy, kterého má organismus nedostatek. Přípravek, jehož použití v rámci EU bylo vloni schváleno příslušnou komisí, se aplikuje denně nebo obden podkožní injekcí. Terapie je zatím velmi nákladná, ale podle dosud získaných zkušeností významně zlepšuje kvalitu života postižených jedinců.

Příčina nemoci

Hypofosfatázie je genetický stav způsobený mutacemi v genu ALPL. Tento gen dává tělu pokyny, aby vytvořil enzym nazývaný alkalická fosfatáza, který je potřebný pro mineralizaci kostí a zubů. Mutace v tomto genu vedou k abnormální verzi enzymu, což ovlivňuje proces mineralizace. Nedostatek enzymu také způsobuje, že se v těle hromadí další látky. Tyto abnormality vedou k charakteristikým příznakům hypofosfatázie.

Sponzorováno

Mutace ALPL, které téměř úplně eliminují aktivitu alkalické fosfatázy, obecně způsobují závažnější formy hypofosfatázie, zatímco mutace, které snižují aktivitu v menší míře, často způsobují mírnější formy nemoci.

Příznaky hypofosfatázie

Příznaky hypofosfatázie se značně liší a mohou se objevit kdekoli od narození do dospělosti. Nejtěžší formy poruchy mají tendenci se vyskytovat před narozením a v raném dětství. Hypofosfatasie oslabuje a změkčuje kosti, což způsobuje kosterní abnormality, které jsou podobné dalšímu dětskému kostnímu onemocnění nazývanému křivice. Postižení kojenci se rodí s krátkými končetinami, abnormálně tvarovaným hrudníkem a měkkými kostmi lebky. Další komplikace v kojeneckém věku zahrnují špatné krmení a neschopnost přibrat na váze, respirační problémy a vysoké hladiny vápníku v krvi (hyperkalcémie), což může vést k opakovaným zvracením a problémům s ledvinami. Tyto komplikace jsou v některých případech život ohrožující.

Formy hypofosfatázie, které se objevují v dospělosti, jsou obvykle méně závažné než ty, které se objevují v dětství. Časná ztráta prvních dětských zubů je jedním z prvních příznaků tohoto stavu u dětí. Postižené děti mohou mít malý vzrůst se skloněnými nohami nebo koleny, zvětšené klouby zápěstí a kotníku a abnormální tvar lebky. Hypofosfatázie v dospělosti se vyznačuje změkčením kostí známých jako osteomalacie. U dospělých mohou recidivující zlomeniny chodidel a stehenních kostí vést k chronické bolesti. Postižení dospělí mohou předčasně přijít o své sekundární (dospělé) zuby a jsou vystaveni zvýšenému riziku bolesti kloubů a zánětu.

Nejmírnější forma tohoto stavu, zvaná odontohyfosfatázie, ovlivňuje pouze zuby. Lidé s touto poruchou typicky zažívají abnormální vývoj zubů a předčasnou ztrátu zubů, ale nemají kosterní abnormality pozorované u jiných forem hypofosfatázie.

Léčba hypofosfatázie

Až donedávna byla léčba hypofosfatázie zaměřena především na řešení symptomů tohoto stavu. Například:

 • Hydratace, omezení vápníku ve stravě, vitamínu D a někdy thiazidových diuretik pro hyperkalcémii
 • Podpora ventilace u těžce postižených kojenců, z nichž někteří vyžadují tracheostomii, což může vést k problémům s vývojem řeči a jazyka a toleranci perorálního krmení
 • Fyzioterapie, ergoterapie a léčba chronické bolesti
 • Chirurgie zlomenin, které se nehojí dobře

Nedávno výzkum ukázal pozitivní účinky substituční terapie lidským rekombinantním enzymem (ERT), nazývanéo asfotáza alfa, u lidí, kteří začali mít příznaky před 6 měsíci věku. Údajně došlo k významným zlepšením v rentgenovém vzhledu kostní tkáně, spolu se zlepšením růstu, respiračních funkcí, motorického vývoje a homeostázy vápníku po 6-12 měsících léčby. Zdá se, že asfotáza alfa je novou, objevující se terapií pro léčbu lidí s nemocí s nástupem v dětském věku.

V říjnu 2015 schválil FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA) asfotázu alfa, prodávanou jako lék Strensiq. Další lék je pak Alexion.

Sponzorováno

Transplantace kostní dřeně a kmenových buněk v dětství zlepšily závažnost onemocnění, ale neposkytly dlouhodobé zlepšení.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva