Sponzorováno

Candida albicans – vše co chcete vědět 4.8/5 (56)

 • Candida albicans je kvasinka, která je přirozeně přítomná v lidském těle, zejména ve střevech, ústech a vagíně. Za normálních okolností tato kvasinka nezpůsobuje problémy, protože je udržována v rovnováze s ostatními mikroorganismy a imunitním systémem. Nicméně, v některých případech může docházet k nerovnováze, což může vést k nadměrnému růstu Candida albicans a vytváření infekce, známé jako kandidóza.
 • Hlavní druhy kandidózy jsou: Orální kandidóza: Postihuje ústní dutinu a může se projevovat bílými skvrnami nebo povlaky na jazyku nebo sliznici úst. Genitální kandidóza: Častější u žen, způsobuje svědění, pálení a výtok v oblasti genitálií. U mužů může způsobit podráždění penisu. Kožní infekce: Může způsobit vyrážky, svědění a podráždění kůže na různých částech těla. Systémová kandidóza: Může nastat u jednotlivců s oslabeným imunitním systémem a může postihovat vnitřní orgány, jako jsou plíce, játra nebo srdce.
 • Léčba kandidózy závisí na typu a závažnosti infekce. Obecně zahrnuje antifungální léky, které mohou být podávány topicky (na kůži nebo sliznici), orálně nebo intravenózně, v závislosti na lokalizaci infekce. Kromě léků může být důležité upravit životní styl a stravu, zejména v případě opakujících se infekcí.
 • Je důležité, aby léčba byla prováděna pod dohledem lékaře, a to zejména při opakujících se nebo chronických případech kandidózy. Samoléčba nebo nesprávná léčba může vést k rezistenci kvasinek na antifungální léky.

Candida albicans - vše co chcete vědět

Kandidóza

Onemocnění, které jsou způsobovány kvasinkou Candida albicans, se označují jako kandidóza. Candida albicans je kvasinková houba usazující se často i na zdravé kůži nebo na sliznici. Za určitých podmínek jako při diabetes melitus, při oslabení imunity, v těhotenství a po užívání antibiotik nebo kortizonu může dojít k masivnímu pomnožení hub a vzniknout zápal. Onemocnění kandidami albicans mohou postihovat na jedné straně kůži a sliznice, tehdy mluvíme o soor. Na druhé straně však mohou postihovat i různé tkáně a orgány, tehdy mluvíme o systémové kandidóze.

Pro soor jsou typické bílé až žluté povlaky na postižených sliznicích. Diagnóza se stanovuje pomocí mikroskopických vyšetření a vyšetření kultur pacienta. Léčení vyplývá z formy onemocnění lokálním (masti) nebo intravenózním podáváním speciálních antimykotik, které zabraňují růstu kvasinek.

Candida albicans - kandidóza - ilustrace

Candida albicans – kandidóza – ilustrace

 

Všeobecné informace / definice Candida albicans

Ústní soor u kojence

Pod pojmem soor rozumíme onemocnění, které je vyvolávané kvasinkou candida albicans. Pojem soor se přitom vztahuje na plísňová onemocnění sliznic, např. v ústní dutině, v jícnu nebo ve vagíně (vaginální mykóza). Když jsou myšleny plísňová onemocnění obecně, mluví se o mykózách. Pokud jsou v principu myšleno plísňová onemocnění, které jsou vyvolávány kvasinkou rodu Candida, mluví se o kandidóze.

Převážná většina plísní je oportunistickými původci onemocnění. Pod tím rozumíme původce, kteří vyvolávají onemocnění pouze za určitých podmínek. K těmto speciálním podmínkám patří všechny stavy, které způsobují snížený stav imunity organismu, jako např. nádorová onemocnění, AIDS, diabetes mellitus, chemoterpie nebo léky potlačující imunitní systém. Už Hippokrates (narozen kolem roku 460 před Kristem, zemřel kolem roku 370 před Kristem) pozoroval u osob se špatným celkovým stavem změny na ústní sliznici.

Původce onemocnění

Původcem onemocnění Candida albicans je kvasinka a patří k rodu Candida, ke kterému patří cca. 150 různých druhů. Asi 80 % všech kandidóz u člověka je podmíněných kandidami albicans. Kandida albicans se vyskytuje nejen u člověka, ale i u jiných teplokrevných živočichů. Člověk přitom pro Candida albicans představuje hlavního hostitele.

Candida albicans je pojmenována podle bělavých kolonií, které kvasinky tvoří na živných půdách. Buňky kandidy albicans jsou kulaté, ve formě vajíčka nebo podlouhlé s velikostí 4 – 8 mikrometrů. Rozmnožování nastává pučením. To znamená, že z mateřské buňky vyrůstá malá dceřiná buňka.

Cesta šíření nákazy

U mnoha lidí se Candida albicans v menším množství vyskytuje v normální kožní flóře a ve flóře sliznic, aniž však vyvolávala chorobné příznaky. Průcha obranyschopnosti organismu se může z normálního osídlení silným rozmnožením původce vyvinout infekce. Protože byly kvasinky v těle přítomny již dříve, hovoříme o endogenní infekci. Může však dojít i ke exogenní infekci, tehdy jsou kvasinky do těla přijaté resp. přeneseny zvenčí kontaktní infekcí (kontaktní infekce dotykem infikovaného člověka nebo kontaminovaného předmětu).

Porucha obranyschopnosti organismu může mít různorodé příčiny. Může být následkem nějakého onemocnění, jako např. nádorová onemocnění, AIDS, alkoholismus nebo diabetes mellitus. Může spočívat v hormonálních změnách, jako např. v těhotenství. Nejčastější příčinou porušené obranyschopnosti organizmu je však medikamentózní terapie. K ní patří např. dlouhotrvající terapie antibiotiky, která narušuje rovnováhu mezi bakteriemi a plísněmi ve střevě a vede k rozbujařelé plísni. Velký význam však mají léky, které imunitní systém přímo oslabují, jako např. kortikosteroidy, imunosupesiva nebo chemoterapeutika pro boj proti rakovině.

Sponzorováno

Symptomy Candidy albicans

Candida albicans patří k fakultativně patogenním zárodkům. Ní způsobené onemocnění se může objevit lokální ohraničené na kůži nebo na sliznicích, tehdy mluvíme o mukokutánní kandidóze nebo krátce o soor. Může však vést i k napadení vnitřních orgánů. To se označuje jako systémová kandidóza.

Mukokutánní kandidóza / soor

Při soor neboli infekci sliznic kandidami albicans, je na sliznici bělavý až žlutý povlak. Tento povlak se dá odstranit, přičemž může dané místo následně snadno krvácet. Soor ústní sliznice i jícnu způsobuje bolesti při přijímání potravy a při polykání a často i pálení za hrudní kostí. Střevním soor jsou způsobovány průjmy, nadýmání nebo pocit plnosti. Napadení vagíny soor se projevuje silným svěděním i pálením a zvýšeným výtokem z vagíny. Kožní infekce Candida albicans vedou k zčervenání kůže jako i ke svědění a vyskytují se hlavně v kožních záhybech.

Systémová kandidóza

Dalším zhoršením obranyschopnosti organismu resp. při nedostatečné léčbě se plíseň může rozšířit dále, může vniknout do hlubších tkáňových vrstev a získat spojení s krevním systémem. Původci se mohou dostat infikovanými injekčními stříkačkami u drogově závislých nebo u pacientů s déle položenými nitrožilními katetry přímo do krve.

Následkem je rozšíření původců onemocnění v těle, což může vést k zánětu plic, ledvin, sítnice oka, mozku ale i srdečních chlopní. Mimořádně obávanou je kandidózní sepse. Při ní jsou v krvi stále nebo periodicky přítomni původci onemocnění a zaplaví celý organismus. Tehdy hovoříme i o „otravě krve“. Pacienti jsou těžce nemocní a mají vysokou horečku.

Onemocnění způsobované kandidami

Kandidóza sliznice pochvy

Vyskytuje se s četností až 20 % u žen obzvláště v plodném věku, s diabetes nebo během těhotenství. Onemocnění je charakteristické zarudnutím a otokem sliznice vagíny. Ta je kromě toho pokryta bělavým povlakem. Mučivé svědění a bělavý, hrudkovitý výtok doprovázejí onemocnění. V nedávné době volně prodejné krémy proti plísňovým onemocněním ztěžují po vlastní léčbě lékařskou diagnózu. Je to proto natolik důležité, neboť záněty vnějších a vnitřních genitálií ženy, mohou být způsobeny mnoha jinými původci.

Candida balanitis nebo balanoposthitis – napadení penisu

V prvním případě (tj. balanitida) je napaden pouze žalud, ve druhém dodatečně předkožka. Často se získá pohlavním stykem a je podpořena fimózou (zúžením předkožky) nebo nedostatečnou osobní hygienou.

Další projevy

Významné jsiu dále infekce kožních záhybů (např. podpaží, anální oblast, stehno), napadení sliznice ústní dutiny a sliznice hltanu až jícnu. Těžkou a život ohrožující komplikaci představuje systémové napadení. Proto jsou postiženi pacienti se slabým imunitním systémem, jako např. lidé infikovaní virem HIV. Krví mohou být zárodky zavlečené i do plic, endokardu (nejvnitřnější vrstvy srdeční stěny), ledvin a CNS.

Diagnóza Candida albicans

Při podezření na kandidózu je z podezřelé kůže nebo sliznice odebrán povrchový stěr. Invazivní růst plísní, čili vniknutí do hlubších tkáňových vrstev, je prokazatelný pouze pomocí vzorku tkáně a vyžaduje odebrání vzorku z příslušného orgánu resp. tkáně. Napadení ledvin nebo střeva se dokazuje vyšetřením vzorků moči a stolice, které by měly být podle možnosti chlazené, aby se zabránilo pomnožení plísní. Pokud existuje podezření na sepsi, čili na existenci původců v krvi, zakládají se krevní kultury během několika zasebou následujících dní. Endoskopie očního pozadí může dokázat typické změny na sítnici.

Léčba Candida albicans

K léčbě plísňových onemocnění se používají antimykotika, čili léky, které jsou účinné proti plísním. Proti plísním Candida je účinný nystatin, natamycin, Amfotericin B, ketonkonazol, fluconazol a flucytosin. V jaké formě jsou léky používané, se určuje podle formy napadení.

Mukokutánní kandidóza / soor

Lokálně ohraničené onemocnění se léčí také pouze lokálně ohraničeně, při onemocněních kůže ve formě mastí, při napadení sliznice ústní dutiny ústními výplachy nebo při napadení pochvy vaginálními čípky. Zde se doporučuje nasazení nystatinu nebo amfotericinu B. Protože se oba preparáty i po orálním užití, např. jako šťáva, v žaludečně – střevním traktu nevstřebávají, čili jsou přijaty do krevního řečiště, může být těmito preparáty léčeny i napadení střeva soor.

Při nesnášenlivosti nystatinu může být použit i klotrimazol nebo miconazol, který je účinný nejen proti plísním Candida.

Systémová kandidóza

Při systémové kandidóze se plísně již v těle rozšířily. Lokálně ohraničená léčba tedy již nestačí. V tomto případě musí být léky podávány tak, že dosáhnou i všechny tkáně těla, čili buď jako tabletka nebo jako infuze přímo do krevního řečiště. Při systémové terapii se nasazuje převážně Amfotericin B, flucytosin, ketokonazol nebo i fluconazol. Při nesnášenlivosti možná i zde sáhnout po Clotrimazole nebo miconazole.

Úmrtnost

Kandidózní sepse probíhá často smrtelně. Mimořádně obávaný je zánět srdečních chlopní, Candida – endokarditis, jejíž letalita činí přes intenzivní terapii ještě i dnes až 50 %.

Dále si přečtěte

VIDEO: Co je to Candida albicans (anglicky)

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

2 Komentářů u článku “Candida albicans – vše co chcete vědět”

 1. […] s některými infekčními onemocněními (jako napr. Epstein – Barrové virus, mycoplasma, candida, atd.) Nebo s nesprávnou […]

 2. […] Paní Cummingsová brala léky na plodnost, které mají pomoci obnovit rovnováhu hormonů v těle, aby se zvýšila šance na ovulaci. Ale uběhly dva roky, a Julie stále nebyla matkou. Další možností bylo umělé oplodnění. Ale když navštívila doktorku Caroline Sprouleovou, odbornici na výživu a alergie související s plodností, zjistila, že trpí i infekcí kvůli přemnoženým plísním Candida albicans. […]

 3. […] z řady Candida, které způsobují vaginální mykózu, se přirozeně nacházejí v trávicím traktu, kde […]

 4. Milan Ibl napsal:

  Přeji hezký večer žádám o pomoc po pětiletých neuprostnych bolesti svalů kloubů zimnic trápení s zácpou sucho v ústech nespavost bolesti svalů břicha, jsem se dočetl o cadnide, když jsem požádal doktora o vyšetření na candidu tak odpověděl proč bych měl mít candidu, trpím celé dny nebo vlastně roky prosím vás nevíte o někom kdo se zaobira přímo candidou děkuji mnohokrát s pozdravem Ibl

 5. Milan Ibl napsal:

  Candida albicans žije v ústech, v krku, ve střevech a v močopohlavním traktu většiny lidí a je obvykle považována za normální součást střevní mikroflóry. Za potravu jí slouží převážně cukry, které zkvašuje na etanol a kysličník uhličitý.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva