Kategorie článků: Rehabilitace

Rehabilitace má za cíl ☝ znovu zařadit člověka, postiženého na zdraví následkem nemoci, úrazu či vrozené vady, do aktivního společenského života. ☝ Píšeme články o různých rehabilitačních procesech a léčbách.

Motorické učení: Aplikace principů do dětské rehabilitace 4.89/5 (9)

Stále více fyzioterapeutů uznává efektivní trénink motorických funkcí dětí. Dítě potřebuje být aktivním studentem v řešení problému, v plnění specifických úkolů, které jej omezují. Tyto účelově-orientované přístupy se stávají převládajícím typem léčby v terapii dospělých. Důležitým rozdílem u dětí s ...
Číst více...

Hernie meziobratlového disku (výhřez ploténky) 4.92/5 (13)

ong>Patogeneze degenerace intervertebrálního disku má řadu biologických i mechanických aspektů. Z biologických se jedná o přirozený proces stárnutí, z mechanických jde o přetěžování např. pravidelné zvedání těžkých břemen, opakované expozice vibracím, dlouhodobé sezení, nedostatečná stabilita, vlivy prostředí, vliv stresu a ...
Číst více...

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) – příznaky, příčiny, léčba, rehabilitace 4.83/5 (29)

Cévní mozková příhoda (CMP) je charakterizována jako rychle se rozvíjející příznaky ložiskové poruchy funkce mozku trvající více než 24 hodin nebo vedoucí k úmrtí, které nemají jinou zjevnou příčinu než cévní onemocnění mozku. To je definice dle WHO. Jaké jsou ...
Číst více...

Relaxace v rehabilitaci je důležitá 4.88/5 (8)

Relaxace je nedílnou součástí reedukace pohybu. Pomalé a plynulé provádění pohybu nás přiměje více pohyb prožít a lépe ovládat svalové napětí. Relaxace tedy tvoří základní celek společně se samotným aktivním pohybem. Velmi dobře působí proti úzkosti, ztuhlosti a povrchovému dýchání. ...
Číst více...

Vyšetření stoje – základní vyšetření stability stoje 4.77/5 (13)

Vzpřímené držení těla je nejcharakterističtějším znakem člověka. Ve stoji je aktivní posturální muskulatura nejen trupová, ale i pletence pánevního a dolních končetin. U oporné báze platí zkušeností získaný poznatek, že čím širší opornou bázi člověk preferuje, tím obtížněji udržuje stoj. ...
Číst více...

Kinezioterapie – kdy může pomáhat? 4.29/5 (14)

Co je to vlastně kinezioterapie? Jde o vědecky podloženou cvičební metodu, sloužící ke zvýšení fyzické kondice, tedy síly, vytrvalosti a ohebnosti pacienta. Začala se využívat během druhé světové války – pomáhala vojákům uzdravit jejich zranění a rychleji se vrátit ke ...
Číst více...

Fyzikální terapie umí léčit bolesti – jak? 4.86/5 (14)

Většina dospělé populace má problémy s pohybovým ústrojím. To, co dříve platilo spíše pro lidi nemocné či po úrazech, je dnes součástí našeho života. Neustálé bolesti páteře, problémy s plotýnkami ve stále nižším věku, to je daň za nezdravý životní ...
Číst více...

Bobathova rehabilitační metoda – jak funguje? 4.78/5 (9)

Bobathova rehabilitační metoda je nejen způsob rehabilitace ale i způsob určitého celkového přístupu k dítěti s poruchou motorického vývoje. Spočívá v poznání, že při změněném svalovém napětí sval není schopen udělat normální pohyb. Cílem je především dosáhnout relaxaci svalového napětí ...
Číst více...

Pes equinovarus congenitus (PEC)- vrozená deformita nožky u miminek 4.9/5 (10)

V rámci svojí bakalářské práce jsem se setkala s touto druhou nejčastější deformitou nožek u dětí. Rozhodla jsem se zjistit možnosti její rehabilitace a jejich efektivitu. Nejdříve si vadu popíšeme a posléze nastíníme možnosti terapie. Pes equinovarus congenitus – druhá ...
Číst více...

Vojtova metoda – řešení pohybových poruch u dětí i dospělých 4.9/5 (21)

Tento systém jistě nebude neznámý pro mnohé rodiče malých dětí. Právě u nich je často využíván v situacích, kdy je třeba dítěti zafixovat správné pohybové návyky. Pomocí Vojtovy metody se dají odstranit či zmírnit poruchy v pohybovém vývoji a aktivovat ...
Číst více...

Kdy může pomoci metoda míčkování? 4.55/5 (11)

Techniku míčkování (neboli míčkovou facilitaci) asi většina lidí objeví v momentě, kdy musí řešit nějaký zdravotní problém u svých dětí. Často se jedná o stále se opakující infekce dýchacích cest, alergie nebo vadné držení těla. Velkou výhodou metody je její ...
Číst více...

Feldenkraisova metoda – objevíte širokou škálu gest a pohybů 4.94/5 (16)

Feldenkraisova metoda je založena na provádění neobvyklých, snadno proveditelných pohybů s cílem zbavit svaly jejich návyků a tak rozvíjet vědomí o vlastním těle za účelem podpory fyzické a duševní výkonnosti. Tato metoda poskytuje možnost znovu objevovat širokou škálu gest a ...
Číst více...