NDT-Bobath koncept v pediatrické praxi 4.71/5 (17)

Sponzorováno

NDT-Bobath koncept v pediatrické praxiKoncept manželů Bobathových, Bobath koncept, je jedním ze světově nejuznávanějších konceptů v dětské rehabilitaci. Vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte, proto bývá někdy označován jako neurovývojová léčba (Neurodevelopmental Treatment – NDT).

Zakladateli konceptu byli manželé Karel a Bertha Bobathovi, lékař a fyzioterapeutka, kteří ve 40. a 50. letech minulého století vyvinuli zcela nový přístup hodnocení a terapie pacientů s neurologickými poruchami hybnosti, především dětí s dětskou mozkovou obrnou a pacientů po cévních mozkových příhodách. V roce 1951 založili v Londýně The Bobath Center, které existuje dodnes a vedle péče o klienty zajišťuje také vzdělávání nových instruktorů (tutorů) v Bobath konceptu.

Principy a průběh terapie

Terapeut na základě podrobného hodnocení a rozboru pohybového chování dítěte stanoví ve spolupráci s rodičem terapeutický plán a cíl, kterého by mělo být dosaženo. Využívá se vlastní aktivity dítěte, kterou terapeut pouze svým vedením modifikuje a za použití specifických technik dítěti umožňuje prožití normálního pohybu. Tyto techniky mají především optimalizovat svalové napětí pacienta a umožnit dítěti provést pohyb co nejekonomičtěji, bez nežádoucího úsilí a patologických kompenzačních vzorů. Terapeut neprovádí pohyb za dítě, pouze mu nabízí možnost získat novou senzomotorickou zkušenost a naučit se tak další pohybovou dovednost. Vždy se nejdříve zaměřujeme na to, co dítě zvládne samo, a toho se snažíme využít v terapii.

Terapie je funkčně (prakticky) založená, zaměřená na pohybové aktivity, které se vyskytují v běžném denním životě. Cílem terapie není jen dosažení nebo zkvalitnění určitých pohybových vzorů, cílem terapie je větší a kvalitnější spoluúčast dítěte v aktivitách každodenního života.

Terapeut by se měl také kromě narušeného pohybu věnovat dalším aspektům, jako je například rozvoj a stimulace čití, vnímání, rozumové schopnosti, komunikace a další. Je nutné, aby terapeut vnímal dítě a jeho problémy nejen v současné době, ale aby uměl předpovídat, jak asi bude vypadat stav dítěte v budoucnosti, za pět či deset let a podle toho cílil svou intervenci.

Týmová práce

Jedním ze základních znaků Bobath konceptu je týmová práce, kdy ve středu pozornosti a jedním z hlavních členů týmu je dítě a jeho rodina. Nejčastěji jsou v kontaktu s fyzioterapeutem, ergoterapeutem či logopedem. Vzhledem k tomu, že problematika dětské rehabilitace je velmi obšírná a zahrnuje mnoho aspektů, měli by být v týmu i další odborníci, například psycholog, lékař specialista (neurolog, ortoped), sociální pracovník, protetik, oční terapeut a další. Všichni členové týmu by měli být informování nejen o současném stavu dítěte, jeho schopnostech a omezeních, ale také by měli směřovat k naplnění společného cíle.

Domácí terapie

Bobath koncept nejsou přesné cviky nebo jednotlivé terapeutické prvky jako tomu bývá v jiných metodách. Rodiče jsou instruováni v tzv. handlingu – manuálnímu vedení, manipulaci s dítětem a stimulaci správných pohybových vzorů během běžných denních aktivit, jako je například krmení (kojení), nošení, hygiena, sebeobsluha, hra. Tento handling by měl být aplikován v průběhu celého dne. A právě toto může pro některé rodiče představovat jistý problém. Velmi často se dožadují nějakých konkrétních cviků, chtějí vědět, kdy a kolikrát cvičit. Bobath terapeut by jim měl umět vysvětlit, že stimulace pohybových vzorů v každodenních aktivitách je v podstatě neustálé cvičení, které nejenže pomáhá udržovat výsledky dosažené vedenou terapií, ale také učí děti novým dovednostem v každodenním životě.

Sponzorováno

Komu je Bobath koncept určen

Přestože byl Bobath koncept původně vytvořen pro děti s dětskou mozkovou obrnou a pacienty po cévních mozkových příhodách, je možné jej použít u jakéhokoliv (především) neurologického postižení hybnosti. Horní věková hranice není omezená, naopak pro novorozence a kojence byl vytvořen nadstavbový model – Baby Bobath.

Nejčastější mýty o Bobath konceptu

Vzhledem k tomu, že Bobath koncept doposud není v našich zemích tak rozšířen a hojně používán jako např. Vojtova metoda, existuje o něm mnoho nepravd a mýtů.

Bobath koncept je zastaralý

Bobath koncept sice vznikl již v minulém století, ale manželé Bobathovi a jejich následovníci vyškolili a stále školí nové instruktory. Na rozdíl od jiných konceptů a metod pracuje Bobath koncept vždy s nejnovějšími poznatky o řízení a organizaci lidského pohybu. Manželé Bobathovi definovali svůj koncept jako tzv. živoucí koncept (living concept), tedy něco, co se má neustále vyvíjet. Sám Karel Bobath řekl nedlouho před svou smrtí: „Bobath koncept není ukončen, doufáme, že se bude i nadále rozvíjet.“

Bobath koncept je příliš pasivní, terapeut dělá práci za pacienta

Jedním za základních znaků Bobath konceptu je využít vlastní aktivity pacienta. Terapeut nikdy nedělá pohyb za něj, pouze mu svým manuálním vedením a uzpůsobením prostředí umožňuje prožít normální pohyb v rámci běžné aktivity.

Bobath koncept nedbá na kvalitu

Kvalita je i v Bobath konceptu zásadní. Terapeut by neměl využívat patologických pohybových vzorů. Pokud již není možné dosáhnout nového, kvalitnějšího pohybu, měl by se terapeut snažit alespoň o optimalizaci stávajícího stavu a zabránit jeho zhoršování.

Jakékoliv aktivní cvičení je Bobath koncept

Bobath koncept má svá daná pravidla a principy, které je nutno dodržovat. Terapie má jasný cíl i prostředky k jejich dosažení, proto ne každé aktivní cvičení může být považováno za Bobath koncept.

Je to jen jakési hraní s dítětem na míči

Přestože na první pohled to může skutečně vypadat, že si terapeut s dítětem pouze hraje, opak je pravdou. Terapeut přesně stimuluje konkrétní pohybové vzory za použití specifických technik, které ale pro laika nemusí být vždy jednoduše identifikovatelné. Hra je v terapii využívána nejen jako motivační prvek dítěte, ale také proto, že je to běžná součást jejich každodenního života.

Bobath koncept je pouze pro starší a/nebo spolupracující děti

Bobath koncept se dá s úspěchem použít i u nedonošených a velmi malých dětí (viz Baby Bobath). Nespolupráce pacienta není pro zkušeného terapeuta překážkou. Každé dítě má alespoň nějaký minimální potenciál, kterého je možno využít.

Bobath koncept je tak jednoduchý, že jej může dělat kdokoliv

Stejně jako u jiných rehabilitačních metod, i zde platí, že by měli rodiče vyhledat odborníka certifikovaného v dané problematice. Vzhledem k tomu, že se Bobath koncept neustále vyvíjí a je třeba, aby si terapeut průběžně doplňoval vzdělání, doporučujeme rovněž, aby se rodiče ptali, zda se terapeut i nadále v Bobath konceptu vzdělává.

Co si dále na toto téma přečíst?

VIDEO: O Bobathově metodě

Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva