Sponzorováno

Migrenická (migrénová) aura – co je to a jak ji řešit? 4.56/5 (18)

 • Migrenická aura je příznak, který někteří lidé zažívají před migrenovou bolestí hlavy. Jedná se o různé smyslové změny nebo neurologické příznaky, které se mohou objevit krátce před nástupem migrény, obvykle přibližně 10 až 30 minut před nástupem bolesti hlavy, a mohou trvat až hodinu.
 • Mezi běžné projevy migrenické aury patří: Vizuální symptomy: To může zahrnovat zvýšenou citlivost na světlo (fotofobii), vizuální záblesky, blikání světla, kruhové záblesky nebo zkreslení vnitřního zorného pole. Senzorické symptomy: Lidé mohou mít různé pocity na kůži, jako jsou mravenčení, necitlivost nebo pocit tepla. Řečové symptomy: Někteří lidé mohou mít obtíže s řečí, například náhlé potíže s vyjádřením slov, nebo slyší zvuky, které neexistují. Motorické symptomy: To může být slabost v končetinách nebo dokonce přechodné ztráty koordinace pohybů.
 • Není zcela jasné, co přesně způsobuje migrenickou auru, ale předpokládá se, že souvisí s neurologickými změnami, které se odehrávají v mozku během migrenového záchvatu. Ne každý, kdo trpí migrénami, však zažívá migrenickou auru.
 • Pokud máte podezření, že zažíváte migrenickou auru nebo máte jiné zdravotní problémy spojené s migrénami, je vhodné se poradit s lékařem, který vám může poskytnout vhodnou diagnózu a léčbu.

Migrenické (či migrénové) aury jsou senzorické příznaky, které se mohou objevit před nebo během migrenózní bolesti hlavy. Mají tendenci mít podobu zrakových a fyzických poruch nebo vjemů.

Migréna s aurou je typ migrénové bolesti hlavy. Mezi běžné příznaky patří tunelové vidění, vidění hvězd a pocity brnění v rukou nebo nohou. Dle studií z těch, kteří trpí migrénovými bolestmi hlavy, 25–30 % pociťuje příznaky migrénové aury.

Příznaky migrény aury se obvykle objevují po dobu nejméně 5 minut a mají tendenci trvat až 60 minut. Někteří lidé popisují migrénové aury jako takové „varovné znamení“, protože její příznaky se často rozvíjejí před bolestí hlavy.

Čtěte dále a dozvíte se více o typech migrénové aury a i o dostupných možnostech léčby.

Jak může vypadat migrenická (migrénová) aura?

Jak může vypadat migrenická (migrénová) aura?

 

Co je to migrénová aura?

Migrénové aury mohou nabývat jedné ze tří hlavních forem:

 • poruchy vidění,
 • fyzické vjemy,
 • řečové nebo jazykové potíže.

Migrenická aura a poruchy zraku

Některé příklady vizuálních změn spojených s migrénovou aurou jsou takové, že člověk při nich může vidět:

 • slepá místa, nazývaná skotomy
 • barevné skvrny
 • záblesky světla
 • hvězdy nebo jiskry světla
 • klikaté čáry
 • tunelové vidění

Ty často začínají ve středu zorného pole člověka, než se přesunou ke krajům. Lidé mohou také zaznamenat dočasnou ztrátu zraku nebo i úplnou slepotu během epizody migrény. Ano, i to je možné.

Fyzické vjemy aury

U některých lidí migrénové aury zahrnují i fyzické pocity, jako je brnění, necitlivost a závratě. Tyto pocity mohou začít na jedné straně těla, než se pomalu rozšíří do dalších oblastí.

Fyzické pocity a vjemy aury mohou být následující:

 • pocit, že části těla jsou větší, než ve skutečnosti jsou
 • špendlíky a jehly v rukou a nohou
 • pocity necitlivosti nebo mravenčení
 • závrať
 • vertigo (točení hlavy)
 • svalová slabost na jedné straně

Migrénové aury a problémy s řečí nebo jazykem

Během epizody migrény může být pro některé lidi obtížné mluvit nebo vůbec nějak komunikovat s ostatními. Mohou mít potíže s nalezením správných slov, nebo mohou mumlat nebo mohou mít nesrozumitelnou řeč.

Jiné příznaky migrénové aury

Spolu s těmito dalšími pocity může migrénová aura způsobit tyto další příznaky:

 • změny paměti
 • pocity strachu
 • zmatenost
 • pocit něčeho, co kolem ani není
 • částečná paralýza nebo mdloby (ve vzácných případech)
I takto může vypadat migrenická (migrénová) aura

I takto může vypadat migrenická (migrénová) aura

 

Typy migrénové aury

Přibližně 30 % lidí, kteří pociťují migrénové bolesti hlavy, také zažívá migrénové aury. Některé podtypy migrény však pravděpodobně mají také auru.

Mezi další vzácné typy migrény, které způsobují auru, patří:

Hemiplegická migréna

Jedná se o vzácný typ migrény, který zahrnuje dočasnou slabost nebo paralýzu na jedné straně těla. Mezi další příznaky patří mravenčení a necitlivost. Slabost obvykle odezní do 24 hodin, ale může trvat několik dní. Familiární hemiplegická migréna (FHM) je vzácné autozomálně dominantní hereditární onemocnění. Jde o první typ migrény s aurou, kde byl prokázán genetický defekt na chromozomu 19 (FHM 1), vzácněji na chromozomu 1 (FHM 2) a chromozomu 2 (FHM 3).

Vědci nyní neznají skutečnou prevalenci hemiplegické migrény. Některé výzkumy však naznačují, že postihuje přibližně 1 z 10 000 lidí.

Kmenová aura (Migréna s aurou mozkového kmene

Kmenová aura, dříve známá jako migréna bazilárního typu, je vzácná.

Její nejčastější příznaky jsou:

 • závrať
 • nezřetelná řeč
 • zvonění v uších, nazývané tinnitus
 • dvojité vidění, nazývaná diplopie

Výzkumníci došli k závěru, že migréna bazilárního typu se může občas přihodit každému, kdo někdy zažije migrénu s aurou.

Retinální migréna (oční migréna)

Retinální migréna je dalším vzácným podtypem migrénové aury. Ovlivňuje vidění pouze na jednom oku. Může způsobit dočasnou slepotu nebo výskyt blikajících světel v tomto oku. Oční, nebo také retinální, migréna je stav, kdy má člověk občasné epizody částečné ztráty zraku nebo rozmazaného vidění na jedno oko nebo na obě oči. Tyto epizody přitom obvykle trvají jen krátkou dobu (často méně než hodinu) a nebývají bolestivé. Mohou se ale vracet každých několik měsíců.

Sponzorováno

Příčiny migrénové aury

Zdravotníci plně nerozumí přesné příčině migrénových bolestí hlavy.

Migréna s vizuální aurou se může objevit, když se vlna elektrické aktivity pohybuje přes zrakovou kůru mozku, což je část, která zpracovává vizuální signály.

Spouštěče migrény s aurou jsou stejné jako spouštěče migrény bez aury a jsou:

 • konzumace alkoholu, zejména vína
 • konzumace kofeinu
 • vystavení jasnému světlu nebo silnému slunci
 • potraviny a potravinářské přísady, jako jsou zrající sýry, zpracované potraviny a glutamát sodný
 • hormonální výkyvy u žen (například v důsledku těhotenství, menstruace nebo perorální antikoncepce)
 • intenzivní fyzická aktivita nebo přepětí
 • nedostatek spánku nebo příliš mnoho spánku
 • léky, jako je užívání perorální antikoncepce nebo vazodilatátorů na vysoký krevní tlak
 • stres
 • silné pachy, jako je kouř, parfém nebo benzín
 • změny počasí nebo změny barometrického tlaku

Faktory, které zvyšují riziko rozvoje migrény

Mezi faktory, které zvyšují riziko rozvoje migrény, včetně migrény s aurou, patří:

 1. Pohlaví: U žen je dvakrát až třikrát vyšší pravděpodobnost výskytu migrény než u mužů. Postihuje přibližně 1 z 5 žen.
 2. Věk: Tento stav je nejčastější ve věku 18–44 let.
 3. Rodinná anamnéza: Přibližně 90 % lidí s migrénou má tento stav v rodinné anamnéze.

Léčba a řešení migrénové aury

Možnosti léčby migrénové aury jsou podobné jako u jiných typů migrény. Léčba závisí na frekvenci a závažnosti příznaků osoby a může znamenat tyto metody:

Užívání léků

Následující volně prodejné léky a léky na předpis mohou pomoci léčit migrénové aury:

 • protizánětlivé léky proti bolesti, jako je aspirin nebo ibuprofen
 • léky na úlevu od migrény, jako je Excedrin Migraine
 • léky proti nevolnosti ke snížení nevolnosti a zvracení
 • dihydroergotaminy ve formě nosního spreje nebo injekce
 • Antagonisté receptoru CGRP, jako jsou Nurtec a Ubrelvy
 • triptany, jako je sumatriptan (Imitrex, Tosymra) nebo rizatriptan (Maxalt), k blokování signálů bolesti v mozku

Lidé, kteří pociťují časté nebo silné migrénové bolesti hlavy, mohou mít prospěch z preventivních léků. Jsou to:

 • amitriptylin, což je tricyklické antidepresivum, nebo jiná antidepresiva
 • léky proti záchvatům
 • léky na krevní tlak, jako jsou beta-blokátory nebo blokátory kalciových kanálů
 • Botoxové injekce

Lékařské přístroje a zařízení

Některá lékařská zařízení, jako jsou transkraniální magnetická stimulační zařízení, mohou pomoci snížit bolest při migréně stimulací mozku specifickým způsobem.

Tato zařízení využívají pulsy magnetické energie. Lidé si je musí na chvíli položit na hlavu, aby pocítili výsledky.

Výzkum ukazuje, že tato zařízení mohou snížit závažnost epizod migrény. Nejsou však vhodné pro každého a jsou navíc dostupné pouze na lékařský předpis.

Změny životního stylu a domácí léčba

Domácí léky mohou pomoci zmírnit některé příznaky migrény, změny životního stylu mohou pomoci zabránit vzniku tohoto problému.

Domácí léky na léčbu migrény jsou:

 • zdřímnout si, když se poprvé objeví příznaky
 • ležet v tiché, chladné a tmavé místnosti
 • přiložit studený obklad nebo ledový obklad na čelo nebo zadní část krku

Změny životního stylu, které mohou pomoci předejít epizodám migrény, jsou:

 • praktikování technik snižování stresu, praktikování jógy, hlubokých dechových cvičení a progresivních svalových relaxačních cvičení
 • dodržujte konzistentní spánkovou rutinu, každý den ve stejnou dobu spát a vstávat
 • jíst vyváženou stravu s nízkým obsahem zpracovaných potravin a potravinářských přídatných látek
 • pít hodně vody a omezit nebo se vyhnout kofeinu a alkoholu
 • vyhýbání se spouštěčům migrény, kde je to možné

U těžkých nebo opakujících se epizod migrény je obvykle nejúčinnější používat vedle strategií domácí péče i lékařské ošetření. Kombinace je zde, zdá se, nejlepším způsobem léčby.

Kdy kontaktovat lékaře

Lidé, kteří pociťují příznaky migrénové aury, by měli co nejdříve promluvit se svým lékařem.

Nejlepší je nepředpokládat, že tyto příznaky souvisejí s migrénou, pokud jste své aury již neprobrali se svým lékařem a ten nevyloučil jiné stavy.

Lidé by také měli kontaktovat lékaře, pokud příznaky migrénové aury:

 • trvají déle než 1 hodinu
 • se vyskytují pouze v jednom oku
 • se časem úplně nevyřeší

V těchto případech lékař pravděpodobně provede testy, aby vyloučil závažnější stavy, jako je mrtvice nebo trhlina sítnice.

Shrňme si to

Migrenická (migrénová) aura může být nepříjemná a vysilující, ale není život ohrožující. Tyto příznaky však mohou být znepokojivé a lékař by měl vyloučit jiné neurologické příčiny, než přisoudí příznaky aury migréně.

Vyzkoušení různých strategií v oblasti domácí péče a užívání volně prodejných léků může většině lidí pomoci zvládnout jejich příznaky, dokud bolest hlavy nebo epizoda migrény neustoupí.

Sponzorováno

A co vy? Máte s migrénovou aurou nějaké zkušenosti? Napište nám do komentářů.

Dále si o migréně u nás přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva