Co je to biohacking a jak ho využít ve svůj prospěch? Jak na biohacking? 4.87/5 (15)

Sponzorováno

Co je to biohacking a jak ho využít ve svůj prospěch?

Co je biohacking?

Biohacking lze popsat jako biologii typu „udělej si sám“. Pro mnoho „biohackerů“ spočívá v provádění malých postupných změn stravy nebo životního stylu, aby se dosáhlo malých zlepšení vašeho zdraví a pohody. Pojem biohacking je tedy používán zejména ve smyslu svobodných úprav vlastního organismu sloužících ke zlepšení jeho vlastností za pomoci chemikálií, implantátů a nebo i jiných prostředků. Postupy a výsledky experimentů jsou následně sdíleny s ostatními, aby podobná vylepšení byla dostupná všem. Dbá se také na etické otázky a bezpečnostní rizika.

Biohacky slibují cokoli, od rychlého úbytku hmotnosti až po zlepšení funkce mozku. Obecně nejlepší výsledky biohackingu pocházejí z toho, že jste dobře informovaní a opatrní ohledně toho, co pro vaše tělo funguje.

Některé typy biohacků je relativně bezpečné vyzkoušet doma, zatímco jiné mohou představovat zdravotní rizika a mohou přinášet různé výsledky.

Některé typy biohackingu vlastně již existují mnoho let, jako je přerušovaný půst. Ano, i to je typ biohackingu.

Biohacking založený na technologiích, jako jsou chytré hodinky a Fitbits, poskytuje lidem velké množství dat o jejich těle, což jim umožňuje vylepšit své zdraví a zlepšit sportovní výkon.

Lidé mohou chtít „hacknout“ jejich biologii z různých důvodů, například:

 • chtějí mít lepší kontrolu nad svým zdravím
 • chtějí objevovat nové a neobvyklé nápady
 • chtějí opravit to, co vnímají jako nedostatky
 • chtějí pokusit se prodloužit svůj život

Toto mohou být obecně cíle biohackingu.

Čtěte dále a zjistěte, jak biohacking funguje a jak ho dělat bezpečně. Ve článku také prozkoumáme krevní testy a biohacking, biotechnologie, a to zda je biohacking legální a zda je třeba možné prodloužení života prostřednictvím biohackingu.

Příklady biohackingu

Zmiňme si příklady biohackingu. Některé jsou celkem běžné a lidé je mohou považovat jen za součást každodenního života. Jiné se mohou zdát více neobvyklé a působí jako futuristické trendy.

Nootropika

Jednou z populárních forem biohackingu je skupina látek zvaných nootropika neboli „chytré drogy“.

Nootropika bez předpisu zahrnují tablety, doplňky stravy, nápoje a potraviny. Obsahují látky, které mohou pomoci zvýšit výkon mozku. Příkladem jsou třeba kreatin a kofein.

Nootropika na předpis jsou pak léky, které mají stimulační účinky a které mohou lékaři předepisovat na zdravotní stavy, jako je Alzheimerova choroba nebo porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Příklady takových léků jsou:

 • methylfenidát (Ritalin), používaný k léčbě ADHD
 • Adderall, používaný k léčbě ADHD
 • memantin (Axura), používaný k léčbě Alzheimerovy choroby

Osoba by měla vždy užívat léky na předpis pouze podle pokynů svého lékaře. Stimulanty na předpis mají několik potenciálních vedlejších účinků a mohou být nebezpečné, pokud je lidé zneužívají.

Výzkum ukazuje, že lidé, kteří užívají stimulanty na předpis z jiných než lékařských důvodů, jsou vystaveni vyššímu riziku různých zdravotních asociací, včetně úzkosti, riziko užívání jiných drog, posttraumatická stresová porucha, riskantnější sexuální praktiky,
horší studijní výsledky a tak dále.

Nositelná technologie

Nositelné technologie, jako jsou zmíněné chytré hodinky, displeje namontované na hlavě a náramky pro sledování fitness, jsou běžnými součástmi moderní technologie. Lidé je mohou použít k:

 • sledování aspektů jejich zdraví a využívat data ke zlepšení
 • dosáhnutí kondičních a zdravotních cílů
 • sledování cyklů reprodukčního zdraví

Mnoho technologických společností navrhuje a vyvíjí to, co někteří považují za další krok v biohackingu nositelných technologií: vložené implantáty. Jedná se o zařízení implantovaná do těla.

Mohou mít různé funkce, včetně ukládání hesel a dat, fungující jako „klíče“ umožňující přístup prostřednictvím elektronických zámků a shromažďování ještě podrobnějších údajů o biologickém fungování, zdraví a kondici člověka.

Příklady vestavěných implantátů, které jsou buď ve vývoji nebo jsou v současné době na trhu, jsou třeba magnetické implantáty, paměťové čipy, GPS systémy, elektronické tetování.

Jaké jsou různé typy a formy biohackingu?

Biohacking má mnoho podob. Existují různé formy biohackingu. Tři nejoblíbenější typy jsou DIY biologie, nutrigenomika a mlýnky.

DIY biologie (Do-it-yourself biologie, DIY bio)

DIY biohacking, který někteří lidé nazývají také garážová biologie, zahrnuje odborníky ve vědeckých oblastech sdílení biohackingových technik a informací s lidmi, kteří nejsou odborníky. To umožňuje více lidem provádět experimenty na sobě mimo omezené prostředí.

Někteří lidé považují biologii DIY za otevřenou revoluci proti akademické institucionalizaci vědy a jejím cílem je šířit postoj občanské vědy a akčního výzkumu bez přísné kontroly. Věří, že DIY biologie vytváří více nápadů, svobody, inkluzivity a improvizace. DIY biologie zahrnuje různé oblasti biohackingu, včetně těchto:

 • mikrobiologie
 • výživa
 • biomedicínská a syntetická biologie

Nutrigenomika

Nutrigenomika je další typ biohackingu, který se zaměřuje na to, jak jídlo interaguje s geny lidí. Stejně tak zkoumá, jak geny člověka ovlivňují reakci těla na jídlo.

Výzkumníci používají nutrigenomiku, aby se dozvěděli více o stravě a genech, o tom, jak mohou ovlivnit zdravotní rizika člověka, a aby pomohli najít nové způsoby prevence a léčby nemocí.

Člověk může poslat vzorek DNA do specializované laboratoře, kde se analyzuje jeho genetická výbava. Jejich zdravotnický tým pak může výsledky použít k vytvoření optimalizovaného výživového plánu. To může zahrnovat vyhýbání se určitým potravinám spojeným s podmínkami, ke kterým jsou geneticky predisponováni.

Grinder

Grinder je biohackingová subkultura, která vidí každou část lidského těla jako hacknutelnou.

Obecně platí, že grindeři se snaží stát se „kyborgy“ tím, že optimalizují svá těla pomocí kombinace pomůcek, chemických injekcí, implantátů a čehokoli, co mohou do svého těla vložit, aby fungovalo tak, jak chtějí.

Funguje reálně biohacking a co říká výzkum?

Protože je biohacking jen pramálo regulován a mnoho lidí své poznatky nehlásí, je těžké říci, jaké procento biohackingu je úspěšné. I když existují velké online komunity lidí, kteří sdílejí svá zjištění, neexistuje způsob, jak určit přesnost mnoha jejich domácích experimentů.

Některé současné výzkumy však opravdu zjistily, že typy biohackingu jsou účinné.

Studie na zvířatech využívající nutrigenomiku zjistila, že fruktóza remodelovala životně důležité aspekty genové regulace, což by mohlo ovlivnit, jak infekce vede k onemocnění. Zjistili také, že fruktóza ovlivňuje metabolismus, zánět, imunitní funkce.

Dalším oblíbeným biohackem, který některým lidem pomohl, je neprůstřelná káva, nápoj, který kombinuje kávu, MCT olej a máslo. V mírném množství může neprůstřelná káva pomoci lidem cítit se sytější, pomáhat předcházet kardiovaskulárním onemocněním a může pomoci předcházet některým druhům rakoviny.

Funguje nutrigenomika?

Nutrigenomika může opravdu „hacknout“ vaši biologii několika způsoby, například:

 • snížení rizika vzniku onemocnění, ke kterému jste geneticky predisponováni (studie na toto téma zde)
 • může pomoci dosáhnout fyzických, mentálních nebo emocionálních změn, jako je hubnutí nebo snížení příznaků deprese (studie zde)
 • může pomoci optimalizovat tělesné funkce, jako je váš krevní tlak nebo střevní bakterie (studie zde)

Jídlo ovlivňuje vaše geny. Ale ne každého těla reagují na změny ve stravě nebo návycích stejným způsobem.

Sponzorováno

Přehled aktuálního nutrigenomického výzkumu z roku 2015 naznačuje, že drobné změny genové exprese jsou pouze jedním kouskem větší skládačky. V reakci vašeho těla na jídlo hrají roli i další faktory, jako je cvičení, hladina stresu a váha.

Fungují DIY bio a grinder?

Existuje mnoho příkladů DIY bio a grinder experimentů, které vedly k zamýšleným výsledkům.

Článek v magazínu Gizmodo z roku 2015 psal o muži, který si do očí vstříkl chemickou sloučeninu zvanou Chlorin e6, aby měl noční vidění. Fungovalo to – tedy, tak nějak. Muž dokázal rozeznat lidi pohybující se v temné noci v lese. Je to proto, že Chlorin e6 dočasně mění molekuly ve vašich očích známé jako fotosenzibilizátory. Díky tomu jsou buňky ve vašich očích vnímavější ke světlu. Ale jako každý experiment nebo úprava lidského těla může mít nebezpečné nebo fatální následky.

DIY bio může být také složité, pokud nejste školeni a vzděláni v dan0m oboru. Vystavení škodlivým biologickým činitelům může způsobit zdravotní problémy nebo porušit mezinárodní zákony o bioterorismu.

Obzvláště nebezpečná může být grinder. Článek z roku 2018 z New York Times se týkal grinderů, kteří do svých těl vkládali čipy RFID, aby se dostali do zabezpečených oblastí v nemocnicích, nebo si do uší vkládali magnety zlepšující zvuk, aby měli „vestavěná“ sluchátka.

Může to znít velmi futuristicky, ale implantace cizích předmětů do vašeho těla vás může vystavit zánětlivým reakcím, které mohou způsobit chronické infekce. Může také zvýšit vaše riziko vzniku rakoviny. Na to by se mělo brát zřetel, protože zde končí legrace.

Je biohacking bezpečný?

Po přečtení předchozího odstavce si na to asi umíte odpovědět sami.

Některé formy biohackingu mohou být bezpečné. Bezpečné může být například užívání určitých doplňků stravy nebo změna jídelníčku. Dokonce i některé tělesné modifikace, jako jsou RFID implantáty, mohou být bezpečné, když na ně dohlíží lékař.

Některé biohackingové metodiky však hraničí s nebezpečným nebo dokonce nelegální činností. DIY bio a grinder se někdy soustředí na experimenty, které nejsou ve výzkumných zařízeních považovány za bezpečné nebo etické.

Experimentování na lidech, i když je to jen na vás samotných, je stále obecně považováno za velké tabu v biologii kvůli nezamýšleným následkům nebo škodám, které z toho mohou plynout. Pozor na to.

Několik článků také varuje, že biohacking současně zpřístupňuje vědu všem a zároveň přináší bezpočet nových bezpečnostních problémů. Pochopení dlouhodobých důsledků změny genů nebo jiných experimentů na lidech může být obtížné bez tradičního, kontrolovaného experimentování.

Biohacking a krevní testy – jak můžete použít pravidelné krevní testy k biohackování?

Práce s krví je klíčem k efektivnímu biohackingu. Může vám hodně říct o hladinách různých živin a složek ve vašem těle, jako je plazma a počet buněk.

Krevní testy vám mohou říci, zda nové jídlo, které jíte, ovlivňuje hladinu vašich vitamínů nebo vám pomáhá dosáhnout specifického biologického procesu. Například provedení krevního testu před a po užívání doplňků vitamínu B12 pro lepší kognitivní funkce vám může ukázat, zda doplňky opravdu ovlivnily vaše hladiny B12.

Můžete samozřejmě biohackovat i bez pravidelných krevních testů. Změna vaší stravy nebo návyků může mít znatelné účinky na váš celkový pocit pohody nebo může ovlivnit specifické příznaky, na které se zaměřujete, jako jsou zažívací potíže nebo bolesti hlavy.

Ale krevní testy vám poskytnou nezpracovaná data, se kterými můžete pracovat. Mohou vám říci, zda váš biohack funguje na buněčné úrovni.

4 jednoduché způsoby, jak biohackovat doma

Zde je několik relativně bezpečných biohacků, které můžete vyzkoušet doma.

1. Pijte kofein

Kofein je obecně známý jako stimulátor produktivity.

Pokud jej ještě nepoužíváte, začněte s menší porcí černé kávy (200g), zeleného čaje nebo potravin s kofeinem, jako je hořká čokoláda. Pijte kofein každý den ve stejnou dobu a veďte si deník o tom, jak se cítíte v minutách nebo hodinách poté: Cítíte se více soustředění? Více úzkosti? Unaveni? Zkuste dávku upravovat, dokud nenajdete množství, které nejlépe vyhovuje vašemu cíli.

Existuje dokonce káva s biohackerským twistem, známá jako ve článku zmíněná neprůstřelná káva. Tato káva obsahuje sloučeniny, jako je olej se středně dlouhým řetězcem triglyceridů (MCT), známý jako posilovač energie a nástroj na hubnutí.

Probíhá debata o bezpečnosti neprůstřelné kávy. Pokud máte zájem o biohackování kávy, promluvte si nejprve se svým lékařem, zvláště pokud máte nějaké zdravotní problémy.

2. Zkuste eliminační dietu

Eliminační dieta je přesně to, co zní. S eliminační dietou se zbavíte něčeho ze svého jídelníčku a pak to pomalu znovu zavedete, abyste viděli, jak to ovlivňuje vaše tělo.

Toto je oblíbená možnost, pokud si myslíte, že jste alergičtí na nějaké jídlo nebo se obáváte, že jídlo může způsobovat zánět, jako jsou mléčné výrobky, červené maso nebo zpracovaný cukr.

Eliminační dieta má dva základní kroky:

 1. Zcela vyřaďte jednu nebo více potravin ze svého jídelníčku.
 2. Počkejte asi dva týdny a poté vyřazené potraviny pomalu zařaďte zpět do svého jídelníčku.

Během druhé, neboli znovuzaváděcí fáze, bedlivě sledujte všechny příznaky, které se objeví, jako například vyrážky, bolest
únava, bolest břicha, průjem, zácpa či jiné abnormální příznaky
. To může znamenat, že jste na toto jídlo alergičtí.

3. Léčba studenou vodou

Léčba studenou vodou je stále populárnějším trendem v oblasti zdraví a cvičení, který může mít různé přínosy pro lidské zdraví. Jsou to lidé, kteří se ponoří do vody o teplotě obvykle nižší než 15 °C. To může být prostřednictvím plavání ve volné vodě nebo používání ledových lázní.

Studie z roku 2020 naznačuje, že plavání ve studené vodě má podle všeho pozitivní účinky na člověka (na jeho kardiovaskulární systém, imunitní systém, endokrinní systém, duševní zdraví). S plaváním ve studené vodě jsou však spojena vážná rizika, včetně studeného šoku, podchlazení, nenadálá smrt.

Zájemci o plavání ve studené vodě nebo ponoření si mohou vyzkoušet aklimatizační program pod dohledem vyškoleného odborníka. To zahrnuje vystavení studené vodě na krátkou dobu a pomalé prodlužování doby, kterou člověk stráví ve vodě, aby si vybudoval toleranci.

Přečtěte si více o výhodách studené sprchy.

4. Přerušovaný půst

Přerušovaný půst je způsob diety, při kterém člověk jí pouze mezi určitými časy a postí se v obdobích mezi nimi. Člověk se může postit například od 20 hodin do 12:00 následujícího dne a jíst mezi 12:00 a 20:00. Půst může pomoci se:

 • snížení tělesného tuku
 • snížení krevního tlaku
 • snížení srdeční frekvence
 • snížení zánětu
 • zvýšení odolnosti vůči srdečnímu stresu
 • odolnost vůči cukrovce

Biohacking vs. biotechnologie

Biotechnologie spojuje inženýrství a biologickou vědu a zahrnuje vědce využívající živé buňky nebo organismy k výrobě produktů nebo služeb. Pečení chleba je příkladem biotechnologie, protože lidé používají k výrobě produktu živé kvasnice.

Biohackeři mohou využívat biotechnologie k informování o svých experimentech, ale oba se vzájemně nevylučují.

A pár slov na závěr

Biohacking má určitě jisté výhody. Některé formy biohackingu lze snadno provést doma a snadno je vrátit zpět, pokud se něco pokazí.

Ale obecně buďte opatrní. Experimentování na sobě bez přijetí všech náležitých opatření může vést k neočekávaným vedlejším účinkům.

Poraďte se s lékařem nebo odborníkem na výživu, než provedete jakékoli významné změny ve vaší stravě. A nejdřív si proveďte svůj vlastní výzkum, než do svého těla vložíte jakoukoli cizí látku.

Sponzorováno

Co jste z biohackingu zkoušeli? Napište nám do komentářů.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva