Sponzorováno

Jsou detoxikační kůry nebezpečné? Alternativní názor… 4.9/5 (10)

Jsou detoxikační kůry nebezpečné? Alternativní názor...Detoxikace organismu je postup, kterým zbavujeme naše tělo toxinů usazených uvnitř organismu. Jednodušeji řečeno je to jakási vnitřní očista, jejímž cílem je zlepšení zdraví a zvýšení vitality. Detoxikační metody však mají i velký preventivní význam. Je nesporné, že lidé, kteří věnují svému zdraví dostatečnou pozornost a do programu zařadili i pravidelné očistné kúry, jsou opravdu výkonnější, mají více energie, jsou psychicky odolnější a mnohem lépe čelí onemocněním.

Je to naprosto přirozené. Během našeho života se do našeho těla dostává obrovské množství toxinů. Jsou všude kolem nás: v potravinách, ve vodě, ve vzduchu. Mnohé vznikají i přímo v našem těle jako produkt látkové výměny. S jistým množstvím těchto toxinů si naše tělo dokáže poradit samo. V tzv. civilizovaném světě je jich však stále více. Na to náš organismus není připraven. V konfrontaci s těmito toxiny náš imunitní systém nejednou selhává. Vznikají onemocnění, kterým bychom se mohli vyhnout, kdybychom náš imunitní systém nepřetěžovali. Platíme daň za komfort, který nám přinesl technický pokrok. Ale i chamtivost mnoha výrobců, zásobujících nás produkty, škodlivými pro naše zdraví.

Ze zkušenosti víme, že zvrátit vývoj není možné, musíme si tedy najít jinou cestu jak našemu tělu pomoci. Ze svého životního prostředí dokážeme eliminovat pouze některé toxiny. Co však udělat můžeme je věnovat se údržbě našeho vlastního organismu. Znamená to konzumovat co nejvíce nezávadných potravin, pěstovat vhodnou tělesnou aktivitu, dopřát si potřebný odpočinek a kultivovat svou mysl, která má rozhodující vliv na to, jaký život prožijeme. Velmi pozitivní roli mohou v tomto programu celkové údržby sehrát právě některé očistné kúry. Zvlášť zdůrazňuji slovo některé, protože ne všechno, o čem se dočteme v knihách, časopisech nebo na internetu, je opravdu prospěšné. Jsou postupy, které jsou vysloveně nebezpečné a můžeme si jimi vážně poškodit zdraví.

Na jaké očistné kůry si dát pozor?

V praxi se nejčastěji setkávám s tím, že lidé vyzkouší metodu, o níž se dočetli v literatuře, nebo se o ní dozvěděli od svých známých. Rozmnoží si návod, připraví si všechny potřebné ingredience a pustí se do postupu, ze kterého by nejednomu lékaři vstávali vlasy na hlavě.

Odvážnému štěstí přeje. Toto pořekadlo je někdy skutečně pravdivé, když se však jedná o vlastní zdraví, nemusí platit vůbec. Ba naopak, v některých případech bychom slovo odvaha mohli nahradit spíše slovem hazard. Říká se, že člověk tím více riskuje, čím méně toho o dané oblasti ví. Tak je to i s naším zdravím. Čím méně máme poznatků z anatomie a fyziologie, tím dříve jsme ochotni vyzkoušet některé nebezpečné postupy. Protože o jejich dopadu víme pramálo, vlastně ani netušíme, co riskujeme. Pokud máme štěstí, nic vážného se stát nemusí. Nejednou jsme však nemile překvapeni i z toho, že se nestalo ani nic pozitivního. Očekávali jsme velkou změnu k lepšímu, ale ta se nekonala. V nejlepším případě zapracuje sugesce a my skutečně uvěříme tomu, že po absolvování kúry jsme svěžejší a také jakýsi zdravější. O pár dní však tento pocit zmizí do nenávratna. Kde jsme udělali chybu?

Studujte svůj organizmus, nevrhejte se do detoxikace bezhlavě

Především jsme nebrali v úvahu aktuální stav našeho konkrétního organismu. Neprostudovali jsme, že to, co mohlo pomoci naší přítelkyni, nemusí být vůbec vhodné pro nás. Každý z nás je totiž originál a jako takový potřebuje vždy individuální přístup. Neodhadli jsme také čas, kdy je naše tělo na očistnou kúru opravdu připraveno. Ale především – postupovali jsme bez dostatečných znalostí.

Ja jablková dieta vhodná?

Vezměme si jako příklad „očistnou“ kúru, která spočívá v konzumaci jediného druhu potraviny. Jednou z běžných je tzv. jablková dieta. První, na co bychom měli pomyslet ještě dříve, než začneme několik dní konzumovat výlučně jablka, je stav našich trávicích orgánů. V literatuře se uvádí, že konzumování velkého množství jablek čistí trávicí trakt. I kdybychom tomuto tvrzení uvěřili, měli bychom si především položit otázku: čí trávicí trakt? V jakém stavu je ten náš? Jaké máme žaludeční problémy? Máme mnoho nebo málo žaludeční kyseliny? Máme nebo nemáme žlučníkové kameny, případně trpívají na záněty žlučníku? Jaké je naše vylučování, je bezproblémové, nebo nás trápí zácpy případně průjmy? Máme sklony k alergiím? Netrpíme kožními problémy? A co naše ústní dutina, náš chrup? Počítáme s tím, že náš organismus potřebuje i takové důležité látky, které např. jablka vůbec neobsahují? Jaké máme nemoci, které by konzumace jablek mohla zhoršit?

Těch otázek, které bychom si měli položit, je podstatně více. Již při této přípravné fázi by nám bylo jasné, že takovou kúru může zdárně absolvovat spíše člověk zcela zdráv než ten, který má zdravotní problémy. Jenže lidé se na podobné procedury odhodlávají hlavně proto, že se chtějí zbavit různých onemocnění. Znamená to tedy, že jejich organismus je oslabený. Tento stav si však nevhodně zvolenou očistnou kúrou ještě více zhorší. Můžeme se pak divit, když si lékaři poklepou prsty na čelo nebo převracejí oči, když slyší o některých postupech? Takové laické jednání degraduje v jejich očích celou oblast alternativní medicíny. Přitom žádný seriózní alternativní terapeut svým klientům nedoporučuje nic, čím by jejich zdraví mohl jakkoliv ohrozit. Velmi dobře totiž ví, že všechno, co je extrémně, je nebezpečné.

Sponzorováno

K extrémům se uchylujeme proto, že nemáme trpělivost řešit věci postupně. Chceme výsledky okamžitě. Jsme ochotni i několik týdnů se omezovat, pokud věříme tomu, že po jejich uplynutí nastane markantní zlepšení. To je však absolutně scestný předpoklad. Kouzelný proutek je jen v pohádce. V životě, ve kterém jsme léta devastovali naše tělo, se takové zázraky nedějí. Tam třeba tvrdou práci a vytrvalost. A především zdravý rozum.

Jak při detoxikaci správně postupovat?

Je několik opravdu osvědčených očistných postupů, které je možné absolvovat i v domácích podmínkách. Detoxikace totiž vůbec není vynálezem dnešní doby. Očistné kúry jsou lidem známy staletí. Pití bylinných čajů s očistným účinkem se v minulosti nepraktikovalo pouze na jaře, jak si to dnes mnozí myslí. Někdejší bylinkáři takové čaje doporučovali s velkým úspěchem i při mnoha chronických onemocněních. Občas se kombinovaly s hladovku nebo přísnou dietou. Co však bylo pro postup tehdejších léčitelů typické, to byla jakási kontrola nad průběhem očisty. Léčitel znal nejen účinek jednotlivých bylin, ale věděl také na co si má jejich konzument dávat pozor a jaké reakce může očekávat. Pacientovi poskytl rady jak postupovat, kdyby se vyskytly nějaké potíže. Nejednou mu k očistné směsi přibalil i čaj, který měl příliš dramatickou reakci ztlumit.

Dnes se lidé do ​​očistných kůr vrhají sami od sebe a častokrát úplně neuváženě. Rady tipu „jezte týden pouze jablka“, nebo „pijte pouze mrkvovou šťávu či kefír“ by sotva doporučil lékař. To udělá jen absolutní laik. Nikdo, kdo má alespoň částečné znalosti o potřebách svého těla, se do takového hazardu nepustí. Přitom mnohé, dokonce i raritní postupy, mohou v konkrétním případě opravdu výrazně zlepšit zdraví. Musí být však vybrány velmi pečlivě.

Vsaďte na vytrvalost a rozum v hrsti

Pokud postupujeme opatrně a důsledně, opravdu se můžeme dočkat žádoucích výsledků. Není to však okamžitě. Vždy jsou zde jistá omezení. Naše cíle musí být reálné a my musíme být disciplinovaní a vytrvalí. I dílčí výsledky přispívají ke zlepšení našeho zdravotního stavu. Neexistují skoky v léčbě, existují pouze postupné kroky. Stále bychom přitom měli mít na zřeteli, že co pomůže jednomu, může uškodit druhému. To vše chce opravdu znalosti, nejen chuť a touhy. Když potřebujeme projekt domu, jdeme za architektem. Když chceme uzdravit, nebo se chceme zbavit onemocnění, ne vždy jdeme za lékařem. Častokrát si léčbu naordinovat samy a jsme překvapeni, když náš postup selže a my si ublížíme. Přitom náš organismus je mnohem komplikovanější než dům. Přesto s ním nejednou zacházíme jako z cihlami ze žuly.

Profesionální detoxikační kůry

Jelikož se v praxi potvrdilo, že očistné kúry skutečně významně přispívají k upevnění i navrácení zdraví, začaly se v posledních desetiletích touto problematikou zabývat různé vědecké týmy prakticky na celém světě. Velkým přínosem je, že u zrodu těchto nových metod stáli lékaři. Tím se detoxikace dostala na zcela jinou úroveň. Jednotlivé postupy se podrobně rozpracovaly s přihlédnutím právě na individuální potřeby každého pacienta. Dnes už dokážeme velmi cíleně působit na konkrétní zdravotní problém, přičemž nepoužíváme žádné chemické přípravky. Pouze podporujeme organismus v jeho přirozené schopnosti vyloučit to, co mu škodí.

Jednou z profesionálních detoxikačních metod, která je známá i u nás, je metoda, vypracovaná českým lékařem MUDr. Josefem Jonášem. Za uplynulé desetiletí si získala značný ohlas a dnes podle ní pracují skupiny odborníků ve více zemích. Její velkou výhodu je to, že už v přípravné fázi, ještě před samotnou detoxikací, umožňuje důkladně se seznámit se zdravotním stavem konkrétního klienta. Vedle podrobné anamnéze se zpracovávají i výsledky speciálních měření a až po jejich vyhodnocení se stanoví konkrétní detoxikační postup. Celý postup je přitom ustavičně kontrolován a aktuálně se upravuje podle reakcí organismu Pochopitelně, i tato metoda, jako každá jiná, vyžaduje vysokou erudovanost ze strany terapeuta, rozsáhlé znalosti o fungování lidského těla a přísně etický přístup.

Jaké problémy se dají detoxikací léčit?

I když detoxikace není léčba a v žádném případě nemůže nahradit lékařské ošetření, její absolvování velmi výrazně zlepšuje zdravotní stav. Profesionální detoxikační metody se uplatňují hlavně při chronických onemocněních. Velmi účinné jsou např. při častém onemocnění dýchacích cest, při bolestech kloubů, trávicích poruchách, ekzémech, opakujících se gynekologických výtocích, chronické únavě, nespavosti, některých bolestech páteře a hlavy a pod. Už z povahy detoxikační metody vyplývá, že zároveň přispívá i mobilizovat imunitních funkcí. V posledních letech se dosahují slibné výsledky také u takových houževnatých onemocnění, jakými jsou např. paradontóza, vitiligo a některé další.

Velkou roli hrají profesionální očistné kúry také u lidí, kteří plánují mít děti. Absolvování speciálního detoxikačního programu může být prvním krokem pro zplození zdravého potomka. Zvláště důležité je to u partnerů, kteří sami trpí některým chronickým onemocněním. Detoxikace sice neodstraní možnost genetické nemoci, ale je rozdíl, zda se plod vyvíjí v tzv. „Čistém prostředí“, nebo v prostředí plném toxinů.

Sponzorováno

Na závěr chci podotknout, že profesionální detoxikační metody jsou nadějí především pro pacienty z dlouhotrvajícími obtížemi. Pro řešení akutních zdravotních problémů jsou tyto postupy nevhodné.

Co si ještě o detoxikaci přečíst?

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva