Sponzorováno

Jak snížit vysoký srdeční tep? 4.78/5 (18)

 • Snížení vysokého tepu může být závislé na příčině zvýšeného srdečního tepu. V některých případech můžete vyzkoušet metody pro snížení srdečního tepu, které ukazujeme v tomto článku.
 • Relaxace a dýchání: Pokuste se uklidnit a uvolnit. Hluboké dýchání a meditace mohou pomoci snížit úzkost a stres, což může přispět k rychlému srdečnímu tepu.
 • Fyzická aktivita - pravidelná!: Pravidelná mírná fyzická aktivita může posílit srdce a snížit srdeční tep. Je však důležité konzultovat s lékařem před zahájením nového cvičebního programu, zejména pokud máte nějaké zdravotní problémy.
 • Hydratace: Dostatečná hydratace je klíčová pro udržení normálního srdečního rytmu. Nedostatek tekutin může totiž způsobit dehydrataci a zvýšený srdeční tep.
 • Omezte stimulanty: Omezte konzumaci stimulantů, jako jsou kofein, nikotin a některé léky. Tyto látky mohou zvyšovat srdeční tep.
 • Zdravá strava: Strava bohatá na ovoce, zeleninu, celozrnné produkty a nízkotučné bílkoviny může podporovat celkové zdraví a mít pozitivní vliv na srdeční rytmus.
 • Ovládání stresu: Techniky ovládání stresu, jako jsou jóga nebo biofeedback, mohou pomoci snížit srdeční tep tím, že regulují stresovou odpověď.
 • Vysoký tep může být příznakem závažnějšího zdravotního problému. Pokud máte časté nebo neobvyklé srdeční arytmie, konzultujte to s lékařem. Lékař může provést důkladné vyšetření a předepsat vhodnou léčbu nebo doporučení pro kontrolu srdečního tepu.

V tomto článku si ukážeme, jak se dá efektivně snížit srdeční tep

V tomto článku si ukážeme, jak se dá efektivně snížit srdeční tep

Rychlý srdeční tep (srdeční frekvence) může znamenat zdravotní problém. Mezi způsoby, jak snížit srdeční frekvenci, patří dýchací a relaxační techniky, cvičení, vagové manévry (manévry vedoucí k podráždění vagu), správné volby jídelníčku a techniky zvládání stresu.

Srdeční frekvence neboli tepová frekvence člověka udává, kolikrát srdce bije za minutu. Typická klidová srdeční frekvence u dospělých je 60–100 tepů za minutu (bpm). Někteří lidé však mohou mít klidovou srdeční frekvenci vyšší než 100 tepů za minutu, což je známé jako tachykardie. To může znamenat nějaký zdravotní problém, jako je arytmie.

Tento článek se zabývá různými příčinami vysoké tepové frekvence, způsoby, jak snížit vysoký tep a jak vypočítat ideální cílový rozsah.

Jak snížit vysoký tep?

Srdeční tep člověka může zvýšit několik faktorů, nejčastěji tyto:

 • stres
 • úzkost
 • fyzická aktivita
 • určité léky
 • stáří
 • hormonální změny

Pokud člověk zažívá zvýšenou srdeční frekvenci, existují určité metody, které se mohou vysoký tep snížit.

Cvičení

Nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout trvale nižší tepové frekvence, je pravidelné cvičení.

Studie z roku 2018 zjistila, že pravidelné cvičení může trvale snižovat klidovou srdeční frekvenci. Ačkoli obecně může být užitečné jakékoli cvičení, autoři studie naznačují, že nejpřínosnější může být jóga a vytrvalostní trénink.

Dbejte na hydrataci

Když je tělo dehydratováno, množství krve protékající tělem se snižuje, takže srdce musí více pracovat na stabilizaci průtoku krve. To zvyšuje srdeční tep.

Studie z roku 2017 zjistila, že nápoj o objemu 335 mililitrů vody může snížit klidovou srdeční frekvenci během 30 minut. Tento pokles pokračoval dalších 30 minut.

Odborníci doporučují, aby ženy konzumovaly cca 2,7 litru vody denně, zatímco muži by měli konzumovat 3,5 litru. Patří sem také voda obsažená v potravinách a dalších nápojích.

Omezení příjmu stimulantů

Stimulanty mohou způsobit dehydrataci a zvýšit zátěž srdce.

Například vysoké dávky kofeinu mohou vést k dehydrataci. Neexistují však žádné spolehlivé vědecké důkazy, že typická konzumace čaje nebo kávy může způsobit zvýšenou klidovou srdeční frekvenci v důsledku dehydratace.

Omezení příjmu alkoholu

Pití alkoholu může zvýšit riziko vzniku některých zdravotních stavů, jako jsou:

 • dehydratace
 • vysoký krevní tlak, nazývaný také hypertenze
 • srdeční choroby
 • infarkt
 • mrtvice

Výzkum, který odborníci představili na kongresu European Heart Rhythm Association 2018, ukázal, že vyšší koncentrace alkoholu v dechu byla spojena se zvýšením srdeční frekvence.

To by mohlo být způsobeno tím, že alkohol vytváří nerovnováhu mezi sympatickými a parasympatickými divizemi autonomního nervového systému. Tělo aktivuje sympatický systém v reakci na boj nebo útěk. Aktivuje parasympatický systém v klidové reakci.

Konzumace výživné, vyvážené stravy

Výzkum účinků stravy na srdeční frekvenci je omezený.

Studie z roku 2003 zahrnující téměř 9 800 mužů zjistila, že ti, kteří jedli ryby, měli nižší srdeční frekvenci než ti, kteří nejedli. To znamená, že široká škála potravin může podporovat dobré zdraví srdce, třeba tyto:

 • omega-3 mastné kyseliny z ryb, ořechů a obilovin
 • polyfenoly a taniny z čaje a kávy
 • vitamín A z listové, zelené zeleniny
 • dietní vláknina z celých zrn, ořechů a většiny ovoce a zeleniny
 • vitamín C z citrusových plodů, jiného ovoce a listové zeleniny

Vagové manévry

Vagové manévry jsou techniky, které mohou pomoci snížit srdeční frekvenci člověka. Zaměřují se na bloudivý nerv, který má klíčovou funkci v parasympatickém nervovém systému.

Tři běžné typy vagových manévrů jsou:

1. Valsalvův manévr
Valsalvův manévr je fyziologická technika, kterou popsal italský anatom a chirurg Antonio Maria Valsalva ve 17. století. Tato technika spočívá v dočasném uzavření dýchacích cest při pokusu o vydechnutí – zavřená ústa a držení nosu. Tím vzniká tlak v hrudní dutině, což může mít několik efektů na tělo.

Valsalvův manévr je známý pro své různé účinky:

 • Zvýšení nitrolebního tlaku: Tlak v hrudní dutině stoupá, což může mít vliv na krevní tlak a srdeční rytmus.
 • Ovlivnění srdečního rytmu: Valsalvův manévr může ovlivnit srdeční rytmus, zejména při jeho návratu k normálu po uvolnění tlaku.

Valsalvův manévr může být také používán ve zdravotnických a diagnostických situacích, například při vyšetření kardiovaskulárního systému nebo při diagnostice otoků v těle. Je však důležité upozornit, že v některých situacích může Valsalvův manévr způsobit problémy, zejména u lidí s určitými srdečními nebo cévními onemocněními. Proto by jeho používání mělo být řízeno odborným personálem.

2. Potápěčský reflex
Potápěčský reflex je jednou z osvědčených metod jak si pomoci při úzkostném stavu. Popis tohoto reflexu je z fyziologického hlediska poměrně složitý, nicméně podstata je celkem jednoduchá. Stačí pouze do misky napustit studenou vodu, případně do ní přidat pár kostek ledu a na pár sekund do ní namočit obličej. Právě tato technika spustí váš potápěčský reflex, který přiměje vaše tělo si myslet, že plavete. Váš tep se zpomalí a tělo se zklidní. Tento reflex může vést ke snížení srdečního tepu a dalších fyziologických změn. Je však důležité si být vědom toho, že potápěčský reflex může být individuálně variabilní a nemusí být u všech jednotlivců tak výrazný.

3. Masáž karotického sinu
Masáž karotického sinu je léčebný postup, který se používá k vyvolání reflexní bradykardie (zpomalení srdečního tepu). Tato masáž se obvykle provádí v klinickém prostředí odborným zdravotnickým personálem, a to včetně lékařů nebo zdravotních sester. Je důležité zdůraznit, že toto je procedura, kterou by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník, protože nesprávné provedení může mít vážné následky.

Postup masáže karotického sinu:

 1. Příprava: Pacient by měl být v poloze na zádech na pevném povrchu, jako je kvalitní tvrdá postel.
 2. Lokalizace karotického sinu: Karotické sinové senzory se nacházejí na obou stranách krku, v blízkosti krčních tepen (karotid). Masér musí pečlivě lokalizovat tyto oblasti. Měl by to umět.
 3. Průběh masáže: Masér jemně a kontrolovaně masíruje karotické sinové senzory na jedné nebo obou stranách krku pomocí svých prstů. Masáž by měla být provedena s opatrností a měla by být postupná, aby se zabránilo přílišné stimulaci.
 4. Monitorování srdečního tepu: Během masáže by měl být monitorován srdeční tep pacienta. Zpomalení srdečního tepu může být pozorováno během nebo krátce po masáži.
 5. Pozorování: Během masáže by měl masér pravidelně monitorovat pacienta na příznaky, jako jsou závratě nebo mdloby. Pokud se objeví nějaké nežádoucí účinky, měla by masáž být okamžitě přerušena.

Masáž karotického sinu může být používána za účelem diagnostiky nebo v léčebných situacích, například při záchvatu tachykardie. Je však důležité, aby tuto proceduru prováděl pouze kvalifikovaný a zkušený odborník a aby byla opatření přijata ke snížení rizika nežádoucích účinků.

Sponzorováno

Mezi další méně obvyklé manévry patří:

 • tlak na oči – tlak na oči může ovlivnit srdeční tep přes aktivaci bloudivého nervu. Bloudivý nerv je součást autonomního nervového systému, který ovládá mnoho orgánů v těle, včetně srdce. Když je tento nerv stimulován, může dojít k bradykardii, což znamená zpomalení srdečního tepu.
 • stimulace dávivého reflexu – Stimulace dávivého reflexu může zpomalit srdeční tep prostřednictvím bloudivého nervu. Dávivý reflex je obranný reflex spojený s reakcí na podráždění zadní části hltanu nebo zadní části jazyka. Tento reflex může být aktivován například při zasunutí předmětu do hltanu nebo při příliš silném podráždění zadní části jazyka. Stimulace dávivého reflexu může aktivovat bloudivý nerv, konkrétně jeho parasympatickou složku. Parasympatická aktivace bloudivého nervu vede k uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu. Inhibice srdečního svalu: Acetylcholin má inhibiční účinek na srdeční sval. To znamená, že způsobuje zpomalení srdečního tepu a snižuje srdeční kontraktilitu.
 • aplikovaný břišní tlak
 • stojka na hlavě – stojka na hlavě může opět stimulovat bloudivý nerv, který je součástí parasympatického nervového systému. Parasympatický nervový systém je odpovědný za uklidnění těla a snižování srdeční frekvence. Aktivace bloudivého nervu může vést k uvolňování neurotransmiteru acetylcholinu, což způsobuje bradykardii (zpomalení srdečního tepu).

Je důležité, aby si člověk promluvil s lékařem, než se pokusí o jakékoli vagové manévry.

Dbejte na dostatek spánku

Chronický nedostatek spánku zatěžuje celé tělo, včetně srdce. Studie z roku 2020 zjistila, že odchýlení se od obvyklé doby spánku zvyšuje klidovou srdeční frekvenci lidí. Takže dbejte na dobrý, kvalitní spánek.

Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost

Nadváha zatěžuje tělo a srdce, což může ve finále vést ke zvýšení srdeční frekvence. Článek z roku 2019 naznačuje, že zvýšení indexu tělesné hmotnosti (BMI) je spojeno se zvýšenou klidovou srdeční frekvencí.

Podobně studie z roku 2020 zahrnující 60 lidí ve věku 18–45 let zjistila, že lidé s obezitou měli vyšší klidovou srdeční frekvenci než ti, kteří obezitu neměli. Takže zdravá tělesná hmotnost je pro zdraví srdce, i pro zpomalení srdečního tepu, důležitá.

Snížení stresu

Stres může způsobit, že srdce a tělo budou pracovat tvrději, aby si udržely svůj obvyklý rytmus. Studie z roku 2021 na 69 lidech zjistila, že častější vystavení stresujícím životním událostem může zvýšit srdeční frekvenci lidí.

Stresové situace a životní události lidé nemohou vždy vyřešit sami. Traumatické zážitky, smutek a určité psychické stavy zatěžují tělo, což může někdy lidem ztížit každodenní činnosti. V těchto případech může být užitečné poradenství a terapie.

Změňte prostředí, jděte ven

Některé techniky pro snížení srdeční frekvence vyžadují změnu prostředí.

V mnoha studiích bylo snížení měření srdeční frekvence spojeno s procházkou v lese nebo parku. To naznačuje, že tyto přirozené prostory mohou mít vlastnosti snižující stres. Možná to pociťujete sami, procházka v lese pěkně snižuje tlak i srdeční tep.

Cvičte relaxační techniky

Relaxační techniky mohou mít také velmi pozitivní vliv na stres. Studie z roku 2021 zjistila, že zatímco lidé meditovali, jejich srdeční frekvence se snížila a stabilizovala se na normální rytmus.

A jaké jsou nejlepší relaxační techniky pro snížení srdečního tepu?
Existuje několik relaxačních technik, které mohou pomoci snížit srdeční tep a celkově uklidnit nervový systém. Je důležité si uvědomit, že ne každá technika bude účinná pro každého, a je možné, že bude nutné vyzkoušet několik různých metod, abyste našli tu, která vám nejlépe vyhovuje. Některé z nejlepších relaxačních technik jsou:

 • Hluboké dýchání: Pomalé a hluboké dýchání může aktivovat parasympatický nervový systém, což vede k uklidnění a zpomalení srdečního tepu. Zkuste si sednout nebo lehnout na pohodlné místo, položte ruku na břicho a hluboce a pomalu dýchejte. Zaměřte se na prodlužování vydechování.
 • Meditace: Meditace je účinný způsob uklidnění mysli a snížení stresu. Existuje mnoho různých forem meditace, včetně mindfulness meditace, transcendentální meditace a podobně. Pravidelná praxe meditace může pomoci snížit srdeční tep a celkově zlepšit pocity klidu.
 • Joga: Joga kombinuje fyzickou aktivitu s dechovými cvičeními a meditací. Pravidelná praxe jógy může pomoci zvýšit flexibilitu, snížit napětí ve svalech a uklidnit mysl.
 • Autogenní trénink: Tato technika zahrnuje opakování klidných a pozitivních afirmací, což může pomoci uvolnit napětí a snížit stres.
 • Biofeedback: Biofeedback je technika, která vám umožňuje sledovat a ovlivňovat fyziologické procesy, jako je srdeční tep, pomocí speciálních zařízení. Tato metoda vám může pomoci získat lepší povědomí o tom, jak reaguje váš organismus na stres a jak dosáhnout uvolnění.

Je důležité najít si relaxační techniku, která vám vyhovuje, a pravidelně ji praktikovat. Kombinace několika technik může také poskytnout komplexnější přístup k snižování srdečního tepu a celkovému zlepšení pohody.

Ideální srdeční frekvence

Člověk si může vypočítat svou maximální srdeční frekvenci odečtením svého věku v letech od čísla 220. Zdravý rozsah srdeční frekvence je obvykle 50–70 % tohoto maxima při mírném cvičení. Při namáhavé činnosti bude zdravé rozmezí 70–85 % maximální tepové frekvence.

Průměrné rozsahy srdeční frekvence během aktivity jsou:

Věk (roky života) Cílová tepová frekvence Průměrná maximální tepová frekvence
20 100–170 úderů za minutu 200 úderů za minutu
30 95–162 úderů za minutu 190 úderů za minutu
40 93–157 úderů za minutu 185 úderů za minutu
45 90–153 úderů za minutu 175 úderů za minutu
50 88–149 úderů za minutu 170 úderů za minutu
55 85–145 úderů za minutu 165 úderů za minutu
60 83–140 úderů za minutu 160 úderů za minutu
65 80–136 úderů za minutu 155 úderů za minutu
70 75–128 úderů za minutu 150 úderů za minutu

 

Jak měřit srdeční frekvenci

Snadný způsob, jak zkontrolovat puls, je přiložit ukazováček a prostředníček na zápěstí a počítat, kolik srdečních tepů nastane během 60 sekund. Toto je známé jako radiální puls.

Nejlepší je měřit puls po obdobích klidu. Z tohoto důvodu by si měl člověk ideálně spočítat tep hned ráno, než vstane z postele.

Výhled pacientů s vysokým srdečním tepem

Zvýšená srdeční frekvence je typicky přirozenou fyzickou reakcí na environmentální nebo jiné stresory. Vysoká klidová srdeční frekvence po dlouhou dobu však může signalizovat nějaký problémový zdravotní stav.

Pokud je něčí průměrná srdeční frekvence neobvykle vysoká kvůli základnímu zdravotnímu stavu, mohou být nezbytné lékařské zásahy, jako jsou beta-blokátory.

Lékaři mohou předepisovat beta-blokátory k léčbě různých stavů, jako jsou:

 • vysoký krevní tlak
 • ischemická choroba srdeční
 • glaukom
 • městnavé srdeční selhání
 • arytmie

Sponzorováno

Máte problémy s vysokým srdečním tepem? Jak je řešíte? Napište nám do komentářů.

A o zdraví srdce si dále přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva