Sponzorováno

Plodová voda – vše, co jste chtěli vědět o plodové vodě 4.78/5 (18)

 • Plodová voda, známá také jako amniová tekutina, je bezbarvá nebo mírně žlutá tekutina, která obklopuje a chrání plod v děložní dutině během těhotenství. Vzhledově je normální amniová tekutina bez zákalu, bělavá nebo nažloutlá. Tato tekutina je klíčová pro správný vývoj plodu a plodového obalu. V tomto článku jsou některé důležité informace o plodové vodě.
 • Plodová voda začíná být produkovaná přibližně ve 12. týdnu těhotenství. Je tvořena především močí plodu.
 • Plodová voda poskytuje ochranu plodu před nárazy a tlaky zvenčí, což je klíčové pro bezpečný vývoj plodu.
 • Teplotní stabilita: Udržuje konstantní teplotu kolem plodu, což je důležité pro jeho pohodlí a normální vývoj dítěte.
 • Plod může plodovou vodu polykat a pohybovat se v tekutině, což podporuje normální vývoj trávicího systému a svalů.
 • Plodová voda umožňuje plodu pohybovat se a cvičit tak svaly a klouby.
 • Množství plodové vody může být měřeno pomocí ultrazvukového vyšetření. Toto měření může indikovat, zda je množství plodové vody normální, nadměrné nebo snížené.
 • Množství plodové vody se může během těhotenství měnit. V průběhu těhotenství se zpravidla zvyšuje, dosahuje vrcholu kolem 34. týdne a poté může postupně klesat.
 • Množství plodové vody lze diagnostikovat ultrazvukovým vyšetřením, zejména pomocí metody zvané Amniotic Fluid Index (AFI).
 • Plodová voda hraje klíčovou roli v podpoře a vývoji plodu a je důležitým prvkem těhotenství. Její množství a stav jsou pečlivě sledovány během pravidelných lékařských kontrol, aby byl zajištěn zdravý vývoj plodu.

Plodová voda je čirá, žlutá tekutina. V prvních týdnech těhotenství se plodová voda většinou skládá jen z vody. Postupně se složení plodové vody mění tak, aby obsahovala také živiny, hormony, protilátky a moč dítěte.

Plodová voda se nachází během prvních 12 dnů po početí v amniotickém vaku a obklopuje rostoucí dítě v děloze. Plodová voda má mnoho důležitých funkcí a je životně důležitá pro zdravý vývoj plodu. Pokud je však množství plodové vody uvnitř dělohy příliš malé nebo příliš velké, mohou nastat komplikace.

Tento článek se zabývá funkcemi plodové vody a také tím, co se stane, když jsou hladiny plodové vody příliš vysoké nebo příliš nízké.

Rychlá fakta o plodové vodě:

 • Plodovou vodu tvoří nejprve voda z těla matky, postupně však větší podíl tvoří moč dítěte.
 • Obsahuje také důležité živiny, hormony a protilátky a pomáhá chránit dítě před nárazy a zraněním.
 • Pokud jsou hladiny plodové vody příliš nízké nebo je plodové vody naopak mnoho, může to představovat problém.

Co je to plodová voda?

Plodová voda chrání a vyživuje miminko v děloze.

Když je dítě v děloze, nachází se v amniotickém vaku, vaku tvořeném dvěma membránami, amniem a chorionem. Plod roste a vyvíjí se uvnitř tohoto vaku, ve kterém je plodová voda. Zpočátku se tekutina skládá z vody, která je „produkovaná“ matkou. Přibližně ve 20. týdnu těhotenství je však zcela nahrazena močí plodu, protože plod tekutinu polyká a vylučuje. Plodová voda také obsahuje životně důležité složky, jako jsou živiny, hormony a protilátky bojující proti infekci.

Když je plodová voda zelená nebo hnědá, znamená to, že dítě před narozením prošlo mekoniem. Meconium je název prvního pohybu střev. Mekonium v tekutině může být problematické. Může způsobit problém nazývaný syndrom aspirace mekonia, ke kterému dochází, když mekonium vstoupí do plic. V některých případech budou takové děti vyžadovat léčbu hned po narození.

Plodová voda - ilustrace

Plodová voda – ilustrace

 

Normálně má plodová voda světle průhlednou barvu. Barva plodové vody však může být ovlivněna několika faktory, včetně složení tekutiny, přítomnosti mekonia a dalších látek. Zde jsou některé možné barvy plodové vody a příčiny:

Čirá a bezbarvá: Normální plodová voda je čirá a bezbarvá. Světlá a průhledná barva signalizuje, že plod je v dobrém zdraví a tekutina neobsahuje žádné neobvyklé látky.

Růžová nebo skořicová: Někdy může plodová voda získat lehký odstín růžové nebo skořicové barvy. Tato barva může být způsobena přítomností krve z malých cév v plodové vodě. Obvykle se však jedná o běžný a neškodný jev.

Zelená nebo hnědá: Přítomnost mekonia, což je první stolice plodu, může způsobit zelenou nebo hnědou barvu plodové vody. Tato situace může signalizovat, že plod zažil stres nebo nějaký problém během těhotenství.

Žlutá nebo oranžová: Přítomnost bilirubinu, který je pigmentem obsaženým v žluči, může způsobit žlutou nebo oranžovou barvu plodové vody. To může být spojeno s onemocněním plodu nebo problémem s játry.

Je důležité mít na paměti, že diagnóza barvy plodové vody by měla být provedena odborníkem, obvykle během těhotenství při lékařském vyšetření. Pokud si všimnete změny barvy plodové vody nebo máte obavy o zdraví plodu, je vhodné to konzultovat s lékařem.

Plodová voda neustále cirkuluje, jak dítě polyká a „vdechuje“ tekutinu, a pak ji uvolňuje.

Funkce plodové vody?

Plodová voda má tyto funkce:

 • Ochrana plodu: Tekutina tlumí dítě před vnějšími tlaky a působí jako takový tlumič nárazů.
 • Udržování teploty: Tekutina izoluje dítě, udržuje ho v teple a udržuje potřebnou teplotu.
 • Kontrola případné infekce: Plodová voda obsahuje protilátky.
 • Vliv na vývoj plic a trávicího systému: Dýcháním a polykáním plodové vody dítě cvičí používání svalů těchto systémů, jak rostou.
 • Vliv na vývoj svalů a kostí: Když se dítě „vznáší“ uvnitř plodového vaku, má jistou volnost pohybu a dává svalům a kostem příležitost se správně vyvíjet.
 • Podpora pupeční šňůry: Tekutina v děloze zabraňuje stlačení pupeční šňůry. Pupeční šňůra přenáší potravu a kyslík z placenty do rostoucího plodu.

Normálně je hladina plodové vody nejvyšší kolem 36. těhotenství, množství je kolem 1 litru. Tato hladina klesá s blížícím se porodem.

Když ženě před porodem tzv. „praskne voda“, tak to se plodový vak roztrhne. Plodová voda obsažená ve vaku pak začne unikat přes děložní čípek a vagínu. Voda praskne obvykle prasknou ke konci první doby porodní.

Poruchy plodové vody

Některé stavy mohou způsobit, že v amniotickém vaku bude více nebo méně než normální množství plodové vody.

Oligohydramnion je, když je příliš málo plodové vody.

Polyhydramnion, také označovaný jako hydramnion, je stav, kdy je tekutiny příliš mnoho.

Oligohydramnion

Nízká hladina plodové vody, označovaná jako oligohydramnion, se dle studií vyskytuje asi u 4 procent všech těhotenství.

Oligohydramnion může být způsoben různými faktory a může mít různé důsledky pro těhotenství a zdraví plodu.

Oligohydramnion může být diagnostikován během pravidelných lékařských kontrol během těhotenství. Obvykle je toto měření součástí pravidelných ultrazvukových vyšetření, která monitorují vývoj plodu a stav plodové vody. Diagnostika oligohydramnionu může být prováděna několikrát během těhotenství, a to zejména v druhé polovině těhotenství.

Sponzorováno

Oligohydramnion - ilustrace

Oligohydramnion – ilustrace

 

Lékař měří množství plodové vody pomocí ultrazvukového vyšetření a obvykle používá metodu zvanou index plodové vody (Amniotic Fluid Index – AFI). Tato metoda měří maximální vertikální hloubku plodové vody v různých částech děložní dutiny. Pokud je množství plodové vody pod normálním rozsahem, může to indikovat oligohydramnion. Oligohydramnion je přítomen, když index plodové vody (AFI) pozorovaný na ultrazvuku měří méně než 5 cm (normální index je 5-25 cm) a maximální vertikální kapsa (MVP) je menší než 2 cm.

Může se také objevit u matek s anamnézou některého z následujících zdravotních stavů:

 • předchozí těhotenství s omezeným růstem
 • chronický vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • problémy s placentou, například abrupce
 • preeklampsie
 • cukrovka
 • lupus
 • vícečetná těhotenství, například dvojčata nebo trojčata
 • vrozené vady, jako jsou abnormality ledvin
 • porod po termínu
 • jiné neznámé důvody, známé jako idiopatické

Oligohydramnion se může objevit v kterémkoli trimestru, ale je více znepokojivým problémem během prvních 6 měsíců těhotenství. Během té doby existuje vyšší riziko vrozených vad, ztráty těhotenství, předčasný porod apod..

Pokud jsou hladiny tekutin v posledním trimestru nízké, rizika jsou zejména:

 • pomalý růst plodu
 • porodní komplikace
 • nutnost porodu císařským řezem

Zbytek těhotenství bude pečlivě sledován, aby byl zajištěn normální vývoj dítěte.

Lékaři mohou použít i následující testy:

 • Nezátěžové testy: Jedná se o kontrolu srdečního tepu dítěte, když odpočívá a když se pohybuje.
 • Ultrazvukové vyšetření dokáže detekovat pohyby dítěte, svalový tonus, dýchání a hladinu plodové vody. Poté může následovat nezátěžový test.
 • Počítání kopání plodu: Toto je čas, jak dlouho trvá, než dítě kopne určitý počet kopnutí.
 • Doppler: Používají zvukové vlny ke kontrole průtoku krve u dítěte.

V některých případech mohou lékaři rozhodnout, že bude nutné porod vyvolat, aby ochránili matku nebo dítě. Může být také nutná amnioinfuze (infuze fyziologického roztoku do dělohy) a klid na lůžku.

Polyhydramnion

Když je příliš mnoho plodové vody, nazývá se to polyhydramnion. Vyskytuje se asi u 1 procenta všech těhotenství. Polyhydramnion je přítomen, když je AFI větší než 24 centimetrů (cm) a MVP měří více než 8 cm.

Polyhydramnion - ilustrace

Polyhydramnion – ilustrace

 

Poruchy plodu, které mohou vést k polyhydramniu, jsou:

 • gastrointestinální poruchy, včetně duodenální nebo ezofageální atrézie, gastroschízy a brániční kýly
 • poruchy mozku nebo nervového systému, jako je anencefalie nebo myotonická dystrofie
 • achondroplazie, porucha růstu kostí
 • problémy se srdeční frekvencí plodu
 • infekce
 • Beckwith-Wiedemannův syndrom, což je vrozená porucha růstu
 • abnormality plic plodu
 • hydrops fetalis (Fetální hydrops), při kterém se abnormální hladina vody hromadí uvnitř více částí těla plodu
 • transfuzní syndrom dvojčat,
 • nesoulad krve mezi matkou a dítětem, například Rh inkompatibilita nebo Kellovy choroby

Riziko zvyšuje i špatně kontrolovaný diabetes u matky.

Příliš mnoho tekutin se může tvořit i při vícečetném těhotenství, kdy matka nosí více než jeden plod. Příznaky u matky mohou být bolest břicha a potíže s dýcháním v důsledku zvětšení dělohy.

Mezi další komplikace patří:

 • předčasný porod
 • předčasné prasknutí membrán
 • abrupce placenty
 • mrtvé narození
 • poporodní krvácení
 • malpozice plodu
 • prolaps pupečníku

Může být doporučeno testování na cukrovku matky a bude prováděno časté ultrazvukové sledování hladiny plodové vody v děloze. Mírné případy polyhydramnia obvykle vymizí bez léčby.

V závažnějších případech může být nutné snížit množství tekutin buď amniocentézou nebo lékem nazývaným indometacin. Tím se snižuje množství moči, které dítě produkuje.

Odebrání vzorku tekutiny pomocí amniocentézy může poskytnout informace o pohlaví, zdraví a vývoji plodu.

Únik plodové vody

Únik plodové vody nastává, když dojde k prasknutí vaku obsahujícího plodovou vodu. Tento výtok může být pozorován v průběhu těhotenství, obvykle jako kapalina, která uniká z děložního čípku. Někdy to, co vypadá jako únik tekutiny, je ve skutečnosti moč, protože děloha tlačí na močový měchýř.

Pokud tekutina nemá barvu ani zápach, bude to plodová voda a měli byste kontaktovat lékaře, protože porod obvykle brzy začne.

Pokud je tekutina zelená, hnědozelená nebo páchnoucí, může to znamenat přítomnost mekonia nebo infekce. Je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Sponzorováno

Každý, kdo má obavy z úniku nebo úrovně hladiny plodové vody během těhotenství, by to měl projednat se svým lékařem.

A dále si přečtěte tyto zajímavosti

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva