Co ovlivňuje glykémii u dětských a dospívajících diabetiků? 4.7/5 (10)

Co ovlivňuje glykémii u dětských a dospívajících diabetiků?Když jsem se začínal počátkem osmdesátých let jako mladý lékař zabývat dětskou diabetologií, vyjmenoval bych tehdy ihned spatra nejspíše jen několik faktorů. Dnes řeknu ihned, bez přemýšlení, totéž, jako když se teď déle zamýšlím nad článkem: Glykémii ovlivňuje prakticky všechno!

Pamatuji doby, kdy nebylo možno mimo laboratoř změřit glykémii vůbec. Pamatuji, jakým obrovským kvalitativním krokem k poznání diabetu a jeho léčby bylo zavedení selfmonitoringu pomocí proužků a glukometrů. Jak jsme všichni na první glukometry nedočkavě a s nadějí čekali, až se k nám ze Západu konečně dostanou! Jak jsme se selfmonitoring spolu s pacienty učili využívat. Jak dlouho to trvalo. Jakým překvapením pro nás všechny bylo zjištění, co všechno a jak rychle může glykémii ovlivnit. To jsme zírali. Další nesmírné „prozření“ a ještě mnohonásobně dokonalejší poznání změn glykémie a faktorů, které je vyvolávají, umožnily v poslední době metody měření glykémie v reálném čase. Díky za tyto možnosti. Jsem moc rád, že jsem se toho se svými pacienty dočkal. Věřím, že nám tyto nové možnosti pomohou ještě více poznat faktory ovlivňující glykémii a zacházet s nimi tak, aby vyrovnání diabetu a kvalita života byly co nejlepší.

Faktory, které glykémii ovlivňují, jsou v tabulce. Jsou to jednak faktory čistě biologické, uvnitř dítěte. Někdy ještě výrazněji působí vlivy psychické a jasně i sociální, vyplývající ze společnosti lidí, ve které dítě žije.

CO OVLIVŇUJE GLYKÉMII U DĚTSKÝCH A DOSPÍVAJÍCÍCH DIABETIKŮ?

CO OVLIVŇUJE GLYKÉMII U DĚTSKÝCH A DOSPÍVAJÍCÍCH DIABETIKŮ?

Řada faktorů s diabetem nesouvisí

Jak výrazně může ovlivnit glykémii školní prostředí (stres a málo pohybu), ukazuje první obrázek. Školní nároky mohou být pro dítě těžkým stresem. Navenek to nemusí být až tak zjevné. Stresem ve škole mohou být pro dítě s diabetem i nechápající vrstevníci. Za stresu se mohutně vyplavuje adrenalin, hormon s účinkem na glykémii opačným, než má inzulín.

Obr. č. 1: Výrazný vzestup glykémie u mladší školačky během dopoledne ve škole. Přitom glykémie při odchodu do školy a po návratu z ní při měření matkou na glukometru byla uspokojivá.

Obr. č. 1: Výrazný vzestup glykémie u mladší školačky během dopoledne ve škole. Přitom glykémie při odchodu do školy a po návratu z ní při měření matkou na glukometru byla uspokojivá.

Rodina dítěte je pro dítě základním sociálním prostředím. Jsou chvíle, kdy je pro něj vším. V každé rodině se může stát, že ne vždy a stále vše funguje v úplné harmonii a pohodě. Poruchy vztahů v rodině mohou být pro dítě těžkým stresem. Je to tak zejména tehdy, když rodiče vtahují dítě do svých konfliktů, řeší je přes dítě a situace trvá dlouhodobě. Dlouhodobé a výraznější rodinné neshody jsou jednou z nejčastějších a nejsilnějších příčin zhoršení kompenzace diabetu dětí. Neváhejme angažovat dětského psychologa včas tam, kde se situace vnitřními silami rodiny zvládnout nedaří.

Fyzická činnost (zátěž, sport, práce) i nečinnost (odpočinek, učení) glykémii výrazně ovlivňují. Pro řadu dětí a jejich rodičů je v denním životě a shonu obtížné najít optimální poměr tělesné zátěže a odpočinku. Podnět ke kompenzaci sedavého života ve škole i doma zajímavým sportem někdy přichází od samotného dítěte, jindy je třeba dítě vhodně ke sportu přivést, vytvořit mu podmínky a průběžně jeho snažení podporovat. Bez počítačů to dnes nejde, musí však děti u nich trávit skutečně tolik času? Při déletrvající tělesné zátěži (běh, chůze, kolo, cvičení, plavání) glykémie obvykle klesá. Naopak při „adrenalinových“ sportech, které jsou spojeny se silnými emocemi, závislostí na výsledku a krátkodobým maximálním výkonem glykémie může právě díky vyplavení adrenalinu výrazně stoupat (např. zápasy, soutěže). Střídání dnů klidu s „adrenalinovými“ dny může být příčinou lability diabetu a problematické kompenzace. Pokles glykémie v noci u chlapce po stěhování nábytku ukazuje druhý obrázek.

Obr. č. 2: Výrazné déletrvající hypoglykémie u dospívajícího chlapce v noci po stěhování nábytku. Bez monitorace by hypoglykémie nebyly vůbec zachyceny.

Obr. č. 2: Výrazné déletrvající hypoglykémie u dospívajícího chlapce v noci po stěhování nábytku. Bez monitorace by hypoglykémie nebyly vůbec zachyceny.

Dospívání, emoce a glykémie

V dospívání se děje mnoho hormonálních změn. Dítě zcela mění postavu, rychle roste a vyvíjejí se pohlavní znaky. Přichází také řada změn psychických a sociálních. Dítě se začíná „stavět na vlastní nohy“, osamostatňuje se z rodiny, začíná navazovat „první lásky“, budují se základy jeho profesionální kariéry. To vše dohromady obvykle snižuje účinnost inzulínu a přispívá k labilitě cukrovky, což je právě pro toto životní období typické. Všichni známe ze své praxe mnoho případů toho, jak výrazně se na kompenzaci diabetu toto období může u některých dětí podepsat. A jak potom v pozdějším věku rané dospělosti se může kompenzace cukrovky zcela upravit, překvapivě i při zcela stejném způsobu léčby. Tato pozorování nám dodávají optimismus, ale nespoléhejme na to!

Nevysvětlitelné zhoršení kompenzace diabetu může být prvním příznakem jiného onemocnění. Dítě může být v inkubaci infekční choroby (chřipka, angína), může u něj začínat onemocnění, které se s diabetem vyskytuje častěji (celiakie, onemocnění štítné žlázy).

Mohutné je působení emocí na glykémii. Je zprostředkované také vyplavováním adrenalinu. Události a zážitky, které se dotýkají citů dítěte, mohou proto glykémii dost zvýšit. Poměrně často mohou negativní emoce v dítěti vyvolávat neúmyslně i rodiče. Třeba tím, že od dítěte očekávají zcela nedosažitelnou, nereálnou úroveň kompenzace diabetu. O tom, jaká má být dosažitelná úroveň kompenzace diabetu u konkrétního dítěte, je třeba se poradit s jeho diabetologem. Je velmi špatné, když strach, stres a negativní emoce vyvolává v dítěti neúmyslně i zdravotnický personál.

Faktory, které s diabetem souvisí

O vlivu množství a složení stravy na glykémii se opakovaně píše. Největším nebezpečím a poměrně častou příčinou „nevysvětlitelných“ vzestupů glykémie a dlouhodobě špatné kompenzace diabetu jsou potají pojídané sladkosti. Pozor, ne každé takové zvýšení glykémie a ne u každého dítěte je důvodem pro nespravedlivé podezírání dítěte, že za našimi zády sladkosti jí. Nepodložené podezírání může lehce v životě přijít. Některé nejasné vzestupy glykémie mohou totiž požití sladkostí připomínat.

Léčba inzulínem má na glykémii vliv zásadní. Bohužel i dnes s využitím veškerého technického pokroku a při maximální pečlivosti celé rodiny nemusí dodávka inzulínu co do času a množství odpovídat jeho potřebě v dané chvíli. Chvíle poddávkování i předávkování jsou přes veškerá snažení časté. Nečekané zvýšení glykémie může být projevem nepozorovaného vytažení kanyly inzulínové pumpy. Po změně místa vpichu kanyly zavedené po několik dnů musíme počítat s náhlým zvýšením (návratem) účinnosti inzulínu. Okolo zavedené kanyly vzniká v podkoží postupně zpočátku neinfekční (během dnů) a postupně infekční (během více dnů) zánětlivá reakce. V místě zánětu je přiváděný inzulín ničen, a jeho účinnost v těle proto klesá a glykémie stoupá. Tento jev je při nepozornosti nebo nedbalosti příčinou nejedné závažné ketoacidózy!

Stupeň znalostí o diabetu a praktické zkušenosti získané životem s ním jsou významným faktorem ovlivňujícím očekávané i neočekávané změny glykémie. Cílem našeho snažení je proto informace o diabetu podávat, a napomáhat výměně zkušeností nejen mezi diabetiky, ale také mezi odbornými týmy.

Autor: MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Dětská klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Mrkněte i na další informace o cukrovce a glykémii

VIDEO: Kontinuální monitorování glykémie

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva