Sponzorováno

9 způsobů, jak zlepšit optimistické myšlení – jak být optimistou? 4/5 (9)

 • Úzkostné poruchy v současné době postihují milióny lidí v Evropě.
 • Odborníci říkají, že lidé dávají negativitě velký prostor. To znamená, že věnujeme větší pozornost hrozivým a děsivým informacím než pozitivním a dobrým informacím. Podívejte se třeba večer na zprávy. Kolik informací je tam pozitivních?
 • To může zvýšit pocit stresu a úzkosti u mnoha lidí. Existuje ale mnoho způsobů, jak zlepšit cestu k optimismu.
 • Stát se optimistou a přejít k optimistickému myšlení je proces, který vyžaduje uvědomění si a změnu určitých postojů a myšlenkových vzorců. V tomto článku je několik tipů, které vám mohou pomoci.
 • Uvědomte si své myšlenky: Začněte si všímat svých myšlenek a uvědomte si, jaké vzorce a tendence v nich převažují. Buďte si vědomi negativního myšlení a přemýšlejte o tom, jak jej nahradit pozitivními myšlenkami.
 • Pracujte s negativními myšlenkami: Jakmile si uvědomíte negativní myšlenky, zkuste je zkoumat a analyzovat. Přemýšlejte o důvodech, proč se tyto myšlenky objevují a zda jsou opravdu opodstatněné. Následně se pokuste najít pozitivní alternativy nebo perspektivy.
 • Zaměřte se na pozitiva: Hledejte pozitivní aspekty a události ve svém životě. Zaměřte se na své úspěchy, radostné momenty a věci, za které jste vděční. Přijímání vděčnosti a zaměření na pozitivní stránky může posílit optimistický postoj.
 • Přehodnoťte problémy: Když se potýkáte s problémy nebo výzvami, zkuste je vidět jako příležitosti k růstu a učení. Myslete na minulé situace, ve kterých jste se vyrovnali s obtížemi, a věřte ve svou schopnost překonávat překážky.
 • Vyhněte se negativnímu prostředí: Snažte se vyhýbat lidem a situacím, které podporují negativitu a pesimismus. Hledejte společnost pozitivně smýšlejících lidí, kteří vás inspirují a povzbuzují.
 • Péče o sebe je důležitá: Dbání na své fyzické a duševní zdraví je důležité pro podporu optimistického myšlení. Pravidelná fyzická aktivita, zdravá strava, dostatek spánku a relaxační techniky jako meditace nebo jóga mohou posílit vaši celkovou pohodu a pozitivní naladění.

Jak myslet více optimisticky? Máme pro vás malý návod.

Jak myslet více optimisticky? Máme pro vás malý návod.

Mezi nejčastější duševní choroby patří úzkostné poruchy. Vlastně pokud se podíváme na úzkost z psychologického hlediska, můžeme přemýšlet o úzkosti jako o nesprávném výpočtu. Ano, opravdu. Úzkost nastává, když přeceňujeme pravděpodobnost, že se stane něco špatného, ​​a podceňujeme naši schopnost situaci zvládnout.

Lidé jsou v tomto směru tak trošku podivní. Věnujeme totiž více pozornosti děsivým informacím, než těm pozitivním. Vlastně je to tak trochu stigma minulosti. K přežití patřilo, že lidé lovili jídlo, hledali vodu a přístřeší. Neustálá hrozba útoku udržovala lidi v režimu boje. Úzkost a strach jsou tedy fyziologické reakce, když vaše tělo produkuje hodně adrenalinu a přejde do režimu detekce hrozeb. Ale v dnešní době jsme často úzkostní zbytečně.

Odborníci tvrdí, že procvičování optimismu může pomoci zmírnit úzkost. ✅ Optimismus je směs pozitivního myšlení, pocitů naděje, chování zaměřeného na cíl a důvěru. Nejedná se nutně o vždy dokonale pozitivní myšlení, nejde ani o pověstné růžové brýle. Je to o tom, jak si vysvětlujete věci, které se vám ve vašem životě dějí.

Například, když se věci nepovedou zrovna dvakrát dobře, optimistický člověk si bude pravděpodobně myslet, že prožívá jen dočasný neúspěch, a nikoli začátek zkázy a černé budoucnosti. Optimista rozhodně uznává i ty špatné věci v životě, ale rozhodne se u nich nezůstávat a nebabrat se v nich.

Naše definice optimismu je, že optimismus je naše schopnost vidět, cítit a soustředit se na dobro v nás samých, v jiných a ve věcech kolem nás. ✅

Zde je 9 způsobů, jak do vašeho života přinést více optimismu a jak s jeho pomocí snížit úzkostné pocity.

1. Změňte svůj mozek, svoje myšlení

Naše způsoby myšlení, z neurologického hlediska, velmi zakořenily. Chceme-li změnit způsob, jakým přemýšlíme o sobě, o lidech a o světě, je třeba vytvořit v mozku nové cesty. A to chce čas.

Mozek je velmi flexibilní, poddajný a proměnlivý – má schopnost vytvářet nová propojení mezi částmi mozku, které spolu tolik nekomunikují. Potřebujeme čas, opakování a nové zkušenosti, abychom upevnili tyto nové myšlenky, které se snažíme praktikovat.

Část mozku zvaná orbitální čelní kůra (nachází se nad očnicemi), která je důležitá pro integraci informací z intelektuálních, racionálních a emocionálních center, je větší a rozvinutější u lidí, kteří mají tendenci být optimističtější a méně úzkostliví.

Změna těchto drah v mozku funguje v jednoduchosti v několika bodech:

 1. Nejdříve je důležité, aby si lidé uvědomili, že existují různé způsoby myšlení.
 2. Pak je nutné mluvit o neúspěchu, aby lidé (pacienti) zjistili, které vzorce myšlení jsou problematické a proč.
 3. Pak je nejdůležitější procvičování nových způsobů myšlení.

Mnoho lidí opustí své úsilí příliš brzy, než si všimnou, že se udála nějaká změna. Důležitou součástí léčby je udržovací fáze, ve které se tráví čas praktikováním nového způsobu myšlení a konsolidace (ukládání) těchto myšlenek, aby byly pro vás dostupnější a staly se výchozím způsobem myšlení.

Sponzorováno

2. Zadupejte do země své obavy

Lidé, kteří mají chronickou úzkost (nazývanou odborně generalizovaná úzkostná porucha), mají sklon k katastrofickému myšlení, které zahrnuje očekávání, že věci nikdy nebudou fungovat.

Mnoho lidí má ale velmi zkreslené vnímání hrozby, která se děje, a kvůli které jsou úzkostní. Mějte na paměti: „ano dějí se tyto věci, ale mohou se stát i jiné věci. To je svět a je to tak přirozené.“

Chcete realisticky posoudit pravděpodobnost negativní události a přesně posoudit vaši schopnost ji zvládnout. Doporučujeme drobnou pomůcku: na stupnici od 0 do 100 odpovězte na následující otázky:

 • Jak je pravděpodobné, že se tato situace nikdy nevyřeší nebo nezmění? Většina lidí uzná, že realisticky se většina věcí má tendenci časem vyřešit.
 • Jaká je pravděpodobnost, že tato událost ovlivní vše ve vašem životě? Přemýšlení o tom, jak událost ovlivňuje některé oblasti a ne jiné, může pomoci uvědomit si, že to není tak katastrofické, jak se původně zdálo.

Část tohoto procesu navíc zahrnuje uznání, že strach není nepřítelem.

3. Obklopujte se optimisty

Pokud jste otevřeni praktikování optimismu, mohou vám jiní optimisté říci své příběhy. Pokud jste však v bodě, kde pochybujete o dopadech optimismu na úzkost, nemusí to být efektivní.

Snažte se obklopovat optimisty. ✅ Chodíte večer na kávu s kamarádkou a ta má jen černé myšlenky a představy? To vám rozhodně neprospěje. S takovými lidmi netravte čas. Hledejte ty, kteří jsou od přírody optimisté.

Udržení lidí ve vašem okolí, se kterými se cítíte klidní, může přinést pozitivní změnu. Vaše sociální vztahy jsou jedním z nejlepších předpokladů zdravých výsledků.

Úzkost v dnešní době roste, protože lidé jsou více společensky izolovaní než kdy jindy. Existuje spojitost s pocity izolace a pocity úzkosti.

4. Od rána začněte na pozitivní vlně

Jde to. ✅ Hned ráno se můžete naladit do pozitivního myšlení. Například, místo toho, abyste řekli: „Musím odvést své děti do školy,“ zkuste posunout své myšlenky na něco jako „Mám zdravé děti, které jsou natolik zdravé, aby chodili do školy. Někdo takové štěstí nemá“ nebo „Vlastním svoje auto, díky němu mohu děti odvést do školy.“

Vedení deníku vděčnosti je dalším způsobem, jak začít den pozitivně. Napište si každý den do deníčku „Jsem vděčný/á za…“ a doplňte.

 • ✅ Jsem vděčná za to, že jsem zdravá.
 • ✅ Jsem vděčná za to, že mám co jíst. Mnoho lidí to štěstí nemá.
 • ✅ Jsem vděčný že mám obě děti zdravé.

A podobně.

5. Vyjděte ven, do přírody

Být v kontaktu s přírodou a být přítomen tím, že vidíte, cítíte, slyšíte … to může změnit vaše myšlení.

6. Usmějte se – vždyť jste na cestě k lepšímu zítřku

Radost je zdrojem úsměvu – ale někdy je úsměv zdrojem radosti. Pokud se usmíváte, můžete své tělo někdy nabádat, aby se cítilo šťastně.

Mnoho studií ukazuje, že lepší mentální myšlení má dopad na to, jak tělo funguje fyzicky. Části mozku, které regulují emoce také zapínají intenzivní hormonální změny v těle a ovlivňují různé systémy v těle. Například, když jsou lidé přetíženi a nedostatečně uvolněni, mají tendenci třeba častěji onemocnět.

Studie opravdu zjistily, že je možné podvádět, abyste se cítili šťastnější. Zkuste se více usmívat a smát a mluvit pozitivnějším tónem. To vám pomůže na vaší cestě stát se optimistou.

7. Zaměřte se na svůj úspěch

Většina z nás s potěšením oceňuje úspěchy a úspěchy ostatních lidí – pokud však jde o naše vlastní, často je snižujeme nebo je zcela ignorujeme. A děláme to úplně zbytečně! ☝ Chcete-li začít pozitivněji přemýšlet o sobě, musíte si pravidelně připomínat, čeho jste dosáhli, nebo můžete dosáhnout. Přestaňte už konečně poslouchat svého vnitřního kritika, přemýšlejte o svých minulých úspěších a začněte opravdu oceňovat váš úspěch a to, co jste dokázali.

8. Nesnažte se předpovídat budoucnost

Optimisté mají tendenci vnímat každý incident jako izolovanou událost, zatímco pesimisté často hledají vzory smůly a přemýšlejí že, „pokud k tomu dojde jednou, stane se to určitě znovu“. Je však důležité nezkoušet předpovídat budoucnost na základě toho, co se stalo dříve. Nezapomeňte, že selhání plánu nebo vztahu vás nepovede k opětovnému selhání jen proto, že se to už jednou stalo (nebo i vícekrát). Opravdu to neznamená, že se to stane znovu.

9. Zaměřte se na řešení, ne na problém

Pesimisté mají tendenci se zaměřovat na problémy, zatímco optimisté hledají jejich řešení. Přestože je lákavé zabývat se vašimi problémy nebo zklamáním, mějte na paměti, že to nezmění vaši situaci. Situace se nemusí vyznívat zrovna skvěle a nemusí se zdát fér, ale co se stalo, stalo se, ať se vám to líbí nebo ne. Spíše než přemýšlet o tom, co mohlo být, opusťte lítosti a negativní myšlenky, a buďte proaktivní a začněte plánovat, jak z bryndy ven.

A co vy? Jste optimisté nebo spíše pesimisté? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

VIDEO: OPTIMISTÉ VS PESIMISTÉ

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva