Vše na téma: Neurověda a neurologické poruchy

Neurověda je multidisciplinární věda, která se zabývá studiem struktury a funkce nervového systému. Zahrnuje vývoj, vývoj, buněčnou a molekulární biologii, fyziologii, anatomii a farmakologii nervového systému a také výpočetní, behaviorální a kognitivní neurovědu.

Neurověda zkoumá strukturu a funkci lidského mozku a nervového systému. Neurovědci používají k mapování mozku na mechanistické úrovni buněčnou a molekulární biologii, anatomii a fyziologii, lidské chování a poznávání a další disciplíny.

Lidé mají odhadem sto miliard neuronů nebo mozkových buněk, z nichž každý má asi tisíc spojení s jinými buňkami. Jednou z velkých výzev moderní neurovědy je zmapovat všechny sítě komunikace mezi buňkami – obvody mozku, které zpracovávají všechny myšlenky, pocity a chování. Výsledný obraz, vznikající kousek po kousku, je známý jako „konektom“. Schopnost mozku rozvíjet nová spojení a neuronální obvody – neuroplasticita – je základem veškerého učení.

Zde píšeme o neurovědě, zajímavostech z neurovědy a také o neurologických poruchách:

Capgrasův syndrom aneb když člověk věří, že lidé v okolí jsou dvojníci 4.78/5 (9)

Existuje mnoho poruch vnímání, přičemž některé jsou pro zdravého člověka jen těžko představitelné i pochopitelné. Mezi takové bychom jistě mohli zařadit Capgrasův syndrom, jež u pacientů s různými duševními onemocněními (nejčastěji při paranoidní schizofrenii či různých forem demence) způsobuje zkreslené ...
Přečíst..

Prevence demence – 7 pravidel a tipů, jak na to 4.7/5 (10)

Přestože zapomínání často jen tak odbijeme větou, že „přeci patří ke stárnutí“, není to úplně pravda. Proto Světová zdravotnická organizace vydala několik pravidel, která mohou snížit riziko vzniku demence. Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že v následujících letech se počet ...
Přečíst..

Stručně k prožitkům blízké smrti ve světle neurovědy 4.8/5 (5)

Opuštění těla, cestování světelným tunelem, pocit tepla a bezpečí, přítomnost čehosi kosmického, klid – tak by se daly shrnout zážitky, kteří někteří lidé popisují při návratu ze stavu klinické smrti. Prožitky blízké smrti nepřestávají fascinovat laickou i odbornou veřejnost. Zatímco ...
Přečíst..

Frontotemporální demence aneb když člověk ztrácí zábrany 4.78/5 (9)

Frontotemporální demence je zastřešující termín pro skupinu neobvyklých mozkových poruch, které primárně postihují frontální a temporální laloky mozku. Tyto oblasti mozku jsou obecně spojeny s osobností, chováním a jazykem. Při frontotemporální demenci se části těchto laloků zmenšují (atrofie). Známky a ...
Přečíst..

Pitt-Hopkinsův syndrom – příznaky, příčina a léčba 4.75/5 (8)

Pitt-Hopkinsův syndrom (PTHS) je vzácná genetická neurologická porucha. Postižené děti mají výrazné rysy obličeje a mají mentální postižení, zpoždění při dosahování vývojových milníků, zhoršenou schopnost mluvit a mohou mít opakované záchvaty a abnormality dýchacího systému. Mezi další příznaky, které se ...
Přečíst..

Autismus má mnoho různých forem – jak se projevuje a léčí? 4.77/5 (13)

Autismus nebo porucha autistického spektra označuje širokou škálu stavů charakterizovaných problémy se sociálními dovednostmi, opakujícím se chováním a neverbální komunikací. Víme, že neexistuje jeden autismus, ale mnoho podtypů, nejvíce ovlivněných kombinací genetických a environmentálních faktorů. Někteří lidé s autismem mohou ...
Přečíst..