Vše na téma: Neurověda a neurologické poruchy

Neurověda je multidisciplinární věda, která se zabývá studiem struktury a funkce nervového systému. Zahrnuje vývoj, vývoj, buněčnou a molekulární biologii, fyziologii, anatomii a farmakologii nervového systému a také výpočetní, behaviorální a kognitivní neurovědu.

Neurověda zkoumá strukturu a funkci lidského mozku a nervového systému. Neurovědci používají k mapování mozku na mechanistické úrovni buněčnou a molekulární biologii, anatomii a fyziologii, lidské chování a poznávání a další disciplíny.

Lidé mají odhadem sto miliard neuronů nebo mozkových buněk, z nichž každý má asi tisíc spojení s jinými buňkami. Jednou z velkých výzev moderní neurovědy je zmapovat všechny sítě komunikace mezi buňkami – obvody mozku, které zpracovávají všechny myšlenky, pocity a chování. Výsledný obraz, vznikající kousek po kousku, je známý jako „konektom“. Schopnost mozku rozvíjet nová spojení a neuronální obvody – neuroplasticita – je základem veškerého učení.

Zde píšeme o neurovědě, zajímavostech z neurovědy a také o neurologických poruchách:

Sundown syndrom (syndrom západu slunce) – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.71/5 (14)

Sundown syndrom (syndrom západu slunce) může postihnout osoby s demencí. S blížící se nocí může osoba s tímto syndromem pociťovat stále větší epizody zmatku, agitovanosti a rozrušení. Rozrušení a změny osobnosti, ke kterým dochází u sundown syndromu, mohou způsobovat úzkost ...
Přečíst..

Jaká jsou stádia / fáze Alzheimerovy choroby? 4.79/5 (14)

Alzheimerova choroba je progresivní neurokognitivní porucha, která se postupem času zhoršuje. Vyznačuje se postupnou ztrátou paměti a také změnami v chování, myšlení a jazykových schopnostech. Alzheimerova choroba je nejběžnější formou demence. Ačkoli každý člověk s Alzheimerovou chorobou prožívá nemoc jinak, ...
Přečíst..

Amyloid-beta a Alzheimerova choroba – v nové studii byla identifikována pravděpodobná příčina Alzheimerovy choroby 5/5 (5)

Celosvětově je Alzheimerova choroba jednou z nejběžnějších forem demence. Vědci z Austrálie na myších modelech identifikovali jednu z pravděpodobných příčin Alzheimerovy choroby. Někteří tento nález nazvali "průlomem" v této oblasti. Díky studiu hematoencefalické bariéry vědci lépe porozuměli tomu, proč a ...
Přečíst..

Ataxie – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.81/5 (16)

Ataxie je degenerativní onemocnění nervového systému. Mnoho příznaků ataxie napodobuje příznaky opilosti, jako je nezřetelná řeč, padání a špatná koordinace. Tyto příznaky jsou způsobeny poškozením mozečku, části mozku, která je zodpovědná za koordinaci pohybu. Léčba ataxie zahrnuje kombinaci léků k ...
Přečíst..

Afázie – když přestaneme rozumět řeči – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (10)

Afázie je porucha, která je důsledkem poškození oblastí mozku, které produkují a zpracovávají jazyk. Osoba s afázií může mít potíže s mluvením, čtením, psaním a porozuměním jazyku. Zhoršení těchto schopností se může pohybovat od mírných po velmi závažné (téměř nemožné ...
Přečíst..

Parkinsonova choroba jsou ve skutečnosti dvě onemocnění 4.79/5 (14)

V roce 2020 přišla dvojice výzkumníků z Dánska s překvapivým zjištěním, které publikovala v prestižním časopise Brain: Parkinsonova choroba, druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, ve skutečnosti není jednou poruchou, ale dvěma. To zčásti odpovídá na dosud neobjasněnou otázku, se kterou si ...
Přečíst..

Multifokální motorická neuropatie – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (12)

Neurodegenerativní onemocnění současná medicína vyléčit neumí, avšak při diferenciální diagnóze některých z nich je třeba vyloučit poměrně vzácné a dobře léčitelné autoimunitní onemocnění – multifokální motorickou neuropatii (MMN). Ta může svými projevy docela zdařile napodobovat i smrtelnou a neléčitelnou ALS, ...
Přečíst..

Klinicky izolovaný syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (10)

Klinicky izolovaný syndrom je epizoda neurologických symptomů, která trvá nejméně 24 hodin a nemůže být spojena s horečkou, infekcí nebo jiným onemocněním. Klinicky izolovaný syndrom znamená demyelinizaci ve vašem centrálním nervovém systému (CNS). To znamená, že jste ztratili nějaký myelin, ...
Přečíst..

Transverzální myelitida – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.86/5 (14)

Transverzální myelitida je zánět obou stran jedné části míchy. Tato neurologická porucha často poškozuje materiál pokrývající vlákna nervových buněk (myelin). Transverzální myelitida je tedy vzácný neurologický syndrom. Jedná se o zánětlivé onemocnění míchy. Transverzální myelitida může být způsobena virem nebo ...
Přečíst..

Mýty neurologických onemocnění – skleróza není zapomínání a schizofrenik nemá více osobností 4.88/5 (8)

Mezi lidmi koluje mnoho nesprávných či zkreslených informací týkajících se psychiatrických či neurologických onemocnění, což může vést k mnohdy zbytečným předsudkům a nepochopení. V tomto krátkém článku se podíváme na čtyři, které patří k nejrozšířenějším: Pacienti se schizofrenií netrpí rozdvojením ...
Přečíst..