Vše na téma: Neurověda a neurologické poruchy

Neurověda je multidisciplinární věda, která se zabývá studiem struktury a funkce nervového systému. Zahrnuje vývoj, vývoj, buněčnou a molekulární biologii, fyziologii, anatomii a farmakologii nervového systému a také výpočetní, behaviorální a kognitivní neurovědu.

Neurověda zkoumá strukturu a funkci lidského mozku a nervového systému. Neurovědci používají k mapování mozku na mechanistické úrovni buněčnou a molekulární biologii, anatomii a fyziologii, lidské chování a poznávání a další disciplíny.

Lidé mají odhadem sto miliard neuronů nebo mozkových buněk, z nichž každý má asi tisíc spojení s jinými buňkami. Jednou z velkých výzev moderní neurovědy je zmapovat všechny sítě komunikace mezi buňkami – obvody mozku, které zpracovávají všechny myšlenky, pocity a chování. Výsledný obraz, vznikající kousek po kousku, je známý jako „konektom“. Schopnost mozku rozvíjet nová spojení a neuronální obvody – neuroplasticita – je základem veškerého učení.

Zde píšeme o neurovědě, zajímavostech z neurovědy a také o neurologických poruchách:

Krabbeho nemoc – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (12)

Krabbeho nemoc, známá také jako Globoidní leukodystrofie, je vzácná genetická porucha nervového systému. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které postihuje centrální nervový systém, včetně mozku a míchy. Nemoc je pojmenována po dánském neurologovi Knudu Krabbemu, který ji popsal v roce ...
Přečíst..

Porucha chování v REM spánku – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (21)

Porucha chování v REM spánku (RBD) je neurologická porucha charakterizovaná tím, že během fáze REM spánku, která je obvykle spojována s intenzivními snovým aktivitami a relaxací svalů, jedinec projevuje různé formy neobvyklého chování. Toto chování může znamenat třeba růžné fyzické ...
Přečíst..

Melkersson-Rosenthalův syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.85/5 (13)

Melkersson-Rosenthalův syndrom (MRS), také nazývaný orofaciální granulomatóza, je vzácná neurologická porucha, která postihuje obličejové nervy. Melkersson-Rosenthalův syndrom (MRS) je vzácné neurologické onemocnění, které se projevuje jako opakující se otoky obličeje, otoky rtů a jazyka a někdy také jako porucha řeči. ...
Přečíst..

Sydenhamův syndrom (Sydenhamova chorea) – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (8)

Sydenhamův syndrom (Sydenhamova chorea) je neurologická porucha, kterou některé děti zažívají po revmatické horečce nebo streptokokovém onemocnění krku. Vede k nekontrolovatelným pohybům podobným tanci a dalším symptomům, které mohou pacienta kdykoli zasáhnout. Závažné příznaky mohou ovlivnit každodenní život. Co je ...
Přečíst..

Sundown syndrom (syndrom západu slunce, syndrom soumraku) – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.71/5 (14)

Sundown syndrom (syndrom západu slunce) může postihnout osoby s demencí. S blížící se nocí může osoba s tímto syndromem pociťovat stále větší epizody zmatku, agitovanosti a rozrušení. Rozrušení a změny osobnosti, ke kterým dochází u sundown syndromu, mohou způsobovat úzkost ...
Přečíst..

Amyloid-beta a Alzheimerova choroba – v nové studii byla identifikována pravděpodobná příčina Alzheimerovy choroby 5/5 (5)

Celosvětově je Alzheimerova choroba jednou z nejběžnějších forem demence. Vědci z Austrálie na myších modelech identifikovali jednu z pravděpodobných příčin Alzheimerovy choroby. Někteří tento nález nazvali "průlomem" v této oblasti. Díky studiu hematoencefalické bariéry vědci lépe porozuměli tomu, proč a ...
Přečíst..

Ataxie – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.75/5 (20)

Ataxie je degenerativní onemocnění nervového systému. Mnoho příznaků ataxie napodobuje příznaky opilosti, jako je nezřetelná řeč, padání a špatná koordinace. Tyto příznaky jsou způsobeny poškozením mozečku, části mozku, která je zodpovědná za koordinaci pohybu. Léčba ataxie zahrnuje kombinaci léků k ...
Přečíst..

Afázie – když přestaneme rozumět řeči – příznaky, příčiny a léčba 4.86/5 (14)

Afázie je porucha, která je důsledkem poškození oblastí mozku, které produkují a zpracovávají jazyk. Osoba s afázií může mít potíže s mluvením, čtením, psaním a porozuměním jazyku. Zhoršení těchto schopností se může pohybovat od mírných po velmi závažné (téměř nemožné ...
Přečíst..

Parkinsonova choroba jsou ve skutečnosti dvě onemocnění 4.79/5 (14)

V roce 2020 přišla dvojice výzkumníků z Dánska s překvapivým zjištěním, které publikovala v prestižním časopise Brain: Parkinsonova choroba, druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění, ve skutečnosti není jednou poruchou, ale dvěma. To zčásti odpovídá na dosud neobjasněnou otázku, se kterou si ...
Přečíst..