Afázie – když přestaneme rozumět řeči – příznaky, příčiny a léčba 4.8/5 (10)

  • Afázie je porucha, která je důsledkem poškození oblastí mozku, které produkují a zpracovávají jazyk.
  • Osoba s afázií může mít potíže s mluvením, čtením, psaním a porozuměním jazyku.
  • Zhoršení těchto schopností se může pohybovat od mírných po velmi závažné (téměř nemožné komunikovat v jakékoli formě).
  • Někteří lidé s afázií mají potíže pouze v jedné oblasti komunikace, například v problémech se sdružováním slov do smysluplných vět, v problémech se čtením nebo s obtížemi porozumět tomu, co říkají ostatní. Častěji jsou lidé s afázií omezeni ve více než jedné komunikační oblasti.
  • Téměř všichni pacienti s afázií mají potíže s hledáním slov, tj. najití správného jména osob, míst, věcí nebo událostí.

Afázie je porucha, která vzniká v důsledku poškození těch částí mozku, ve kterých leží struktury zodpovídající za tvorbu a používání řeči, tedy chápání a užívání jazyka jako systému dorozumívacích a vyjadřovacích prostředků. U většiny lidí se tyto oblasti nacházejí v levé mozkové hemisféře.

Protože se objevuje následkem poškození, ze své podstaty je afázie získaná, nikoli vrozená (v takovém případě bychom hovořili o dysfázii).

Tato porucha zhoršuje vyjadřování a porozumění řeči, stejně jako schopnost číst (rozumět psanému textu) a psát. Afázie se může vyskytovat současně s dalšími poruchami řeči, jako je dysartrie nebo apraxie, které rovněž vznikají důsledkem poškození mozku. Při afázii není nijak postižen intelekt.

Afázie se obvykle objeví náhle, často po mozkové mrtvici nebo úrazu hlavy, ale může se také rozvíjet pozvolna v důsledku rostoucího mozkového nádoru, infekčního onemocnění (encefalitidy) nebo progresivního neurologického onemocnění, jehož aktivita zasahuje do řečových center v mozku. Jde ryze o mozkové postižení jazyka, kdy není poškozena schopnost artikulace či fonace. Vzhledem k tomu, že toto postižení značně narušuje fungování pacienta v rodinném i profesním životě, časté jsou přidružené depresivní stavy.

Příčiny

Afázie je důsledkem poškození jedné nebo více oblastí mozku odpovědných za jazyk. Afázie se může objevit náhle, například po mrtvici (nejčastější příčina) nebo poranění hlavy nebo operaci mozku, nebo se může vyvíjet pomaleji v důsledku nádoru na mozku, infekce mozku nebo neurologické poruchy, jako je demence.

Poškození mozku může mít za následek i další problémy, které ovlivňují řeč. Mezi tyto problémy patří dysartrie (slabost nebo nedostatečná kontrola ve svalech obličeje nebo úst, což vede ke zpomalené nebo nezřetelné řeči), apraxie (neschopnost pohybovat rty nebo jazykem správným způsobem, jak říkat zvuky) a dysfagie (problémy s polykáním).

Příznaky afázie

Afázie lze klasifikovat dle různých kritérií, přičemž příznaky jsou značně proměnlivé a mohou se vzájemně prolínat. Mezi nejčastější patří porucha porozumění řeči, kdy nemocný může mít potíže s porozuměním nejen větám a jejich skladbě, ale i jednotlivým slovům v nich.

Zároveň bývá postižena plynulost řečového projevu, který může v nejtěžší formě představovat až naprostou neschopnost mluvit. V řeči jsou patrné chyby (užívání nesprávných tvarů slov), tempo může být příliš pomalé anebo naopak zrychlené, přerušované hledáním vhodných výrazů.

Dokonce se lze setkat s produkci nahodilých slov bez skutečného významu. Častá je anomie, která se projevuje obtížení při pojmenování předmětů, kdy nemocný není schopen najít správné slovo, nebo parafázie, kdy dochází ke komolení slov, záměně slov za podobná a nebo jednotlivých hlásek a podobně.

Při vyšetření, například po mozkové mrtvici, je nutné zhodnotit schopnosti pacienta v oblasti produkce a porozumění řeči v několika základních funkcích: schopnost spontánního řečového projevu, pojmenování věcí nacházejících se okolo pacienta, porozumění pokynům, čtení, psaní a schopnost opakování slabik, slov i celých vět.

Léčba afázie

Léčba je obecně zaměřena na zlepšení jazykových a komunikačních schopností a rozvoj dalších komunikačních metod podle potřeby.

Léčba i prognóza afázie závisí na vyvolávající příčině – u progresivních neurologických onemocnění nelze očekávat zlepšení, spíše naopak, zatímco u stavů po mozkové mrtvici, úrazu či odstraněném nádoru stav zůstává stabilní s případným zlepšováním.

Velice důležité je včasné zahájení logopedické terapie a dlouhodobá práce s pacientem (které se účastní i rodinní příslušníci), kdy existuje velká šance na zmírnění některých projevů a celkové zlepšení. Rehabilitace řeči zahrnuje cvičení se čtením a psaním, cvičení s poslechem a opakováním slov, osvojení si výrazových jazykových dovedností, jako je používání mimiky a gest ke komunikaci, cvičení podle směru a mnoho dalších.

Pokud tradiční způsoby učení se komunikaci nejsou úspěšné, pacienty se učí i jiné způsoby komunikace, například ukazování na karty se slovy, obrázky nebo kresbami. Ruční počítače, tablety, smartphony s doprovodnými aplikacemi mohou pomoci lidem s afázií komunikovat.

Existují také zařízení nebo aplikace, které pomáhají vytvářet věty nebo generovat řeč. Požádejte odborníka o doporučení ohledně technologií podporujících pacienty s afázií, které by pro vás mohly být nejlepší.

Jaký je výhled (prognóza) pro lidi s afázií?

Příčina poranění mozku, rozsah a oblast poškození mozku a věk a zdraví postižené osoby hrají roli v prognóze a zotavení mozku. Kvůli těmto faktorům se stupeň zotavení a rychlost obnovy jazykových a komunikačních dovedností liší od člověka k člověku.

Pokud je příčinou afázie mrtvice, někdy se jazykové schopnosti vrátí do normálu během několika hodin nebo dnů. U jiných pacientů s mozkovou mrtvicí mohou být jazykové potíže celoživotní a pohybují se od mírných, jemných obtíží až po výraznou afázii.

Pokud je afázie způsobena neurodegenerativním stavem, jako je demence, jazykové a komunikační schopnosti v průběhu času stále klesají. Na demenci neexistuje lék. V současné době schválené léky pouze zpomalují progresi symptomů.

Máte nějaké zkušenosti a afázií? Budeme rádi za komentáře.

Studie a zdroje

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva