Vše na téma: Menopauza

Menopauza je vlastně přirozený a normální stav, do kterého všechny ženy v určitém věku dospějí. Termín „menopauza“ tak může popisovat některé změny, kterými žena prochází buď těsně před nebo až po ukončení menstruace, označující konec jejího reprodukčního období.

Co způsobuje menopauzu? Žena se narodí s konečným počtem vajíček, které jsou uloženy ve vaječnících. Vaječníky také vytváří hormony estrogen a progesteron, které kontrolují menstruaci a ovulaci. Menopauza nastane, když vaječníky již nevydávají každý měsíc vajíčko a menstruace se zastaví.

Menopauza je považována za normální součást stárnutí, když žena dosáhne po věku přes 50 let (průměr je někde kolem 51 let). Některé ženy však mohou projít menopauzou dříve, a to buď v důsledku chirurgického zákroku, jako je hysterektomie, nebo v důsledku poškození vaječníků, například chemoterapií a podobně. Menopauza, která nastane dříve (obecně před 40-45 rokem života ženy), bez ohledu na příčinu, se nazývá předčasná menopauza, neboli perimenopauza.

Přirozená menopauza není způsobena žádným typem lékařské nebo chirurgické léčby. Postup je postupný a má tři fáze:

1) Perimenopauza. Ta obvykle začíná několik let před samotnou menopauzou, kdy vaječníky postupně tvoří méně estrogenu. Perimenopauza trvá až do menopauzy, kdy vaječníky přestanou uvolňovat vajíčka. V posledních 1 až 2 letech perimenopauzy se pokles estrogenu zrychluje. V této fázi už mnoho žen má příznaky menopauzy.

2) Menopauza. V této fázi vaječníky přestaly uvolňovat vajíčka a většinu svých estrogenů.

3) Postmenopauza. Jedná se o období po menopauze. Během této fáze dochází k menopauzálním příznakům, jako jsou třeba známé návaly horka u většiny žen. Další zdravotní příznaky související se ztrátou estrogenu stoupají spolu se stoupajícím věkem ženy.

Přečtěte si naše články o menopauze:

Vypadávání a řídnutí vlasů v menopauze – jak zmírnit? 4.71/5 (7)

Menopauza je přirozený biologický proces, který všechny ženy zažívají v určitém okamžiku svého života. Během této doby prochází tělo mnoha fyzickými změnami, protože se přizpůsobuje kolísajícím hladinám hormonů. Mnoho žen má během menopauzy nepříjemné příznaky, včetně návalů horka, změn nálady ...
Přečíst..

Doplňování ženských pohlavních hormonů v menopauze – menopauzální hormonální terapie – proč o ní přemýšlet? 4.71/5 (7)

Menopauza není nemoc. Ale to asi víte. Menopauza je spíše přirozeným dějem v organismu ženy a charakterizuje konec menstruace. Příčinou je snížená funkce vaječníků v důsledku stárnutí a tedy nedostatek hormonů nimi produkovaných, zejména estrogenu. Průměrný věk výskytu menopauzy je ...
Přečíst..

Hormonální substituční terapie (léčba) při menopauze – co je to a kdy se používá? 4.75/5 (16)

Hormonální terapie byla kdysi běžně používána k léčbě menopauzálních symptomů a i k ochraně zdraví z dlouhodobého hlediska. Pak ale některé velké klinické studie ukázaly na možná zdravotní rizika. Co to pro vás znamená? Počet žen v Evropě, které užívaly ...
Přečíst..

Menopauza (klimakterium, přechod u žen) – její příznaky a možnosti terapie 4.87/5 (23)

Jako menopauza, přechod či klimakterium je označováno období u žen mezi čtyřiceti a šedesáti lety. Jedná se o zcela fyziologický děj, který však ženám může ve značné míře změnit život. Najednou se musí potýkat s některými zdravotními problémy, vyskytují se ...
Přečíst..

Přírodní léčiva (homeopatika) na menopauzu (klimakterium): Stop návalům horka a špatné náladě! 4.85/5 (34)

Klimakterium, menopauza a období po poslední menstruaci, nejsou nemoci. Jsou to období v životě každé ženy, které s sebou přinášejí nepříjemné průvodní jevy, i zdravotní rizika. Doprovodné příznaky mají u žen různou intenzitu – každá žena je jinak vnímá a ...
Přečíst..