Sponzorováno

Rehabilitace po zlomenině kotníku 4.77/5 (87)

 • Při rehabilitaci po zlomenině kotníku je důležité dodržovat několik klíčových principů, které vám pomohou zotavit se a obnovit funkci kotníku. V tomto článku najdete je několik důležitých faktorů, které byste měli vzít v úvahu.
 • Lékařský dohled je důležitý: Je důležité pravidelně navštěvovat lékaře, aby byl sledován průběh hojení a rehabilitace. Lékař vám poskytne pokyny a doporučení, které jsou přizpůsobeny vašemu konkrétnímu stavu.
 • Imobilizace a ochrana: Po zlomenině kotníku je často nezbytné použít sádru, ortézu nebo jiné formy imobilizace k ochraně zlomeného kotníku a umožnění hojení kosti. Je důležité dodržovat pokyny ohledně nošení imobilizačního zařízení a respektovat období, po které je nutné kotník chránit.
 • Kontrolované pohyby a postupná zátěž: Rehabilitační program by měl být postupný a začínat s kontrolovanými pohyby a postupnou zátěží na kotník. Fyzioterapeut nebo lékař vás provedou cvičeními a postupy, které vám pomohou obnovit sílu, stabilitu a rozsah pohybu v kotníku.
 • Fyzioterapie: Fyzioterapeut je klíčovým partnerem při rehabilitaci po zlomenině kotníku. Pomůže vám doporučí a bude provádět specifické cvičení a terapeutické techniky, které zlepší funkci kotníku a podporují hojení. Fyzioterapeut vám také může poskytnout rady ohledně prevence opakování zranění a optimálního návratu ke každodenním aktivitám.
 • Postupný návrat k běžným aktivitám: Rehabilitace po zlomenině kotníku zahrnuje postupný návrat ke každodenním aktivitám a sportovním činnostem. Je důležité dodržovat pokyny fyzioterapeuta ohledně časového plánu návratu k fyzickým aktivitám a dbát na postupné zvyšování intenzity a zátěže.
 • Péče o zdraví a výživu: Proces hojení a rehabilitace po zlomenině kotníku vyžaduje také péči o celkové zdraví. Dodržujte vyváženou stravu, dostatečně se vyspěte a dbejte i na optimální hydrataci. To může podpořit proces hojení a zotavení.
 • Pamatujte, že přesný rehabilitační plán závisí na povaze zlomeniny, vášnivosti zranění a individuálních faktorech. Vždy vše konzultujte s lékařem nebo odborníkem na rehabilitaci, abyste získali konkrétní rady a pokyny pro váš případ.

Zlomenina kotníku patří mezi velmi časté úrazy dolních končetin. Mechanismy těchto poranění jsou většinou nepřímé, a nezřídka se jedná o zlomeniny otevřené, což je z důvodu chudého krytu měkkých tkání. U zavřených zlomenin je zase kůže napínána tlakem úlomků a hrozí její poškození.

Nepříjemná zlomenina kotníku

Ke zlomenině kotníku dochází násilným převrácením, natažením nebo ohnutím v hlezebním kloubu. Díky tomu, že uzavřená zlomenina kotníku je často nerozeznatelná od pouhého podvrtnutí, je třeba co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc a nechat si udělat RTG snímek postiženého místa. Zlomeninu doprovází narůstající otok a krevní výron, který však u nedislokovaných zlomenin nemusí být tak výrazný.

Pokud je zlomená kost posunutá (tj. dislokace), je nezbytné její navrácení do původní polohy (repozice) a následná fixace za pomocí pevné sádrové dlahy nebo kompletní sádry. Bohužel, v mnoha případech není možno kost po repozici udržet ve správném postavení a je třeba zlomeninu operativně stabilizovat pomocí kovových šroubů a/nebo drátu. To se provádí v celkové anestezii. U většiny zlomenin kotníku je operativní zákrok nezbytný a neoperativní terapie za pomocí fixace sádrou je možná pouze u zlomenin s nulovou nebo minimální dislokací.

Kost může být zlomená několika způsoby. V současnosti se v lékařství používá klasifikace vycházející z rozsahu anatomických škod, které zjistíme pomocí rentgenového snímku. Zlomeniny se podle toho dělí na tři druhy:

1) lýtková kost je zlomena pod úrovní kloubní štěrbiny, příčný lom

2) lýtková kost je zlomena v úrovni kloubní štěrbiny, šikmý lom, vazivové spojení kostí je většinou poraněno.

3) lýtková kost je zlomena nad úrovní kloubní štěrbiny, vazivové spojení kosti přetrženo

Následná rehabilitace po zlomenině kotníku

Doba zhojení bývá podle typu zlomeniny a rozsahu poškození tkání mezi šesti až dvanácti týdny. U diabetiků a kuřáků často u zlomenin hlezna dochází k porucham hojení. Pooperační režim je závislý na rozsahu poškození, ale zpravidla je možná šetrná zátěž již po šesti týdnech od operace.

Ať se jedná o jakýkoliv druh zlomeniny, je velmi vhodná následná rehabilitace. Ta má většinou formu léčebné tělesné výchovy, ve které pacient rozcvičuje ztuhlé klouby a případně posiluje oslabené svalové partie. Často je pacientům také jako rehabilitace doporučována vířivka, avšak ne vždy je to vhodné řešení, neboť proud vody ve vířivce prokrvuje tkáně – včetně otoku – a ten pak může narůstat a dále překážet v rozcvičování ztuhlého svalstva a kloubů.

U komplikovaných zlomenin pacient rovněž cvičí od 4. dne, ale po odstranění stehů se přikládá sádra na 4 – 6 týdnů, bez zatěžování dolní končetiny. Díky prvotnímu cvičení po operaci je rehabilitace po sundání sádry snadnější.

Cvičení doma

Začněte z poloh, kdy na končetině není váha těla (leh, sed..) a cvičte všechny pohyby kotníku nejdříve bez odporu, pak ideálně s odporem pružného tahu (therabandu), poté přejděte do stoje, trénujte i stabilitu stoje na jedné dolní končetině, progresivně do podřepů, výpadů.
Ideální by bylo aspoň 1x pro instukrci cvičení vzdělaného fyzioterapeuta navštívit, pak si také cvičit doma a cca za 3 týdny znovu přijít na kontrolu a pro progres cviků.

Rehabilitace kotníku – cvičení

Poranění v oblasti hlezenného kloubu patří k nejčastějším poškozením. K terapii vazů této oblasti se přikládá fixace sádrou či dlahou z umělých hmot na dobu 4-6 týdnů. Po se sejmutí řešíme několik problémů. Prvním je ztuhlost hlezna, kdy jsou omezeny pohyby. Druhým problémem může být zkrácení Achillovy šlachy, pokud není fixace přiložena ve správném postavení. Při přikládání fixace je třeba, aby tato byla přikládána v postavení, kdy je noha v 90° postavení proti bérci.

Rehabilitace začíná již na samotném sportovišti, kdy po úraze nepokračujeme ve sportu, aby se nerozvinul otok a krevní výron. Pokud není hlezno deformované je vhodné přiložit elastickou bandáž, led a uložit končetinu do zvýšené polohy. Je-li deformace, končetinu znehybníme a odešleme poraněného k lékaři.

Cvik k udržení svalové hmoty

hlezno1

Sponzorováno

 

hlezno2

 

Je možné jej cvičit ve fixaci. Pokud je fixace sádrová dlaha, není vhodné cvičit v prvních třech dnech, kdy sádra není ještě vytvrdlá, a mohlo by dojít k jejímu poškození. Cvičící sedí na posteli a celou nohou včetně špičky se snaží tlačit od těla jakoby proti sádře, aby napínal svaly zadní strany bérce. Tah je třeba držet cca. 10 sekund. Je možné jej cvičit obdobně jako cvik předcházející ve fixaci s omezeními jako u předchozích cviku. Pacient sedí na posteli s nohami nataženými v kolenu a nohu včetně špičky přitahuje jakoby proti odporu fixace směrem k tělu.

Rozcvičování kotníku

Tento cvik je možné cvičit po sejmutí sádrové fixace, ale i u pacientů, kde po operaci nebyla fixace přiložena. Pacient sedí na posteli, nohy v kolenou natažené. Poraněný se snaží vlastní silou tlačit špičky obou nohou za ploškou nohy (od těla). Intenzita by měly být taková, kdy cvičící ještě cítí tah, ale ještě neudává bolest. V krajní poloze setrvá 10 sekund a následuje uvolnění.

kotnik1

 

kotnik2

 

Tento cvik cvičíme u pacientů po operacích v oblasti hlezna, kteří nemají sádrovou fixaci. Pacient sedí na posteli, nohy natažené v kolenou a vlastní silou tlačí špičky obou nohou směrem k tělu. Intenzita je obdobně jako u předchozího cviku stejná na rozhraní bolesti tahu a bolesti.

Protahování Achillovy šlachy

Tento cvik je možné na rozdíl od následujících cviků i u stavů po operaci, kdy není možné končetinu zatížit. Cvičící sedí na posteli s nohama nataženýma. Za špičku zahákne pruh pevné látky a každý konec uchopí za jeden konec. Tahem za konce pruhu přitahuje špičku nohy směrem k sobě.

kotnik3

Protahování Achillovy šlachy II.

Cvičící se postaví asi 80 cm od pevné stěny a rukama se o ní opře ve výši očí. Postaví se celou plochou rehabilitované nohy na podlahu, přenese na ní váhu. Zdravou nohu pokrčí, čímž zvýší tah na Achillovu šlachu nohy rozcvičované.

kotnik4

Cvičení koordinace pohybů (skákání přes švihadlo)

Cvik je vhodný až po zhojení všech poškození tj. tehdy, když lékař dovolí plné zatěžování končetiny. Cvičící stojí na volném místě, aby nepoškodil okolní vybavení domácnosti a uchopí oběma rukama konce švihadla a skáče přes švihadlo. Vhodné je přeskakování sounož, kdy je nutné sledovat správnost odrazu i dopadu (myslet na to). Cvik cvičíme 2x denně cca po 10-20 přeskocích. Intenzitu je dobré řídit dle otoku a bolesti. Při zvětšujícím se otoku a bolesti intenzitu cvičení snížit. Pokud cvičící nemá obtíže, je možné cvičit více.

Jízda na kole

Možno začít po zhojení všech poškození, kdy je možné plně zatěžovat poškozenou končetinu. Po konzultaci s lékařem je možné jezdit na kole či rotopedu ještě dříve než je možno končetinu plně zatěžovat. V tomto případě je na kole možné jezdit po rovině, jen na „lehké“ převody.

Běh

S během je možné začít až po zhojení všech poškození, kdy je možné končetinu plně zatěžovat. Důležité je, aby hlezenný kloub byl dostatečně rozcvičen. Pokud není rozcvičen sportovec ve snaze běžet stejně jako před úrazem, což nejde, zapojuje jiný stereotyp pohybu. To vede k vzniku přetížení jiných svalových struktur a projeví se bolestivostí šlach v oblasti hlezna, ale i ve „vyšších“ oblastech např. bolestí zad. Pro první běhání po úraze je nejvhodnější běh na měkké lesní cestě, bez nerovností. Je třeba dávat pozor na každý krok, aby nedošlo k podvrtnutí, neboť jsou ztraceny stereotypy, které měl sportovec před úrazem a stejně jako malé dítě si je musí znovu vytvořit. První týden je vhodné běhat 1x denně cca 2 km a další týden, pokud nejsou obtíže, je vhodné vkládat prvky atletické abecedy.

Cvičení na půlkruhové výseči

Cvik vhodný k cvičení rovnováhy a jemné koordinace pohybů. Cvičící se postaví na rovnou plochu půlkruhové výseče a drží rovnováhu po dobu 15 sekund.

vysec

 

Máte s rehabilitací kotníku nějaké zkušenosti? Budeme rádi za komentáře.

A dále si o kotníku přečtěte

VIDEO: Mobilizace kotníku – zlepšení dorsiflexe

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

28 Komentářů u článku “Rehabilitace po zlomenině kotníku”

 1. Martin napsal:

  Dobrý den,

  se zájmem jsem si přečetl Váš článek, protože mě tato zlomenina potkala.
  Chci Vás jen upozornit, že v článku máte hned několik „překlepů“. Je jasné, že sáhnout na písmenko vedle se může stát, ale bylo by vhodné si článek po sobě přečíst a tyto chyby opravit.

 2. Miriam napsal:

  Dobrý den, dnes mi po čtyřech týdnech od zlomení kotníku sundali sádru, 14 dní ještě nemám zkoušet chodit, ale cvičit s nohou můžu. Zkoušela jsem na rehabilitovanou nohu trochu šlápnout, ale bolí mě (nevím jak to přesně popsat) nárt, myslím tím část, kde se noha ohýbá. Je to asi normální. Chci se zeptat, jestli můžu kromě výše uvedených cvičení s nohou všelijak kroutit do stran a kdy je možné na nohu opravdu šlápnout úplně. Jelikož mám celou pravou nohu ochablou, jsou žádoucí nějaké cviky i v tomto případě pro celou nohu? Denně skáču několik schodů, takže levou nohu mám proti pravé jak Rambo. Jen podotýkám, že jelikož mám sedavé zaměstnání, do práce chodím už 3 týdny.

 3. Miriam napsal:

  Fajné, než mi tady někdo odpoví, tak už budu skákat přes kaluže :-)

 4. mirek napsal:

  taky mě potkala ta veselost v podobě zlomeného kotníku a chci se podělit o svoje zkušenosti:zlomenina levého kotníku včetně operace (12cm ocelová výztuha,8xšroub a nějaký drát…celkem pěkný kovošrot).Měl jsem 3 týdny dlahu,momentálně mám týden ortézu.Z kloubem omezeně jsem schopen hýbat,a po těch 4 týdnech už dám i spojku v autě.momentálně bez došlapu,ale za týden jdu na kontrolu a řešit vytáhnutí 1 šroubu.Jinak docela OK,ale chci všem vřele doporučit wobenzym (já ho beru od operace a je to fakt síla).I doktor říkal,že je to paráda.na to,že mám cca 30 stehů tak jizva je jako škrábanec.Jinak od 8 dne po operaci chodím do práce a zvládám bez větších problémů.Za týden po kontrole písnu co je nového

 5. Setr napsal:

  Chtěl bych se podělit o zkušenosti s léčbou zlomeného vnějšího kotníku. Fakt jsem se snažil o co nejrychlejší uzdravení. Vše najdete na http://hellboy43.blog.cz
  Jednalo se o zlomeninu Weber B, krvavá relokace, plech a 6 šroubů a sešití natrženého vazu na vnitřním kotníku pravé nohy.

 6. mirek napsal:

  No mám pokračování příběhu mého kotníku:
  5.11.došlo k vyjmutí šroubu v CA na fixaci nohy.Dnes 6.11.propuštěn domů s došlapem 50% váhy na operovanou nohu.Mám radost,chodím a nebolí to.Kontrola za 3 týdny + musím se objednat na rehabilitaci,ale bude to ok.Snad za ty 3 týdny berle už zahodím..

 7. jana napsal:

  V polovině února tohoto roku jsem si zlomila kotník na levé noze. Měla jsem dislokovanou zlomeninu vnitřního i vnějšího kotníku a i zlomeninu dolní části lýtkové kosti. Mohu říct, že samotná zlomenina byla bezbolestná, ale pak o to více byl nepříjemný otok po operaci. Vnější kotník mi zpevnili ocelovou dlahou se 7 šrouby, vnitřní kotník 1 šroubem s podložkou a Kirchnerovým drátem. Po 6 týdnech mi odstranili v lokální anestezii SS šroub, který fixoval lýtkovou a holenní kost a nahrazoval vlastně sádru. Po jeho odstranění jsem mohla pozvolna nohu zatěžovat. Berle jsem odložila po 3 měsících. Teď jsem 9. měsíc po operaci a po několika rehabilitacích. Jizvy mám zahojené dobře, ale co se týká poyhbu, mám ho stále omezen ve směru do podřepu. Takže mi dělá problém např. chůze ze schodů dolů. Po celou tuto dobu beru Aescin. Po roce od operace bych měla podstoupit vyndání všech kovovych částí. Pan doktor mi nabízí i variantu si tam vše nechat. Tak nevím, ale raději bych se toho raději zbavila. Nemáte s tím někdo zkušenost?

 8. Pavel napsal:

  Dobrý den,
  před více než měsícem jsme měl sportovní úraz. Utrpěl jsme zlomeninu kotníku a bérce. Před 4 dny mi sundali sádru a po Novém roce nastupuji na rehabilitace. Do té doby mi lékař poradil pár cviků. Chtěl bych se zeptat, za jak dlouho zhruba budu zase úplně fit a do jaké míry mohu nyní nohu zatěžovat a pohybovat se s ní. Jsou nadále nutné berle?

  Předem děkuji mnohokrát za odpověď.

 9. JOE napsal:

  kvůli 1 šroubu celkovou anestezii, bbr lepší je lokál aspon mě to tak dělali ambulantně, jinak já mám zkušenost s WEBER C, fractura trimaleolaris, měl jsem zlomený vitřní i vnější kotník plus nalomenou holení kost, jinak měl jsem 6 týdnu sádru bez došlapu, poté cca za 2,5 měsíce od operace jeden šroub ex, poté do měsíce jsem to již rozchodil, jinak je samozřejmě lepší se toho zbavit všeho, plné uzdravení nebo přiblížení do stavu břed úrazem se dosáhne až vyndáním materiálu, ale jsou případy kdy se nechá osteosyn. materiál in situ a nevadí to :-)

  • jana napsal:

   Mám komplikovanou zlomeninu obou kotníků a lýtkové kosti na levé noze. Mám 11 šroubů a jeden drát. Tohle by asi ambulantně nešlo :-D .. doufám, že to bude v pořádku, nedovedu si představit délku léčby takové zlomeniny

 10. Marie napsal:

  Dobrý den, to poslední video v článku je myšleno vážně? Opravdu je bezpečné si mírně zaškrtit nohu a pak se jí snažit ohnout do polohy, která normálně nešla? Přijde mi to jako rychlé, ale dost nebezpečné řešení.

 11. Pavel napsal:

  Dobrý den, nikde jsem nenašel zdroj tohoto článku, přitom jsou fotky jasně přejaté a upravené z této stránky http://www.ortopedie-traumatologie.cz/Rehabilitace-hlezenneho-kloubu, porušujete autorská práva.

 12. Luca napsal:

  Doby den,chci se zeptat,mam zlomeninu vnitrniho a vnejsiho kotniho s kovovou dlehou a 6 srouby,2tydny jsem mela sadrovou dlahu,po vyndani stehu mi dali celou nechodici sadru,za 3 tydny jdu na kontrolu na tentgen,myslite,ze uz budu moci trochu chodit a slapat na nohu,dekuji za odpoved

  • Zdeněk Drnek napsal:

   Dobrý den chci se zeptat ná zlomeninu vnitřního kotníku , se 2 šrouby bez podložky . . jsem 8 týden po operaci a stále bez došlapu . A ještě do 4 . 9 . kdy mám jít na vyndání šroubů zdá se mi to dlouhá doba než budu moci došlapovat ..

  • Viera Fedorcakova napsal:

   Mňa lekár informoval takto: 7.týždeň došla na 25 %, 8.týždeň na 50%, 9.týždeň na 100%. Ja som však trochu 1.krat doslapla až na 9.týždeň a ďalšie pokroky išli veľmi pomaly. Teraz som 15.týždňov po operácii, chodím už aj bez barli, ale trochu krivám. Snáď sa to rozchodi. Cvičím sama doma.

 13. kvido napsal:

  Dobrý den,

  prodělal jsem zlomeninu kotníku, mám 8. týdnů po operaci. Na rehabilitaci mi doporučili trénovat stabilitu a posilovat svalstvo např. jízdou na rotopedu.
  Před úrazem jsem aktivně sportoval a rád bych se k tomu zase co nejdřív vrátil, rehabilitaci chci teda brát vážně. Na druhou stranu se mi nechce kupovat balanční podložku, když ji pak nevyužiju. S rotopedem je to podobné, mám radši týmové sporty, takže by z něj asi byl věšák na hadry.
  Našel jsem, že v Brně je půjčovna rotopedů a rehabilitačních pomůcek, což by řešilo můj problém. Navíc si říkám, že když zaplatím půjčovné, tak mě to bude aspoň motivovat ty věci fakt používat :-)
  Neznáte někdo tu službu? Je to fakt takové, jako se to tváří, nebo je někde háček?
  Díky

 14. Šárka napsal:

  Dobrý den,nedávno jsem si zlomila kotníky,vnitřní a vnější na pravé noze,byla jsem odvezena do nemocnice a tam mi to srovnaly a zasádrovaly.Týden jsem čekala na operaci,měla jsem nohu oteklou.V kotníku mám šrouby,dráty a podložky.Druhý den po operaci mi nutily chodit na berlích a třetí den po operaci mi poslaly do domácího léčení.Tady píšete něco jiného.

 15. Jiří Holanec napsal:

  Mám zlomeninu kotníku bez dislokace Sádru od špičky po koleno mám od 16.3.17 a mám francouzské hole bez došlapu. Dne 3.4.17 mám dostat podpatek abych chodil bez holí.
  Mohu rozcvičovat pohybem prstů a také tlakem špičky od holeně a k holeni tak,že si sádru ve špičce zespodu přidržuji pevným tkalounem a tlačím na špičku nohy směrem dolů a naopak tlačím směrm k holeni a na špičku sádry tlačím shora tak, aby nedocházelo k žádnému pohybu a nepraskala sádra. Tím bych chtěl předejít oslabení svalů.
  Dík předemn za odpověď

  Jiří Holanec, mob:603368052

  • Vlasta napsal:

   31.12.2016 jsem si zlomila vnitřní kotník a holení kost.3 dny jsem byla v nemocnici(bez operace)pak dlaha a za 14 dní sádra na 7 neděl.Poté RHB,bazen,elektroléčba.V nemocnici mě moc neinformovali jak dál-jen řekli,že je to dobře srostlé a léčba končí,lřestože jsem ještě v dubnu měla nohu nateklou,že nebyl vidět ani jeden kotník.Vyhledala jsem jiného soukromého lékaře a ten mě poslal do hyperbarické komory(celkem 20x).Kotník mam sice srostlý ale špatně-je posunutý.Otok zmizel to je super,ale tou prvotní vlastně léčbou a neléčbou mám ještě teď v čérvenci problém s chůzí a tak cvičím a cvíčím a doufám,že se vse zase dá do normálu ikdyž to jde pomalu…

 16. Jiří napsal:

  Také zlomený kotník,ale problém byl v tom,že ta noha je ischemická,čili jenom klasika sádra bez operace! Po 6 týdnech sádra byla sundána a napřed berle se zátěží nohy dle doktorky 50%,ale bolí při došlapu celé chodidlo po operaci cévy,transplantace z pravé nohy do levé postižené! tak čekám a cvičím dle internetu,protože Reha centra jsou obsazená!Inu,to je péče!

Zanechat komentář ke článku

Zpráva