Typy deprese a jak je rozpoznat 4.8/5 (10)

Sponzorováno

 • Deprese je zdravotní stav, který zásadně ovlivňuje vaši náladu a schopnost fungovat. Deprese je stav duševního zdraví, který se formuje různými způsoby a projevuje se mnoha různými příznaky.
 • Mezi příznaky deprese patří pocit smutku, úzkosti nebo beznaděje. Tento stav může také způsobit potíže s myšlením, pamětí, jídlem a spánkem.
 • Typy deprese zahrnují klinickou depresi, bipolární depresi, dystymii, sezónní afektivní poruchu a další. Možnosti léčby sahají od poradenství přes léky až po mozkovou stimulaci a doplňkové terapie.
 • Bez léčby se deprese může zhoršit a trvat déle. V závažných případech může vést k sebepoškození nebo smrti. Naštěstí léčba může být velmi účinná při zlepšování příznaků deprese.

Každý z nás někdy prochází obdobím hlubokého smutku a prostě horšího období. Tyto pocity obvykle odezní během několika dnů nebo týdnů, v závislosti na okolnostech. Velmi intenzivní smutek, který trvá déle než 2 týdny a ovlivňuje vaši schopnost fungovat, však může být známkou deprese.

Některé běžné příznaky deprese jsou:

 • hluboké pocity smutku
 • hodně temné nálady
 • pocity bezcennosti nebo beznaděje
 • změny chuti k jídlu
 • změny spánku
 • nedostatek energie
 • neschopnost se soustředit
 • potíže při provádění běžných činností
 • nedostatek zájmu o věci, které vás dříve bavily
 • odstup od přátel
 • hodně přemýšlíte o smrti nebo sebepoškozování

Deprese postihuje každého jinak a vy můžete mít jen některé z těchto příznaků. Můžete mít také další příznaky, které zde nejsou uvedeny. Mějte na paměti, že je také normální mít čas od času některé z těchto příznaků, aniž byste měli depresi.

Pokud vaše příznaky začnou ovlivňovat váš každodenní život, mohou být důsledkem deprese.

Existuje mnoho druhů deprese. I když tyto typy sdílejí některé společné příznaky, mají také některé klíčové rozdíly.

Zde je pohled na typy deprese a na to, jak ovlivňují lidi.

Klasická (klinická) deprese

Klinická deprese je běžný, opakující se stav. Podle výzkumů asi 6,5% dospělých v Evropě zažilo alespoň jednu klasickou depresivní epizodu.

Lidé mohou také označovat klinickou depresi jako:

Lidé s klinickou depresí pociťují příznaky většinu dne, každý den.

Stejně jako mnoho dalších duševních onemocnění má jen málo společného s tím, co se děje kolem vás. Můžete mít milující rodinu, přátele a práci snů. Můžete mít takový život, jaký vám ostatní závidí, a přesto mít deprese. I když pro vaši depresi neexistuje žádný zřejmý důvod, neznamená to, že není skutečná nebo že ji můžete jednoduše překonat.

Klinická deprese je těžká forma deprese, která způsobuje příznaky jako:

 • velký smutek nebo žal
 • potíže se spánkem nebo příliš mnoho spánku
 • nedostatek energie a únava
 • změny chuti k jídlu
 • nevysvětlitelné bolesti a bolesti
 • ztráta zájmu o dříve příjemné aktivity
 • nedostatek koncentrace, problémy s pamětí a neschopnost se rozhodovat
 • pocity bezcennosti nebo beznaděje
 • neustálé obavy a úzkosti
 • myšlenky na smrt, sebepoškozování nebo sebevraždu

Tyto příznaky mohou trvat týdny nebo dokonce měsíce. Někteří lidé mohou mít jedinou epizodu klinické deprese, zatímco jiní ji zažívají po celý život. Bez ohledu na to, jak dlouho vaše příznaky trvají, velká deprese může způsobit problémy ve vašich vztazích a každodenních činnostech.

Přetrvávající depresivní porucha, chronická deprese

Přetrvávající depresivní porucha je deprese, která trvá 2 roky nebo déle. Lidé to mohou také označovat jako dysthymii nebo chronickou depresi. Přetrvávající (chronická) deprese nemusí být tak intenzivní jako těžká deprese, ale přesto může narušit vztahy a ztížit každodenní úkoly.

Některé příznaky chronické deprese jsou tyto:

 • dlouhodobý hluboký smutek nebo beznaděj
 • nízké sebevědomí nebo pocity nedostatečnosti
 • nedostatek zájmu o věci, které vás kdysi bavily
 • změny chuti k jídlu
 • změny spánkového režimu nebo nedostatek energie
 • problémy s koncentrací a pamětí
 • potíže s fungováním ve škole nebo v práci
 • neschopnost cítit radost, a to ani při šťastných příležitostech
 • sociální vyčlenění

Přestože se jedná o dlouhodobý typ deprese, závažnost příznaků může být několik měsíců méně intenzivní, než se znovu zhorší. Někteří lidé mají také epizody klinické deprese před nebo v době, kdy mají dluoho přetrvávající (chronickou) depresivní poruchu. Tomu se někdy říká dvojitá deprese.

Chronická deprese trvá roky v kuse, takže lidé s tímto typem deprese mohou začít mít pocit, že jejich příznaky jsou jen součástí jejich normálního pohledu na život.

Maniodeprese nebo bipolární porucha

Maniodeprese zahrnuje období mánie nebo hypománie, kdy se cítíte velmi šťastní. Tato období se střídají s epizodami deprese. Maniodeprese je zastaralý název pro bipolární poruchu. Hypománie je méně závažná forma mánie.

Mezi příznaky manické fáze patří:

 • pocit hodně energie
 • snížený spánek
 • podrážděnost
 • rychlé myšlenky a řeč
 • grandiózní myšlení
 • zvýšené sebevědomí a velké sebevědomí
 • neobvyklé, riskantní a sebedestruktivní chování
 • pocit povznesenosti, „vznešení“ nebo euforie

Aby vám lékař diagnostikoval bipolární poruchu I, musíte zažít epizodu mánie, která trvá 7 dní nebo méně, pokud je nutná hospitalizace. Před manickou epizodou nebo po ní můžete zažít depresivní epizodu.

Depresivní epizody mají stejné příznaky jako klinická deprese, například tyto:

 • pocity smutku nebo prázdnoty
 • nedostatek energie
 • únava
 • problémy se spánkem
 • potíže se soustředěním
 • snížená aktivita
 • ztráta zájmu o dříve příjemné aktivity
 • sebevražedné myšlenky

V závažných případech mohou epizody zahrnovat halucinace a bludy. Můžete mít také smíšené epizody, ve kterých máte příznaky mánie i deprese.

Halucinace jsou, když vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které ve skutečnosti nejsou. Příkladem může být slyšení hlasů nebo vidění lidí, kteří nejsou přítomni. Klam je pevně zakořeněná víra, která je zjevně nepravdivá nebo nedává smysl. Ale pro někoho, kdo trpí psychózou, jsou všechny tyto věci velmi skutečné a pravdivé.

Existuje několik typů bipolární poruchy. Přečtěte si více o nich a o tom, jak jsou diagnostikovány.

Depresivní psychóza

Někteří lidé s těžkou klinickou depresí mohou zažít období psychózy. Ta může zahrnovat halucinace a bludy. Lékaři to označují jako depresivní poruchu s psychotickými rysy. Někteří lékaři však tento fenomén stále označují jako depresivní psychózu nebo psychotickou depresi.

Deprese s psychózou může způsobit i fyzické příznaky, včetně problémů se sezením nebo zpomalených fyzických pohybů. Tato těžká depresivní fáze s psychotickými příznaky – je to tedy deprese doprovázená halucinacemi a bludy (např. nevývratné podceňování vlastní osoby, vlastních schopností, možností a významu).

Perinatální deprese (Poporodní deprese)

Perinatální deprese neboli depresivní porucha s peripartálním nástupem (neboli poporodní deprese) se objevuje během těhotenství nebo do 4 týdnů po porodu. Lidé ji mohou označovat jako poporodní deprese, ale tento termín se vztahuje pouze na depresi po porodu. Perinatální deprese se může objevit, už když jste těhotná.

Hormonální změny během těhotenství a porodu mohou vyvolat změny v mozku, které vedou ke změnám nálad. Nepomáhá ani nedostatek spánku a fyzické nepohodlí, které často těhotenství a porod novorozence provázejí.

Příznaky perinatální deprese mohou být stejně závažné jako příznaky klinické deprese a zahrnují:

Sponzorováno

 • smutek
 • úzkost
 • hněv nebo vztek
 • vyčerpání
 • extrémní obavy o zdraví a bezpečnost dítěte
 • potíže s péčí o sebe nebo o nové dítě
 • myšlenky na sebepoškozování nebo ubližování dítěti

Ženy, které postrádají podporu nebo dříve měly depresi, jsou vystaveny zvýšenému riziku rozvoje perinatální deprese, ale může se to stát každé ženě, která je těhotná nebo právě porodila.

Premenstruační dysforická porucha

Premenstruační dysforická porucha je závažná forma premenstruačního syndromu (PMS). Zatímco symptomy PMS mohou být fyzické i psychické, symptomy premenstruační dysforické poruchy bývají většinou psychologické.

Tyto psychologické příznaky jsou závažnější než ty, které jsou spojeny s PMS. Někteří lidé se například mohou cítit více emotivně ve dnech před menstruací. Žena s premenstruační dysforickou poruchou však může zažít určitou úroveň deprese a smutku, která ji brání v každodenních funkcích.

Mezi další možné příznaky premenstruační dysforické poruchy patří:

 • křeče
 • nadýmání
 • citlivost prsou
 • bolesti hlavy
 • bolesti kloubů a svalů
 • smutek a zoufalství
 • podrážděnost a hněv
 • extrémní výkyvy nálad
 • touhy po jídle nebo záchvatovité přejídání
 • záchvaty paniky nebo úzkosti
 • nedostatek energie
 • potíže se soustředěním
 • problémy se spánkem

Podobně jako perinatální deprese může premenstruační dysforická porucha souviset s hormonálními změnami. Její příznaky často začínají těsně po ovulaci a začnou se zmírňovat, jakmile dostanete menstruaci.

Někteří lidé odmítají premenstruační dysforickou poruchu, říkají, že to je jen horší případ PMS, ale premenstruační dysforická porucha se může stát velmi závažnou a žena u ní může mít dokonce i myšlenky na sebevraždu.

Sezónní deprese

Sezónní deprese nebo sezónní afektivní porucha je deprese, která souvisí s určitými ročními obdobími. Lékaři to označují jako klinickou depresivní poruchu se sezónním charakterem.

U většiny lidí se sezónní depresí se obvykle objevuje během zimních měsíců.

Příznaky často začínají na podzim, protože dny se začínají zkracovat a pokračují i ​​přes zimu. Příznaky jsou obecně následující:

 • sociální vyčlenění
 • zvýšená potřeba spánku
 • přibývání na váze
 • každodenní pocity smutku, beznaděje nebo nehodnosti

Sezónní deprese se může v průběhu sezóny zhoršovat a může vést dokonce i k sebevražedným myšlenkám. Jakmile přijde jaro, příznaky mají tendenci se zlepšovat. To může souviset se změnami vašich tělesných rytmů v reakci na nárůst přirozeného světla.

Porucha přizpůsobení (situační deprese)

Situační deprese nebo porucha přizpůsobení s depresivní náladou vypadá v mnoha ohledech jako klinická deprese.

Situační deprese (porucha přizpůsobení) je však vyvolána specifickými událostmi nebo situacemi, jako jsou například:

 • smrt milovaného člověka
 • vážná nemoc nebo jiná život ohrožující událost
 • procházejí problémy s rozvodem nebo s péčí o děti
 • osoba je v emocionálně nebo fyzicky násilných vztazích
 • osoba je nezaměstnaná nebo čelí vážným finančním potížím
 • osoba čelí rozsáhlým právním problémům

Samozřejmě je normální cítit se během událostí, jako jsou tyto, smutný a úzkostný nebo se dokonce stáhnout od ostatních. K situační depresi však dochází, když tyto pocity začnou být nepřiměřené spouštěcí události a zasahují do vašeho každodenního života.

Příznaky situační deprese mají tendenci začít do 3 měsíců od počáteční události a příznaky mohou být tyto:

 • častý pláč
 • velký smutek a beznaděj
 • úzkost
 • změny chuti k jídlu
 • potíže se spánkem
 • bolesti
 • nedostatek energie a únava
 • neschopnost se soustředit
 • sociální vyčlenění

Atypická deprese

Atypická deprese se týká deprese, která dočasně odezní v reakci na pozitivní události. Váš lékař to může označit za klinickou depresivní poruchu s atypickými rysy.

Navzdory svému názvu není atypická deprese neobvyklá ani vzácná. Také to neznamená, že je více či méně závažná než jiné typy deprese.

Mít atypickou depresi může být obzvláště náročné, protože ostatním (nebo sobě) nemusíte vždy „připadat“ depresivní. Může také nastat během epizody klinické deprese nebo i u chronické deprese.

Další příznaky atypické deprese mohou být:

 • zvýšená chuť k jídlu a přírůstek hmotnosti
 • neuspořádané stravování
 • špatný obraz těla
 • osoba spí mnohem více než obvykle
 • nespavost
 • tíha v rukou nebo nohou, která trvá hodinu nebo více denně
 • pocity odmítnutí a citlivost na kritiku
 • různé bolesti

Jak poznám, jaký typ deprese mám?

Pokud si myslíte, že byste mohli mít jakýkoli typ deprese, je důležité navštívit lékaře – odborníka. Všechny typy deprese probrané v tomto článku jsou léčitelné, i když může nějakou dobu trvat, než najdete správnou léčbu, která vám bude dokonale sedět.

Pokud jste měli předchozí epizodu deprese a myslíte si, že se může opakovat, okamžitě navštivte terapeuta nebo jiného odborníka na duševní zdraví.

Pokud jste nikdy předtím neměli deprese, začněte s vaším lékařem. Některé příznaky deprese mohou souviset s nějakým jiným onemocněním, které je třeba vyřešit.

Pokuste se svému lékaři poskytnout co nejvíce informací o vašich příznacích. Pokud je to možné, uveďte toto:

 • když jste si poprvé všimli symptomů
 • jak ovlivnily příznaky váš každodenní život
 • jakékoli jiné duševní poruchy, které máte
 • jakékoli informace o anamnéze duševního onemocnění ve vaší rodině
 • všechny léky na předpis a volně prodejné léky, které užíváte, včetně doplňků a bylinek

Může se vám to zdát nepříjemné, ale zkuste svému lékaři všechno říct. To jim pomůže poskytnout vám přesnější diagnózu a odkázat vás na správný typ odborníka na duševní zdraví.

Jak se léčí deprese?

Deprese může být vážná, ale také celkem dobře léčitelná. Léčba deprese zahrnuje tyto metody léčby:

 1. Léčba svépomocí: Pravidelné cvičení, dostatek spánku a trávení času s lidmi, na kterých vám záleží, může zlepšit příznaky deprese.
 2. Poradenství, rozhovory s odborníky: Poradenství neboli psychoterapie je rozhovor s odborníkem na duševní zdraví. Váš poradce vám pomůže řešit vaše problémy a rozvíjet dovednosti zvládání. Někdy stačí krátká terapie. Ostatní lidé pokračují v terapii i déle.
 3. Alternativní medicína: Lidé s mírnou depresí nebo přetrvávajícími příznaky mohou zlepšit svou pohodu pomocí doplňkové terapie. Terapie může zahrnovat masáže, akupunkturu, hypnózu a biofeedback.
 4. Léky: Léky na předpis nazývané antidepresiva mohou pomoci změnit chemii mozku, která způsobuje depresi. Účinek antidepresiv může trvat několik týdnů. Některá antidepresiva mají vedlejší účinky, které se často časem zlepší. Pokud ne, promluvte si se svým lékařem. Jiné léky u vás mohou fungovat lépe.
 5. Terapie stimulace mozku: Terapie stimulace mozku může pomoci lidem, kteří mají těžkou depresi nebo depresi s psychózou. Mezi typy mozkové stimulační terapie patří elektrokonvulzivní terapie (ECT), transkraniální magnetická stimulace (TMS) a stimulace vagus nervu (VNS).

Sponzorováno

Máte nějaké zkušenosti s depresí? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

A dále si o depresi přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva