Sponzorováno

Toxická psychóza – co je to – příznaky, účinky a léčba 4.75/5 (16)

 • Toxická psychóza je stav, při kterém dochází k poruše mentálního zdraví způsobené vystavením tělu toxickým látkám nebo drogám. Tato porucha může zahrnovat různé symptomy psychotické povahy, jako jsou halucinace, paranoidní myšlenky, dezorganizovaná řeč nebo chování a ztráta kontaktu s realitou.
 • Toxická psychóza může nastat při užívání určitých drog, nadměrném konzumaci alkoholu, otravě jedy nebo těžkých kovů.
 • Drogová psychóza je často způsobena užíváním příliš velkého množství určité drogy, takže úroveň toxicity vyvolává paranoiu a psychotickou epizodu. Může se také objevit, pokud máte nežádoucí reakci kvůli míchání různých látek nebo vysazení léku, předepsaného nebo jiného.
 • Je důležité, aby byla léčba toxické psychózy individuálně přizpůsobena a prováděna pod dohledem kvalifikovaných zdravotních pracovníků. Včasná intervence a správná péče mohou výrazně přispět k uzdravení a zlepšení duševního zdraví postižené osoby.

Toxická psychóza (paranoidně-halucinatorní syndrom, slangově někdy také „stíha“) je psychiatrické onemocnění.

Toxická psychóza (paranoidně-halucinatorní syndrom, slangově někdy také „stíha“) je psychiatrické onemocnění.

Toxická (drogová) psychóza je potenciálně trvalou zdravotní komplikací kvůli užívání některých látek. Mezi její příznaky patří bludy, halucinace a další. Toxická psychóza je tedy psychická choroba, kterou zapříčinilo užití drog či jiných látek. Jedná se o velmi nepříjemný stav doprovázený úzkostí, halucinacemi a bludy.

Psychóza může být děsivým zážitkem jak pro osobu, která ji prožívá, tak i pro její blízké. Psychózu, která se vyznačuje ztrátou kontaktu s realitou, může způsobit mnoho věcí, včetně problémů s duševním zdravím a užívání návykových látek. Psychóza způsobená zneužíváním návykových látek se nazývá toxická psychóza. Pokud jste vy nebo váš blízký zažili psychózu způsobenou drogami, je důležité se o tomto stavu dozvědět více, abyste snížili jeho rizika.

K psychóze vyvolané drogami dochází, když zažíváte epizody psychózy, jako jsou bludy nebo halucinace, jako přímý důsledek zneužívání návykových látek. To může buď zhoršit, nebo spustit nástup duševních onemocnění, jako je bipolární porucha a schizofrenie.

Jaké drogy či látky mohou způsobit psychotické epizody?

Mnoho různých látek může způsobit psychotické epizody v důsledku chemických změn v mozku. Tento stav může být způsoben jak legálními, tak nelegálními drogami, jako jsou:

 • Kokain – u kokainu je až 86,5% riziko, že způsobí toxickou psychózu.
 • Metamfetamin – U metamfetaminu je až 37% riziko, že způsobí toxickou psychózu.
 • Konopí (marihuana) koreluje s až 10% rizikem psychózy.
 • I alkohol je spojen s psychózou a lidé, kteří bojují se závislostí na alkoholu, mají 4% šanci, že se u nich toxická psychóza rozvine.
 • Halucinogeny jako PCP, MDMA, ketamin a LSD jsou rovněž spojeny s psychózou.
 • Katinony jako MDPV, mefedron a khat mohou vést k toxické psychóze.

Příznaky psychózy se mohou lišit v závislosti na tom, jaké drogy / látky byly užity a jaké množství bylo užito, ale těžké a nadměrné užívání může vést k prodlouženým příznakům.

Drogy jako kokain, konopí a halucinogeny mohou také zhoršit příznaky stávajících duševních chorob. Dlouhodobé užívání látek, jako je konopí, může také zaznamenat, že se u vás rozvinou příznaky psychózy, včetně paranoie, protože ve vysokých dávkách může THC vyvolat dočasné psychotické příznaky podobné schizofrenii, jako je paranoia, bludy, úzkost a halucinace.

Psychóza související s léky na předpis se obvykle vyskytuje, když jednotlivci neužívají lék v doporučené dávce nebo pokračují v užívání drogy i po době doporučné.

Příznaky toxické psychózy (psychózy vyvolané drogami)

Toxická psychóza je stav, když pacienti při užívání drog zažívají bludy a/nebo halucinace. Halucinace mohou znamenat změny ve vidění, čichu nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou reálné, jako je například falešný pocit, že se vám po kůži plazí brouci. Klamné představy zahrnují přesvědčení, že něco je pravda, i když tomu tak není, například že je do vás zamilovaná slavná osoba nebo že máte nějaký zdravotní problém, i když ve skutečnosti ho nemáte.

Symptomy drogově vyvolané psychózy jsou často pozvolné, přičemž toxicita drogy se stává nebezpečnější, jak frekvence a dávkování drogy roste se závislostí. Pokud už třeba máte problémy s duševním stavem, pak užívání psychoaktivních drog pravděpodobně zhorší vaše příznaky, vyústí v extrémní paranoiu a může urychlit nástup psychotických poruch, jako je bipolární porucha a schizofrenie. Rozsáhlé užívání drog a alkoholu může také způsobit příznaky psychózy, i když u vás není diagnostikována souběžná duševní choroba.

Tak například plzeňská kriminálka řešila případ jednoho napadení a jedné vraždy jen několik minut od sebe. Nakonec byl usvědčen drogově závislý člověk, který trpěl toxickou psychózou a měl bludy – napadl 60 letou ženu, protože ho, dle jeho slov, ohrožovala a starého muže na ranní procházce kvůli tomu, že mu měl tento muž odcizit platební kartu. Vše způsobila toxická psychóza.

Toxická psychóza nejčastěji přichází po těžkém nebo dlouhodobém užívání návykových látek, ale někdy se může objevit již při prvním užití drogy. Jakmile proděláte jednu epizodu drogou vyvolané psychózy, je pravděpodobnější, že ji budete mít v budoucnu znovu a může být pravděpodobnější, že se u vás v určitém okamžiku rozvine schizofrenie nebo bipolární porucha.

Sponzorováno

Dlouhodobé účinky toxické psychózy

Psychóza může mít krátkodobé i dlouhodobé následky. Kromě krátkodobého strachu a zmatku z psychózy je u osoby s toxickou psychózou vyšší riziko rozvoje dlouhodobých problematických psychiatrických stavů, jako je třeba schizofrenie. Toto riziko se dále zvyšuje, pokud původní psychotické příznaky nejsou rychle léčeny.

Může se toxická psychóza změnit ve schizofrenii?

Toxická psychóza se může změnit ve schizofrenii nebo jiné psychiatrické poruchy. Některé látky jsou v tomto směru rizikovější než jiné. Psychóza z konopí má nejvyšší riziko, že povede ke schizofrenii, a to 47 %.

Jak dlouho může toxická psychóza trvat?

Toxická psychóza může trvat nepředvídatelně dlouho v závislosti na osobě, její anamnéze a látce, kterou daná osoba užívala. Pokud se dotyčnému dostane včasné lékařské péče, může být toxická psychóza léčena a často vyléčena rychleji, než když je léčba odložena nebo pokud je stav ponechán neléčený.

Může být toxická psychóza trvalá?

Toxická psychóza může být v některých případech trvalá a může vést k rozvoji chronických psychiatrických stavů. Z tohoto důvodu je důležité vyhýbat se látkám spojeným s toxickou psychózou. To platí zejména v případě, že jste měli předchozí epizody psychózy nebo již máte problémy s duševním zdravím.

Rizikové faktory pro drogově indukovanou psychózu

Existuje mnoho rizikových faktorů pro rozvoj psychózy vyvolané drogami. Jsou to:

 • Člověk je mladý, když byla látka poprvé užívána
 • Příjem velkého množství látky
 • Máte již existující psychiatrické stavy, jako je ADHD
 • V minulosti měl člověk epizodu toxické psychózy vyvolanou drogami

Jak pomoci někomu s toxickou psychózou

Pokud přítel nebo milovaná osoba vykazuje známky psychózy vyvolané drogami, nejdůležitější věc, kterou můžete udělat, je vyhledat pohotovostní lékařskou pomoc. Odkládání léčby je spojeno se špatnými výsledky a může dokonce zvýšit riziko způsobení trvalého psychiatrického stavu, jako je schizofrenie. Když je osoba pod lékařskou péčí, může podstoupit léčbu, která zmírní a dokonce i úplně vyléčí psychotické příznaky.

Když má někdo psychotické příznaky, jako jsou bludy, je důležité se s danou osobou nehádat. Blud je pevné, falešné přesvědčení, které nelze změnit. Zatímco jsou tito lidé psychotičtí, nebude žádný způsob, jak změnit jejich názor, a dohadovat se s nimi o tom, proč je jejich klam nesprávný, je může jen dále rozrušovat a situaci ještě zhoršit.

Léčba toxické psychózy

Psychiatrická léčba a léky mohou v mnoha případech pomoci s psychózou vyvolanou drogami – ke zmírnění nebo zastavení příznaků lze použít individuální a skupinovou terapii, stejně jako léky. Medikamentózní léčba psychózy zahrnuje jak antipsychotika, tak benzodiazepiny.

Ať už jste dříve trpěli psychózou vyvolanou drogami nebo jste ji nikdy předtím nezažili, léčba je důležitým krokem k udržení symptomů pod kontrolou nebo k jejich prevenci.

Léčba toxické psychózy závisí na základní příčině a závažnosti stavu. Některé obecné přístupy jsou tyto:

Přestat užívat toxickou látku: Pokud je toxická psychóza způsobena užíváním drog nebo alkoholu, prvním krokem je samozřejmě ukončit jejich užívání. To může být doprovázeno abstinenčními příznaky, které mohou být těžké, a proto je důležité tuto změnu provést pod dohledem lékaře.

Podpůrná péče: Osoba trpící toxickou psychózou může vyžadovat podpůrnou péči, aby ji udržela v bezpečí a zabránila možným komplikacím. To může zahrnovat hospitalizaci, zejména pokud je stav závažný.

Léky: V některých případech může být předepsána farmakoterapie, zejména pokud jsou přítomny výrazné psychotické symptomy. Antipsychotické léky mohou pomoci zmírnit halucinace, paranoidní myšlenky a jiné symptomy.

Podpora psychologa nebo psychiatra: Terapie může hrát klíčovou roli při zotavení z toxické psychózy. Kognitivně behaviorální terapie (CBT), terapie skupinová nebo individuální psychoterapie mohou pomoci osobě porozumět základním faktorům a zvládnout symptomy.

Rehabilitace a změna životního stylu: Po stabilizaci může být důležité se zaměřit na rehabilitaci a změnu životního stylu. To může zahrnovat různé strategie, jak se vyhnout rizikovým situacím a zlepšit celkovou pohodu.

Máte zkušenosti s drogovou psychózou? Budeme rádi za komentáře pod článkem.

VIDEO: Brala jsem pervitin se svým synem, měl toxickou psychózu – říká Petra

Sponzorováno

A dále si na toto téma přečtěte

Studie a zdroje článku

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva