Serotoninový syndrom – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.85/5 (13)

Sponzorováno

Co je serotoninový syndrom?

Serotoninový syndrom nastává, když máte v těle příliš mnoho serotoninu (chemické látky, která se v těle normálně vyskytuje). Serotonin je neurotransmiter, chemická látka produkovaná nervovými buňkami ve vašem mozku a dalších oblastech vašeho těla.

Je to obvykle způsobeno užíváním léků (nebo i drog), které ovlivňují hladiny serotoninu. Hlavní léčbou je vysazení léků (či drog) způsobujících serotoninový syndrom. Serotoninový syndrom je tedy potenciálně život ohrožující reakce na léky (drogy), která je důsledkem toho, že máte v těle příliš mnoho serotoninu.

Většina lidí může bezpečně užívat léky ovlivňující serotonin (serotonergní léky), pokud jsou předepsány ve vhodné dávce a pod vedením vašeho lékaře. Serotoninový syndrom se vyskytuje nejčastěji, když buď užíváte nový lék, nebo užíváte zvýšenou dávku léku, který zvyšuje hladinu serotoninu ve vašem těle. Pokud vaše tělo zpracovává serotonin jinak nebo nedokáže zpracovat zvýšené množství serotoninu, mohou se objevit příznaky serotoninového syndromu

Serotoninový syndrom může způsobit mírné příznaky (jako je průjem nebo nevolnost) až závažné příznaky (jako je vysoká horečka nebo záchvaty). V některých případech může být těžký serotoninový syndrom smrtelný, pokud není rychle rozpoznán a léčen.

Lékaři poprvé rozpoznali serotoninový syndrom v 60. letech 20. století po schválení prvních antidepresiv. Dnes je k dispozici ještě více léků ovlivňujících serotonin. To vedlo k rostoucímu počtu případů serotoninového syndromu.

Kdo často trpí serotoninovým syndromem?

Každý, kdo užívá určité léky na předpis, volně prodejné léky, bylinné nebo dietní doplňky a nelegální léky, které ovlivňují hladinu serotoninu v těle, může být ohrožen serotoninovým syndromem. Stává se to lidem jakéhokoli věku. Na věku zde nezáleží.

Příznaky – jaké jsou nejčastější příznaky serotoninového syndromu?

Příznaky serotoninového syndromu a jejich závažnost se liší od člověka k člověku. Mohou být mírné až těžké, a i smrtelné.

Pokud užíváte léky, které ovlivňují serotonin a pociťujete některý z následujících příznaků, zavolejte svého lékaře nebo ihned navštivte pohotovost.

Mírné příznaky

 • Nervozita
 • Nevolnost, zvracení
 • Průjem
 • Rozšířené zornice
 • Třes

Závažnější příznaky

 • Agitovanost, neklid
 • Svalové záškuby, mimovolné svalové kontrakce, svalové křeče, svalová ztuhlost
 • Pocení, třes.
 • Abnormální (ze strany na stranu) pohyby očí.

Těžké příznaky

 • Zmatek, dezorientace, delirium
 • Rychlý srdeční tep
 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoká tělesná teplota (vyšší než 38,5 Celsia)
 • Záchvaty
 • Abnormální srdeční tep
 • Omdlení, mdloby

Jak rychle se rozvíjejí příznaky serotoninového syndromu?

Příznaky obvykle začínají během několika hodin po užití nového léku, který ovlivňuje hladiny serotoninu nebo zvýšení dávky léku, který již užíváte. Téměř všichni lidé zaznamenají příznaky do 24 hodin od zahájení, přidání nebo zvýšení dávky serotonergního léku.

Příčiny – co způsobuje serotoninový syndrom?

Zvýšení hladiny serotoninu ve vašem těle způsobuje serotoninový syndrom. Toto zvýšení serotoninu může nastat, pokud:

 • Si vezmete více než jeden lék, který ovlivňuje hladiny serotoninu.
 • Nedávno jste začali užívat léky nebo zvýšili dávku léků, o kterých je známo, že zvyšují hladiny serotoninu.
 • Užijte příliš mnoho jednoho léku souvisejícího se serotoninem, náhodně nebo úmyslně.
 • Užijete určité nelegální drogy nebo rostlinné produkty nebo volně prodejné léky, které ovlivňují hladinu serotoninu.

Jaké léky a doplňky stravy ovlivňují hladiny serotoninu a mohou způsobit serotoninový syndrom?

Antidepresiva

Antidepresiva jsou nejčastěji užívanými léky, které ovlivňují hladinu serotoninu. Když se podílí na serotoninovém syndromu, často se používají s jinými serotonergními léky, které léčí jiné stavy; například triptanové léky na migrénu nebo opioidní léky proti bolesti.

Třídy antidepresiv a příklady léků, které mohou zvýšit hladiny serotoninu, jsou:

 • Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): Tato třída zahrnuje fluoxetin (Prozac®), citalopram (Celexa®), sertralin (Zoloft®), paroxetin (Paxil®) a escitalopram (Lexapro®). Tato třída léků je nejběžnější třídou antidepresiv, která se podílí na serotoninovém syndromu kvůli jeho širokému použití.
 • Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a norepinefrinu (SNRI): Tato třída zahrnuje duloxetin (Cymbalta®), venlafaxin (Effexor®), desvenlafaxin (Pristiq), levomilnacipran (Fetzima) a milnacipran (Savella).
 • Tricyklická antidepresiva: Tato třída zahrnuje amitriptylin (Elavil®), klomipramin (Anafranil®), nortriptylin (Pamelor®), desipramin (Norpramin®), doxepin (Sinequan®), imipramin (Tofranil®) a trimipramin (Surmontil®).
 • Inhibitory monoaminooxidázy: Tato třída zahrnuje fenelzin (Nardil®), selegilin (Emsam®) a tranylcypromin (Parnate®).
 • Modulátory serotoninu: Tato třída zahrnuje nefazodon a trazodon (Desyrel®).
 • Inhibitor zpětného vychytávání norepinefrinu: Tato třída zahrnuje bupropion (Wellbutrin®).

Jiné léky

Jiné léky mohou také ovlivnit hladinu serotoninu ve vašem těle, zejména v kombinaci s jinými léky, které ovlivňují serotonin. Tyto léky léčí často tyto problémy:

 • Silná bolest: Mezi léky v této kategorii patří opioidy jako tramadol (Ultram®), meperidin (Demerol®), tapentadol (Nucynta®), hydrokodon (Hysingla ER®), oxykodon (Oxyxontin®), fentanyl (Actiq®) a metadon.
 • Kašel: Volně prodejné (OTC) léky proti kašli a nachlazení obsahující dextrometorfan mohou ovlivnit hladiny serotoninu.
 • Migrénové bolesti hlavy: Mezi léky proti bolesti hlavy v rodině triptanů patří almotriptan (Axert®), eletriptan (Relpax®), frovatriptan (Frova®), rizatriptan (Maxalt®), sumatriptan (Imitrex®) a zolmitriptan (Zomig®).
 • HIV/AIDS: Ritonavir (Norvir®).
 • Antibiotikum: Linezolid (Zyvox®).
 • Léky proti nevolnosti: Metoklopramid (Reglan®), granisetron (Sustol®), droperidol (Inapsine®) a ondansetron (Zofran®).
 • Stabilizátor nálady: Lithium (Lithobid®).

Ostatní produkty

Mezi další bylinné a dietní doplňky a nelegální látky, které ovlivňují hladiny serotoninu a mohou způsobit serotoninový syndrom, patří:

Sponzorováno

 • Bylinné doplňky: Mohou zahrnovat ženšen, třezalku tečkovanou, routu syrskou a muškátový oříšek.
 • Nelegální látky: Mezi tyto látky patří extáze, LSD, kokain, amfetaminy a metamfetaminy.
 • Doplněk stravy: Tryptofan

Lékaři a odborníci se mají o serotoninovém syndromu ještě hodně co učit. Pokud máte obavy z možných léků ovlivňujících serotonin, které užíváte, promluvte si se svým lékařem nebo místním lékárníkem.

Jak lékaři diagnostikují serotoninový syndrom?

Neexistují žádné testy k diagnostice symptomů serotoninu. Váš lékař obvykle stanoví diagnózu na základě výsledků vašeho fyzického vyšetření, přezkoumání vašich příznaků a historie léků, které užíváte a které ovlivňují hladiny serotoninu.

Svému lékaři můžete nejvíce pomoci tím, že mu sdělíte všechny produkty, které užíváte, včetně léků na předpis, volně prodejných léků, doplňků stravy, rostlinných produktů a nelegálních drog. (Buďte upřímní. Nebojte se. Váš lékař je tu, aby vám pomohl, ne vás odsuzoval.)

Váš lékař si dále pro diagnostiku může objednat:

 • Krevní testy a testy moči k měření hladin léků, které užíváte.
 • Testy, které zkontrolují, jak dobře vaše tělo funguje.
 • Testy k hledání známek infekce, včetně lumbální punkce.
 • Další testy (včetně rentgenu hrudníku, CT), podle potřeby k vyloučení jiných poruch, které mohou způsobit podobné příznaky, nebo k identifikaci jakýchkoli komplikací.

Léčba – jak se serotoninový syndrom léčí?

Vaše léčba závisí na závažnosti vašich příznaků.

 • Mírné příznaky: Pokud jsou vaše příznaky mírné, ukončení léčby danými léky nebo změna dávky obvykle způsobí, že příznaky odezní během 24 až 72 hodin. Pokud vaše příznaky rychle nezmizí, může vám být podán blokátor serotoninu, jako je cyproheptadin (Periactin®).
 • Středně závažné příznaky: Pokud jsou vaše příznaky středně závažné, můžete být sledováni v nemocnici po dobu nejméně 24 hodin, aby se odborníci ujistili, že se vaše příznaky léčbou zlepšují.
 • Závažné příznaky: Pokud jsou vaše příznaky závažné, budete přijati na jednotku intenzivní péče (JIP), kde mohou být vaše tělo a funkce orgánů pečlivě sledovány.

Léčba, v závislosti na vašich příznacích, může zahrnovat tyto metody léčby:

 • Sedativum, jako je benzodiazepin, ke zmírnění příznaků, jako je neklid, svalová ztuhlost a pohyby podobné záchvatům.
 • IV tekutiny k obnovení hydratace a léčbě horečky a kyslík přes masku ke zlepšení hladiny kyslíku v krvi.
 • Léky na kontrolu srdeční frekvence a krevního tlaku.
 • Dýchací trubice pro mechanickou ventilaci, sedaci a paralýzu svalů ke snížení extrémně vysoké horečky (41,1 stupňů Celsia).
 • Cyproheptadin, látka blokující serotonin, pokud jiné léčby nefungují nebo nefungují dostatečně rychle.

Pokud byl váš případ serotoninového syndromu způsoben antidepresivem, může trvat i několik týdnů, než léky vyčistí vaše tělo a vaše příznaky úplně odezní.

Nepřestávejte užívat léky ani neměňte dávku, aniž byste si nejprve promluvili se svým lékařem. Pokud však máte závažné příznaky nebo se vaše příznaky zhoršily, vyhledejte pohotovostní péči. Serotoninový syndrom může být i život ohrožující.

Jaké jsou komplikace u serotoninového syndromu?

Bez léčby mohou symptomy serotoninu způsobit:

 • Záchvaty.
 • Potíže s dýcháním.
 • Selhání ledvin. Produkty rozpadu svalů (ze křečí) se uvolňují do krve, která je filtrována přes ledviny. Pokud se tyto produkty neléčí, mohou způsobit vážné poškození ledvin.
 • Kóma.
 • Dokonce i smrt.

Prevence – Co můžete udělat pro prevenci serotoninového syndromu?

Je důležité pečlivě sledovat všechny léky, které užíváte. Přečtěte si všechna varování na obalu vašeho léku nebo na informačních listech. Řeknou vám, zda existuje riziko serotoninového syndromu. Nepřestávejte užívat žádné léky, než si nejprve promluvíte se svým lékařem. Všechny své doktory informované o aktuálních lécích na předpis, volně prodejných lécích, bylinkách a doplňcích stravy a nelegálních drogách, které užíváte.

Pokud užíváte antidepresivum (zejména SSRI nebo SNRI) spolu s triptanovým lékem na bolesti hlavy, váš lékař by vás měl pečlivě sledovat. Předpokládá se, že riziko je vzácné nebo možná nulové, protože jsou cíleny různé podtypy receptoru. Odborníci obecně považují kombinaci za bezpečnou a má za to, že přínosy převažují nad riziky. Ale nezapomeňte, že máte také svou roli: Zavolejte svému doktorovi, pokud zaznamenáte některý z příznaků uvedených v tomto článku.

Sponzorováno

Dodržování těchto opatření může vám a vašemu zdravotnickému týmu pomoci včas rozpoznat příznaky serotoninového syndromu. Včasná identifikace vám může pomoci vyhnout se závažnějším příznakům.

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva