Rakovina štítné žlázy – příznaky, příčiny a léčba 4.76/5 (21)

Sponzorováno

Informace ze článku o rakovině štítné žlázy

 • Štítná žláza je žláza, která řídí váš metabolismus.
 • Rakovina štítné žlázy se vyvine, když se buňky v této žláze mění nebo mutují.
 • Pokud je toto onemocnění diagnostikováno v raných fázích, je rakovina štítné žlázy jednou z nejlépe léčitelných forem rakoviny. V mnoha případech může být vyléčena úplně, i když se někdy po léčbě může vrátit.
 • Rakovina štítné žlázy je častější u žen než u mužů. U žen je dvojnásobná až trojnásobná pravděpodobnost rozvoje, než je tomu u mužů.

Rakovina štítné žlázy - příznaky, příčina a léčbaRakovina štítné žlázy se vyskytuje v buňkách štítné žlázy – což je žláza ve tvaru motýlku, která je umístěná ve spodní části krku. Vaše štítná žláza produkuje hormony, které regulují srdeční frekvenci, krevní tlak, tělesnou teplotu a hmotnost.

Ačkoli rakovina štítné žlázy není úplně běžná, zdá se, že se počet případů zvyšuje. Lékaři si myslí, že je to proto, že jim nová technologie umožňuje najít i malé zárodky rakoviny štítné žlázy, které se v minulosti nemusely objevit.

Většinu případů rakoviny štítné žlázy lze léčit vhodnou léčbou. Rakovina štítné žlázy se může objevit v jakémkoliv věku, i když je nejběžnější po 30 roce života a její agresivita se u starších pacientů výrazně zvyšuje.

Příznaky rakoviny štítné žlázy

Rakovina štítné žlázy obvykle nezpůsobuje žádné příznaky na počátku onemocnění. Jak tato rakovina postupem času roste, může to způsobit tyto příznaky:

 • Boule, kterou můžete cítit na kůži na krku
 • Změny vašeho hlasu, včetně zvýšení chraplavosti
 • Potíže s polykáním
 • Bolest v krku a krku
 • Oteklé lymfatické uzliny v krku

Kdy navštívit lékaře?

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, zajděte raději za svým lékařem.

Příčiny rakoviny štítné žlázy

Není úplně jasné, co způsobuje rakovinu štítné žlázy.

K rakovině štítné žlázy dochází, když buňky ve vaší štítné žláze podstoupí nějaké genetické změny (mutace). Mutace umožňují buňkám růst a rychle se množit. Buňky také ztrácí schopnost umřít, jak tomu je u normálních buněk. Hromadění abnormálních buněk štítné žlázy pak tvoří nádor. Tyto abnormální buňky mohou napadnout nedaleké tkáně a mohou se šířit po celém těle.

Druhy rakoviny štítné žlázy

Typ rakoviny štítné žlázy, který máte, určuje léčbu a vaši prognózu. Mezi typy rakoviny štítné žlázy patří:

Papilární rakovina štítné žlázy

Nejběžnější forma rakoviny štítné žlázy, papilární rakovina štítné žlázy, pochází z folikulárních buněk, které produkují a ukládají hormony štítné žlázy. Papilární rakovina štítné žlázy se může objevit v jakémkoli věku, ale nejčastěji postihuje lidi ve věku 30 až 50 let (je však poměrně častným nálezem i u dětí a dospívajících). Pokročilý papilární karcinom se šíří přes pouzdro štítné žlázy do okolních struktur. Agresivita papilárního karcinomu je poměrně nízká, rovněž u starších pacientů je jeho průběh mírnější. Lepší prognózu mají ženy než muži.

Folikulární rakovina štítné žlázy

Folikulární rakovina štítné žlázy také vzniká z folikulárních buněk štítné žlázy. Zaujímá přibližně 15 % maligních tyreoidálních nádorů. Obvykle postihuje lidi starší 50 let. Má větší sklon k tvorbě vzdálených metastáz v plicích a kostech (15-20%), šíří se hematogenní cestou. Hurthleho karcinom je vzácný a potenciálně agresivnější typ folikulární rakoviny štítné žlázy.

Medulární rakovina štítné žlázy (Medulární karcinom)

Medulární rakovina štítné žlázy začíná v buňkách štítné žlázy zvaných C buňky, které produkují hormon kalcitonin. Zvýšené hladiny kalcitoninu v krvi mohou indikovat medulární karcinom štítné žlázy ve velmi rané fázi. Některé genetické syndromy zvyšují riziko medulární rakoviny štítné žlázy, ačkoli tato genetická souvislost je neobvyklá. Medulární karcinom tvoří kolem 8% všech nádorů štítné žlázy. Na rozdíl od folikulárního či papilárního karcinomu, medulární karcinom poměrně brzy a často (až ve 25-30% případů) metastázuje do jater. Léčba spočívá v úplném odstranění štítné žlázy.

Anaplastická rakovina štítné žlázy (Anaplastický karcinom)

Anaplastická rakovina štítné žlázy je vzácná a rychle rostoucí rakovina, která je velmi obtížně léčitelná (je řazena mezi nejagresivnější lidské nádory). Anaplastická rakovina štítné žlázy se obvykle vyskytuje u dospělých ve věku 60 a více let. Typicky se vyskytuje u nemocných s dlouhodobou anamnézou strumy (tj. zvětšené štítné žlázy), která se začala náhle progresivně zvětšovat. Tento karcinom se šíří jak hematogenní, tak lymfatickou cestou.

Rizikové faktory pro rakovinu štítné žlázy

Mezi faktory, které mohou zvyšovat riziko rakoviny štítné žlázy, patří:

 • Ženské pohlaví. Rakovina štítné žlázy se vyskytuje častěji u žen, než u mužů.
 • Vystavení vysoké úrovni záření. Jako příklad vystavení vysokým úrovním záření můžeme uvést třeba radiační ošetření hlavy a krku a spad z při nehodě jaderných elektráren nebo testování zbraní. například u japonských dětí vzrostl výskyt rakoviny štítné žlázy po katastrofě ve Fukušimě desetinásobně.
 • Některé dědičné genetické syndromy. Mezi genetické syndromy, které zvyšují riziko rakoviny štítné žlázy, patří familiární medulární rakovina štítné žlázy a mnohočetná endokrinní neoplázie.

Existuje nějaká prevence?

Lékaři si nejsou jisti, co způsobuje většinu případů rakoviny štítné žlázy, takže neexistuje způsob, jak zabránit rakovině štítné žlázy u lidí, kteří mají průměrné riziko onemocnění.

Prevence u osob s vysokým rizikem této rakoviny

Dospělým a dětem s dědičnou genovou mutací, která zvyšuje riziko medulárního karcinomu štítné žlázy, se často doporučuje podstoupit operaci štítné žlázy, aby se zabránilo rakovině (profylaktická tyreoidektomie – úplné odstranění štítné žlázy). Také se poraďte o svých možnostech s genetickým poradcem, který vám vysvětlí vaše riziko rakoviny štítné žlázy a případné možnosti léčby.

Prevence u osob, které žijí v blízkosti jaderných elektráren

Nehoda v jaderné elektrárně by mohla způsobit problémy se štítnou žlázou u lidí žijících poblíž. Pokud žijete řekněme do 10 km od jaderné elektrárny, můžete mít nárok na léky (jodid draselný), které blokují účinky záření na štítnou žlázu. Pokud by došlo k nouzové situaci, mohli byste vy a vaše rodina užít tablety jodidu draselného, ​​abyste zabránili problémům se štítnou žlázou.

Diagnostika rakoviny štítné žlázy

Testy a postupy používané k diagnostice rakoviny štítné žlázy jsou obvykle tyto:

 • Fyzická prohlídka. Váš lékař bude hledat fyzické změny ve štítné žláze a bude se vás ptát na rizikové faktory, kterým jste byli případně vystaveni (jako je nadměrné vystavení záření a rodinná anamnéza nádorů štítné žlázy).
 • Krevní testy. Krevní testy pomáhají určit, zda štítná žláza funguje normálně.
 • Odebrání vzorku tkáně štítné žlázy. Během biopsie štítné žlázy vloží lékař dlouhou, tenkou jehlu přes kůži do štítné žlázy. K přesnému vedení jehly se obvykle používá ultrazvuk. Váš lékař použije jehlu k odebrání vzorků podezřelé tkáně štítné žlázy. Vzorek je analyzován v laboratoři – hledají se rakovinné buňky.
 • Zobrazovací testy. Můžete podstoupit jeden nebo více zobrazovacích testů, které pomohou vašemu lékaři zjistit, zda se vaše rakovina rozšířila mimo štítnou žlázu. Zobrazovací testy mohou zahrnovat skenování pomocí počítačové tomografie (CT), pozitronovou emisní tomografii (PET) nebo ultrazvuk.
 • Genetické testování. Někteří lidé s medulárním karcinomem štítné žlázy mohou mít genetické změny, které mohou být spojeny s jinými endokrinními rakovinami. Vaše rodinná anamnéza může vést lékaře k doporučení, abyste podstoupili genetické testy pro vyhledání genů, které zvyšují riziko rakoviny.

Léčba rakoviny štítné žlázy

Možnosti léčby rakoviny štítné žlázy závisí na typu a stadiu rakoviny štítné žlázy, na vašem celkovém zdraví a vašich preferencích. Většinu případů rakoviny štítné žlázy lze léčit vhodnou léčbou.

Sponzorováno

Chirurgická léčba – operace

Většina lidí s rakovinou štítné žlázy podstoupí operaci pro odstranění celé nebo většiny štítné žlázy. Mezi operace používané k léčbě rakoviny štítné žlázy patří:

 • Odstranění celé nebo větší části štítné žlázy. Ve většině případů lékaři doporučují odstranit celou štítnou žlázu. Chirurg provede řez na spodní části krku, aby získal přístup k vaší štítné žláze. Ve většině případů chirurg ponechává malé okraje štítné žlázy kolem příštítných tělísek, aby se snížilo riziko poškození příštítných tělísek. Chirurgové to někdy označují jako téměř totální tyreoidektomii.
 • Odstranění lymfatických uzlin v krku. Při odstraňování štítné žlázy může chirurg také z krku odstranit zvětšené lymfatické uzliny a otestovat je na rakovinné buňky.
 • Odstranění části štítné žlázy (lobektomie štítné žlázy). V určitých situacích, kdy je rakovina štítné žlázy velmi malá, může váš lékař doporučit odstranění pouze jedné strany (laloku) štítné žlázy. Odstranění celé štítné žlázy se nazývá totální tyreoidektomie, odstranění jednoho laloku se nazývá lobektomie.

Operace štítné žlázy přináší riziko krvácení a infekce. Během operace může dojít také k poškození příštítných tělísek, což může vést k nízkým hladinám vápníku v těle. Existuje také riziko náhodného poškození nervů připojených k hlasivkám, které mohou způsobit ochrnutí hlasivek, chrapot, jiný hlas nebo potíže s dýcháním.

Hormonální terapie

Po tyreoidektomii budete užívat léky na hormony štítné žlázy – Levotyroxin – a to po celý život.

Tento lék má dvě výhody: Dodává chybějící hormon, který by normálně produkovala štítná žláza, a potlačuje produkci hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH) z hypofýzy.

Pravděpodobně budete podstupovat krevní testy ke kontrole hladiny hormonů štítné žlázy každých několik měsíců, dokud lékař neurčí správné dávkování léků. Krevní testy můžete podstupovat každoročně.

Radioaktivní jód

Radioaktivní jódová léčba používá velké dávky formy jódu, který je radioaktivní.

Radioaktivní léčba jodem se často používá po tyreoidektomii ke zničení zbývající zdravé tkáně štítné žlázy, jakož i mikroskopických oblastí rakoviny štítné žlázy, které nebyly odstraněny během chirurgického zákroku. Radioaktivní léčba jodem může být také použita k léčbě rakoviny štítné žlázy, která se po léčbě opakuje nebo která se šíří do jiných částí těla.

Tato metoda léčby je ve formě tobolky nebo kapaliny, kterou spolknete. Radioaktivní jód je přijímán primárně buňkami štítné žlázy a buňkami rakoviny štítné žlázy, takže existuje jen malé riziko poškození jiných buněk ve vašem těle.

Vedlejší účinky této metody léčby mohou zahrnovat:

 • Nevolnost
 • Sucho v ústech
 • Suché oči
 • Změněný pocit chuti nebo čichu
 • Únava

Většina radioaktivního jodu opouští vaše tělo v moči v prvních několika dnech po léčbě. Dostanete také pokyny k preventivním opatřením, která musíte během této doby podniknout, abyste chránili ostatní lidi před zářením. Můžete být například požádáni, abyste se dočasně vyhnuli úzkému kontaktu s jinými lidmi, zejména s dětmi a těhotnými ženami.

Radiační terapie

Radiační terapie může být také prováděna externě – pomocí stroje, který zaměřuje vysokoenergetické paprsky, jako jsou rentgenové paprsky a protony, na přesné body na vašem těle (externí radiační terapie). Tato léčba se obvykle aplikuje po dobu několika minut, pět dní v týdnu, po dobu přibližně pěti týdnů. Během léčby ležíte stále na stole, zatímco se stroj pohybuje kolem vás.

Terapie externím paprskem může být jednou z možností, pokud nemůžete podstoupit operaci a vaše rakovina i po radioaktivní léčbě jódem nadále roste. Radiační terapie může být také doporučena po chirurgickém zákroku, pokud existuje zvýšené riziko recidivy vaší rakoviny.

Chemoterapie

Chemoterapie je léčba pomocí léči – jinými slovy používá chemikálie k ničení rakovinných buněk. Chemoterapie se obvykle podává jako infuze žílou. Chemikálie cestují celým tělem a zabíjejí rychle rostoucí buňky, včetně rakovinných buněk.

Chemoterapie se nepoužívá úplně běžně při léčbě rakoviny štítné žlázy, ale může být přínosem pro některé lidi, kteří nereagují na jiné terapie. Třeba u pacientů s anaplastickou rakovinou štítné žlázy může být chemoterapie kombinována s radiační terapií.

Vstřikování alkoholu do rakoviny

Tato léčba je užitečná při léčbě rakoviny, ke které dochází v oblastech, které nejsou snadno dostupné během chirurgického zákroku. Váš lékař může doporučit tuto léčbu, pokud máte recidivující rakovinu štítné žlázy omezenou na malé oblasti na krku.

Užívání léků

Tato terapie používá léky, které napadají specifické vlastnosti rakovinných buněk. Mezi cílené léky používané k léčbě rakoviny štítné žlázy patří Cabozantinib (Cometriq), Sorafenib (Nexavar), Vandetanib (Caprelsa).

Tato léčiva se zaměřují na signály, které říkají rakovinovým buňkám jak růst a jak se dělit. Používají se u lidí s pokročilým karcinomem štítné žlázy.

Dalším lékem je lék registrovaný na českém trhu Lenvima (lenvatinib).

Léčbu systémovou léčbou zajišťují v ČR onkologická pracoviště – FN Motol, MOÚ Brno, FN Brno, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Plzeň a Nemocnice v Českých Budějovicích.

Podpůrná (paliativní) péče

Paliativní péče je specializovaná lékařská péče, která se zaměřuje na poskytování úlevy od bolesti a jiných příznaků vážné nemoci. Specialisté paliativní péče pracují s vámi, vaší rodinou a ostatními lékaři a poskytují další podporu, která doplňuje vaši průběžnou péči. Paliativní péče může být použita při provádění jiných agresivních léčebných postupů, jako je chirurgický zákrok, chemoterapie nebo radiační terapie.

Pokud se paliativní péče používá společně se všemi dalšími vhodnými způsoby léčby, mohou se lidé s rakovinou cítit lépe a mohou i déle žít.

Paliativní péči zajišťuje tým lékařů, zdravotních sester a dalších speciálně vyškolených odborníků. Týmy paliativní péče mají za cíl zlepšit kvalitu života lidí s rakovinou a jejich rodin. Tato forma péče je někde nabízena spolu s léčebnými nebo jinými procedurami, které můžete v průběhu nemoci dostávat.

Několik faktů o štítné žláze a rakovině

 • Pamatujte, že když si najdete bulku v okolí štítné žlázy, nemusí to být rakovina. Je docela běžné, že v oblasti štítné žlázy jsou cysty nebo uzlinky. Cysty jsou vaky tekutiny a není to rakovina rakovinou. Uzliny jsou pevné hrudky, obvykle malé. Převážná většina uzlin štítné žlázy není rakovina.

A co si o štítné žláze ještě přečíst?

VIDEO: Totální tyreoidektomie – úplné odstranění štítné žlázy – rakovina

VIDEO: Vyšetření štítné žlázy | Vyšetřovací metody

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva