Sponzorováno

Prevence proti dětské obezitě 4.88/5 (16)

Klíčovou otázkou zastavení pandemie obezity je výchova dětí ke zdravé výživě

Klíčovou otázkou zastavení pandemie obezity je výchova dětí ke zdravé výživě

Díky pokroku medicíny se lidstvo naučilo předcházet smrtícím infekčním epidemiím, respektive jejich účinně léčit. V celosvětových statistikách nemocnosti a úmrtnosti populace tohoto století postoupili na první místo civilizační choroby, včetně zdravotních komplikací z nadváhy a obezity. Paradoxem moderní civilizace je, že zatímco třetina populace světa stále trpí nedostatkem potravy, Světová zdravotnická organizace označila obezitu za největší zdravotní problém současnosti a varuje před globální epidemií.

Prevence obezity už od dětských let

Většina odborníků i mezinárodní dokumenty doporučují začít prevenci epidemie obezity již v dětském věku, kdy mají tyto programy větší šanci na úspěch, než v dospělosti. Avšak účinnost intervenčních preventivních programů je do jisté míry omezena. Dosavadní zkušenosti potvrzují, že dlouhodobé snížení tělesné hmotnosti se dosáhne zejména u jedinců, kteří jsou jakýmkoli způsobem významně motivováni.

Trend nárůstu obezity je zvláště znepokojující u dětí a mládeže, neboť si tuto epidemii přenášejí s sebou do dospělosti, a tak vytvářejí rostoucí zdravotní zátěž pro další generaci. V současnosti v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace má každé třetí dítě nadměrnou hmotnost a roční tempo zvyšování výskytu dětské obezity je až desetkrát rychlejší, než byla v roce 1970. Nastal proto správný čas na to, aby se zabránilo dalšímu, epidemické šíření tohoto problému.

Obezita u dětí ze států Evropské unie

Podle statistik je v Evropské unii více než 14 milionů školáků s nadměrnou hmotností a z nich 3 miliony jsou už děti obézní. Ročně tak přibývá přibližně 400 000 dětí s nadměrnou hmotností az nich asi 85 000 jsou obézní děti.

Klíčové je stravování

Klíčovou otázkou zastavení pandemie obezity je výchova dětí ke zdravé výživě. Největší odpovědnost v tomto směru je na rodičích a pedagoga. Mnohokrát už změna z běžného stravovacího způsobu s nesprávnými návyky na zdravý způsob má za následek pokles tělesné hmotnosti. Pozitivně se u dětí projevuje i redukce frekvence stravování mimo dům, ale zejména správné rozložení celodenního příjmu stravy na několik jídla a menší porce potravy.

Podle dat z dotazníkových průzkumů můžeme konstatovat, že vědomosti dospělé i dětské populace o složení potravy jsou nedostačující. Odhad energetické hodnoty jednotlivých potravin a hotových jídel je velmi nepřesný a mnozí se vůbec nezajímají co a kolik jedí. Samozřejmě není možné očekávat od zdravých lidí, aby počítali energetický obsah každého přijatého jídla a výdej energie při cvičení. Vhodnou edukací je však možné zvýšit úroveň znalostí veřejnosti a dosáhnout, aby si osvojili principy zdravé výživy a alespoň jednou týdně si kontrolovali svou hmotnost.

Důležitá fyzická aktivita

Každé dítě má přirozený vztah k pohybové aktivitě. Tento vztah je utlumen nízkým počtem hodin tělesné výchovy, nepřítomností prostředí na běžnou fyzickou aktivitu (chůze, cyklistika, atd..) A sport mimo vyučování, enormně dlouhým časem stráveným u televize a počítačích doma. Ke snížení tělesné hmotnosti prokazatelně není nutná taková míra fyzické aktivity, jak se donedávna předpokládalo. Již mírné zvýšení běžné denní aktivity (méně sezení a více stání, chůze či cyklistice) může zvýšit výdej energie přibližně až o 60-200 kJ za hodinu.

Sponzorováno

Programy zaměřené na redukci sedavého způsobu života a podporu volné hry mnohem efektivněji zabraňují dalšímu přibírání na hmotnosti, než nařízení povinného cvičení a redukce příjmu potravin. Výbornou motivací pro děti je víkendové rodinné sportování, které si dítě osvojí už v předškolním věku. Chybět by neměli ani pravidelné pohybové aktivity v rámci školy či různých kroužků, aby se pohyb stal součástí každodenního života. Vedle správné snaze o zvýšení účasti dětí na sportovních aktivitách a školní tělesné výchově se stále nedoceňuje vliv aktivního způsobu transportu (chůze, cyklistika) do školy a domů po skončení vyučování.

Zajímavá studie WHO Health Behaviour

Podle studie WHO Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), do které se zapojilo po 1500 žáků pátých, sedmých a devátých ročníků ze 41 zemí včetně ČR, stráví 46% dětí dvě až tři hodiny denně u televize. Počítačové hry pohltí přes pracovní dny 40% školákům dvě hodiny z volného času. Je nezbytné zkrátit čas, který děti tráví sledováním televizních programů a videohrami. Ke zvýšení zdravotního rizika ve značné míře přispívá kromě inaktivity i obligátní konzumování většího množství „prázdných“ kalorií (např. chipsů) během sledování televizních programů.

Každý výchovný postup orientovaný na zvýšení pohybové aktivity se stává kontraproduktivním, pokud se simultánně nevytvoří vhodné prostředí a podmínky pro jeho splnění. Klíčovou lokalitou pro intervence je obytná čtvrť. Programy se mají zaměřit na vytvoření městského a příměstského prostředí, které by umožnilo a podpořilo aktivní životní styl, jako jsou vycházkové a cyklistické trasy, parky a sportovní zařízení otevřeny veřejnosti. Rozšíření veřejných volných prostor může být pro současný stupeň zastavěnosti měst a obcí komplikované. Mělo by se však všestranně dbát alespoň o zachování stávajícího rozsahu takových prostorů. Protože lidé neexistují pouze v jednom prostředí, preventivně aktivity zasahující do více prostředí mají větší úspěšnost než akce zaměřené na jedno prostředí.

Rodina

Rodinné prostředí hraje podstatnou roli při utváření stravovacích zvyklostí a způsobu fyzické aktivity dítěte. Mnohé vzory chování si děti vytvářejí už v prvních letech života a přebírají je od svých rodičů. Takové a zvyky přetrvávají iv dalších obdobích života. Rodiče jsou vzorem pro své děti, proto jejich heslem má být „dělej jak to dělám já“ místo „dělej jak říkám“. V souladu s tím se část preventivních programů zaměřila na jednotlivé rodiny. Úpravu způsobu stravování a míru fyzické aktivity dítě snáší mnohem snadněji, pokud se těmito principy řídí i jeho rodina a přátelé.

Avšak původní životní styl bývá výsledkem rodinných zvyklostí, sociálního prostředí a neposlední i vlivu reklamy na potraviny. I sekundární prevence obezity (omezení dalšího přibírání na hmotnosti u obézních dětí) je efektivnější, pokud jsou do ní zapojeni i rodiče. Pozoruhodnou iniciativou v prevenci dětské obezity jsou školní oznámení pro rodiče týkající se hmotnostních problému jejich dětí. Bylo odsledované, že rodiče, kteří dostávali ze školy zprávu a stavu hmotnosti a fyzické zdatnosti svého dítěte věnovali signifikantně více pozornosti tomuto problému, než rodiče z kontrolní skupiny, kteří takového „varování“ ze školy nedostávali.

Škola, školní prostředí

Školy jsou přirozeným prostředím pro ovlivnění stravovacích návyků a fyzické aktivity. Výbornou příležitost pro tyto iniciativy poskytují mimoškolní zařízení resp. povýučbové aktivity v odpoledních hodinách. Využití školního prostředí má mnohé výhody:
a) má dopad na velkou část dětské populace
b) děti tráví ve škole značné množství času
c) umožňuje do osnov zařadit výuku o zdravém životním stylu
d) umožňuje vytvořit vhodné prostředí poskytnutím zdravé stravy a zlepšením přístupu ke sportu a aktivnímu
trávení volného času
e) škola může působit jako centrum pro společenské aktivity. Úspěch těchto aktivit do značné míry závisí na nadšení a porozumění učitelského sboru a od jeho znalostí principů zdravého životního stylu.

TIP: Jak řešit dětskou obezitu?

VIDEO: Sportování u dětí jako prevence obezity

Webinář: Prevence proti dětské obezitě

Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
  Přečtěte si také naše další články

   

  Bez komentáře u článku “Prevence proti dětské obezitě”

  1. […] Čtěte také: Prevence proti dětské obezitě […]

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva