Sponzorováno

Poselství ženských kruhů – jak probudit ženskou sílu? 4.64/5 (14)

Ženské kruhy je setkání žen, kde se ženy dostávají do kontaktu se svou životní, ženskou i sexuální energií.

Ženské kruhy je setkání žen, kde se ženy dostávají do kontaktu se svou životní, ženskou i sexuální energií.

Datuje se to někdy ke vzniku prvních kmenových společenství, kdy se věřilo, že v každé ženě se ukrývá obrovský ženský potenciál. V každé ženě je přirozeně ukryta velká vnitřní ženská síla, ovšem s postupem času, vlivem postupné změny společnosti a v neposlední řadě také vlivem pokročilé moderní technologie ženy k této síle pomalu ztratily přístup. A tak je nutné, aby k němu ženy zase našly cestu, aby tento svůj, možná nejcennější poklad zase objevily.

Právě proto ženy v minulosti používaly ženský kruh jako univerzální svatý princip nadpřirozených mocností a symbol nekonečného toku času. Ženy se v těchto kruzích shromáždily a naučily se ctít navzájem, žít v souladu s přírodou a v souladu s vlastními emocemi. Energie, kterou v těchto kruzích zažehlo společné sdílení, naslouchání se navzájem, kdy si ženy společně užívaly nejen smích, ale i ticho nebo pláč byla až mystická. Ženy napříč všemi generacemi, babičky, maminky, dcery, ženy vdané nebo bez manžela, všechny tyto ženy si navzájem předávaly zkušenosti, vize a ženské vibrace a zároveň se tak obklopovaly bezpečím ženského kruhu.

Tento univerzální a velmi starobylý rituál však postupem času upadal v zapomnění. Ale v posledních letech se naštěstí opět našly ženy, které věří v ženskou magii a začínají kruhy opět obnovovat, a tak se ženy všech generací, názorů a vyznání začínají zase pomalu shromažďovat. Je to praktikováno pravdu ve všech kulturách a různých vírách.

Ženské kruhy a trocha historie

Podle Ann Landaase Smithové, zakladatelky a ředitelky Circle Connections (což je globální hnutí organizací, kruhů a aktivistů, kteří vyznávají princip sdíleného vedení, spolupráce a lidských vztahů) se lidé v podstatě shromažďovali od té doby, co jsme začali chodit vzpřímeně. „Kruhy s posvátným centrem jsou skutečně starodávné, je to nejstarší forma sociální interakce,“ říká mentor a pedagog, který také pracuje s Millionth Circle – organizací, která pomáhá ženám zakládat vlastní skupiny. „Součástí původních shromáždění byl také oheň, který byl uprostřed a jak lidé vařili a jedli své jídlo, slyšeli příběhy, uctívali své bohy a bohyně a předávali si tradice a moudrost z generace na generaci, která je udržovala živá a zdravá.“

Výhradně ženské kruhy se provozují už věky po celém světě. Mnoho z těchto kruhů bylo přímo spojeno s menstruací a měsíčními cykly, říká Smithová. „I dnes existují menstruační chaty a tzv. moon lodge, (což jsou v podstatě tzv. měsíční úkryty, kam se ženy uchýlí během svého menstruačního období a sdílejí změny, které probíhají v jejich těle společně s jinými ženami) tradice po celém světě, které se datují někdy 800 let po Kristu a na některých místech jsou dnes stále ještě praktikovány,“ říká. „Červený stan [menstruační tradice] a moon lodge získával na popularitě jako posvátný prostor pro ženy a dívky, aby potvrdili svou spiritualitu a sexualitu a aby se uzdravily prostřednictvím vzájemného propojení“ říká.

Uvnitř tohoto stanu si ženy sdělovaly pocity, společně odpočívaly a vnímaly jedna druhou. Vyměňovaly si nejrůznější rady a vize, jež jim přicházely právě v této fázi jejich období. Ženy totiž od dávných časů věděly, že v době menstruace má každá žena veliké silné napojení na svou vlastní ženskou moudrost a pravdu. Také muži to v této době uctívali ženy a považovaly je (v jejich období) za opravdové vědmy a bohyně. S motivem ženy, jakožto mocné bohyně se pracovalo již v období novopohanských skupin a proudů a to například během praktik pohanského náboženství Wiccanů a keltských křesťanů už v 5. a 6. století.

Takže, co se vlastně stalo mezi historií a současností, že z naší konvenční kultury postupně vymizely ženské kruhy?

„Nebylo nám dovoleno se setkávat, protože to způsobilo, že se lidé se kvůli tomu cítili nepříjemně a začali nás pronásledovat.“ říká Paula Mallisová, zprostředkovatelka kruhu a majitelka WMN Space v Los Angeles. 5. prosince 1484 podpořil v severním Německu papež Inocenc VIII. úsilí dominikánských mnichů, kteří oficiálně rozpoutali tzv. hon na čarodějnice. Právě strach z nevědomosti a neznalosti magické ženské síly, která byla umocněna sílou kruhů, byl v minulosti jakýkoliv druh této „magie“ označen za čarodějnictví. V té době bylo čarodějnictví spojováno hlavně s ženami a jejich domnělého působení zla prostřednictvím této magie. Ženy provozující tento druh magie (jakkoliv tam bylo zahrnuto i léčitelství, znalost bylinek a právě předávání zkušeností) byly považovány za čarodějnice a tím pádem pozemské zástupkyně „knížete zla“, byly jim přisuzovány nadpřirozené schopnosti (jako např. létání na koštěti, uhranutí dobytka) a takto označené ženy byly pak pronásledovány, mučeny, brutálně vyšetřovány a zabity. Tento útisk trval přes 500 let.

Sponzorováno

Spirituálně založené ženské kruhy se krátce vrátily během 60. a 70. let, ale pouze krátkodobě.

Význam ženského kruhu

A jak je tomu vlastně dnes? Můžeme směle říct, že v poslední době ženy opět přicházejí na význam a nezbytnost ženských kruhů. Jsou důležité především pro zdraví, spokojenost a naplnění naší ženské podstaty. Kdykoliv se cítíte šťastná, smutná, zmatená, unavená nebo příliš zranitelná, kdo jiný než váš kruh – kruh podobně smýšlejících kamarádek by vám mohl být lepšími společnicemi. Ať už se ženy shromažďovaly kolem studny při běžné práci všedních dní, kolem posvátného oltáře, nebo dnes v parku při sledování našich dětí, při nákupu v obchodě s potravinami, ženy po celém světě se spojují, aby si navzájem nabízely podporu, pomoc, uzdravení a poznatky.

Shromažďování, pravidelné setkávání se a přátelství je nedílnou součástí naší buněčné paměti a bez ohledu na to, jakou formu má. Navzdory všem překážkám se tento proces zachoval a předává se z generace na generaci. Krok za krokem, se společně jedna s druhou učíme jak se měnit, prosperovat.

Čas se zrychluje a výzvy rostou. Stále více žen reaguje na vnitřní volání, aby se spojily a spolupracovaly, aby se změnily a prospívaly. Proto vzniká čím dál více těchto ne náhodných, ale naprosto cílených seskupení – kruhů, kde (což vám jistě potvrdí účastnice těchto kruhů) panuje naprosto odlišná energie například od náhodného setkání kamarádek v obchodě. V těchto řekněme komunitách, kde odpadá neustále přítomný pocit soutěživosti, dokonce existuje přímo hormonální odpověď ženského organismu, že se může žena cítit v bezpečí a mluvit o jakýchkoliv, byť i nepodstatných věcech. I dnes se zachovala v těchto nově vznikajících kruzích rituální část, a zakladatelé často přinášejí ceremoniální praktiky, které mají vytvářet rovné podmínky a vybízet všechny k účasti na diskuzi. Je jedno, jestli je součástí kruhů zapalování svíček či pouštění příjemné tišší hudby, důležité je, aby se v tomto prostředí všechny účastnice cítily příjemně.
Existuje mnoho druhů kruhů v závislosti na potřebách jednotlivých členů – mohou to být kruhy podpory, léčebné a wellness kruhy, kruhy duchovnosti nebo akční kruhy. Kruhy žen jsou podporovány i v některých kostelech. A účinky jsou skutečně hluboké, což vede k tomu, že se ženy znovu a znovu vracejí. Kruh by měl být vždy navržen tak, aby mezi sebou účastníci našli hlubší spojení a plně se tak mohli setkávat s kouzly, ke kterým dochází, když se shromáždí ženy s podobnými názory.

Ženská síla je vytvářena prostřednictvím praktik zaměřených na zvýznamňování ženského těla, osvojování si a rozvíjení určitých mimo-racionálních schopností nebo prostřednictvím přepisování činností a vlastností spojených s naplňováním rolí matky do kvalit léčitelky a šamanky. Přestože je taková ženská síla bezpochyby výsledkem kolektivní praxe, jejím zdrojem a zároveň příjemcem je v tomto každá jednotlivá žena (její vnitřní potenciál, uvnitř ukryté autentické ženství, ženské tělo a jeho části apod.). Nicméně, nejsou to jen jednotlivé ženy, kdo může být nadán zvláštní mocí, nositelem moci je i celé společenství. Kruh byl často představován také jako určitý mocný prostor nebo entita, která má svou vlastní „energii“. Energií, která usnadňuje transformační procesy jednotlivých žen – pomáhá pojmenování a odhalování skrytých problémů, usnadňuje projevování emocí. „Energie kruhu“ také poskytuje podporu například v případech, kdy se jednotlivci zdá jeho problém nezvládnutelný.

Budoucnost ženských kruhů

V podstatě je asi jedno, zda navštěvujete nějaký vytvořený kruh, či si udržujete svůj privátní, ve kterém jste obklopeni lidmi blízkými a milovanými, přítelkyněmi. Není lepší lék na depresi, osamělost a úzkost. Dokonce se předpokládá, že v budoucnu budou ženské kruhy lékaři předepisovány na léčbu duševního zdraví místo léků. Ať už jde o to, že se chcete napojit na své vnitřní já, svou přirozenost nebo jen sdílet ženskou moudrost, předávat si zkušenosti.. je to jedno, ženské kruhy mají velmi mocný vliv na naše nejen mentální, ale i fyzické zdraví. Dokonce existuje sen, který věří, že neustále se rozvíjející ženské kruhy napříč celým světem, kdy by ženy ze všech kontinentů sdílely svoji moudrost a vnitřní sílu by mohlo výrazně uzdravit celý náš svět. Nicméně, opravdovou moc těchto tradičních setkávání nelze popsat, tu musíte prožít.

Sponzorováno

A co si myslíte o ženských kruzích vy? Budeme rádi za vaše komentáře pod článkem.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva