Myelografie (myelogram) – co je to a kdy se používá? 4.71/5 (7)

Sponzorováno

Myelografie (myelogram) - co je to a kdy se používá?Myelografie je rentgenové kontrastní zobrazení míchy v reálném čase. Toto vyšetření vyžaduje podání kontrastní látky do páteřního kanálu speciální tzv. lumbální jehlou. Myelografie se používá k vyšetření míchy, kořenů nervů a výstelky míchy (meningy). Je to zvláště užitečná vyšetřovací metoda pro vyhodnocení páteře po operaci a pro posouzení abnormalit disků u pacientů, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit magnetickou rezonanci (MRI).

Informujte svého lékaře, pokud existuje možnost, že jste těhotná, a prodiskutujte nedávná onemocnění, zdravotní stav, léky, které užíváte, a alergie, zejména na jódované kontrastní materiály. Doporučujeme vám, abyste přestali užívat ředidla krve nebo jiné léky několik dní před vyšetřením. O tom si také promluvte s lékařem. Může vám být také řečeno, abyste se předem vyhýbali tuhému jídlu a zvyšovali příjem tekutin. Nechte doma také vaše šperky a noste volné, pohodlné oblečení. Můžete být požádáni, abyste si oblékli speciální zdravotní oděv.

Co je to tedy myelografie?

Myelografie je typ zobrazovacího vyšetření, které zahrnuje zavedení speciální (lumbální) jehly do míchy a následnou injekci kontrastního materiálu do prostoru kolem míchy a kořenů nervů (tzv. subarachnoidální prostor), a následné vyšetření pomocí rentgenu, který probíhá v reálném čase nazývaného fluoroskopie.

Rentgen, jak jistě víte, je neinvazivní lékařský test, který pomáhá lékařům diagnostikovat a léčit různé zdravotní stavy. Zobrazování rentgenovým zářením zahrnuje vystavení části těla malé dávce ionizujícího záření, aby se vytvořily snímky uvnitř těla. Rentgenové paprsky jsou nejstarší a nejčastěji používanou formou lékařského zobrazování.

Když je v případě myelografie kontrastní materiál vstříknut do subarachnoidálního prostoru, radiolog je schopen prohlížet a hodnotit stav míchy, nervových kořenů a meningů. Meningy jsou membrány, které obklopují a zakrývají míchu a kořeny nervů.

Myelografie poskytuje velmi podrobný obrázek (myelogram) míchy, nervových kořenů, subarachnoidálního prostoru a páteře. Radiolog sleduje průchod kontrastního materiálu v reálném čase v subarachnoidálním prostoru, protože proudí fluoroskopicky, ale také pořizuje trvalé obrazy kontrastního materiálu kolem míchy a kořenů nervů, nazývané rentgenové snímky, aby dokumentoval abnormality zahrnující nebo ovlivňující tyto struktury. V mnoha z těchto případů může po myelogramu následovat počítačová tomografie (CT), aby se lépe definovala anatomie a jakékoli abnormality.

Jaký je běžný postup při myelografii

Magnetická rezonance (MRI) je často prvním zobrazovacím vyšetřením provedeným k vyhodnocení kořenů míchy a nervů. Pacient ale může někdy mít nějakou lékařskou pomůcku, jako je třeba kardiostimulátor, který může zabránit vyšetření pomocí MRI. V takových případech se místo MRI provádí myelografie a / nebo CT, aby se lépe definovaly abnormality.

Myelografie se nejčastěji používá k detekci abnormalit ovlivňujících míchu, kořeny míchy a krevní cévy, které zásobují míchu, včetně:

 • ukázání toho, zda herniace (výhřez) meziobratlové ploténky nestlačuje nervové kořeny nebo míchu.
 • zobrazení stavu, který často doprovází degeneraci kostí a měkkých tkání obklopujících páteřní kanál, nazývanou spinální stenóza. V tomto stavu se páteřní kanál zužuje, jak se okolní tkáně zvětšují v důsledku vývoje kostních ostruh (osteofytů) a zesílení sousedních vazů.

Myelografii lze také použít k posouzení následujících stavů (když nelze použít MRI):

 • nádory postihující kostní páteř, meningy, nervové kořeny nebo míchu
 • infekce kostní páteře, meziobratlových plotének a okolních měkkých tkání
 • zánět arachnoidální membrány pokrývající míchu
 • spinální léze způsobené chorobou nebo traumatem

Myelografie může pomoci i při rozhodování o nutnosti chirurgického zákroku. U pacientů se spinální instrumentací (šrouby, destičky, tyče atd.) nemusí být zobrazení MRI optimální. V těchto případech se váš lékař může rozhodnout pro myelografii.

Jak se připravit na myelografii

Váš lékař vám dá jistě podrobné pokyny, jak se připravit na myelogram. Měli byste informovat svého lékaře o všech lécích, které užíváte, a o alergiích, zejména na jódované kontrastní látky. Také informujte svého lékaře o nedávných nemocech nebo jiných zdravotních stavech.

Konkrétně lékař potřebuje vědět, zda užíváte léky, které je třeba brát v období několika dní před zákrokem a zda máte v anamnéze reakci na kontrastní materiál použitý při myelogramu.

Některé léky by jste neměly brát jeden nebo dva dny před myelografií. Patří sem určité antipsychotické léky, antidepresiva, ředidla krve a některé další léky. Nejdůležitější typ léků, které musíte přestat brát, jsou ředidla krve (antikoagulancia). Pokud užíváte ředidla krve, měli byste se svým lékařem mluvit o alternativních metodách udržování antikoagulace, když se podrobujete myelogramu.

Sponzorováno

Přestože reakce na jodovaný kontrastní materiál používaný v myelogramu jsou mimořádně neobvyklé, měli byste informovat svého lékaře, pokud jste v minulosti měli alergickou reakci na kontrastní materiál nebo jiné léky. Kromě toho prosím uveďte, zda máte nějaké alergie na jiné nelékařské látky nebo máte v anamnéze astma. V takovém případě budete při vstřikování kontrastního materiálu zvláště pečlivě sledováni, zda nedochází k reakci.

Pacientům se obvykle doporučuje zvýšit příjem tekutin den před plánovaným myelogramem, protože je důležité být dobře hydratováni. Pevné stravě byste se měli před zkouškou vyhnout na několik hodin, ale tekutiny jsou v pohodě.

Během vyšetření budete vyzváni, abyste si svlékli část oděvu. Můžete být také vyzváni k odstranění šperků, odnímatelných zubních náhrad, brýlí a jakýchkoli kovových předmětů nebo oděvů, které by mohly rušit rentgenové snímky.

Ženy by měly vždy informovat svého lékaře a rentgenového technologa, pokud existuje možnost, že jsou těhotné. Mnoho zobrazovacích testů se neprovádí během těhotenství, aby nedošlo k vystavení plodu záření. Pokud je rentgen nezbytný, budou přijata opatření k minimalizaci radiační expozice dítěte.

Po myelogramu pacient obvykle zůstává v prostředí nemocnice po dobu asi dvou hodin a pak je propuštěn.

Jak vypadá zařízení na myelografii

Zařízení používané pro myelografii sestává z rentgenového stolu, jedné nebo dvou rentgenových trubic a monitoru, který je umístěn ve vyšetřovací místnosti. Fluoroskopie, která převádí rentgenové paprsky na video obrazy, se používá ke sledování a vedení postupu. Video je produkováno rentgenovým přístrojem a detektorem, který je zavěšen nad stolem, na kterém pacient leží.

Takto může vypadat vyšetření - myelografie.

Takto může vypadat vyšetření – myelografie.

Jak to při myelografii vlastně funguje?

Rentgenové paprsky jsou vlastně formou záření, jako jsou světelné nebo radiové vlny. Rentgenové paprsky tedy procházejí většinou objektů, i tělem. Jakmile je pečlivě zaměřeno na část vyšetřovaného těla, rentgenový stroj produkuje malé množství záření, které prochází tělem a zaznamenává obraz na fotografický film nebo speciální detektor.

Fluoroskopie pak používá kontinuální nebo pulzní rentgenový paprsek k vytvoření sekvence obrazů promítaných na fluorescenční obrazovku nebo televizní monitor. Při použití s kontrastním materiálem, který jasně definuje zkoumanou oblast tím, že se zdá tmavý (nebo elektronickým obrácením kontrastu obrazu na bílou), umožňuje tato speciální rentgenová technika lékaři prohlížet klouby nebo vnitřní orgány v pohybu. Statické snímky nebo filmy jsou také zachyceny a ukládány elektronicky do počítače.

Většina rentgenových snímků jsou digitální soubory, které jsou ukládány elektronicky. Tyto uložené obrázky jsou snadno dostupné pro diagnostiku.

Jaké jsou přínosy a potenciální rizika myelografie?

Výhody myelografie

 • Myelografie je relativně bezpečná a bezbolestná.
 • Když je kontrastní materiál vstříknut do subarachnoidálního prostoru obklopujícího nervové kořeny a míchu, umožňuje radiologovi vidět obrysy různých oblastí páteře, které obvykle nejsou na rentgenu viditelné nebo rozlišitelné.
 • Po rentgenovém vyšetření nezůstává v těle pacienta žádné záření.
 • Rentgenové paprsky obvykle nemají žádné vedlejší účinky, jsou-li použity v diagnostickém rozsahu nezbytném pro tento postup.

Rizika myelografie

 • Vždy existuje malá šance na rakovinu z nadměrného vystavení záření. Ale přínos přesné diagnostiky však daleko převyšuje riziko.
 • I když to není obvyklé, bolest hlavy spojená s vpichem jehly představuje určité riziko. Bolest hlavy, když se objeví po myelografii, obvykle začíná, když pacient začne sedět vzpřímeně nebo vstane. Jednou ze společných vlastností tohoto typu bolesti hlavy je, že
  se zlepšuje, když pacient leží.
  Je-li přítomna, bolest hlavy obvykle začíná do dvou až tří dnů po zákroku. Odpočinek na zádech a zvýšený příjem tekutin pak vyřeší mírné bolesti hlavy, ale těžší bolesti hlavy mohou vyžadovat i léky. Ve vzácných případech mohou někteří pacienti i nadále trpět bolestmi hlavy, což může vyžadovat zvláštní, ale jednoduchý postup, který pomůže s bolestmi hlavy. Tento postup se nazývá epidurální krevní náplast.
 • Nežádoucí reakce na injekci kontrastního materiálu během myelogramu jsou výjimečné a obvykle mírné povahy – objeví se svědění, vyrážka, kýchání, nevolnosti nebo úzkosti. Závažnější reakce týkající se srdce nebo plic jsou velmi vzácné.
 • Záchvaty jsou velmi neobvyklou komplikací myelografie. Existuje velmi malé riziko, že změny tlaku v páteřním kanálu způsobené zavedením jehly blokují tok tekutiny v subarachnoidálním prostoru páteřního kanálu, což může vyžadovat urgentní chirurgický zákrok.

Myelografie používá rentgenové záření, zobrazení v reálném čase a injekci kontrastního materiálu k vyhodnocení stavu míchy, kořenů nervů a výstelky míchy (meningy). To je zvláště užitečné pro hodnocení páteře po nějakém chirurgickém zákroku a pro posouzení abnormalit plotýnek u pacientů, kteří nemohou podstoupit MRI.

Sponzorováno

Máte nějakou zkušenost s myelografií? Budeme moc rádi za vaše komentáře pod článkem.

A dále si přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva