Sponzorováno

Psychowalkmany – fungují nebo je to podvod? 4.86/5 (14)

Psychowalkmany - fungují nebo je to podvod?

Historie psychowalkmanů

Antropologové zkoumající chování savců zjistili, že šimpanzi chodili desítky kilometrů daleko jen proto, aby viděli záblesky slunce na vodní hladině nebo slyšeli zvuk vodopádu. Neurofyziologové objevili, že sledování určitých zvukových a světelných vjemů je základní potřebou všech savců včetně člověka pro dosažení trvalé psychosomatické rovnováhy.

O působení světla a zvuku na člověka, jeho náladu a psychiku vědí lidé již velmi dlouho. Intuitivní využití vykrystalizovalo před desetitisíci lety u většiny přírodních národů v používání bubnů nebo provozování různých rituálů, např. upřeného pohledu do plamene svíčky. Stav radostné eufórie dokázal u davu lidí vyvolat Ptolemaios, když experimentoval se záblesky slunce kmitajícími přes kruh kolovrátku.

A právě tohoto psychowalkmany využívají. V roce 1989 uvedla soukromá americká společnost Synetic Systems International, Inc. na trh v USA první sériově vyráběný samouživatelský model psychowalkmanu na světě. V současnosti jsou psychowalkmany, nyní i z produkce dalších výrobců, k dostání ve zhruba 80 zemích světa. Celosvětová poptávka po těchto produktech a růst jejich spotřeby je vysoký, meziročně přes 200 %.

Jak probíhá stimulace psychowalkmanem?

Studium hladin vědomí hrálo podstatnou roli v odhalování funkce mysli. Německý lékař a vědec Hans Berger v roce 1926 objevil, že v mozku neustále proudí nepatrné elektrické signály – rytmy, které lze změřit pomocí elektroencefalogramem (EEG), podobně jako rytmy srdce na EKG. Nazval je hladiny vědomí (odborněji aktivita mozkových vln) a rozdělil je na čtyři základní skupiny.

Specifická aktivita odpovídá příslušnému duševnímu stavu:

 • hladina beta (frekvence 14-40 Hz) – Spojuje se s běžným vědomím, kdy je pozornost směrována na vnější prostředí nebo je v činnosti pohybový aparát. Většinu dne, a tedy pravděpodobně i nyní se nacházíte ve stavu beta. Aktivita mozkových vln se pohybuje v rozmezí 14-40 cyklů za sekundu (Hz). Pokud zažíváte stres nebo úzkost, vystoupí mozkové vlny zhruba nad 25 Hz.
 • hladina alfa (frekvence 8-13 Hz) – Uvolněný, klidný, velmi příjemný a jasný stav mysli, kdy je pozornost směrována dovnitř, člověk nepřemýšlí o ničem konkrétním. Je cílem většiny relaxačních technik.
 • hladina theta (frekvence 4-7 Hz) – Vyskytuje se ve stavu hluboké relaxace na pokraji spánku. Spojuje se s kreativními nápady, velice živým mentálním sněním v bdělém stavu s přístupem k podvědomí.
 • hladina delta (frekvence 1-3 Hz) – Nejpomalejší aktivita mozkových vln, kterou zažíváme výhradně ve spánku beze snů. Aktivita mozkových vln se nepravidelně mění, každá forma duševní i tělesné činnosti způsobí změny v mozkových vlnách. Biorytmický systém, který tyto změny řídí, ovšem s přirozeným stárnutím ztrácí pružnost. Také ho během života ovlivňují negativní faktory, jako je nedostatek odpočinku, únava, stres, zdravotní problémy. Pokud je hladina vědomí dlouhodobě vyšší (běžné přepnutí únavou, stres apod.), je třeba ji uvést do rovnováhy a vykompenzovat stejnou měrou uvolnění, tedy relaxací.

Efekt napodobení frekvence

Anglický lékař Grey Walter zjistil, že mozkové vlny mají tendenci napodobit blikající světlo. Svůj objev nazval „efekt napodobování frekvence“. Na tomto principu je metoda AVS založena. Vysílanou frekvenci světel a zvuků kopírují mozková centra zraku a sluchu, odkud dále přecházejí na ostatní části mozku. Pokud je mysl pod nadvládou hladiny beta, například kolem 25 Hz a necháme působit frekvenci 10 Hz, mozek se postupně na tuto nabízenou frekvenci přeladí.
Pro každou činnost je optimální zcela konkrétní stav mysli. Pro učení se, tedy efektivní zapamatování, je ideální frekvence mozkových vln v úrovni 12-15 Hz. Pro zmírnění bolesti zubů je např. ideální frekvence mezi 7-9 Hz atd. Tyto znalosti pochopitelně tvůrci psychowalkmanů a především jejich programů využívají.

Jak často probíhá stimulace psychowalkmanem?

Běžný standard českých uživatelů se ustálil na použití 2-3 x týdně. Vždy záleží jen na Vás, na Vaší potřebě a časových možnostech. V náročných podmínkách a pro vrcholnou kondici doporučují psychologové co nejčastěji používání.

Jak se psychowalkman používá?

Psychowalkman sestává z těla přístroje, sluchátek a speciálních brýlí. Pohodlně se usadíte nebo si lehnete a zvolíte požadovaný program, který si předtím vyberete podle jeho popisu v návodu. Pak si nasadíte sluchátka a brýle, zavřete oči a spustíte tlačítko „Start“. Ze stereofonních sluchátek uslyšíte speciální zvuky podobné jemným bubínkům, tzv. binaurální rytmy. Stimulační brýle jsou osazeny osmi LED diodami, které po celou dobu programu blikají. Působení probíhá přes zavřená víčka! Pro milovníky hudby nabízí psychowalkman možnost oblíbenou hudbu poslouchat k již naprogramovaným zvukům a zvýšit tak celkový zážitek a účinek. Psychowalkman je na obsluhu velmi jednoduchý. Jednoduše vyberete požadovaný typ a délku programu, případně si nastavíte hlasitost zvuku a intenzitu světelných záblesků.

Je psychowalkman bezpečný?

Bezpečnost použití je založena na dlouhodobém výzkumu, který detailně prozkoumal a vyhodnotil případná rizika. Kromě některých skupin osob, uvedených dále je jeho používání bezpečné a bezrizikové. V zahraničí se ve zdravotní praxi používají již od 70. let a v provedeních pro samouživatele od konce 80. let. V České republice využívá psychowalkmany kromě samouživatele zhruba 400 lékařů a psychologů. Psychowalkmany splňují zákonem stanovené normy bezpečnosti. Podle vyjádření „Státního zdravotního ústavu“ je dohled nutný pouze v některých případech. Citujeme jeden z posudků SZÚ ze dne 14.11.1996 „Považujeme za správnou poznámku o nutnosti dohledu lékaře v případech používání posuzovaných přístrojů v případech záchvatových onemocnění způsobených poruchami CNS.“
Patologická závislost jako je například drogová, alkoholová, závislost na kouření a gamblerství vzniknout nemůže – psychowalkman se dokonce používá k jejich léčbě. Může ale samozřejmě vzniknout určitý druh pozitivního návyku: uživatel si psychowalkman pro prospěšný vliv na život může oblíbit stejně jako například sportování.

Upozornění: Bez konzultace s odborným lékařem nesmějí psychowalkman používat tyto skupiny osob: lidé s diagnostikovanou duševní nebo nervovou a psychiatrickou poruchou, lidé po vážném úraze hlavy nebo páteře a lidé trpící jakýmikoliv záchvatovitými stavy, např. epilepsií. Dále by AVS přístroj neměly používat těhotné ženy. Pro zdravé děti do zhruba 6-10 let věku nemá obvykle použití žádný přínos. Horní věková hranice není omezena, u osob s vážným onemocněním doporučujeme konzultaci s lékařem. AVS přístroje se nedoporučují používat souběžně s alkoholem, psychofarmaky nebo drogovými látkami.

Kdy se účinky dostaví?

U programů na uvolnění, zvýšení koncentrace a odstranění únavy zaznamenáte účinek během několika málo okamžiků, přičemž pochopitelně záleží na dalších okolnostech, jako je například celková délka programu, prostředí, ale i Vašem psychickém rozpoložení a množství zkušeností s relaxací. Při aplikaci jako je zvýšení duševní kondice (např. paměť, intelekt) nebo řešení dlouhodobějších potíží (např. se spánkem) doporučují odborníci pravidelný trénink. Ani tato metoda není sama o sobě zázračná, i zde platí, že pro výrazný a trvalý účinek je zapotřebí dlouhodobého a pravidelného používání.

Platí 3 obecná pravidla:
1. Důležitější než délka sezení je pravidelnost užívání
2. Každé další sezení umocňuje předchozí: čím déle uživatel psychowalkman používá, tím dosáhne lepších výsledků.
3. V čím větší „nerovnováze“ budete před sezením (únava, stres, nesoustředěnost), tím subjektivně větší účinek pocítíte po jeho skončení.

Sponzorováno

Pozor: specifické je používání hned ze začátku. Působení je razantní, proto zhruba 10 % jedinců nemusí být první sezení příjemné, může se objevit i bolest hlavy. Tyto projevy mají tendenci během 1-5 sezení odeznít. Při prvních sezeních nemusí každý subjektivně pociťovat očekávané účinky, ale i v tomto případě je účinnost měřitelná na přístrojích EEG.
Neměřitelné a nezobecnitelné jsou však individuálně pocity a zážitky při sezeních. Je možné se setkat např. s astrálním cestováním, s halucinogenními prožitky, s hlubokým sněním, nebo jen s velmi příjemným teplem a brněním po celém těle.

Psychowalkman účinkuje individuálně

Každý z nás je jedinečný tvor a v duševní oblasti to platí dvojnásob. Žádný program nebude tedy na každého působit úplně stejně i když rozdíly nejsou velké. Rozdíly jsou spíše než v účinnosti ve vnímání programu, tedy v pocitech a emocích, které při něm dotyčný prožívá. Z výpovědí uživatelů je známo, že zatímco někdo svým vnitřním zrakem „vidí“ černou tmu, jiný při stejném programu vidí kaleidoskopické barevné obrazce, další uživatel si naopak promítá zážitky uplynulého dne. Tento svět emocí je velmi pestrý a nezobecnitelný.

Jaké jsou možnosti využití psychowalkmanu?

Psychowalkman je bezpečný, nenávykový a účinný prostředek poskytující mnoho užitečných možností využití. Zvyšuje psychickou vyrovnanost a výkonnost, pomáhá řešit drobné zdravotní problémy a přispívá k rozvoji duševních schopností. Objevíte s ním vlastní skryté schopnosti, které účelně využijete. Psychowalkman je zejména vyhledávaný vyznavači aktivního stylu života. Použijete ho kdykoliv, když budete chtít podat perfektní výkon – v práci, ve škole, ve sportu, v sexu i před zkouškou. Také vždy, když budete nesoustředění či unavení. Kromě toho – únavy, stresu a napětí náročného dne se zbavíte během jednoho dvacetiminutového sezení.

Každý psychowalkman disponuje 6 základními kategoriemi programů

Relaxace

Relaxační programy poskytují osvěžení a úlevu. Kratší z nich lze použít i během dne, delší na sklonku dne nebo před spánkem. Intenzivní odpočinek je většinou pociťován jako příjemné až snivý uvolnění s odbouráním stresových myšlenek a negativních pocitů. Program na hlubokou relaxaci v délce trvání 30 – 60 min. může v případě nutné potřeby nahradit i několik hodin lehkého spánku. Psychowalkman umožňuje dosáhnout hluboké relaxaci.
Hluboká relaxace není běžný odpočinek u kávy, cigarety nebo televizi. Hluboká relaxace je specifický stav duševní i tělesné aktivity, kdy probíhá skutečně výrazná regenerace organismu.

Koncentrace a učení

Určitě znáte stav mysli, když nejste schopni se soustředit, ztrácíte pozornost, případně učení „nejde“ do hlavy. S psychowalkmanem je možné tento stav mysli upravit a naladit se do maximálního soustředění, kdy uvažování, učení i rozhodování probíhá mnohem lépe. Učební programy se používají libovolně během dne, hlavně pokud je člověk roztržitý nebo nesoustředěný. Dále psychowalkman každý uživatel ocení před učením, zkouškou, důležitým jednáním nebo fyzickým výkonem. Zbaví případné trémy a optimálně vyladí mysl. Při pravidelném používání 3 – 4x týdně zvyšuje psychowalkman celkový duševní výkon.

Programy této kategorie rovněž urychlují léčbu nesoustředěnosti, hyperaktivity a lehkých mozkových dysfunkcí.

Spánek

Spánkové programy jsou určeny ke zmírnění nočního probouzení se, neschopnosti usnout a mělký spánek proměnit v hluboký. „Spánek je nejdůležitější zdroj energie, jehož hloubka – tedy kvalita s věkem rapidně klesá.“ Uvádí držitel Nobelovy ceny sir Francis Crick. Programy na spaní ovlivňují kvalitu spánku i u zcela zdravých lidí. Po takovém programu se lépe usíná a člověk se probouzí odpočatější a svěžejší.

Energie

Tyto programy jsou nejvyužívanější v případě, když je potřeba „ospalou“ mysl probudit a vyburcovat. Krátký program po ránu spolehlivě předčí účinek ranní kávy. Po obědě nebo ke konci dne zažene mírnou únavu a stimuluje k vyšší výkonnosti.

Další programy a neobvyklé možnosti jsou určeny všem tvořivým lidem. Uživatelé mohou experimentovat s programy pro stimulaci pravé (emoční) mozkové hemisféry, která podporuje tvořivost, intuici a fantazii. Speciální programy odhalující podvědomé složky mysli se mohou stát významným zdrojem sebepoznání nebo vnitřní motivace k úspěchu či změně osobních návyků.

Projeví se účinky hned?

Důležitá je, stejně jako při množství jiných činností, pravidelnost. Velmi pravděpodobně účinek uvolnění pocítíte bezprostředně. Stejně tak ale můžete první viditelné účinky zaznamenat až po několikerém sezení. Některé účinky týkající se dlouhodobého působení (např. zvýšení celkové psychické odolnosti atd.) však samozřejmě bezprostředně cítit nemůžete.

Je možné přístroj používat k učení? Jak to funguje?

Pravidelné používání přístroje trénuje váš mozek a zvyšuje jeho výkonnost v celém rozsahu, tzn. že zlepšuje paměťové schopnosti, zvyšuje schopnost koncentrace, intelektuální výkon, zvyšuje kreativitu apod. Stimulace navíc přivede vaše vědomí do hladiny alfa nebo theta, kde člověk přijímá informace mnohem rychleji než při běžném vědomí. Může jít nejen o učení jazyků ale jakékoliv učební látky. V ČR používá stimulační pristroje jako součást výuky např. většina Superlearningových jazykových škol.

Nemůže mi být používání nepříjemné?

Pro většinu lidí je první vyzkoušení AVS zvláštní zážitek a láká jejich tento zážitek opakovat. Vždyť se jedná o přirozenou (z přírody odpozorovanou) stimulaci. Je však malé procentu lidí (podle výzkumů 2%), kteří si s AVS „nerozumějí“. Příčin může být několik a mohou být přechodné nebo i trvalé. Při použití AVS je také důležité dodržet určité zásady: začít s malými dávkami se ztlumenými světly a zvukem, mít klid a pohodlí apod.

Působí to na každého?

AVS účinkuje na každého. Lidský mozek má přirozenou schopnost přizpůsobovat svoji aktivitu přijímaným frekvenčním vjemům. Každý z nás je však individuální a účinky se přirozeně u každého neprojeví stejně. Velmi pravděpodobně u člověka s těžkými mentálními pochody nebo u člověka, který by účinkem úmyslně vzdoroval, se účinky dostaví až později, případně v odchýlením podobě než se očekává.

Je možné si pustit jen světla nebo jen zvuky?

Samozřejmě. Působení může mít nižší účinnost, ale ne nutně. Někteří lidé jsou vnímavější k vizuální stimulace a naopak. Důležité je, aby Vám zážitek byl příjemný.

Pohled z druhé strany – přečtěte si názor

Podívejme se na to, co toto zařízení dokáže. Zde jsou poznámky nezaujatého uživatele.

Uvolnění se před spánkem (30 min používání psychowalkmanu) – to je sice fajn, ale za 30 minut usnu i sám.
Zlepšení fantazie (25 min) – Výrobce: Při troše štěstí vám to bude „pálit“ jako nikdy předtím. Nejdu citovat prodejce, ale několik tisíc korun je dost hodně na to, abych se ještě spoléhal na štěstí.
Obnovení energie (20 min) – To je také super, ale znovu na to nepotřebuji psychowalkman. Po 20 minutovém zdřímnutí či meditaci mám čistší hlavu a více energie i bez psychowalkmanu.
Super learning jazyků v hladině alfa (45 minut) – K tomu se vyjádřím později … ve zkratce to ale nefunguje ani zdaleka tak dobře.
24 minutový odpočinek (24 min) – na odpočinek nepotřebuji psychowalkman
Meditativní stav, kdy zbavím mysl všech myšlenek (45 min) – jednak mysl fyziologicky není možné zbavit myšlenek (to se dá vyčíst z EEG), jednak na meditaci nepotřebuješ psychowalkman

Když si budete číst popisky psychowalkmana, zkuste být přitom trochu skeptičtí. A reálně se zamyslet nad tím, co vlastně za své peníze dostanete. Většina lidí kupuje psychowalkman kvůli učení.

Psychowalkman a učení – jsou lepší alternativy?

Prý se při mozkové hladině alfa lépe učí. Já jsem to chtěl vyzkoušet, tak jsem si stáhl nahrávku, která mě měla do té hladiny alfa dostat. A dostala mě tam. A skutečně, učení se o něco malinko zlepšilo. Zlepšení bylo malé, možná o 10-15%. Bylo to asi tak, jako když se člověk před učením uvolní, zkusí si vyčistit mysl, uklidní se krátkou meditací a pak si řekne, že vzhůru na učení.

VIDEO: Jak fungují AVS přístroje

VIDEO: Jak funguje psychowalkman?

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva