Sponzorováno

Bobathova rehabilitační metoda – jak funguje? 4.87/5 (15)

 • Bobathova rehabilitační metoda, známá také jako Bobath koncept, je terapeutický přístup používaný především při léčbě osob s neurologickými poruchami, jako jsou mozkové mrtvice, dětská obrna (cerebrální paréza), dětská obrna u dospělých a jiné onemocnění nervového systému. Tato metoda byla vyvinuta manželským párem, Dr. Karel a Berta Bobathovými, kteří byli fyzioterapeuty, a její základy byly položeny v 50. letech 20. století.
 • Bobathova metoda se zaměřuje na rehabilitaci pohybového aparátu, funkčnosti a koordinace u pacientů s poruchami pohybu a svalovým napětím. Hlavním cílem této metody je zlepšit pohyblivost pacienta, zvýšit jeho schopnost pohybu a pomoci mu dosáhnout co nejvyšší úrovně nezávislosti v každodenním životě.
 • Bobathova rehabilitační metoda je široce používaná po celém světě a poskytuje významnou podporu pacientům s neurologickými poruchami při zlepšení jejich kvality života a schopnosti se co nejvíce zapojit do běžných denních aktivit. Je důležité, aby tuto metodu prováděli kvalifikovaní terapeuti, kteří mají školení a zkušenosti v oblasti neurorehabilitace.

U Bobathovy metody se využívají různé pomůcky, například míč.

U Bobathovy metody se využívají různé pomůcky, například míč.

Bobathova rehabilitační metoda je nejen způsob rehabilitace ale i způsob určitého celkového přístupu k dítěti s poruchou motorického vývoje. Spočívá v poznání, že při změněném svalovém napětí sval není schopen udělat normální pohyb. Cílem je především dosáhnout relaxaci svalového napětí pomocí polohových a pohybových reflexů, kterými se tělo nebo část těla dostává do polohy nesprávné. Tímto se dítě odučí nesprávný pohyb a učí se správný. Tento způsob se používá při všech denních aktivitách například i při psaní, kreslení, mluvení, pojídání.

Co je myšlenkou Bobathovy metody?

Základem celé Bobathovy metody je poznání svalového napětí a stanovení jeho změny. Pokud dítě má změněné svalové napětí, ve smyslu sníženého napětí nebo zvýšeného napětí, následkem je vždy nesprávný pohyb. Pokud dítě opakovaně provádí tento nesprávný pohyb, zafixuje si jej. Proto je důležité upravit svalové napětí a nacvičit správný pohyb.

Dítě, které má správné svalové napětí je aktivní, spontánně dobře pohyblivé, učí se bez problémů novým pohybem a dovednostem. Dítě se změněným svalovým napětím vynakládá na nesprávný pohyb mnohem vyšší námahu, rychle se unaví, nezískává nové dovednosti tak snadno a správně jako dítě s normálním svalovým napětím. To je základní myšlenka této metody.

Několik základních principů Bobathovy rehabilitace zahrnuje:

Individualizace terapie: Terapeuti přizpůsobují terapii konkrétním potřebám a schopnostem každého pacienta. Každý pacient má jedinečné problémy, a proto je důležité, aby terapie byla přizpůsobena jeho specifickým potřebám.

Manipulace s postavou a polohování: Terapeuti pracují s postavou a polohováním pacienta, aby zlepšili jeho stabilitu, rovnováhu a kontrolu nad tělem. Správné polohování je klíčové pro snižování svalového napětí a podporu funkčního pohybu.

Podpora spontánního pohybu: Terapeuti podporují pacienty, aby používali své vlastní schopnosti a podněcují spontánní pohyby a interakce.

Komunikace a interakce: Terapeuti věnují pozornost komunikaci a interakci s pacientem, což je důležité pro psychosociální a emoční aspekty rehabilitace.

Kdo vede toto cvičení

Cvičení vede zkušený fyzioterapeut. Doma pak samozřejmě cvičí rodiče.

Bobathova metoda je nejen rehabilitace, ale je to celodenní péče nebo celodenní přístup k dítěti. Rodiče se naučí jako zvedat dítě, jak ho nosit, polohovat. Důležitý je pozitivní a motivační přístup k dítěti.

Co je cílem Bobathovy metody?

Cílem je uvolnit svalstvo a pomocí určitých postupů naučit správný pohyb. Vždy je třeba zabránit vzniku deformacím kosti, kloubů, které hrozí například při nesprávném používání zkráceného svalu, nebo nepoužívání svalu. Sval, který má snížené nebo zvýšené napětí se mění, dochází ke změně jeho funkce, která ovlivňuje i kostru.

Sponzorováno

Podstata Bobathovy metody

Základem je důkladně vyšetření dítěte neurologem, rehabilitačním lékařem, stanovení poruchy, zjištění svalového napětí, stanovení postupů. Tak jako u každé rehabilitaci je nutné pravidelné cvičení a dobrá spolupráce fyzioterapeuta a rodiče.

Pro dobrý účinek metody by měly být splněny následující předpoklady:

 1. Dítě musí být schopno porozumět terapeutovi – jeho dotykům, stimulům, popřípadě i řeči. Jen za předpokladu dobře fungujícího dialogu mezi dítětem a terapeutem, můžeme očekávat dobrý výsledek.
 2. Dítě při této metodě učíme samostatnosti v pohybu ale také k samostatnému rozhodování a sebepéči, co se týče denního režimu – mytí, jídlu, při hře, při psaní.
 3. Je rozdíl v přístupu podle věku dítěte. U malého dítěte ovlivňujeme spontánní pohyby, starší dítě učíme ovládat pohyby a chování vůlí.
 4. Bobathova metoda se netýká jen fyzioterapeuta ale i například ergoterapeuta (učí dítě správným postojům, držení těla v různých situacích), stará se o jemnou motoriku, logopeda – používáním této metody nacvičuje správné dýchání, správnou artikulaci, hlasový vývin. Je zde zapotřebí koordinace různých oborů a odborníků, kteří znají Bobathovy léčebné postupy.
 5. Přístup k dítěti je vždy individuální, zaměřený na konkrétní dítě a na jeho konkrétní potřeby.
 6. Bobathova metoda je 24 hodinová léčba. Účastní se jí všichni, kteří se starají o dítě. Cílem je snížit projevy nesprávných návyků (ať už v pohybu nebo v denním režimu) a nácvik správných návyků, správného používání svalů.
 7. Pro které děti je vhodná Bobathova metoda?

  Metoda je vhodná pro předčasně narozené dětí a pro všechny děti, u kterých došlo k poškození mozku před narozením nebo v krátce po porodu, pro děti s dětskou mozkovou obrnou.

  TIP: Nezapomínejte, že i relaxace je v rehabilitaci důležitá

  Jaké postupy se používají?

  Nejdůležitější je tzv. handling. Do handlingu patří například zvedání dítěte z postýlky, jeho ukládání do postýlky, kočárku nebo sedačky, manipulace při oblékání, svlékání, při krmení, hře, při přebalování, koupání. Při všech těchto aktivitách se dbá na správnou manipulaci. Vždy se dbá na správnou polohu. Právě v tomto se vyžaduje velká důslednost nejen fyzioterapeuta ale i rodiče. Při Vojtova metodě se cvičí 3-4x denně. Při této metodě se postupy převádějí mnohokrát denně, při každém pohybu, při každé manipulaci se mají dodržovat správné postupy, aby bylo dosaženo správná koordinace pohybů.

  Vždy na začátku je třeba důkladné vyšetření dítěte, na jehož základě se stanoví léčebné postupy.

  Rehabilitační pomůcky, které se u Bobathovy metody používají

  Při této metodě se využívají různé pomůcky, například míč, válec, lavička, speciální sedačky, stojany na udržení polohy ve stoje, speciální boty, vložky, různé ortézy na horní a dolní končetiny. I zde se využívá aktivní pohyb dítěte a pomůcky se používají v omezené míře, tak aby si dítě nezvykle na velkou podporu. To znamená, vždy jen tolik, kolik je nezbytné. Používají se pouze tehdy, pokud dítě není schopno samo vytvořit správnou funkci a je třeba ho to v úvodu naučit za použití prostředku.

  A co říci nakonec?

  Velmi důležitá je pravidelnost, motivace dítěte a koordinovaná spolupráce více odborníků a rodičů.

  Kde si o Bobathově metodě můžete něco přečíst?

  VIDEO: Bobath metoda

  VIDEO: Rehabilitace u dětí – Je Vojtova metoda jediné řešení?

  Sponzorováno

  Studie a zdroje článku

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva