Sponzorováno

Těhotenství a nákaza HIV/Aids 4.69/5 (13)

I žena s virem HIV může porodit dítě

I žena s virem HIV může porodit dítě

Virem HIV se lze nakazit třemi způsoby. Nechráněným pohlavním stykem, podáním krve, ve které se vyskytují jeho částice, ale také přenosem infekce z těhotné ženy na její dítě.

Z tohoto důvodu dnes existuje povinnost vyšetření na přítomnost viru HIV jako součásti dalších vyšetření, která se provádí během vstupní prohlídky v těhotenské poradně. Tato povinnost je přitom ukotvena v českém právním řádu (v Zákoně o ochraně veřejného zdraví). I když tato třetí varianta šíření nákazy není v ČR zrovna nejrozšířenější, přesto je důležité ji nepodceňovat. Každý by proto měl znát alespoň ty nejdůležitější informace, které se týkají těhotenství a možného rizika nákazy HIV/AIDS.

Včasná diagnóza je klíč

Přestože v současné době stále neexistuje takový způsob léčby infekce virem HIV, ani samotného onemocnění AIDS, který by bezpečně zaručoval naprosté vyléčení, došlo v posledních letech v této oblasti k významným pokrokům. Dokladem toho jsou také změny v míře rizika přenosu viru HIV z nakažené těhotné ženy na její plod.

I když tímto způsobem k šíření nákazy u nás i ve světě samozřejmě pořád dochází, pravděpodobnost, že taková situace skutečně nastane se díky rozvoji medicíny podařilo výrazně snížit. Kromě toho se podařilo dosáhnout důležitých pokroků také pokud jde o zátěž organismu, kterou pro HIV pozitivní ženu těhotenství představuje. V každém případě je ale nutné, aby se případnou nákazu podařilo diagnostikovat a následně pravidelně sledovat co nejdříve. Přirozeně je také nezbytné po potvrzení přítomnosti viru HIV v krvi nastávající maminky, aby se s její léčbou zbytečně neotálelo.

Pokud je skutečně výsledek testu na HIV pozitivní, lékař který vyšetření prováděl potom obvykle pacientku doporučí návštěvu některého z AIDS center, kde je možné provést podrobné vyšetření a nadále průběžně sledovat zdravotní stav pacientky. Síť těchto AIDS center se skládá z poboček, které lze najít na infekčních odděleních krajských nemocnic „starých“ krajských měst.

Obvyklou součástí návštěv těchto AIDS center je také bližší seznámení s porodníkem. Porody se u HIV pozitivních zpravidla provádí pomocí císařského řezu. Tento způsob totiž zaručuje nejnižší stupeň rizika přenosu z matky na dítě během porodu.

Ale pozor, přenos během těhotenství ale není jedinou cestou, jak může dojít k šíření infekce HIV mezi matkou a dítětem! Za rizikové totiž v tomto ohledu musíme považovat také kojení! Bylo totiž bezpečně prokázáno, že částice viru HIV se vyskytují také v mateřském mléce. A to v množství, ve kterém se nedá vyloučit možnost přenosu infekce na dítě. Lékaři proto matkám, které jsou HIV pozitivní, doporučují, aby se kojení pokud možno zcela vyhnuly.

Pokud se těhotná žena dozví, že výsledek jejího testu na HIV byl pozitivní, může také zažádat o umělé přerušení těhotenství. Stejně tak se ale může rozhodnout si svůj plod ponechat a donosit jej. V současnosti je nicméně infikace virem HIV považována za dostatečnou okolnost pro podstoupení interrupce. Tyto případy potom bývají zahrnuty pod ukončení těhotenství ze zdravotních důvodů. Je tedy na každé ženě, jak se rozhodne. Lékař na ní v žádném případě nemůže vyvíjet jakýkoliv nátlak, aby dítě donosila, ale ani aby těhotenství pouze z důvodu nákazy HIV/AIDS ukončila.

Pravděpodobnost přenosu HIV na dítě není velká

V situaci, kdy se žena rozhodne své těhotenství nepřerušovat, existuje poměrně vysoká šance, že k přenosu této virové infekce na dítě nedojde. Dnešní medicína totiž umožňuje zvládat s ním spojená rizika do té míry, že pravděpodobnost, že žena infikovaná virem HIV porodí nakažené dítě, se pohybuje někde mezi 13 až 40 %.

Sponzorováno

Dokonce je možné, že v případě, kdy je prokazatelně nakažené ženě zavčas podána profylaxe, a samozřejmě je v rukou lékařů, je možné toto riziko snížit až na úroveň 6 až 8 %! Pokud má ale v konkrétním případě být riziko nákazy takto nízké, je důležité, aby se zmíněná profylaxe těhotné ženě podala od třetího měsíce těhotenství, a samotný porod potom proběhl pod odborným dohledem v AIDS centru.

Možné problémy během těhotenství s AIDS

I když není prokázáno, že by těhotenství zhoršovalo průběh nákazy virem HIV a případný rozvoj příznaků onemocnění AIDS, může dojít k určitým druhům zdravotních obtíží. Někdy se tak například objevují případy, kdy je infikovaná žena během těhotenství ve zvýšené míře citlivá na výskyt některých druhů infekcí virového nebo bakteriálního původu.

Těhotné ženy, které se již dostaly do stádia pokročilého oslabení obranyschopnosti organismu (někdy se tento stav označuje jako imunodeficit), by proto měly být po dobu celého těhotenství v kontaktu lékařem působícím v některém AIDS centru, a samozřejmě se jím tam nechat důkladně prohlédnout.

Přivést na svět dítě infikované virem HIV samozřejmě znamená podstatný zásah do jeho života. Proto určitě není na místě brát rady lékařů z AIDS center na lehkou váhu, a nedodržovat například předepsanou životosprávu nebo být nedůsledný(á) v dodržování předepsaného způsobů léčby.

Lékaři samozřejmě vždy připomínají, aby nastávající matky dobře rozvážily, zda se v jejich bezprostředním okolí vyskytují příbuzní nebo přátelé, na které se může bezpečně spolehnout, že by se o její dítě byli ochotní a schopní postarat v případě, kdy by nečekaně došlo k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Což samozřejmě neznamená, že taková situace musí nastat co nevidět. Samotná přítomnost viru HIV totiž pokaždé nemusí nutně garantovat skutečné rozvinutí příznaků onemocnění AIDS. Kromě toho, i když k onemocnění nakonec dojde, je dnes možné dobře rozvrženou léčbou na dlouhou dobu oddálit silnější formu rozvinutí této choroby. Přesto ale musíme stále mít na vědomí, že onemocnění AIDS stále patří mezi nevyléčitelné choroby.

Nákaza virem HIV zároveň ale mezi pohlavními chorobami nepředstavuje pro těhotné ženy a jejich potomky jediné riziko. Lékaři proto zpravidla doporučují, aby nastávající matky, pokud chtějí mít oprávněný pocit, že udělaly pro zdraví svého dítěte vše potřebné,pravidelně navštěvovaly některou z poraden pro těhotné.

Důležitou součástí lékařské péče v těhotenství je také obvykle prováděné vyšetření na přítomnost syfilidu (tzv. sérologické vyšetření). Toto vyšetření na syfilis se následně také povinně provádí každému nově narozenému dítěti, přičemž se na přítomnost tohoto druhu infekce testuje vzorek získaný z pupečníkové krve.

Kromě tohoto testování je také obvyklou praxí preventivní ošetření očí každého novorozence, jehož účelem je zabránit infikaci kapavčitým zánětem. To se přitom provádí bezprostředně po porodu (tzv. kredeizace).

Kojení, pokud máte HIV, je někdy možné

Současná doporučení podporují sdílené rozhodování o výživě kojenců mezi matku a lékaře. Užívání léků proti HIV a udržování nedetekovatelné virové zátěže podstatně snižuje riziko přenosu HIV na vaše dítě kojením na méně než 1 %. Riziko však není nulové. Řádně připravená kojenecká výživa nebo mateřské mléko od dárce jsou alternativní možnosti, které eliminují riziko přenosu kojením.

A dále si přečtěte o AIDS či HIV

VIDEO: O viru HIV a nemoci AIDS

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

  • HIV in Pregnancy Autoři: Usama Irshad; Heba Mahdy; Tiffany Tonismae.
  • Zdroj obrázku: EdZbarzhyvetsky / depositphotos.com

Sponzorováno

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Dara Slánská (více o nás)

 

Dara má na starosti ženská témata v našem magazínu. Má rozhled, životní zkušenosti, ráda bloguje. Mezi její oblíbená témata patří zdravý životný styl, cvičení, ženská krása a obecně problémy, které trápí něžnější část populace. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva