COVID-19 (koronavirus) a těhotenství + kojení – může být nějak nebezpečný? 4.71/5 (14)

Sponzorováno

 • Na základě toho, co v současné době víme, jsou těhotné osoby ve srovnání s netěhotnými vystaveny mírně zvýšenému riziku závažných problémů z nemoci COVID-19. A to musíme říct slovíčko "možná". Protože současné důkazy ze Spojeného království naznačují, že těhotným ženám nehrozí větší riziko vážných problémů, než u jiných zdravých dospělých, pokud se u nich vyvine COVID-19. Většina těhotných žen má tedy pouze mírné nebo středně závažné příznaky.
 • Těhotné ženy s nemocí COVID-19 mohou být vystaveny mírně zvýšenému riziku dalších nežádoucích účinků, jako je předčasný porod (porod dítěte dříve než 37 týdnů).
 • Současné důkazy naznačují, že není pravděpodobné, že by se přes mateřské mléko šířil virus na kojence.

COVID-19 (koronavirus) a těhotenství - může být nějak nebezpečný?COVID-19, onemocnění způsobené novým typem koronaviru, se podle Světové zdravotnické organizace rychle šíří po celém světě. Mnoho těhotných žen vyjádřilo obavy, jak o sebe, tak o své nenarozené děti – že by mohl COVID-19 mít negativní vliv na jejich zdraví. Podívali jsme se proto na dostupná data a sepsali jsme tento článek o COVIDu-19 a těhotenství.

Pamatujte, že různá doporučení a pokyny se mohou (a budou) i nadále měnit, jak se o této nemoci budeme dozvídat více a více informací.

Přenos – jak se koronavirus šíří?

Virus se přenáší v kapičkách dýchacích cest, které jsou přenášené kýcháním a kašláním. Pokud jsou lidé poblíž, mohou jim kapky přejít do úst nebo nosu – mohou je takto vdechnout. Částice zvané aerosoly se mohou vznášet ve vzduchu, když infikovaná osoba mluví, zpívá nebo dýchá. Lidé v okolí pak tedy mohou vdechovat aerosoly.

Výzkum ukazuje, že virus může přežít i na površích a může se šířit, když se člověk těchto povrchů dotkne a poté se dotkne své tváře nebo jídla a podobně.

Virus může být vylučován slinami, spermatem a výkaly; není známo, zda se vylučuje do vaginálních tekutin. Líbání může také přenášet virus (očividně byste byli s nakaženou osobou ve velmi úzkém kontaktu). Přenos viru výkaly nebo během vaginálního nebo análního styku nebo orálního sexu se v tuto chvíli jeví jako extrémně nepravděpodobný.

COVID-19 a inkubační doba

Současné důkazy naznačují, že inkubační doba viru je kdekoli od 2 do 14 dnů. Je také možné, že někdo může být virem infikován, ale nemá žádné příznaky (presymptomatické nebo asymptomatické) a i tak může šířit virus.

Těhotenství a koronavirus (COVID-19)

Pokud jste těhotná, nedávno jste porodila dítě nebo kojíte, pravděpodobně vás znepokojuje dopad nového typu koronaviru (COVID-19) na vás a vaše dítě. Tady je tedy to, co potřebujete vědět.

Rizika během těhotenství

Celkové riziko nemoci COVID-19 pro těhotné ženy je nízké. Těhotenství, co se týče nemoci COVID-19, mírně zvyšuje riziko závažného onemocnění. U těhotných žen, které mají COVID-19, se objevuje větší pravděpodobnost vzniku respiračních komplikací vyžadujících intenzivní péči než u žen, které nejsou těhotné. U těhotných žen je také větší pravděpodobnost, že budou umístěny na ventilátor. Ale jen mírně vyšší pravděpodobnost.

Dosud není známo, jak často nemoc COVID-19 způsobuje problémy během těhotenství nebo jak moc ovlivňuje zdraví dítěte po narození. Některé výzkumy naznačují, že u těhotných žen s COVID-19 je vyšší pravděpodobnost předčasného porodu a u jejich dětí je větší pravděpodobnost přijetí na novorozenecké oddělení.

Okamžitě kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče, pokud máte příznaky COVID-19 nebo pokud jste byli vystaveni někomu s COVID-19. Pokud jsou k dispozici testy, doporučujeme vám otestovat virus, který způsobuje COVID-19. Předtím, než půjdete na testy, zavolejte předem svému lékaři, abyste mu řekli o vašich příznacích a možné expozici.

Pokud máte nemoc COVID-19 a jste těhotná, bude vaše léčba klasicky zaměřena na zmírnění příznaků a bude zahrnovat dostatek tekutin a odpočinek a také užívání léků ke snížení horečky, zmírnění bolesti nebo zmírnění kašle. Pokud jste velmi nemocní, možná budete muset být přijati do nemocnice.

Jsou těhotné ženy vystaveny vyššímu riziku z COVID-19?

Zdá se, že těhotné ženy nebo nedávno těhotné ženy, které jsou starší, mají nadváhu a mají již existující problémové zdravotní stavy, jako je hypertenze a cukrovka, zvyšují riziko vzniku závažného COVID-19. Když se u těhotných žen objeví závažné onemocnění, zdá se, že také častěji vyžadují péči na jednotkách intenzivní péče než u netěhotných žen v reprodukčním věku. Obecně ale těhotenství není rizikový faktor pro nemoc COVID-19.

Proč tedy to mírně zvýšené riziko problémů?

V důsledku změn v tělech těhotných žen a změny v imunitním systému těhotných žen víme, že těhotné ženy mohou být o něco více postiženy některými infekcemi dýchacích cest. Je proto důležité, aby přijaly opatření na svoji ochranu před nemocí COVID-19 a nahlásily možné příznaky (včetně horečky, kašle nebo dýchacích potíží) svému lékaři.

Může být COVID-19 přenesen ze ženy na její nenarozené dítě či na novorozence?

Stále nevíme, zda těhotná žena s COVID-19 může přenášet virus na svůj plod nebo dítě během těhotenství nebo porodu. Aktivní virus nebyl dosud nalezen ve vzorcích tekutiny kolem dítěte v děloze nebo mateřském mléce.

Vliv nemoci COVID-19 na plod (nenarozené dítě)

Současné důkazy naznačují, že pokud máte virus, je nepravděpodobné, že by to způsobilo problémy s vývojem vašeho dítěte, a dosud o tom nebyly žádné zprávy. Neexistují také důkazy, které by naznačovaly, že infekce koronavirem v časném těhotenství zvyšuje pravděpodobnost potratu.

Přenos koronaviru ze ženy na dítě během těhotenství nebo porodu (který se označuje jako vertikální přenos) se zdá být neobvyklý a nepravděpodobný.

Zprávy ze světa naznačují, že některá miminka se předčasně narodila ženám, které měly koronavirus. Není jasné, zda tyto předčasné porody způsobil koronavirus, nebo zda bylo doporučeno, aby se jejich děti narodily předčasně ve prospěch zdraví žen a aby se mohly zotavit.

Můžete se dotýkat a držet své novorozené dítě, pokud máte COVID-19?

Ano. Určitě. Úzký kontakt s dítětem a včasné kojení pomáhají dítěti velmi dobře prospívat. Měli byste být v kojení obecně podporováni.

 • Kojte maximálně bezpečně, se správnou hygienou dýchacích cest (rouška apod.)
 • Mějte novorozence kůže na kůži – to je vždy doporučováno a ani s COVIDem se to nijak nemění
 • Sdílejte pokoj se svým dítětem
 • Před dotýkáním dítěte a po něm byste si měli umýt ruce a udržovat všechny povrchy čisté. Matkám s příznaky COVID-19 se doporučuje nosit roušku při jakémkoli kontaktu s dítětem.

Jak se chránit před nemocí COVID-19

Neexistuje žádný způsob, jak mít nulové riziko infekce, takže je důležité vědět, jak být v co největším bezpečí. Obecně platí, že čím více lidí máte kolem sebe, čím blíže s nimi komunikujete a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko získání a šíření COVID-19.

Sponzorováno

Zvažte tedy míru rizika při rozhodování, zda jít ven (do obchodu) nebo nechodit mezi lidi, kteří s vámi nežijí. Pokud půjdete ven, zajistěte, abyste vy i lidé, kteří s vámi žijí, podnikli kroky k řádné a kvalitní ochraně. To je časté mytí rukou, nošení roušky, udržujte domácnost čistou (povrchy, kde může virus ulpět).

Péče o novorozence, když má matka COVID-19

I když stále ještě není známo mnoho o rizicích COVID-19 pro novorozence narozené matkám s COVID-19, víme, že:

 • COVID-19 je neobvyklý u novorozenců narozených matkám, které měly COVID-19 během těhotenství.
 • Někteří novorozenci měli pozitivní test na COVID-19 krátce po narození. Není ale známo, zda tito novorozenci dostali virus před, během nebo po narození.
 • Většina novorozenců, kteří měli pozitivní test na COVID-19, měla mírné nebo žádné příznaky a uzdravila se. Existuje však několik hlášení o novorozencích s těžkým onemocněním COVID-19. Je jich ale málo.

Péče o novorozence v nemocnici, pokud máte diagnózu COVID-19 nebo máte pozitivní test

Současné důkazy naznačují, že riziko, že novorozenec dostane COVID-19 od své matky, je nízké, zvláště když matka podnikne kroky (jako je nošení masky a mytí rukou), aby zabránila šíření před a během péče o novorozence.

Diskutujte se svým lékařem o rizicích a výhodách pobytu vašeho novorozence ve stejné místnosti s vámi. Výhodou pobytu vašeho novorozence v místnosti je usnadnění kojení a spojení matky s novorozencem. Pokud je to možné, zahajte tento rozhovor ještě před narozením dítěte.

Péče o novorozence doma, pokud máte diagnózu COVID-19 nebo máte pozitivní test

Pokud jste v izolaci kvůli nemoci COVID-19, proveďte následující opatření, dokud vaše izolace neskončí:

 • Zůstaňte doma a oddělte se od ostatních obyvatel domácnosti.
 • Izolujte se (zůstaňte stranou) od ostatních členů domácnosti, kteří nejsou nakaženi, a noste roušku ve společných prostorách. Obecně se ve společných prostorách pohybujte co nejméně.
 • Lidé by si měli umýt ruce nejméně 20 sekund, než se vašeho novorozence dotknou. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici, použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.
 • I vy si myjte ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, než se dotknete svého novorozence. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici, použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.
 • Noste roušku, pokud se nacházíte 2 m od novorozence a dalších lidí po celou dobu izolace. Rouška pomáhá zabránit šíření viru na ostatní.
 • Ostatní ve vaší domácnosti, kteří mají COVID-19, by měli co nejvíce izolovat a vyhnout se péči o novorozence. Pokud se musí o novorozence starat, měli by dodržovat výše uvedená doporučení pro mytí rukou a nošení roušky.

Kdy může být COVID-19 v těhotenství nebezpečný?

Nebezpečná situace je v brzkém těhotenství. Myslíme tím ranné těhotenství, první trimestr. Zde se chová COVID-19 jako jiné těžké virové onemocnění. Zde jsou často těžké průběhy onemocnění i s negativním vlivem na plod matky. Může dojít k vyvolání spontánního potratu a ukončení těhotenství. Na to pozor.

Kojení a COVID-19

Současné důkazy naznačují, že není pravděpodobné, že by se přes mateřské mléko šířil virus na kojence. Spolu s rodinou a lékařem byste se měli rozhodnout, zda a jak začít nebo pokračovat v kojení.

Mateřské mléko poskytuje ochranu před mnoha nemocemi a je nejlepším zdrojem výživy pro většinu dětí. Na to myslete.

Pokud nesdílíte pokoj s novorozencem v nemocnici či doma, může být pro vás těžší zahájit kojení nebo v něm pokračovat. Obecně doporučujeme být s novorozencem v jednom pokoji. Zde je několik užitečných tipů:

 • Kojte i když máte COVID-19 nebo podezření na tuto nemoc.
 • Kojte každé 2-3 hodiny (nejméně 8-10krát za 24 hodin, včetně noci), zejména v prvních dnech. To pomáhá ňadrům produkovat mléko a předchází zablokování mléčných kanálků a infekcím prsu.
 • Pokud nejste schopni začít s výrobou mléka v nemocnici po narození, nebo pokud musíte během onemocnění COVID-19 dočasně přestat kojit, protože se necítíte dostatečně dobře, vyhledejte pomoc od laktační poradkyně.
 • Před kojením nebo odsáváním mateřského mléka si vždy po dobu 20-30 sekund myjte ruce mýdlem a vodou, i když nemáte COVID-19. Pokud mýdlo a voda nejsou k dispozici, použijte dezinfekční prostředek na ruce s minimálně 60% alkoholu.
 • Pokud máte COVID-19 nebo jiné respirační onemocnění, noste roušku i během kojení a kdykoli jste do 2m od svého dítěte.

Pokud jste ve třetím trimestru těhotenství (více než 28 týdnů), měli byste věnovat zvláštní pozornost sociálnímu distancování.

Obecné rady pro těhotné ženy během koronavirové doby

 • Dodržujte pokyny týkající se zachování si odstupu od lidí (sociální distancování) a vhodného používání krytů obličeje pro širokou veřejnost. Noste roušku v obchodech a všude ve vnitřních prostorech. Venku jen v případě, že se pohybujete v blízkosti jiných lidí.
 • Udržujte si pohyb a hydrataci, abyste snížili riziko vzniku krevních sraženin v těhotenství
 • Zůstaňte aktivní pravidelným cvičením, zdravou vyváženou stravou a doplňováním kyseliny listové a vitaminu D, které podporují zdravé těhotenství
 • Určitě se účastněte se všech svých těhotenských testů a předporodních kontrol u lékaře, pokud vám není doporučeno jinak.

A co vy? Jaký přístup k nemoci COVID-19 máte vy?

Co si ještě o nemoci COVID-19 přečíst?

VIDEO: Koronavirus a těhotenství – MUDr. Petr Uher, Ferticare

Sponzorováno

Zdroje článku a studie na toto téma

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva