Sponzorováno

Metabolická alkalóza – co je to – příznaky, příčiny a léčba 4.82/5 (11)

 • Metabolická alkalóza je stav, který nastává, když se v těle hromadí přebytek zásaditých látek, což způsobuje zvýšení pH krve nad normální úroveň. Tento stav může mít různé příčiny a může mít vážné dopady na tělesné funkce.
 • Příznaky metabolické alkalózy mohou zahrnovat zmatenost, slabost svalů, křeče, nauzeu a zvracení. Závažné případy metabolické alkalózy mohou vést k srdečním arytmii a dalším zdravotním komplikacím.
 • Léčba metabolické alkalózy závisí na její příčině. To může zahrnovat korekci ztrát elektrolytů, normalizaci objemu tekutin a korekci základního stavu, který způsobil metabolickou alkalózu. Je důležité vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte příznaky metabolické alkalózy, abyste předešli možným komplikacím.

Co je metabolická alkalóza?

Metabolická alkalóza je stav, ke kterému dochází, když je vaše krev příliš zásaditá. Alkalický je opakem kyselého. Naše těla fungují nejlépe, když v nich panuje kyselo-alkalická rovnováha naší krve – jen je mírně nakloněna směrem k alkalické.

Alkalóza nastává, když vaše tělo má buď:

 • příliš mnoho hydrogenuhličitanových iontů produkujících alkálie (zásady)
 • příliš málo vodíkových iontů produkujících kyselinu

Mnoho lidí nemá žádné příznaky metabolické alkalózy, takže často možná ani nevíte, že ji máte. Metabolická alkalóza je jedním ze čtyř hlavních typů alkalózy. Existují dva druhy metabolické alkalózy:

 1. Alkalóza reagující na chloridy je důsledkem ztráty vodíkových iontů, obvykle zvracením nebo dehydratací.
 2. Alkalóza rezistentní na chloridy je výsledkem toho, že vaše tělo zadržuje příliš mnoho hydrogenuhličitanových (alkalických) iontů nebo když dochází k přesunu vodíkových iontů z krve do buněk.

Existuje také stav zvaný metabolická acidóza, ke kterému dochází, když se vaše krev nebo tekutiny stanou příliš kyselými.

Vaše tělo kompenzuje alkalózu i acidózu hlavně prostřednictvím plic. Plíce mění zásaditost vaší krve tím, že umožňují více či méně oxidu uhličitému unikat při dýchání. Ledviny pak také hrají roli kontrolou eliminace hydrogenuhličitanových iontů.

Léčba je nutná, když tyto přirozené prostředky kompenzace nestačí.

Metabolická alkalóza může vzniknout za situace, kdy organizmu dlouhodobě ztrácí podstatné množství žaludeční kyseliny chlorovodíkové, což jsou případy opakovaného chronického zvracení.

Jak tělo kompenzuje metabolickou alkalózu

Dva orgány pomáhají kompenzovat metabolickou alkalózu – naše plíce a ledviny.

Kompenzace plícemi

Naše tělo produkuje oxid uhličitý, když přeměňujeme jídlo, které jíme, na energii v našich buňkách. Červené krvinky v našich žilách absorbují oxid uhličitý a přenášejí ho do plic, aby byl vydechnut.

Když se plynný oxid uhličitý smísí s vodou v krvi, vytvoří mírnou kyselinu zvanou kyselina uhličitá. Změnou rychlosti dýchání můžeme zvýšit nebo snížit koncentraci alkalických hydrogenuhličitanových iontů, které jsou zadržovány v naší krvi. Tělo to dělá automaticky v procesu zvaném respirační kompenzace. Toto je první a nejrychlejší reakce těla.

Aby se kompenzovala alkalóza, jsou vysílány signály ke zpomalení rychlosti dýchání.

Kompenzace ledvinami

Ledviny mohou pomoci v boji proti alkalóze zvýšením vylučování iontů hydrogenuhličitanu močí. Toto je také automatický proces, ale je pomalejší než kompenzace dýchání.

Příznaky metabolické alkalózy

Metabolická alkalóza nemusí vykazovat žádné příznaky. Lidé s tímto typem alkalózy si spíše častěji stěžují na základní problémy, které jsou alkalózou způsobeny. Ty mohou být následující:

 • zvracení
 • průjem
 • otoky dolních končetin (periferní edém)
 • únava

Těžké případy metabolické alkalózy mohou způsobit:

 • dezorientace
 • záchvaty
 • kóma

Závažné příznaky jsou nejčastější, pokud je alkalóza způsobena chronickým onemocněním jater.

Příčiny metabolické alkalózy

Několik různých stavů může způsobit metabolickou alkalózu. Jsou to třeba tyto:

Ztráta žaludečních kyselin

Toto je nejčastější příčina metabolické alkalózy. Obvykle se vyvolává zvracením nebo odsáváním pomocí sondy. Žaludeční šťávy mají vysoký obsah kyseliny chlorovodíkové, silné kyseliny. Její ztráta způsobuje zvýšení zásaditosti krve. Zvracení může být výsledkem nějaké žaludeční poruchy. Zjištěním a léčením příčiny zvracení lékař vyléčí metabolickou alkalózu.

Přebytek antacid

Užívání antacidů obvykle nepovede k metabolické alkalóze. Pokud však máte slabé nebo selhávající ledviny a používáte neabsorbovatelné antacidum, může to způsobit alkalózu. Neabsorbovatelná antacida obsahují hydroxid hlinitý nebo hydroxid hořečnatý.

Sponzorováno

Diuretika

Některá diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) běžně předepisovaná pro vysoký krevní tlak mohou způsobit zvýšenou sekreci kyseliny močové. Zvýšená sekrece kyseliny v moči může způsobit, že vaše krev bude zásaditější.

Nedostatek draslíku (hypokalémie)

Nedostatek draslíku může způsobit, že se vodíkové ionty normálně přítomné v tekutině kolem vašich buněk „přesunou“ dovnitř buněk. Absence kyselých vodíkových iontů způsobí, že se vaše tekutiny a krev stanou zásaditějšími.

Snížený objem krve v tepnách

To může způsobit jak oslabené srdce, tak i cirhóza jater. Snížený průtok krve zhoršuje schopnost vašeho těla odstraňovat alkalické hydrogenuhličitanové ionty.

Selhání srdce, ledvin nebo jater

Metabolická alkalóza může být způsobena selháním hlavního orgánu, jako je srdce, ledviny nebo játra. To vede k vyčerpání draslíku.

Genetické příčiny

Ve vzácných případech může být zděděný gen příčinou metabolické alkalózy. 3 zděděná onemocnění, která mohou způsobit metabolickou alkalózu, jsou:

 • Bartterův syndrom
 • Gitelmanov syndrom
 • Liddleův syndrom

Diagnóza metabolické alkalózy

Pro zahájení diagnostiky lékař provede vaši anamnézu a provede vám fyzické vyšetření. Pokud má podezření na alkalózu, nechá vám vyšetřit krev a moč. Podívá se na hladinu kyslíku a oxidu uhličitého ve vašich tepnách a změří kyselost a zásaditost vaší krve.

Úrovně pH vaší krve

Kyselost nebo zásaditost kapaliny se měří na stupnici zvané pH. U metabolické alkalózy je pH vaší krve vysoké. Nejneutrálnější látka, voda, má pH 7. Když pH kapaliny klesne pod 7, stane se kyselou. Když stoupne nad 7, je zásaditá. Vaše krev má normálně pH od 7,35 do 7,45 neboli je slabě alkalická. Když pH výrazně stoupne nad tuto hladinu, máte metabolickou alkalózu.

Analýza moči

Lékař může také otestovat koncentrace iontů chloridů a draslíku v moči. Pokud je hladina chloridů nízká, znamená to, že můžete reagovat na léčbu solným roztokem. Nízká koncentrace draslíku může naznačovat buď nedostatek draslíku, nebo nadužívání projímadel.

Léčba metabolické alkalózy

Léčba metabolické alkalózy závisí na tom, zda vaše alkalóza chlorid responzivní nebo chlorid rezistentní. Závisí to také na základní příčině alkalózy.

Chlorid responzivní alkalóza

Pokud trpíte pouze mírnou chlorid responzivní alkalózou, může být nutné pouze upravit stravu, například zvýšit příjem soli (chloridu sodného). Chloridové ionty způsobí, že vaše krev bude kyselejší a sníží alkalózu.

Pokud lékař zjistí, že alkalóza vyžaduje okamžitou pozornost, může vám podat intravenózní (IV) infuzi obsahující solný roztok (chlorid sodný). IV je téměř bezbolestný postup. Zahrnuje to zavedení malé jehly do žíly na paži. Jehla je trubičkou spojena se sterilním vakem obsahujícím sůl rozpuštěnou ve vodě. To se obvykle provádí v nemocničním prostředí.

Chlorid rezistentní alkalóza

Pokud máte chlorid rezistentní alkalózu, může být vaše tělo zbaveno draslíku. Roztok chloridu sodného vám nepomůže a může naopak vše zhoršit. Váš lékař bude místo toho hledat způsoby, jak zvýšit draslík.

Hladinu draslíku můžete zvýšit:

 • užíváním pilulek obsahujících chlorid draselný dvakrát až čtyřikrát denně (podle pokynů lékaře)
 • příjmem chloridu draselného intravenózně

Výhled pacientů s metabolickou alkalózou

Metabolická alkalóza je nejčastěji výsledkem závažných případů zvracení, které způsobují ztrátu kyselých tekutin v žaludku. To lze obvykle zvrátit ošetřením solným roztokem. Může to být také důsledek nedostatku draslíku nebo nedostatku chloridů. Tyto nedostatky lze léčit intravenózními tekutinami nebo v mírných případech úpravou stravy.

Některé případy alkalózy jsou způsobeny vážnými onemocněními srdce, ledvin nebo jater. Zatímco alkalózu lze v krátkodobém horizontu často zvrátit, je třeba léčit základní příčinu, aby došlo k trvalé léčbě.

Sponzorováno

Pokud máte jakékoli nové nebo přetrvávající příznaky, navštivte svého lékaře.

Zdroje článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva