Sponzorováno

Malárie – příznaky, léčba, prevence 4.79/5 (24)

 • Malárie je závažné infekční onemocnění způsobené parazitem zvaným Plasmodium. Přenáší se na člověka skrz hmyz, konkrétně komáry rodu Anopheles, kteří jsou nosiči parazita. Když infikovaný komár kousne člověka, přenáší Plasmodium do jeho těla, kde se parazit může rozmnožovat v játrech a později v červených krvinkách.
 • Příznaky malárie se mohou lišit v závislosti na typu Plasmodium, který způsobil infekci, ale obvykle zahrnují horečku, zimnici, pocení, únava, bolesti svalů a hlavy, a v závažných případech může vést k žloutence, anémii a selhání orgánů. Malárie může být pro některé jedince, zejména děti a oslabené osoby, smrtelná, pokud není léčena včas.
 • Léčba malárie znamená užívání antimalarických léků. Typ léku a délka léčby závisí na typu Plasmodium, závažnosti onemocnění, věku pacienta a geografické oblasti, kde byla infekce získána. Některé typy Plasmodium mohou být odolné vůči některým lékům, takže je důležité stanovit správnou diagnózu a navrhnout vhodnou léčbu na základě laboratorních testů.
 • Preventivní opatření proti malárii jsou také důležitá, zejména pokud cestujete do oblastí, kde je onemocnění běžné.
 • Pokud máte podezření, že jste byli vystaveni malárii nebo máte příznaky infekce, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a podstoupit testy na malárii. Rychlá diagnostika a správná léčba jsou klíčové pro úspěšné zvládnutí této nemoci.

Malárie - příznaky, léčba, prevence

Co je to malárie?

Malárie je infekční onemocnění ničící červené krvinky. Původcem onemocnění je nitrobuněčný cizopasník Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale a Plasmodium falciparum. Malárie se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech – částech Mexika, centrální a Jižní Ameriky, Dominikánské republice, Haiti, na Středním východě, v Africe, Jihovýchodní Asii, Indii, Číně a Oceánii.

Jak se malárie přenáší?

Malárie je přenášena z člověka na člověka prostřednictvím samiček komára z rodu Anofeles. Inkubační doba (doba od štípnutí infikovaným komárem po objevení se prvních příznaků) je od 6 do 60 dnů.

Jaké jsou příznaky malárie?

Mezi klasické a nejčastější příznaky tohoto onemocnění patří:

 • Malarické záchvaty (zimnice, třesavka, horečka do 41 ° C a silné pocení) se objevují každý druhý, třetí nebo až každý čtvrtý den (v závislosti na vyvolavatele) a trvají 4-6 hodin.
 • Únava.
 • Závratě.
 • Bolest hlavy.
 • Suchý kašel.
 • Nevolnost, zvracení.
 • Nechutenství.
 • Křeče.
 • Mírný průjem.
 • Bolesti v kloubech.
 • Svalová bolesti.
 • Bolest v kříži.

Malárie klasicky přichází v několika stupních (stádiích):

1. stupeň – zimnice
Při první fázi člověk pociťuje silný chlad, mrazení a třes. Jeho kůže je bledá a viditelně suchá, začínají modrat rty a prsty. Nemocný má silné bolesti hlavy a zad a je malátný. Zhruba za 30 minut stoupne teplota asi na 40 °C a nemocný má pocit horka.

2. stupeň – horečky
Druhá fáze trvá podle druhu malárie, asi 2-6 hodin. Teplota klesá a provází ji silné pocení, pocity vyčerpanosti a úlevy. Nemocný je unavený, ale cítí se relativně lépe. Některé tyto formy však mohou končit smrtelně.

3. stupeň-pokles
Člověku během třetí fáze poklesne teplota na běžnou, doprovází ji silné pocení.

Jak se diagnostikuje malárie?

 • Mírné zvětšení jater.
 • Zežloutnutí kůže a sliznic při těžkých infekcích vyvolaných Plasmodium falciparum.
 • Vyšetření krve – mikroskopický důkaz vyvolavatele z krve, krevní obraz (snížený počet červených krvinek a krevních destiček), zvýšený nekonjugovaný bilirubin, AST, ALT.
 • Při těžkých stavech způsobených Plasmodium falciparum mohou být abnormální jaterní testy.

Léčba malárie

Pokud jste byli v tropické nebo subtropické oblasti a zpozorujete výše uvedené příznaky, ihned navštivte lékaře. Malárie je život ohrožující nemoc. Léčí se antimalariky, 4-aminochinolíny, často v kombinaci s tetracyklinem po dobu 5 dnů. Pak následuje 14denní léčba 8-aminochinoliny.

Objevují se i nové synteticky připravená antimalarika. Na zmírnění příznaků se podávají antipyretika, v závislosti na závažnosti stavu.

Volba léčby závisí na oblasti, kde se člověk nakazil, na jeho věku a na závažnosti onemocnění. Jedná se například o prostředek označován jako OZ277, který kopíruje molekulární strukturu artemisininu, ale je založen na syntetické bázi. Jeho výroba je proto mnohem levnější. Standardní je použití chininu.

Problém léčení při malárii se zdál být před několika desetiletími vyřešen zavedením chloroquinu. Terapie malárie je však dnes bohužel opět velmi aktuální, protože mezitím došlo k celosvětovému rozšíření původců malárie, plazmodia falciparum, odolných zejména na chloroquin. Léčba malárie je dodatečně ztížena i odolností proti jiným lékům.

Sponzorováno

Chinin

Chinin je nejčastějším prostředkem proti malárii a dnes prožívá obrození při léčbě těžkých forem malárie kvůli různorodé odolnosti proti novějším přípravkem. Může být podáván v tabletách a také injekčně, tak do žíly tak do svalu. Skutečnost, že chinin může vést k potratům, netvoří však kontraindikaci pro jeho použití při těžké malárii u těhotných. Protože má malý vliv na erytrocyty formy, čili na parazity vniklé do erytrocytů, se však při profylaxi nedoporučuje. Chinidin, modifikace chininu, je stejně účinný jako chinin, je však více toxický pro systém srdce.

Chloroquin

Farkmakum chloroquin je navzdory vývoji odolnosti jedním z nejdůležitějších prostředků pro léčbu a profylaxi malárie – měl by se však omezovat na oblasti bez odolnosti proti chloroquinu. Je podáván jako tabletka nebo jako injekce. Protože se při terapii objevuje relativně málo vedlejších účinků, eventuálně bolesti hlavy nebo nevolnost, byl chloroquin mimořádně rozšířený. Při delším užívání během profylaxe však existuje od cca. pěti let riziko poškození sítnice na oku. Ke stejné skupině látek (4-aminochinolony) jako chloroquin patří amodiaquin (např. svým účinkem odpovídá chloroquinu). Kvůli někdy pozorovaným těžkým vedlejším účinkům, které v ojedinělých případech vedly dokonce k smrti, se k léčbě nasazuje už jen zřídka a na profylaxi se už vůbec nedává.

Mefloquin

Tento lék se strukturou podobá chininu a díky jeho účinku proti plasmodia odolným se prosadil. Vykazuje totiž menší vedlejší účinky jako chloroquin, zmámenost a závratě se pokládají spíše za nepříjemné, než aby byly nebezpečné. Občas se referuje o psychotických vedlejších účincích. Tyto vedlejší účinky se však během profylaxe malárie objevují značně méně často než při terapii již projevující se infekce, což souvisí s menším dávkováním při profylaxi. Mefloquin není vhodný pro těhotné v prvních třech měsících těhotenství a pro malé děti.

Sulfadoxin-pyrimethanin

Pyrimethanin sám vede velmi rychle k vývinu odolnosti a není tak vhodný k profylaxi. Dnes se používá převážně v kombinaci se sulfadoxinem, sulfoamidem. Protože i zde se ve zvýšené míře objevuje odolnost, a především při užívání jako profylaktika byly pozorovány těžké, částečně dokonce smrtelně probíhající vedlejší účinky, není tento přípravek již více na prodej.

Halofantrin

Toto farmakum je k dispozici již od konce 80tých let, je však omezeno na orální užívání. Obzvláště účinné je proti plazmodia falciparum. Kvůli možnému ovlivňování vodivého systému srdce, je jeho nasazení u pacientů se srdečními chorobami omezené. Kvůli těmto sice vzácným, v ojedinělých případech však život ohrožujícím vedlejším účinkům, by toto farmakum nemělo být, i přes jeho dobrý účinek, používané na nouzovou samoléčbu.

Tetracykliny

Tetracykliny se nasazují příležitostně v kombinaci s chininem při problémech s odolností. V této formě se dají v principu použít i na profylaxi. Jako samostatné látky se kvůli jejich zpomalenému nástupu účinku nelze doporučit.

Proquanil

Toto farmakum se nyní opět častěji nasazuje a je obzvláště účinné proti plazmodia falciparum, podobě existující v buňce jater. Používá se často na profylaxi, často v kombinaci s chloroquinem. Po užívání může dojít k dočasnému vypadávání vlasů a / nebo k žaludečně-střevním potížím.

Primaquin

Primaquin je mimořádně účinný proti erytrocytárním stádiím parazitů, speciálně na plasmodium vivax. Hodí se k zabránění recidivám při doléčování malárie tertiana. Užívání je omezeno na dobu dvou týdnů, vedlejší účinky jsou vzácné.

Artemisinin

Z rostliny Artemisia annua mohla být izolována látka quinghaosu. Nasazuje se již dlouho v jižní Asii především proti malárii, ale i proti horečce. Deriváty artemininu, např. arthemeter nebo artesunat jsou účinné při léčbě malárie odolné na chloroquin.

Malarone

Tento lék se používá k profylaxi a jako terapeutikum při malárii Tropica. Obsahuje obě farmaka atovaquon a proguanil. Je vyráběn firmou GlaxoSmithKline a prodávaný ve formě potahovaných tablet.

Prevence malárie – jak se před ní chránit?

 • Ochrana před komáry – používat repelenty, ochranné síťky na postel, …
 • Chemoprofylaxe – užívání antimalarik 2-3 týdny před odjezdem do endemické oblasti, během celého pobytu a 2-3 týdny po návratu z endemické oblasti.

Jaké druhy malárie známe?

Podle původce se rozlišují tři druhy malárie:

Malárie tropica

Malárie Tropica se považuje za nejnebezpečnější onemocnění malárie. Pokud se neléčí, vede v cca. 30% případů k smrti.

Malárie tertiana

Tento druh malárie je smrtelný pouze v ojedinělých případech, ovšem vede k značným poškozením celkového zdravotního stavu.

Malárie quartana

Toto onemocnění malárie se pokládá za nejmírnější formu malárie.

VIDEO: Niger – Sezonní chemoprevence malárie

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva