Sponzorováno

Bércové vředy – příznaky, příčiny a jak vypadá jejich léčba? 4.94/5 (16)

 • Bércové vředy jsou povrchové rány, které se často objevují na dolních končetinách, zejména u lidí trpících chronickou žilní nedostatečností nebo posttrombotickým syndromem.
 • Jsou způsobeny dlouhodobým hromaděním krevního tlaku v žilách nohou, což může vést k poškození kůže a vzniku vředů. Bércové vředy se mohou objevit jako bolestivé rány, které se nehojí dobře a mohou se opakovaně vracet.
 • Léčba bércových vředů zahrnuje kombinaci léčby zaměřené na zlepšení průtoku krve a hojení rány.
 • Nošení kompresních punčoch nebo obvazů, které pomáhají snižovat otoky a zlepšují průtok krve v nohou.
 • Rána by měla být pravidelně čištěna, aby se zabránilo infekci, a ošetřena léky na podporu hojení, jako jsou například obklady s přípravky obsahujícími stříbro nebo další léčiva.
 • Někdy mohou být předepsány léky, jako jsou antibiotika (pokud dojde k infekci) nebo léky na bolest.
 • V některých případech může být nutný chirurgický zákrok k odstranění poškozeného tkáně nebo k opravě cévního systému, aby se zlepšil průtok krve.
 • Léčba bércových vředů je často dlouhodobý proces a vyžaduje pečlivou péči a sledování. Důležité je také řešit příčiny vzniku vředů, jako je léčba žilní insuficience nebo dalších stavů spojených s chronickým otokem nebo poškozením kůže.

Bércové vředyBércový vřed je velmi nepříjemný a dlouhodobý problém. Může mít více příčin, ale téměř vždy způsobí nepříjemné důsledky. Jeho léčení patří výhradně do rukou odborníků, sami se do něj rozhodně nepouštějte, protože si koledujete o komplikace.

Příčin bércového vředu je velké množství

Nejčastější příčinou bércového vředu je žilní nedostatečnost, porucha proudění krve v žilách a nedostatečná funkce chlopní, které se nacházejí v žilách dolních končetin. „Vřed holeně může mít také jinou příčinu vzniku, např. arteriální defekty, které patří do rukou chirurga, ale příčinou může být i tvorba protilátek, proti vlastnímu tělu, např. u gangrenózního pyodermu. Defekt může být krytý i tzv. nekrózou, čili mrtvou tkání, ale do úvahy připadá i kožní vaskulitida. Někdy defekt vznikne také v důsledku zánětu kůže a podkoží,“ vysvětluje doktorka.

Určení příčiny vzniku bércového vředu je základním předpokladem správné diagnózy a úspěšné léčby. Často jen zhodnocení bércového vředu pohledem, jeho lokalizace, velikost a kožní změny v okolí mnoho napoví o příčině, vývoji a prognóze onemocnění. Bércové vředy mohou být zapříčiněny vnějšími vlivy – fyzikálními (poranění, teplo, chlad, tlak apod.), chemickými (kyseliny, umělá hnojiva, léky, rostlinné extrakty) nebo infekcemi (růže, kožní tuberkulóza, hluboké plísňová onemocnění a jiné). Mnohem častěji jsou však bércové vředy způsobené vnitřními příčinami, mezi které patří: žilní poruchy, tepenné poruchy, poruchy lymfatického systému, onemocnění látkové výměny (cukrovka), onemocnění nervového systému (roztroušená skleróza, postižení nervů a jiné), kožní nádory. V procentuálním vyjádření tvoří největší část vředy žilního původu, podstatně menší část má tepennou příčinu, za nimi následují vředy diabetické a zbývající nízké procento představuje jinou příčinu. V mnoha případech je příčina bércového vředu kombinovaná a střídavě může některá z nich převládat.

Bércové vředy - ilustrace

Bércové vředy – ilustrace

 

Podstatná je důkladná diagnostika

Bércové vředy jsou velmi specifickou kategorií onemocnění. Na to aby se zjistilo, co z širokého spektra příčin stojí za jeho vznikem právě v tom vašem případě, je nutné absolvovat důkladnou diagnostiku. „Pro rozlišení je nezbytná důkladná anamnéza, Doppler vyšetření cév a některé specifické odběry, případně vzorek z okraje defektu na histologické vyšetření a vyloučení jestli se nejedná o maligní charakter daného defektu,“ objasňuje specialistka na kožní problémy, podle níž je třeba, aby člověk, který má podezření na bércový vřed, neváhal a čím dříve navštívil specialistu.

Rodinná predispozice zvyšuje riziko

Pokud se mezi vašimi pokrevními předky nacházela osoba, která trpěla takovými zdravotními problémy, měli byste být obezřetní. Rodinná predispozice hraje totiž při tomto typu onemocnění poměrně velkou roli a značně zvyšuje riziko vzniku bércových vředů i u vás. Na pozoru byste se měli mít i tehdy, pokud trpíte křečovými žilami. „Vřed holeně se prostě nedá přehlédnout, čím dříve přijdete na odborné vyšetření, tím lépe. Dobrou prevencí je nošení kompresivních punčoch II. kompresivní třídy během dne, optimální hmotnost a venotonika,“ říká odbornice, která zároveň radí, jak se tomuto háklivý problému vyhnout správnou prevencí.

Sponzorováno

Nejčastější příznaky chronického žilního onemocnění

 • pocit těžkých, unavených nohou, zejména na sklonku dne,
 • bolesti v nohou, pocit napětí,
 • intenzivně křeče během noci,
 • svědění nohou zejména v oblasti lýtek a chodidel,
 • změny na pokožce (ztráta ochlupení, zvýšená pigmentace, barevné změny, ekzém, při těžkém postižení i vředy),
 • otoky v oblasti kotníku v důsledku hromadění tekutiny.

Jak probíhá léčba bércových vředů?

Léčba bércového vředu v důsledku žilní nedostatečnosti je podle odbornice rozdělena do dvou hlavních skupin, na klasickou a vlhkou terapii. Klasická léčba představuje účinné látky masťových či krémových základech, přičemž vlhká terapie představují širokou škálu pěnových, alginátových, hydrogelových a jiných krytí. „Oba typy je nezbytné v tomto případě kombinovat s krátkotažným bandáží bérci. Ke zlepšení lokálního nálezu přispívá i přístrojová lymfodrenáž, případně zinkoglejový obvaz. Je nezbytné si uvědomit, že u bércového vředu jde o chronickou ránu, když proces hojení nepokročil, nedochází k obnovení integrity kůže a známkám hojení po dobu nejméně 5 týdnů,“ vysvětluje doktorka.

Léčení je dlouhodobé

Někdy se podaří zhojit tento kožní defekt za pár měsíců, jindy je léčba delší. V první řadě je třeba správně určit diagnózu a tím tedy i charakter defektu, až následně se dá navrhnout vhodná léčba. „Vlhká terapie představuje obrovský průlom v léčbě chronických ran. Vytváří vlhké a teplé prostředí v ráně, které je optimální pro hojení, protože dochází k autolytickému čištění rány. V neposlední řadě představuje také ochranu rány před infekcí,“ objasňuje specialistka.

Bolest a zápach

To jsou komplikace spojené s tímto zdravotním problémem, které pacienty s ním výrazně omezují v běžném životě a při běžných činnostech. „Stejně je nepříjemná i secernácie z defektu, kdy nezřídka mívají pacienti přeteklé obvazy, někdy i oblečení. Ruku v ruce s těmito obtížemi jde i zápach, který pacienty do velké míry limituje. Bakteriální osídlení otevírá možnost vzniku těžkého zánětu kůže a podkoží“ vypráví o nepříjemných důsledcích bércových vředů lékařka.

Rizikové faktory

I když hraje do značné míry při vzniku bércových vředů roli i dědičnost, přece jen by se neměla hledat chyba pouze v genech. Svou roli hraje podle dermatoložky i nadměrná hmotnost, kouření, nesprávná obuv, jakož i nepoužívání kompresní terapie. U diabetiků je standardně zpomalené hojení ran a zvýšené množství komplikací, proto by měly být opatrnější. Riziko vzniku bércových vředů je v důsledku jejich primární choroby – cukrovky vyšší, než u jinak zdravých lidí.

Léčbu nechte výlučně na odborníky

Čím si doma léčit bércové vředy? „Z domácích receptů nedoporučujeme nic. Mnohdy se stane, že pacienti si např. na gangrenózní pyodermii přikládají řepíkové obklady. Kromě kontaktní reakce, se zpožďuje i nasazení vhodné léčby. Lokální nález je třeba v tomto případě určitě nechat na odborníka, stejně jako ošetřování,“ upozorňuje lékařka. Mnohokrát se totiž stane, že pacient si pomocí „babských rad“ své onemocnění ještě více zkomplikuje. Samozřejmě, jsou onemocnění, na které výborně zabírá právě přírodní medicína a domácí léky, ale léčba bércových vředů mezi takto léčitelné onemocnění rozhodně nepatří.

TIP: Zkuste na bércové vředy pulzní magnetoterapii

Léčba chronických ran postupuje podle lékařky doslova mílovými kroky a neustále se vzdělávání v oblasti přináší pacientům velkou pomoc. „Defekty však nemusí být vždy jen diagnózou, stejně mohou být symptomem. V žádném případě nečekejte, zda obklad z řepíku, černého čaje, či lilie v lihu zhojí defekty bérci. Třeba co nejrychleji stanovit diagnózu a vyhnout se tak nepříjemným zmiňovaným komplikacím, případně i imobilizaci pacienta,“ dodává na závěr odbornice.

Čím dřív – tím líp

Čím dříve se léčba chronického žilního onemocnění začne, tím výhodnější to bude nejen pro pacienta, ale i pro celou společnost. „Léčba bércového vředu a dalších komplikací je podstatně dražší než léčba začínající, prvních stádií onemocnění. Abychom zabránili závažným stádiím, musíme vybrat správné venofarmakum – podle medicínských důkazů a vlastních pozitivních zkušeností,“ uvedla lékařka. Upozornila také na to, že vědomost o tomto onemocnění je velmi nízká. „Až 82 procent lidí tyto příznaky buď ignoruje, nebo nezná. A přitom chronické žilní onemocnění není banální, ale vážné.“

Prevence bércových vředů a žilních onemocnění

Podle slov lékaře je součástí prevence všechno, co se dá změnit. Znamená to, že bychom se měli snažit eliminovat všechny rizikové faktory, na které máme dosah. Neměli bychom zapomínat na každodenní dostatek pohybu, důležitou součástí prevence je racionální stravování, pozor bychom si měli dávat na svou hmotnost. Obezita je jedním ze závažných rizikových faktorů i chronického žilního onemocnění, a tak i možného vzniku bércových vředů. Při známkách chronické žilní nedostatečnosti třeba dodržovat medikamentózní terapii, jakož i nošení kompresivních punčoch.

U bércových vředů je důležité dodržovat péče o kůži i po zhojení vředu a také péči o podkladové onemocnění, neboť i malý podnět zvýší riziko vzniku rány. Na její zhojení pak třeba vynaložit mnohem více než pouze na čistou prevenci.

VIDEO: Chronické rány – Bércové vředy, ošetření rány

Sponzorováno

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva