Sponzorováno

Používáte v práci či v domácnosti zařízení na dávkování balené pitné vody? Čtěte! 4.75/5 (12)

voda

Pokud máte ve svém prostředí zařízení na dávkování balené pitné vody, měli byste vědět, jak je správně umístit a jaké faktory mohou ovlivnit kvalitu dávkované vody. Velmi důležité je dodržovat zásady, aby nadávkováná voda měla stejné parametry jako před dávkováním a aby v plném rozsahu odpovídala zdravotním a hygienickým kritériím.

Co je to vlastně to zařízení na dávkování pitné vody?

Jde vlastně o zařízení na dávkování balené pitné vody, umístěné ve vratných velkoobjemových plastových nádobách (barelech). Podle typu přístroje může být voda buď ochlazována, ohřívaná, nebo dávkovaná při pokojové teplotě. Podobné zařízení může být také napojeny na vodovod, kde se voda obvykle ještě navíc upravuje, pak ochlazuje nebo ohřívá. Tato zařízení se obvykle využívají v té místnosti, kde není přímo dostupná pitná voda z veřejného vodovodu. Nacházejí se zejména v pracovních prostorech (výrobní haly, kanceláře, sportoviště, lékárny, velká obchodní centra, nemocnice apod.).

Balená pitná voda se dávkuje z vratných velkoobjemových plastových obalů (barelů), o objemu 10 nebo 18 litrů. Uživatel takového dávkovače by měl vědět, jaké služby dodavatelská firma poskytuje v souvislosti se sanitací přístroje, protože zde hrozí tvorba biofilmů (slizký povlak) a ve vlhkém prostředí i tvorba plísní (v části pod dávkovačem, ve výtokových kohoutcích a pod.). Při zanedbané péči o čištění dávkovače hrozí kontaminace vody v barelu a zároveň může dojít i ke změně chuťových vlastností dávkované vody. Kvalita dávkované vody také závisí na dalších faktorech. Zejména na kvalitě vody v místě plnění, na druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje, od čistitelnosti a umístění přístroje, od jeho správného používání a od údržby ze strany uživatele, případně servisní firmy.

Sponzorováno

Zásady pro umístění dávkovače pitné vody

Mezi doporučené obecné zásady pro umístění, provoz a sanitaci zařízení balené pitné vody patří:

Jejich umístění na dobře větratelném a čistém místě, chráněném před přímým slunečním zářením, mimo tepelných zdrojů. Nesmí se umísťovat ve vlhkém prostředí nebo na místech, kde se pracuje s těkavými látkami, které mohou přispět k tvorbě biofilmu nebo chuťově či pachově znehodnotit vodu (např. pracoviště, kde se manipuluje s chemickými rozpouštědly a pod.).

Voda by měla být spotřebována do 3 – 5 dnů od nasazení barelu na dávkovací zařízení. Datum nasazení by měl být vyznačen na viditelném místě.

Zajistit pravidelné čištění zařízení, v intervalech doporučených výrobcem. Je třeba také provádět celkovou sanitaci zařízení podle pokynů výrobce, tak podle potřeby. Tato sanitace představuje demontáž těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou, jejich mechanickou očistu s použitím mýdla, ošetření a propláchnutí vhodným dezinfekčním přípravkem a následně realizování proplachu vodou v takovém množství, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku.

Určete odpovědnou osobu!

Při podezření z kontaminace zařízení, zda při výskytu chuťových a pachových změn kvality dávkované vody, je třeba zařízení okamžitě vyřadit z provozu, zajistit rozbor vody a provést celkovou sanitaci přístroje.

Doporučuje se vést provozní deník se záznamy o datech osazení nového barelu, sanitace, případně o dalších důležitých zásazích souvisejících s přístrojem, zakládat laboratorní rozbory dávkované vody, atd.

Sponzorováno

Uživatel by měl určit odpovědnou osobu za provozování dávkovače!

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva