Sponzorováno

Elektrokonvulzivní terapie – co to je a jak funguje? Je bezpečná? 4.74/5 (19)

I když možná tento obrázek vypadá děsivě, je moderní ECT bezpečnou a fungující metodou léčby.

I když možná tento obrázek vypadá děsivě, je moderní ECT bezpečnou a fungující metodou léčby.

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) je možnou léčbou některých duševních onemocnění. Nesprávně a laicky se tato metoda léčby také nazývá jako „elektrošoková terapie“ nebo „terapie elektrošokem“. S různými úpravami v psychiatrii se tato metoda používá už déle než 80 let.

Během této terapie se mírný elektrický proud vysílá do mozku. Podstatou této metody tedy je vyvolání stimulace mozku pomocí krátkých impulzů elektrického proudu. Postup ukázal, že pomáhá 78% lidí s klinickou depresí. Nejčastěji se používá k léčbě lidí, kteří nereagují na klasickou (konvenční) léčbu nebo terapii mluvením.

Historie elektrokonvulzivní terapie

ECT má hodně „pestrou“ minulost. Když byla ECT poprvé zavedena ve třicátých letech minulého století, byla známá jako „terapie elektrošokem“. V počátcích užívání ECT jako metody terapie či léčby pacienti pravidelně trpěli během léčby poškozenými kostmi a souvisejícími zraněními. Svalová relaxancia nebyly k dispozici, nebyla tak úplně možná kontrola násilných křečí způsobených ECT. Z tohoto důvodu je považována za jednu z nejkontroverznějších procedur v moderní psychiatrii. Bohužel, kvůli tomuto pokřivenému a stigmatizujícímu obrazu je pohled na tuto léčebnou strategii jako nevědeckou a zastaralou, která nemá místo v moderní psychiatrii.

Většině neodborné veřejnosti se při zmínění EKT vybaví drastické ztvárnění této léčby ve filmovém zpracování – například ve výborném filmu od českého režiséra M. Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Poté se samozřejmě jak rodina, tak i pacient obává toho nejhoršího. Například nějakého poškození mozku, změny osobnosti pacienta. Nic z toho však není pravda.

V moderní ECT tato metoda samozřejmě prošla obrozením. Elektrické proudy jsou prováděny mnohem pečlivěji. Pacient je také pod sedativy, aby se snížilo riziko zranění.

Zajímavost: trochu se zamysleme. Se strachem a nedůvěrou se díváme na to, když elektrické impulzy posíláme do mozku. Ale naopak pokud posíláme tyto pulzy do srdce, například formou defibrilátorů, díváme se na to jako na zázračný počin lidstva. Asi máme pocit, že je to něco jiného, když posíláme elektrické impulzy do srdce a do hlavy. Přitom jde v obou případech o záchranu lidského zdraví.

Proč a kdy se ECT používá?

Elektrokonvulzivní terapie se nejčastěji používá jako léčba poslední instance u následujících poruch:

Bipolární porucha

Tato porucha nálady je charakterizována obdobími intenzivní energie a vzrušení (mánie), po nichž následuje těžká deprese.

Depresivní porucha

To je běžná duševní porucha. Lidé s touto poruchou mají často špatnou náladu a nedostatek sebeúcty. Nemohou se také těšit na činnosti, které jim kdysi připadaly velmi příjemné. Deprese rezistentní na léčbu, závažné deprese, které se nezlepšují léky nebo jinými způsoby léčby mohou být také řešeny touto metodou.

Schizofrenie

Toto psychiatrické onemocnění typicky způsobuje paranoiu, halucinace a bludy.

Katatonie

Katatonie, vyznačující se rychlými nebo podivnými pohyby, nedostatkem řeči a dalšími příznaky (ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit). Je spojena se schizofrenií a některými dalšími psychiatrickými poruchami.

Obecně tedy může být ECT přínosem a bezpečnou metodou léčby v následujících situacích:

 • Pokud existuje potřeba rychlé reakce na léčbu, například i v těhotenství
 • Když pacient odmítá jídlo a vede to k výživovým nedostatkům
 • Když je pacientova deprese rezistentní na antidepresivní léčbu
 • Pokud jiné léky brání užívání antidepresiv
 • Když je pacient v katatonickém stavu
 • Když je deprese doprovázena psychotickými rysy
 • Při léčbě bipolární poruchy, včetně mánie a deprese
 • Při léčbě mánie
 • Při léčbě pacientů, kteří mají závažné riziko sebevraždy
 • Při léčbě pacientů, kteří již dříve dobře reagovali na ECT
 • Při léčbě pacientů s psychotickou depresí nebo psychotickou mánií
 • Při léčbě pacientů s významnou depresí
 • Při léčbě schizofrenie

Typy ECT

Existují dva hlavní typy ECT: jednostranná a oboustranná.

Sponzorováno

Při oboustranné ECT jsou elektrody umístěny po obou stranách hlavy. Léčba ovlivňuje celý váš mozek.

Při jednostranné ECT je na horní část hlavy umístěna jedna elektroda. Druhá je umístěna na pravé straně. Toto ošetření postihuje pouze pravou stranu mozku.

Některé nemocnice používají „ultra krátké“ pulzy během ECT. Ty trvají méně než půl milisekundy, ve srovnání se standardním impulsem o délce 1 milisekundy. Předpokládá se, že kratší impulzy mohou zabránit ztrátě paměti.

Co čekat na ECT?

Hned na začátek je důležité zmínit, že pro používání ECT léčby existují přísná pravidla. Samotný zákrok se provádí v krátké anestezii (navozeném spánku), přídatně jsou podány léky na uvolnění svalů. Léčebný výkon trvá několik minut.

Samotná EKT je realizována ve speciální místnosti. Nemocný se uloží v lehkém oblečení na lůžko. Pak lékař pacientovi nastolí celkovou anestezii a svalovou relaxaci. To obecně pomáhá předcházet křečím. Lékař umístí na pokožku hlavy dvě elektrody. Mezi elektrodami projde řízený elektrický proud. Průběžně je pacientovi měřen krevní tlak, jsou sledovány životní funkce (dechová a srdeční frekvence). To vše v zájmu pro bezpečí pacienta.

Celá procedura probíhá klidně, tělo spícího nemocného se po aplikaci krátkého elektrického výboje obvykle jen krátce a lehce otřese. Účinnost elektrického výboje na mozek sledujeme prostřednictvím záznamu mozkové činnosti (EEG).

V ambulantních postupech obvykle cestujete domů ve stejný den.

Většina lidí získává výhody z ECT během pouhých osm až 12 sezení v době tří až šesti týdnů. Někteří pacienti vyžadují měsíční udržovací léčbu. Také je důležité zmínit, že pacienti sami nevnímají elektrokonvulzivní terapii nijak dramaticky, naopak často popisují stavy rychlé úlevy od psychických obtíží.

Jak efektivní je ECT?

Opravdu hodně. Podle statistických dat 78% pacientů s klinickou depresí hlásilo po absolvování ECT zlepšený stav. Provedené mezinárodní studie hovoří až o 80% účinnosti ECT. Navíc lidé, kteří jsou léčeni ECT, mají 70 až 90 procentní míru remise (tj. návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci). Pro porovnání se udává 20 až 30 procentní míra u těch, kteří užívají léky.

Důvodem, proč je ECT tak efektivní, zůstává nejasné. Někteří vědci věří, že pomáhá napravit nerovnováhu v systému mozku. Další teorie spočívá v tom, že problémy v mozku zcela vynuluje.

Rizika a případné vedlejší účinky elektrokonvulzivní terapie

Sponzorováno

I když je ECT obecně bezpečnou metodou, rizika a vedlejší účinky mohou zahrnovat:

 • Zmatenost. Bezprostředně po léčbě může dojít ke zmatenosti, která může trvat několik minut až několik hodin. Možná pacient neví, kde je, nebo proč tam je. Zřídka může zmatek trvat několik dní nebo déle. Zmatenost je obecně výraznější u starších dospělých.
 • Ztráta paměti. Někteří lidé mají potíže s pamětí na události, které se vyskytly těsně před léčbou nebo v týdnech nebo měsících před léčbou nebo zřídkakdy z předchozích let. Tento stav se nazývá retrográdní amnézie (tj. neschopnost vybavit si poznatky a zážitky uchované před vznikem amnézie před spouštěcím stimulem). U většiny lidí se tyto problémy s pamětí obvykle zlepšují během několika měsíců po skončení léčby.
 • Fyzické vedlejší účinky. Ve dnech léčby ECT někteří lidé pociťují nevolnost, bolesti hlavy, bolesti čelistí nebo bolesti svalů. Ty mohou být obecně léčeny léky.
 • Lékařské komplikace. Stejně jako u všech typů léčebných postupů, zejména těch, které zahrnují anestezii, existují rizika zdravotních komplikací. Během ECT se zvyšuje srdeční frekvence a krevní tlak a ve vzácných případech může dojít k vážným srdečním problémům. Pokud máte srdeční potíže, ECT může být riskantnější. Vše je dobré řešit s lékařem.

A co si dále přečíst na toto téma?

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  1 komentář u článku “Elektrokonvulzivní terapie – co to je a jak funguje? Je bezpečná?”

  1. Ivana Hrudíková napsal:

   Lidsky organismus je tak složitý a zasahování léčiv působí na jedné straně zlepšení a na druhé straně vedlejší ůčinky,které sebou nesou jiné potíže,které mohou být horší než léčba.Tak,že nevidím žádné východisko při jakékoliv léčbě.Zlomená noha,nebo operace slepého střeva se dá spravit bez vedlejších účinků.Tam kde se používá chemie je v mnohém sázka do loterie a mohl by nám pomoci jedině Pán Bůh,kderý je k tomu lhostejný.Užívám už 3roky různá antidepresiva a pro vedejší účinky,jsem je vysadila po dohodě s lékařem.Teď jsem si přečetla o elektrošocích a vidím,že pomoci není.Chemie v lidském těle je tak složitá a citlivá,že vyladit ji bez ,někdy těžkých, vedlejších účinků je nemožné.Tak to vidím já.Přesto děkuji všem lékařům za snahu pomoci .Ivana

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva