Co je to Rorschachův test a k čemu se používá? 3.92/5 (13)

Sponzorováno

Co vše o vás říká reakce na inkoustovou skvrnu? To odhaluje Rorschachův test.

Co vše o vás říká reakce na inkoustovou skvrnu? To odhaluje Rorschachův test.

Rorschachův test, nazývaný také Rorschachův test inkoustových skvrn, je projektivní metoda psychologického testování, při které je osoba požádána, aby popsala to, co vidí na několika (klasicky na 10) obrázcích, z nichž některé jsou černé nebo šedé a jiné mají i další barvy. Test byl představen v roce 1921 švýcarským psychiatrem Hermannem Rorschachem. Dosáhl své vrcholné popularity v šedesátých letech, kdy tento test byl široce používán k posuzování a poznání osobnosti + k diagnóze určitých psychologických stavů.

Tento test se tedy často používá k hodnocení osobnosti a jejího emočního fungování, je druhým nejčastěji používaným forenzním testem (po MMPI-2). Jeden průzkum z roku 1995, kterého se účastnilo 412 klinických psychologů ukázal, že 82% z nich používá Rorschachův test alespoň příležitostně.

Historie Rorschachova testu

Rorschach určitě nebyl prvním, kdo by naznačoval, že interpretace nejednoznačné scény osobou, může odhalit skryté aspekty osobnosti tohoto jednotlivce. Například už Leonardo da Vinci se ve své malbě zajímal o náhodné skvrny a praskliny na zdech. Sám Leonardo se dokonce inspiroval Sandrem Botticellim. Takže Rorschach nebyl v tomto ohledu rozhodně první, byl však mezi prvními, kdo tento test definoval.

Už jako malý chlapec měl Rorschach sklony pro kleskografii (inkoustové nebo barevné skvrny, stlačené mezi dvěma listy – výsledkem jsou dva sobě podobné obrazy, které je možné interpretovat) nebo k vytváření inkoustových obrázků. Jak Rorschach stárnul, vyvinul se u něj také zájem o psychoanalýzu. Dá se tedy říci, že spojil umění a psychoanalýzu do jednoho. Dokonce také publikoval články analyzující umělecká díla pacientů s duševními nemocemi, čímž jasně naznačil, že umělecké dílo, které tito pacienti vytvoří, se dá využít k tomu, aby se dozvěděl více o jejich osobnostech a vnitřních démonech.

Takto inspirován začal Rorschach rozvíjet systematický přístup k použití různých inkoustových obrázků jako nástroji k hodnocení osobnosti.

Jak Rorschach vytvořil tento test?

Rorschach vyvinul tento metodický přístup po studiu více než 400 subjektů. Z nich bylo více než 300 pacientů s duševními chorobami a 100 dalších kontrolních subjektů. Jeho kniha z roku 1921 Psychodiagnostik představila deset inkoustových skvrn, které si vybral kvůli tomu, že se daly dobře použít pro diagnózy (byly dobře interpretovatelné, popsatelné). Ano, nejdříve Rorschach vytvořil mnoho inkoustových skvrn, které nechal otestovat na mnoha lidech, a z nich vybral pouhých deset takových, které v lidech vyvolávaly nejvíce reakcí, a které nejvíce podněcovaly jejich fantazii.

Kniha také podrobně popsala jeho přístup k hodnocení reakcí na test. Jeho záměrem při vytváření testu nebylo vyvinout obecný projektivní test osobnosti. Místo toho bylo jeho cílem vytvořit test, který by mohl být použit v diagnostice schizofrenie.

Rorschachova kniha měla jen relativně malý úspěch a její autor náhle zemřel ve věku 37 let (jen jeden rok po zveřejnění knihy). Postupem času knihy se však objevila řada diagnostických systémů, které tento test používaly. Rorschachův test se tak stal jedním z nejpoužívanějších psychologických testů.

Jak vlastně funguje Rorschachův test s inkoustovými skvrnami?

Abychom pochopili, jak funguje test s inkoustovými skvrnami, je důležité pochopit, z čeho se skládá a jak se provádí.

 • Obecně se Rorschachův test skládá z 10 inkoustových obrázků (vypadají jako skrvny), z nichž některé jsou černé, bílé nebo šedé a některé z nich jsou barevné.
 • Psycholog nebo psychiatr, který byl školen v používání, vyhodnocování a interpretaci testu, ukazuje každému respondentovi postupně jeden z deseti obrázků.
 • Subjekt je pak požádán, aby popsal, co si myslí o tom, jak obrázek vypadá. Co mu připomíná.
 • Testovaný uživatel může držet obrázek v jakékoli poloze, kterou chtějí.
 • Respondenti mohou interpretovat víceznačný obraz jakkoli chtějí.
 • Mohou také reagovat jakýmkoli způsobem. Mohou říci, že vidí jednu věc, několik různých věcí nebo vůbec nic.
 • Respondenti se mohou soustředit na obrázek jako na celek, na určité aspekty obrazu nebo dokonce na bílý prostoru, který obklopuje obrázek. Je to na nich.
 • Jakmile daný subjekt dá nějakou odpověď, pak psycholog položí další otázky, aby dále rozpracoval jeho počáteční dojmy.
 • Psycholog také vyhodnocuje reakce ve velkém množství proměnných, jako je například to, zda se respondent podíval na celý obraz, či jen na část. Tato pozorování jsou pak interpretována a sestavena do profilu jednotlivce.

Jak jsou inkoustové skvrny interpretovány?

Na co přesně se psycholog nebo psychiatr v odpovědích subjektů zaměřují? Skutečný obsah odpovědí je jedna věc, ale také jsou zde další důležité faktory. Například:

 • Jak respondenti popisují obrázek. Některé odpovědi jsou běžné u různých obrázků. Lékař se ale může zaměřit na způsob popisu toho, co subjekt vidí. Způsob popisování může být u každého jiný.
 • Jak dlouho subjekty potřebují na jejich odpověď. Velmi dlouhá doba odpovědi může naznačovat to, že respondent je „šokován“ tím, co vidí.
 • Další nebo nesouvisející komentáře. Jakékoli další připomínky, které jsou respondentem předloženy, a které nejsou součástí hlavní odpovědi, mohou být pro lékaře zajímavé.
 • Popularita nebo originalita poskytnutých odpovědí. Některé odpovědi jsou poměrně běžné, zatímco jiné mohou být mnohem jedinečnější a zajímavější (originální). Zejména hodně atypické odpovědi jsou pozoruhodné, protože by mohly naznačovat poruchy myšlenkových vzorců. Nebo také něco jiného.

Interpretace inkoustových obrázků v testu

První kartou v Rorschachově testu je černobílý symetrický obraz, který respondenti často popisují jako netopýra, motýla nebo mola. Obecně vidět tvary zvířete nebo člověka je běžnou odpovědí na každou z 10 karet (obrázků).

První používaný obrázek.

První používaný obrázek.

A dále například třetí inkoustový obrázek v testu, je často popsán jako dvě lidské postavy, které se zabývají nějakým typem interakce. Odpovědi na tuto kartu představují informace o tom, jak jedinci interagují s ostatními lidmi. Poměrně rychlá odpověď může naznačovat, že je v pohodě s ostatními a spokojená se svými sociálními vztahy. Zpožděná reakce by však mohla odhalit, že jednotlivec bojuje se sociálními součinnostmi.

Sponzorováno

Třetí obrázek testu.

Třetí obrázek testu.

Některé obrázky (inkoustové skvrny) obsahují červenou barvu, která je někdy vnímána jako krev. Odpovědi na tyto karty mohou být ukazatelem toho, jak se lidé vyrovnají s hrozbami úrazu nebo jak se vyrovnávají s hněvem. I některé sexuální symboly mohou být relativně často viděny na mnoha obrázcích.

Rorschachův test jako diagnostický nástroj? Zní i kritika

Rorschachův test je již relativně dlouho oblíbeným psychologickým testem. Jeho hodnota však také bývá silně zpochybňována. Průzkumy naznačily, že mezi 43 až 77 procenty klinických psychologů používá Rorschacha jako nástroj pro hodnocení (je to část hodnocení). Několik recenzí či hodnocení (například toto) však dospělo k závěru, že Rorschachův test má malou účinnost či průkaznost jako diagnostický nástroj. Různé hlasy naznačují, že odpovědi se neobjevují v souvislosti s posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostnými poruchami, poruchou chování, depresivní poruchou, v závislosti na osobnostní poruše, narcistické poruše osobnosti nebo na poruše chování.

Navzdory popularitě Rorschachově testu zůstává předmětem značných kontroverzí. Mnoho negativních ohlasů a kritik se soustředí na to, zda výsledky mají nějakou diagnostickou hodnotu.

Obavy související s hodnocením testu

Test byl v padesátých a šedesátých letech značně kritizován za nedostatek standardizovaných postupů, metod hodnocení a norem. Před rokem 1970 bylo až pět různých scoringových (hodnotících) systémů, které se tak dramaticky lišily, že v podstatě představovaly pět různých verzí testu. V roce 1973 publikoval John Exner komplexní nový bodový systém, který kombinoval nejsilnější prvky starších systémů. Exnerův systém hodnocení je nyní standardním přístupem používaným při administraci, vyhodnocování a interpretaci Rorschachova testu.

Obavy související se spolehlivostí a subjektivitou

Vedle rané kritiky nekonzistentních bodovacích systémů konstatují kritici, že subjektivita testu znamená, že není schopen přesně identifikovat většinu psychických poruch. Jak si asi dokážete představit, testování může být velmi subjektivní proces.

Další zásadní kritikou Rorschachova testu je to, že chybí spolehlivost. Jinými slovy, dva lékaři mohou docela snadno dospět k velmi odlišným závěrům i při pohledu na odpovědi téhož subjektu.

Obavy související s diagnózou

Test ukázal určitou účinnost při diagnostice onemocnění charakterizovaných zkresleným myšlením, jako je schizofrenie a bipolární porucha. Někteří odborníci však varují, že vzhledem k tomu, že i systém hodnocení bodů Exnera obsahuje chyby, mohou být lékaři náchylní k nadměrné diagnostice psychotických poruch, pokud se hodně spoléhají na Exnerův systém.

Obavy z užitečnosti získaných informací

Navzdory kontroverzi a kritice ohledně jeho použití je Rorschachův test stále široce používán v různých institucích, jako jsou školy, nemocnice a soudní síně. Někteří skeptici jsou hodně kritičtí – prý je Rorschachův test spíše pseudověda.

Pojďte si na pár obrázcích vyzkoušet Rorschachův test

Podívejme se společně na několik inkoustových obrázků z tohoto testu.

Obrázek označovaný jako II.

Obrázek II z testu

Obrázek II z testu

Myšlenka spočívá v tom, že červené skvrny vypadají jako krev, takže vaše interpretace karty II představuje vaši reakci na hněv. Řekněme, že vidíte, že dva lidé bojují proti smrti – to by mohlo naznačovat, že když vás někdo naštve, chcete ho hned pěkně nakopnout. A pokud vidíte dvě postavy, které se pokoušejí dosáhnout míru se spojenýma rukama, jste potenciálně klidnější člověk. Polovina lidí, kteří vidí tuto kartu, si myslí, že to vypadá, že dvě zvířata – psi, sloni a medvědi jsou nejčastější – bojují ve volné přírodě.

Obrázek označovaný jako IV.

Obrázek IV. z testu

Obrázek IV. z testu

Karta IV je navržena tak, aby testovala vaši odpověď na autoritu. Obrovská, impozantní postava, která se zdá být nad divákem, je nejčastěji popisována jako zvířecí kůže a / nebo koberec – představuje autoritativní postavy: vaši rodiče, vláda, váš šéf. Toto ukazuje vaše pocity vůči autoritě a v některých případech i mužskému pohlaví. Vaše odpověď ukazuje, jak smýšlíte / co cítíte v případě vládnoucí autority ve vašem životě.

A pár slov na závěr

Dnes, někteří psychologové odmítají Rorschachův test. Vnímají ho jako pouhou památku psychologie minulosti. Použití testu při identifikaci myšlenkových poruch bylo dobře zavedeno a dostupný výzkum naznačuje, že platnost testu je větší než průměrný. Zatímco test s inkoustovými skvrnami nemusí být perfektním nástrojem, může hrát užitečnou roli při identifikaci určitých psychiatrických stavů, stejně jako psychoterapeutické hodnocení.

Sponzorováno

Zdroj obrázku: Autor: Hermann Rorschach (died 1922) – https://web.archive.org/web/20071030121827/http://www.psychoanalytischinstituut.nl/images/fotoos/rorschach_1.jpg [See https://web.archive.org/web/20110724163405/http://www.psychoanalytischinstituut.nl/kenniscentrum/boeken_en_artikelen/artikelen_vakbladen/2006_rorschach.php], Volné dílo, Odkaz

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  1 komentář u článku “Co je to Rorschachův test a k čemu se používá?”

  1. Radovan napsal:

   Tak, tak. Raci zpátečníci ale na toto voodoo nedají dopustit :D http://rorschach.wz.cz

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva