Respirační syncytiální virus (RSV) u dětí – jak na něj? Jak s ním bojovat? 4.65/5 (26)

Sponzorováno

Takto RS virus vypadá

Takto RS virus vypadá

PRO ZOBRAZENÍ OBRÁZKU NAJEĎTE MYŠÍ NA OBRÁZEK

V zimním období se zvyšuje výskyt virových onemocnění. Kromě chřipkových virů je častou příčinou infekcí dýchacích cest i méně známý, ale o to nebezpečnější respirační syncytiální virus (RSV). Ohrožuje předčasně narozené děti, děti s onemocněním plic a srdce, ale i ty, které nemají zdravotní problémy. Navíc, je to nebezpečný předchůdce astmatu a alergií.

Odolný a vytrvalý RSV

Podobně jako ostatní viry, i respirační syncytiální virus se šíří kapénkovou infekcí. Dítě i dospělý se jím mohou snadno nakazit kontaktem s infikovanou osobou při podání ruky, objetí nebo při polibku. Na povrchu předmětů RS virus přetrvá i několik hodin. „Respirační syncytiální virus je velmi častou příčinou infekcí dýchacích cest zejména v raném věku. Asi dvě třetiny dětí se nakazí již v prvním roce života, téměř všechny se s infekcí setkají do dvou až tří let. Virus se šíří vzduchem i kontaminovanými předměty, jako jsou hračky, dudlík, šaty, příbor. Nejmenší děti mohou onemocnět i doma od staršího sourozence. Nemocný šíří virus v prvních čtyřech až šesti dnech, ale i během několika týdnů od onemocnění,“ říká primářka a odbornice na tuto problematiku.

Rizika infekce

Pro silný organismus znamená respirační syncytiální virus nevinnou a snadno zvládnutelnou virózu. Nebezpečný začne být tehdy, když se mu organismus neumí dostatečně bránit. Komplikace mohou v některých případech způsobit až úmrtí. RSV infekce má nejvážnější průběh u dětí mezi druhým až sedmým měsícem života.
„Čím je dítě mladší, tím je průběh infekce těžší. Významné komplikace představuje pro předčasně narozené děti, pro děti s chronickým plicním onemocněním a pro děti s vrozenými vadami srdce,“ říká primářka.
Předčasně narozené děti mají neukončený vývin plic a změněnou strukturu dýchacích cest. Infekce RSV takové plíce ještě více oslabí, což nezřídka vede k těžkému průběhu nemoci. Dítě musí být hospitalizováno a podstoupit kyslíkovou léčbu.

Pozor, není to jen rýma

Příznaky infekce RSV mohou být zpočátku podobné jako při běžném nachlazení – rýma, zvýšená teplota, bolest v krku, malátnost. Ale pokud virus pronikne do dolních cest dýchacích, symptomy se prudce zhorší – rozvine se bronchiolitida, čili zánět průdušinek nebo pneumonie, tedy zápal plic.
„Infekci v dolních dýchacích cestách signalizuje silnější a častější kašel, problémy s dýcháním včetně slyšitelného pískání v průduškách. Dítě má potíže při krmení, protože nedokáže dýchat ani sát. Modrají mu rty a konečky prstů, je dehydratované, může být apatické nebo naopak predráždené,“ upozorňuje doktorka.

Zkušenosti lékařů potvrzují, že infekce RSV může být nebezpečná nejen pro předčasně narozené děti, ale i pro děti narozené v řádném termínu.

Následky na celý život

Zákeřnost RS viru je v tom, že po sobě zanechává stopy. Překonaná infekce způsobuje opakované zdravotní komplikace v budoucnosti – dítě je častěji nemocné a onemocnění trvají déle.
„Lékaři v této souvislosti hovoří o takzvané hit-a-run hypotéze, která je založena na předpokladu, že pokud infekce RSV proběhne příliš brzy, zejména do prvního roku života, spustí celou řadu negativních procesů. Ty vedou k dlouhodobým následkům při rozvoji chronických změn v dýchacích cestách,“ vysvětluje specialistka.
Těžký zánět průdušek u dítěte v prvním roce života, způsobený RS virem, je nejsilnější rizikový faktor pozdějšího rozvoje astmatu a přecitlivělosti na běžné alergeny. Riziko se ještě zvyšuje, když má v rodině někdo astma nebo atopii.

Účinná prevence

Respirační syncyciální virus nelze léčit antibiotiky jako bakteriální onemocnění, o to důležitější je prevence a dodržování hygienických zásad při kontaktu s dítětem, aby se riziko nákazy minimalizovalo.
Jelikož virus se poměrně snadno šíří, někdy ani při nejlepší vůli nezabráníte infekci. Jak tedy můžete lépe ochránit své dítě?
Od roku 2002 je i na Slovensku k dispozici takzvaná imunoprofylaxe – podávání specifických obranných protilátek. Tato forma prevence se však přísně posuzuje a o indikaci může rozhodnout neonatolog, dětský pneumolog a dětský kardiolog v takzvaných centrech RSV imunoprofylaxe. Podání protilátek má význam v případě zmíněných rizikových skupin dětí s onemocněním srdce a plic nebo u předčasně narozených dětí.

Jak fungují protilátky?

„Dospělí, kteří téměř všichni překonali infekci RSV, již mají vytvořeny specifické protilátky. Matka je však přenáší na dítě až v posledním trimestru těhotenství, proto schopnost předčasně narozených dětí bránit se před tímto virem významně klesá,“ zdůrazňuje primářka.
„RSV imunoprofylaxe je pasivní imunizace, to znamená, že dítěti se do těla dodá potřebná protilátka. Ačkoliv se přípravek podává injekčně do svalu a připomíná očkování, nejde o očkování. Rozdíl je v tom, že při imunoprofylaxii se nepodává oslabený původce onemocnění, tedy antigen, ale přímo obranná protilátka. Ta se naváže na RS virus právě na místech, kterými by se jinak přichytil na zdravou buňku v těle. Takto se zabrání přichycení a virus onemocnění nezpůsobí,“ vysvětluje lékařka mechanismus působení.

RS virus v číslech

– Na kůži prožívá respirační syncytiální virus 20 minut, na povrchu kuchyňské linky až 6 hodin.
– Člověk s dobrou imunitou vylučuje RS virus ještě 7 dní po překonání infekce.
– V Evropě u dětí mladších 2 let je RSV příčinou hospitalizace v 45 procentech případů infekcí horních cest dýchacích.

Odpovědi od odborníka na nejčastější otázky ohledně RS viru u dětí

Nezávislé informace od odborníka, které jsou na této stránce, jsou informačně-vzdělávacího charakteru a v žádném případě nenahrazují lékařské vyšetření nebo pokyny ošetřujícího lékaře. S otázkami týkajícími se vlastního zdravotního stavu musí pacienti bezpodmínečně vyhledat svého ošetřujícího lékaře. Zveřejněné odpovědi na nejčastější otázky pro vás připravili MUDr. Jaroslava Orosová a MUDr. Juraj Jakubička.

Dobrý den paní doktorko, můj téměř 5-měsíční syn má RS virus, jsme hospitalizováni čtvrtý den v nemocnici. Narodil se v termínu a dosud byl úplně zdravý. Jak je možné, že má tato nemoc takový průběh, že musí být hospitalizován? Na RTG mu zjistili zánět průdušek, méně papá a když dýchá, jakoby chrčel a kašlal. Kdy se dá očekávat zlepšení stavu? Nebude mít nějaké následky? Děkuji za odpověď.
RS virus může způsobit vážné onemocnění průdušniček – RSV bronchiolitidu. Ohrožuje všechny děti zejména do 2 let věku. Předčasně narozené děti mají nezralé plíce a nezralou imunitu a proto je u nich průběh onemocnění závažnější. Nicméně to nevylučuje těžký průběh onemocnění i u donošených dětí, zejména ve věku Vašeho dítěte. Potíže, které popisujete, jsou klasické pro RSV onemocnění. Pokud nedošlo k selhání dýchání (v tom případě by však vyžadoval podpůrnou ventilaci plic), léčba kterou dostává, by mu měla pomoci. Po překonání této infekce mívají děti častěji onemocnění dýchacích orgánů, podle mých pozorování někdy i 2 roky.

Sponzorováno

Může RSV vir postihnout i zdravé novorozence a kojence? Jak se projeví? A potřebují i ony speciální ochranu?
Ano, respirační syncytiální virus je běžný virus, se kterým se setká prakticky každý. U zdravých dospělých jedinců a starších dětí nepředstavuje kontakt s RSV větší problém. U dětí narozených v termínu, s plně vyvinutým imunitním systémem, bez vrozených vad srdce a plně vyvinutými plícemi, virus nemusí vyvolat žádné příznaky, většinou vyvolává menší akutní zánět horních cest dýchacích (slabší rýmu, případně krátkodobé bolesti krku), se kterým si organismus poradí. Jen malé procento zdravých novorozenců a kojenců postihne zánět nejperifernější části dýchacích cest, což je stav většinou vyžadující pro svou závažnost hospitalizaci – pobyt v nemocnici. Zdravě narozené děti s normální vyvinutým imunitním systémem mají menší riziko závažného onemocnění a tedy speciální ochranu nepotřebují.

Naše dcera Tamarka už měla v září rok, narodila se v 34. týdnu. Minulý rok jsme ochranu před RS virem dostali. Máme na ni nárok i letos?
Správnou indikaci a rozhodnutí o opakování ochranné profylaxe by měl stanovit specializovaný lékař. Pokud se dítě narodilo předčasně a absolvovalo RSV imunoprofylaxe v minulé sezoně, nemá na ni v další sezóně automatický nárok. Opakovaně je doporučená pro děti do dvou let života s chronickým plicním onemocněním a vrozenou vadou srdce.

Může ochranu před RSV doporučit pediatr, nebo se máme obrátit na specializované pracoviště? A na které pracoviště se máme obrátit?
Ochranu před RSV by měl doporučit specialista, stejně jako podání přípravku patří do rukou odborné ambulance.

Od jakého týdne po narození je vhodné podávat látky proti RS viru?
Podávání ochrany nezáleží na věku pacienta, ale od jeho potřeb a sezóny. RSV je sezónní virus, s podáváním ochrany by se mělo začínat před sezónou (obvykle v listopadu), přičemž velikost dávky závisí na tělesné hmotnosti pacienta.

Může se používat očkování proti RS virům i u starších dětí?
V první řadě je nutné vysvětlit, že nejde o očkování, které vyvolává vytvoření protilátek v organismu, ale přímo o aplikaci ochranných látek, které brání RSV napadnout organismus.
Předčasně narozené děti, pro které je látka určena, totiž nemají dostatečně vyvinutý ochranný mechanismus na to, aby si dokázal pružně vytvářet protilátky, proto je nutné mu je dodat. U dětí starších než 2 roky a u dětí narozených v termínu a bez vážnějších fyziologických poruch nemá význam nahrazovat činnost imunitního systému takovou ochranou.

Jak dlouho účinkuje ochrana před RS viry?
Ochranná látka před RS viry se podává v sezóně RSV (od listopadu do dubna) každý měsíc, aby se udržovala přiměřená hladina protilátek v těle dítěte. Ochrana je to tedy krátkodobá, trvá přibližně měsíc a pak je nutné podat další dávku. Ve vyšším věku (po 1. až 2. roku života) si už umí poradit s RS viry i původně předčasně narozené dítě či dítě s poruchami činnosti srdce a plic.

Může se imunoprofylaxe podávat i nachlazenému dítěti nebo podání imunoprofylaxe tehdy odkládá?
Tak, jako u všech lékařských výkonech podobného druhu, i při podávání ochrany před RSV je nezbytné zvážit aktuální stav dítěte. Pokud je dítě akutně nemocné, projevuje příznaky nějaké infekce, zřetelně se necítí dobře, je nutné zvážit podání látky. Lehká infekce by však neměla být na překážku. Stav dítěte posoudí lékař.

Jaké nežádoucí účinky má podávání přípravku?
Při podání každého léku, jakékoliv látky je vždy jisté malé riziko, že pacient bude mít nějaké neobvyklé příznaky. Jelikož přípravek se podává do svalu na noze, běžnými reakcemi může být mírný otok, zvýšená teplota, průjem, nervozita. Stává se to přibližně v 1 ze sta až v 1 z tisíc případů. Obvykle se však přípravek dobře snáší a i reakce po vpíchnutí bývají jen krátkodobého charakteru.

Je RSV imunoprofylaxe bezpečná i pro takové citlivé děti, jako jsou předčasně narozené? Nemůže jim ublížit?
RSV je pro předčasně narozené děti a děti s poruchami srdce a dýchání extrémně nebezpečným virem, který může vést k předčasné smrti nebo vážnému poškození organismu. Ochranná látka byla a je neustále testována a její bezpečnost kontrolována. Pro pacienty představuje v první řadě bezpečnou ochranu před virem.

Může být RSV imunoprofylaxe podávána souběžně s jinými očkováními?
Dítě i během podávání RSV imunoprofylaxe může absolvovat všechny předepsané očkování. Vhodné je udělat týdenní interval mezi jejich podáním.

V případě, že se rozhodnu nevyužít možnost ochrany podáváním obranných protilátek proti RSV i když moje děťátko bylo narozené předčasně a ono dostane RSV infekci, je léčitelná?
RSV infekce t.č. jsou léčitelné jen symptomaticky – podáváním kyslíku, podporou dýchání přístrojem, podávání protizánětlivých léků, jako jsou kortikoidy, podávání antibiotik při druhotné bakteriální infekci, která se často v průběhu nemoci přidává, podávání léků na rozšíření průdušek a podobně. Léčba protivirovým přípravkem ribavirinem v klinické praxi nepřinesla očekávaný efekt.

Jaké je největší nebezpečí pro mé předčasně narozené děťátko, pokud nemá ochranu před RSV infekcí?
Nejhorší formou infekce RSV je tzv. bronchiolitida, čili zánět koncových částí dýchacích cest, kde napadené buňky sliznice pod vlivem RSV odumírají, olupují se a ucpávají koncové části dýchacího stromu. Tehdy je ohrožen život takto nemocného děťátka, protože vzduch těžko proudí do a ven z plic a vyžaduje často velmi intenzivní pediatrickou péči, poskytovanou na specializovaných dětských jednotkách intenzivní péče.

Moje dcerka překonala RSV bronchiolitidu, protože jsme s manželem, dnes už vím, že nerozumně, odmítli RSV imunoprofylaxe. Ten strach a to, co jsme prožívali během jejího hospitalizace, byl hrozný. Chci se zeptat, po překonání této infekce mohou zůstat nějaké následky?
Bohužel, tyto děti, které překonají v prvním roce života RSV infekci, mají obecně častější pozdní respirační nemocnost, zvýšenou frekvenci hvízdání na průduškách a tento virus se považuje za jeden z možných spouštěčů astmatu v pozdějším věku.

Nemám se bát, že podávání hotových obranných látek proti RSV oslabí vývoj imunity mého děťátka?
Nemáme žádné objektivní zprávy, že by včasné podávání imunoglobulinů proti RSV negativně ovlivnilo výkonnost imunitního systému v pozdějším věku.

Chci jen to nejlepší pro mou předčasně narozenou dcerku, a proto si dovolím položit tuto jednoduchou, ale pro mě a myslím si, že pro mnohé rodiče, velmi důležitou otázku. Pokud byste vy byla rodič předčasně narozeného dítěte, dali byste mu tento lék k prevenci RSV?
Otázka přímočará a proto přímočará odpověď – ano. Moje odpověď vychází nejen z údajů v literatuře, ale také z vlastních, a dnes už opravdu bohatých zkušeností s tímto způsobem léčby. Průběh RSV infekcí u předčasně narozených dětí bez profylaxe byl opravdu velmi složitý a často jsme se dostali na hranu. Dnes od zavedení profylaxe takové těžké průběhy infektů už téměř nevídáte.

TIP: Jak na rýmu u dětí?

Sponzorováno

Zdroj obrázku: Wikipedia.org

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  1 komentář u článku “Respirační syncytiální virus (RSV) u dětí – jak na něj? Jak s ním bojovat?”

  1. Petra napsal:

   Dobrý den chci se zeptat na svého syna je mu 4 a půl a neustále už téměř rok bojujeme se zachvaty kašle k tomu bohuzel i vzdy teplota. Má uz i od alergologa instalátor ecvo bec a Ventolin. Jenže je to měsíc co měsíc do kola bral i Rybomunil na podporu imunity měl ji sníženou a já tedy zadne3zlepšení nevidím spíš naopak teď měl antibiotika na zánět průdušek Klacid bral ho 1r dní doma byl tři tydny2poté se vysadili léky dpreje uplynul týden a už začínáme znovu kašel suchý štěkavy hrůza už jsem zoufalá. V krevnich testech mu vyšlo,že prý kdysi prodělal RSV virus mohou být tyhle stavy souvislost a jak to léčit??? Podotýkám,že hromadné návštěvy nákupy v obchodních domech kina bazény už vůbec navštěvujeme a je to pořád stejné už propadám vážně zoufalství :-( :'(

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva