Sponzorováno

Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese – 4. červen 4.83/5 (6)

Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese - 4. červenCílem tohoto dne je připomenout si bolest a utrpení, které prožívají děti po celém světě jako oběti fyzického, mentálního a sociálního zneužívání.

Úmluva o právech dítěte

Pokud někdo porušuje tvoje práva nebo vidíš, že jsou porušována práva ostatních dětí, můžeš kdykoliv zavolat na Linku dětské jistoty UNICEF na bezplatné anonymní číslo 116 111. Práva dětí také můžete řešit na kontaktech tel. +420 255 711 824 a e-mail unicef@unicef.cz.

Článek 1
Každý člověk do 18 let života má všechna práva uvedená v této Úmluvě.

Článek 2
Tato práva máš bez ohledu na to, kdo si, kdo jsou tvoji rodiče, jakou máš barvu pleti, jakého si pohlaví či vyznání, co si myslíš, jakým jazykem mluvíš, zda si tělesně nebo jinak postižený / á, nebo zda si bohatý / á nebo chudý / á.

Článek 3
Dospělí musí dělat ve vztahu k dětem jen to, co je pro ně nejlepší.

Článek 4
Vlády musí udělat vše proto, aby tvoje práva byla dodržována.

Článek 5
Tvoji rodiče či opatrovníci mají právo a odpovědnost usměrňovat tě tak, abys měl / az tvých práv největší užitek.

Článek 6
Máš právo na život a rozvíjet se tak, aby si využil / a svůj plný potenciál.

Článek 7, 8
Máš právo na registraci tvého jména a státní příslušnost. Máš právo znát své rodiče a právo na jejich péči.

Článek 9
Od svých rodičů by si neměl / a být oddělen / á, ledaže by takové odloučení bylo pro tebe to nejlepší. Pokud se tvoji rodiče rozhodnou žít odděleně, i když budeš bydlet jen z jedním z nich, máš právo stýkat se s oběma rodiči, pokud ti to neubližuje.

Článek 10
Pokud ty a tvoji rodiče musíte žít v jiných zemích, máš právo žít spolu s rodiči v jedné zemi. Pokud tvoji rodiče žijí v různých zemích, máš právo navštěvovat obou rodičů.

Článek 11
Nikdo tě nesmí unést ani ti bránit vrátit se domů, a pokud se tak náhodou stane, vlády musí ze všech sil snažit o tvé navrácení.

Článek 12
Máš právo říct svůj názor ve všech věcech, které se tě týkají a tvůj názor musí být brán vážně.

Článek 13
Máš právo vyhledávat informace a říct, co si myslíš, ať ústně, písemně, formou umění, avšak tvůj projev nemůže útočit na jiných.

Článek 14
Máš právo myslet si, co chceš, a vyznávat takové náboženství, jaké chceš. Tví rodiče by ti měly pomoci naučit tě rozlišovat, co je dobré a co špatné.

Článek 15
Máš právo setkávat se, kamarádit se a sdružovat se s jinými lidmi, pokud to nezasahuje do práv jiných.

Článek 16
Máš právo na soukromí. Můžeš si například vést deník, do kterého nemá nikdo právo nahlédnout.

Článek 17
Máš právo získávat informace z médií z celého světa. Dospělí musí zajistit, aby si dostával / a informace, kterým dokážeš porozumět.

Článek 18
Oba tvoji rodiče se musí podílet na tvé výchově a dělat pro tebe jen to nejlepší.

Článek 19
Nikdo ti nesmí ubližovat (ani tvoji rodiče). Dospělí musí zajistit, aby si byl / a chráněn / á proti zneužívání, násilí a zanedbávání.

Článek 20
Pokud nemáš rodičů, nebo pokud pro tebe není bezpečné, aby si se svými rodiči žil / a, máš právo na ochranu a péči respektující tvé náboženství, kulturní identitu a jazyk.

Článek 21
Pokud tě mají adoptovat, musí vše probíhat takovým způsobem, aby to bylo pro tebe nejlepší.

Článek 22
Pokud si uprchlíkům (to znamená, že si museli opustit tvou zemi, protože život v ní by pro tebe nebyl bezpečný), máš právo na zvláštní ochranu a pomoc.

Sponzorováno

Článek 23
Pokud si postižený / á, buď mentálně nebo fyzicky, máš právo na speciální péči a vzdělávání, které ti pomohou vyrůst stejným způsobem, jako ostatní děti.

Článek 24
Máš právo na zdraví. Znamená to, že když si nemocný, máš nárok na profesionální péči a léky. Vlády musí ze všech sil snažit, aby děti neonemocněli a to zejména tím, že jim poskytnou zdravotní péči, čistou vodu, zdravou stravu a čisté životní prostředí. Bohatší země musí v tomto pomáhat těm chudším.

Článek 25
Pokud žiješ mimo domov (například si v nemocnici, v náhradním ústavním zařízení nebo ve vězení), máš právo na pravidelnou kontrolu a hodnocení jak se s tebou zachází a jak je o tebe postaráno.

Článek 26

Vláda musí poskytnout pomoc pro rodiny s dětmi, které jsou v sociálně slabé situaci, včetně sociálního pojištění.

Článek 27
Máš právo na přiměřenou životní úroveň. To znamená, že mají být naplněny tvoje fyzické, psychické a sociální potřeby. Pokud si to rodiče nemohou dovolit, musí pomoci vláda.

Článek 28
Máš právo na vzdělání. Základní vzdělání musí být bezplatné. Měl / a bys také mít možnost chodit do střední školy.

Článek 29
Účelem tvé výchovy je plně rozvinout vaši osobnost, talent a duševní a fyzické schopnosti. Výchovou by si měl / a získat úctu vůči lidským právům, kulturní identitě, životnímu prostředí i vůči hodnotám a kulturní identitě jiných.

Článek 30
Pokud si členem menšiny, máš právo na vlastní kulturu, vyznávání a praktikování vlastního náboženství a používání vlastního jazyka.

Článek 31
Máš právo hrát se, právo na odpočinek a volný čas a právo na účast na kulturních a uměleckých aktivitách.

Článek 32
Máš právo na ochranu před prací na místech nebo v podmínkách, které by mohly uškodit tvému ​​zdraví nebo překážet tvému ​​vzdělávání. Pokud na tvé práci někdo vydělává, měl / a bys dostat spravedlivě zaplaceno.

Článek 33
Máš právo být chráněn / á před drogami a lidmi, kteří se živí výrobou a prodejem drog.

Článek 34
Máš právo na ochranu proti sexuálnímu zneužívání. Znamená to, že nikdo nesmí s tvým tělem dělat nic, co sám / sama nechceš, například fotit a dotýkat se ho, nebo nutit tě říkat věci, které říct nechceš.

Článek 35
Nikdo tě nesmí unést nebo prodat.

Článek 36
Musíš být chráněn / á i před všemi jinými formami špatného zacházení.

Článek 37
I když uděláš něco špatně, nikdo tě nesmí potrestat způsobem, který by tě ponižoval, nebo ti ubližoval. Nikdy by tě neměli zavřít do vězení a když, tak jen v krajním případě, pouze na nezbytný čas a ne s jinými dospělými. Pokud si uvězněn / á, máš právo na zvláštní péči a pravidelné návštěvy tvých příbuzných.

Článek 38
Máš právo na ochranu v dobách války. Pokud ještě nemáš patnáct let, nesmíš být v armádě ani se účastnit bojů.

Článek 39
Pokud si se stal / a obětí zanedbávání, zneužívání, vykořisťování, mučení nebo si obětí války, máš právo na osobitou péči a speciální podpora, která ti pomůže obnovit zdraví, důstojnost a sebeúctu.

Článek 40
Pokud jsi byl / a obviněn / á z porušení zákona, policie, právníci a soudci s tebou musí zacházet s úctou a respektem a zajistit, že rozumíš všemu, co se kolem tebe děje. Máš právo na pomoc právníka a spravedlivý proces, který bere v úvahu tvůj věk a stav. Ochrana tvého soukromí musí být respektována.

Článek 41
Pokud určité zákony v jednotlivých zemích chrání děti ve větší míře než vyžaduje Úmluva, pak musí tyto zůstat v platnosti.

Článek 42
Všichni dospělí a všechny děti musí tuto Úmluvu znát.

Článek 43-54
Tyto články hovoří o tom, jak by vlády, mezinárodní organizace jako UNICEF a jiné organizace na ochranu práv dětí měli pracovat, aby byla zajištěna ochrana tvých práv.

VIDEO: I zpěvačka Shakira podporuje vzdělání a práva dětí (anglicky)

Sponzorováno

  Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky:

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva