Sponzorováno

Pentobarbital sodný a trest smrti – jak funguje látka pro usmrcení vrahů a jiných vězňů, kteří dostali trest smrti? 4.76/5 (25)

Injekce se v dnešní době aplikují ručně.

Injekce se v dnešní době aplikují ručně.

Co je pentobarbital?

Pentobarbital je barbiturát (to jsou deriváty kyseliny barbiturové, které mají vysoký tlumící účinek na centrální nervovou soustavu). Pentobarbital zpomaluje činnost mozku a nervového systému.

Pentobarbital se používá krátkodobě jako sedativum k léčení nespavosti nebo k tomu, aby pacient při operaci usnul. Pentobarbital se také používá jako jakási pohotovostní léčba záchvatů.

Pentobarbital lze ale také použít pro účely, které nejsou úplně v souladu s medicínou jako takovou. Pentobarbital je látka, která je používaná k popravě lidí, kteří byli za nějaké prohřešky odsouzeni k smrti.

Způsoby trestu smrti se časem mění

Po tisíce let mnoho vlád trestalo lidi usvědčené z určitých zločinů tím, že je usmrtili. A to různými způsoby. Mnoho lidí považuje trest smrti za konečnou formu trestu pro ty, kdo spáchali nejzávažnější zločiny proti společnosti, třeba znásilnění a vraždu. Jak se časy mění, mění se i metody provádění trestu smrti.

Myšlenka, že někdo bude zabit, určitě není příjemná. Asi 54 zemí světa a 35 amerických států má trest smrti (zdroj: Amnesty International). Převážná většina poprav se třeba v roce 2009 uskutečnilo v Číně, Íránu, Iráku a Saúdské Arábii (zdroj: Amnesty International).

Forma popravy vězňů se mění. V Americe a v rostoucím počtu dalších zemí se smrtelná injekce stala v posledních letech nejčastěji používanou formou trestu smrti. Tato forma trestu nahradila jiné formy, jako je pověšení a elektrické křeslo.

V tomto článku prozkoumáme, jak funguje poprava smrtící injekcí a co zažívá vězeň ve dnech před popravou. Jsme si vědomi, že je to velmi kontroverzní téma, ale čtenáře zajímá. Proto budeme psát co nejvíce fakticky a nebudeme se věnovat náboženským a etickým otázkám trestu smrti.

Jak probíhá trest smrti?

Pojďme se podívat na jednotlivé kroky trestu smrti.

1. Odsouzení k trestu smrti

Proces trestu smrti začíná, když je osoba souzena za trestný čin a odsouzena k trestu smrti. Poprava však může být odložena o několik let (i desítek let), zatímco odsouzený se odvolává u soudů. Mezitím vězeň žije v státním nebo ve federálním vězení (USA) zvaném cela smrti. Konkrétní události, které následují, se mohou v jednotlivých státech lišit, ale celý proces je obecně stejný.

Po vyčerpání možnosti odvolání vězně je vydán exekuční příkaz a pro exekuci je stanoven termín. Odsouzený může být přemístěn z cely smrti do zvláštní části vězení. Tato oblast může být umístěna ve stejné budově jako prováděcí komora. Některé státy dokonce přesouvají vězně do jiného vězení – ústředního vězení, kde se provádějí popravy. Ne všechny věznice mají místnost, kde se samotná poprava provádí.

2. Posledních 24 hodin před exekucí

V posledních 24 hodinách před popravou může vězně navštívit několik lidí, včetně rodiny, přátel, právníků a duchovních. Tyto návštěvy se konají ve k tomu určené místnosti. V posledních několika hodinách se v rámci přípravy na popravu koná několik akcí. Nemusí se nutně vyskytovat v uvedeném pořadí a nevztahují se na každý stát:

 1. Vězeň si může dát poslední jídlo – lidé okolo se snaží zajistit vše, co požaduje odsouzený.
 2. Návštěva duchovního – dozorce a duchovní navštíví vězně a zůstávají s ním až do konce popravy.
 3. Dorazí svědci – mezi svědky a odsouzeným není povolen žádný kontakt. Svědci jsou obvykle omezeni na místnost pro svědky sousedící s exekuční komorou a jsou instruováni, aby mlčeli.
 4. Konečné přípravy – V některých státech jsou mužským vězňům dány nové kalhoty a košile, ženám pak šaty. Vězeň se může před oblečením do nového oblečení sprchovat. V některých státech musí vězeň sundat všechno oblečení.
 5. Je připojen přístroj na monitorování srdce – vězeň je připojen k elektrokardiogramu (EKG), s jehož pomocí se určí, kdy se srdce zastaví a došlo k úmrtí.
 6. Jakmile je vězeň oblečený, čeká v cele s duchovním poradcem, dokud dozorce nedá signál, aby vězně přivedl do popravčí komory. Vězeň je přiveden do komory jen pár minut před plánovanou popravou.

Popravy ve Spojených státech byly kdysi veřejnou podívanou a tradice trvala až někdy do první poloviny 20. století. Podle knihy „Poslední veřejné poprava v Americe“ od Perryho T. Ryana byla poslední veřejná poprava provedená ve Spojených státech v Kentucky, kdy byl muž veřejně pověšen v roce 1936. Tisíce lidí z několika států se shromáždili kolem šibenice a sledovali popravu. V některých státech byl vstup zpoplatněn.

Málokdo ví, kdy v jejich životě zbývá jen pár minut. Ti, kdo sedí v cele smrti, si jsou plně vědomi toho, kdy zemřou. Někdy to dokonce ví na minutu přesně. Většina zákonů týkajících se trestu smrti zahrnuje i přesný časový rozvrh událostí, které se musí odehrát v hodinách vedoucích k popravě.

Jakmile je vězeň řádně oblečen, je převezen do popravčí komory. Buď přijde sám, nebo je spoután a může být i přivezen na nosítkách s kolečky. Vězeň je připevněn ke stolu či nosítku pomocí popruhů na kotnících a zápěstí.

Sponzorováno

Vězeň se přesune na místo popravy. Poté členové popravčího týmu zavedou dvě intravenózní kanyly – do každé paže vězně jednu. Intravenózní trubice jsou provlečeny otvorem ve zdi, který vede do předsíně, kde je umístěn kat. Po vložení kanyl do nich začne proudit fyziologický roztok. Když jsou kanyly na svém místě, může být clona před svědky vytažena, aby mohli sledovat popravu. Nyní má vězeň šanci učinit závěrečné prohlášení, ať už písemné nebo ústní. Toto prohlášení je zaznamenáno a později uvolněno do médií. Hlava vězně je ponechána nepřivázaná.

3. Smrtící injekce – jak funguje?

Pokud od státních úředníků členové popravčího týmu neobdrží výzvu k zastavení exekuce, exekuce pokračuje podle plánu. Čeká se doslova do poslední minuty. Dříve se na aplikaci smrtící injekce používal stroj, většina států (hlavně v USA) se však rozhodla provádět injekce ručně kvůli strachu z mechanického selhání (k tomu několikrát došlo). Realizační tým obvykle zahrnuje zaměstnance vězení, kteří jsou školeni na tuto práci. Některé státy používají stejný personál pro každou popravu, zatímco jiné personál střídají (mají tuto povinnost nastavenu mezi několika svými zaměstnanci).

Popravčí tým je buď v oddělené místnosti, nebo za oponou a svědci ani odsouzení tým nevidí. V některých případech mohou popravčí nosit roušku, aby zakryli svou identitu. Na pokyn dozorce začne realizační tým vstřikovat smrtící dávky dvou nebo tří léků do těla (přes zavedené kanyly). Některé státy používají více „katů“, z nichž všichni injekčně aplikují drogy do kanyl – ale pouze jeden z katů skutečně podává smrtící injekci. Žádný z katů neví, kdo vydal smrtící dávku a kdo vstříkl drogy do těla vězně.

Látky se do těla odsouzeného podávají v tomto pořadí:

 1. Anestetikum – thiopental sodný, který má komerční název Pentothal, uvádí vězně do hlubokého spánku. Tento lék je barbiturát, který při intravenózním podání vyvolává celkovou anestézii. Podle zprávy Amnesty International může dosáhnout účinných klinických koncentrací v mozku do 30 sekund. Pro chirurgické operace se pacientům podává dávka 100 až 150 miligramů po dobu 10 až 15 sekund. Pro provedení trestu smrti může být podáno až 5 gramů (5 000 mg) pentothalu. To samo o sobě je smrtelná dávka. Obecně se předpokládá (ale vedou se o tom spory), že poté, co je toto anestetikum aplikováno, vězeň již nic necítí. Thiopental sodný se metabolizuje především na pentobarbital. Pentobarbital je sedativum, které zpomaluje činnost mozku a nervového systému. Droga se běžně používá k eutanizaci domácích zvířat. Bylo provedeno 143 poprav, které byly provedeny pouze pomocí pentobarbitalu.
 2. Solným roztokem se pak kanyla propláchne.
 3. Paralyzující činidlo – Pancuronium bromid, také známý jako Pavulon, je svalový relaxant, který se podává v dávce, při které vězeň přestane dýchat – dochází k ochrnutí bránice a plic. V mnoha státech je tento lék podáván v dávkách až 100 miligramů, což je mnohem vyšší dávka, než se používá při chirurgických operacích – obvykle 40 až 100 mikrogramů na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Mezi další chemikálie, které lze použít jako paralyzující činidlo, patří chlorid turbocurarinu a chlorid sukcinylcholin.
 4. Solným roztokem se pak opět kanyla propláchne.
 5. Toxické činidlo (nepoužívá se ve všech státech) – Chlorid draselný se podává, aby se přerušil elektrickou vzruchy nezbytné pro srdeční funkce. To vyvolává srdeční zástavu.

Během minuty nebo dvou po podání posledního léku lékař nebo zdravotnický personál prohlásí vězně za mrtvého. Doba, po které vězeň opustí zadržovací celu a kdy je prohlášen za mrtvého, může být pouhých 30 minut. K smrti obvykle dochází kdekoli v rozmezí od pěti do 18 minut po vydání příkazu k provedení. Po provedení je tělo vloženo do pytle a převezeno k lékaři, který může provést pitvu. Tělo je pohřbeno rodinou nebo státem.

Konkrétně o pentobarbitalu – jak funguje?

Jednoduše řečeno, pentobarbital je látka, která zpomaluje elektrickou aktivitu mozkových a nervových buněk. Pentobarbital se používá u lidí a zvířat. Ve veterinárním prostředí je to hlavně pro eutanázii. U lidí se nejčastěji používá v operačních sálech a jednotkách intenzivní péče k léčbě nekontrolovaných záchvatů a otoku mozku. Po injekci lék přechází do srdce a je čerpán do celého těla. Je jedinečný v tom, že velmi účinně dosahuje mozkové tkáně.

Takže pentobarbital zpomaluje činnost v mozku – v podstatě vás vede ke spánku – a jak dávky stoupají, téměř do stavu bezvědomí až do úplného vypnutí. Nervy, které ovlivňují vaše srdeční svaly se zpomalí, takže srdeční svaly začnou bít pomaleji a pomaleji. Totéž se stane při dýchání: Mozková centra, která regulují vaše dýchání, stejně jako nervové buňky, které pomáhají dýchacím svalům fungovat, se zpomalí. Pentobarbital má také několik dalších účinků, jako je zpomalení žaludeční činnosti a vlastně téměř jakékoli činnosti v těle, která je ovládána nervovými buňkami.

Pentobarbital je dlátka, kterou musí podávat kvalifikovaní lékaři, kteří jsou speciálně vyškoleni k monitorování dávkování a nežádoucích účinků.

Odpůrci trestu smrti argumentují právě použitými látkami

Odpůrci trestu smrti tvrdí, že je podávané látky jsou problematické, protože špatná šarže látky nebo její nesprávné použití by mohlo vést k velmi bolestivým popravám. V roce 2014 byla při exekuci trestu smrti použita kombinace pentobarbitálu, chloridu draselného a vecuroniumbromidu. Byla to poprava vraha Michaela Lee Wilsona. Když mu byly drogy podávány, než Wilson zemřel, řekl: „Cítím, jak mi celé tělo hoří“.

Sponzorováno

Lékař ale oponuje, že jde prakticky o drb. „Nikdy jsem u vězňů neviděl žádné nepohodlí. Ve skutečnosti … média se po popravě často ptají se, zda jsme viděli nějaké známky nepohodlí nebo jakékoli známky bolesti nebo nějakého zápasu nebo něco podobného. A odpověď, kterou jsem vždy dával, je: Ne. Osoba normálně usnula. A tak to vždy také bylo.“

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva