Sponzorováno

Mediace vám při rozvodu ušetří nervy i peníze – a nejen při rozvodu 4.67/5 (6)

Mediace vám při rozvodu ušetří nervy i peníze - a nejen při rozvoduMediací si ušetříte nechutné rozvodové tahanice při určování péče o dítě. A nejen to. Vždy bylo těžké rozhodovat, komu svěřit dítě po rozvodu. „U soudu jsem se rodičů mnohokrát ptal, zda se nestydí za to, že své děti dávají na stůl soudci. To je přece jejich odpovědnost, oni musí rozhodnout!“ Říká doktor Jürgen Rudolph, který je autorem dokonalého modelu. V praxi představuje úzkou spolupráci mediátorů, sociálních kurátorů, psychologů, právních zástupců i soudců a jiných odborníků, kteří nějakým způsobem zasáhnou do toho, jak se vyřeší péči o dítě po rozvodu rodičů. Setkávají se každý měsíc a hledají řešení.

Jako první mediace

První je mediace, pokud se nepodaří, přijdou na řadu další odborníci. Cílem je najít takový způsob uspořádání vztahů, aby dítě pociťovalo důsledky rozvodu co nejméně. Doktor Jürgen Rudolph vyvrací argumenty, že ochotu ke kompromisu musí mít oba partneři.

„Stává se, že ze začátku nejsou schopni dohodnout, ale po rozhodnutí o střídavé péči se dohodnou. Hlavy vychladnou a funguje to, dítě nepřijde ani o jednoho z rodičů. Pokud to však déle nefunguje, může soud rozhodnout a svěřit dítě do výlučné péče jednoho rodiče.“

Kdo Vás smíří?

Podle zákona může být mediátorem fyzická osoba, která je zapsána v rejstříku mediátorů. Můžete si jich zvolit i více a můžete je kdykoliv změnit. Mediaci však může ukončit i mediátor, například pokud usoudí, že není naděje na vyřešení sporu.

Mediátor musí být bezúhonný, mít vysokoškolské vzdělání druhého stupně a absolvovat odbornou přípravu. Odpovídá za škodu, kterou vám případně způsobil a zachovává mlčenlivost. Ne všichni mediátoři uvedení v registru se mediaci i věnují. Ptejte se známých, hledejte na základě referencí.

TIP: Rozvod a děti – usnadněte jim rozvod

Kolik stojí mediátor?

 • Odměna mediátora je věcí dohody.
 • Doporučené ceny za hodinu mediace při rodinných sporech se pohybují od 300Kč výše.
 • Pokud dosáhnete smír před zahájením soudního jednání, vrátí vám 90 procent zaplaceného soudního poplatku, pokud tak učiníte po začátku jednání, vrátí se vám 50 procent.

Dohodnete se

Mediátor se s vámi dohodne na podmínkách péče o děti. Podepsána dohoda jde k soudu, který ji schválí jako soudní smír a vydá rozsudek. Součástí dohody bývá mediační doložka, která zaručí, že pokud opět nastane konfliktní situace, kterou byste nevěděli sami zvládnout, upřednostníte možnost mimosoudní dohody – mediace – a až když neuspějete, obrátíte se na soud.

Sponzorováno

Kdy použít mediaci?

při obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi
– při řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm, při dědickém řízení apod.)
při hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi nebo učiteli a dětmi (generační problémy v rodinách a ve školách)
– při zprostředkování dohod mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, zaměstnanci navzájem
– při hledání porozumění mezi občany a orgány státní správy (rozdílný pohled na veřejný zájem)
– při hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi
– v trestněprávní oblasti při řešení sporů mezi obviněným a poškozeným

Jak probíhá mediační sezení?

– Jedna ze stran, případně obě (pokud jsou schopny se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
– Jedna strana si může vyžádat předběžné sezení bez druhé strany, potom pozve mediátor na podobné předběžné sezení i druhou stranu. Předběžná sezení nejsou většinou nutná.
– Mediátor nestuduje předem žádné dokumenty, ani nepotřebuje dopředu znát konkrétní informace o předmětu sporu. Nevystupuje zde v roli právníka, ani žádné autority, která by měla předem posoudit „právo a pravdivost“. Je odborníkem na vedení mediačního procesu. Veškeré informace sdělují klienti až v průběhu mediace.
– Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
Mediátor stanoví pravidla mediace, která by měla přispět k hladkému průběhu mediace.
– Na začátku mediace mají obě strany tzv. nerušený čas, kdy mají možnost bez přerušování po dobu cca 10-15 minut přednést svůj názor na problém. Většinou začíná iniciátor, tzn. strana, která mediaci vyvolala. V úvodní fázi se obě strany obracejí pouze na mediátora, který neutrálním postojem zabezpečuje, aby se žádná ze stran necítila znevýhodněna.
– V další fázi sporu strany objasňují, jak vlastně spor vznikl, dúležité okolnosti a pocity, které jsou s ním spojeny.
– Mediátor vyzve strany k formulaci jejich představ o výsledku jednání a probere s nimi důsledky případné nedohody.
– Mediátor shrne výsledky dosavadního jednání a přesně formuluje, co je třeba vzájemně vyřešit. Dohodne se stranami pořadí, v jakém budou jednotlivé problémy řešeny.
– V další fázi hledají společně strany možná řešení všech sporných bodů. Mediátor nenavrhuje konkrétní řešení, ale pomáhá stranám, aby si ho samy zformulovaly. (Průběžně pořizuje záznam z každého sezení, který je stranám volně k dispozici.)
Následuje výběr řešení nejlépe vyhovujících oběma stranám a jejich formulace do konkrétní dohody.
– Mediátor zformuluje body výsledné dohody, předloží je stranám ke schválení a závěrečnému podpisu.

A co pomohlo při rozvodu vám? Napište nám do komentářů.

VIDEO: Rodinná mediace jako pomoc při rozvodu

Sponzorováno

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autor článku

  Daniel Borník (více o nás)

   

  Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

   

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva