Sponzorováno

Jak se vyrábí vakcíny proti chřipce? 4.75/5 (8)

  • Vakcína proti chřipce obsahuje kmeny virů chřipky.
  • Tyto viry jsou injikovány do vajíček nebo přidány do buněčných kultur, kde rostou a množí se. Nejběžnějším způsobem výroby vakcín proti chřipce je použití výrobního procesu na bázi vajec.
  • Poté jsou viry inaktivovány nebo oslabeny pro výrobu vakcíny proti chřipce.
  • Vakcína proti chřipce učí tělo produkovat protilátky proti hlavičce povrchového proteinu viru, hemaglutininu (HA). Hlavička HA je však vysoce proměnlivá, a proto musí výrobci vakcín každý rok přijít s novým složením.

Jak vědci vyrábí vakcínu proti chřipce?

Jak vědci vyrábí vakcínu proti chřipce?

Chřipka je nakažlivá nemoc způsobená RNA virem z čeledi Orthomyxoviridae. Velikost tohoto viru je průměrně 90 nanometrů.

Chřipka je velmi proměnlivý virus (lépe řečeno povrch samotného viru je hodně proměnlivý). Vzhledem k tomu, že cirkulující chřipkové viry se neustále mění, složení vakcín proti chřipce vyrobených k ochraně člověka proti nim se musí odpovídajícím způsobem také vyvíjet. Aktuální viry chřipky jsou každoročně dobře přezkoumávány, což pak poskytuje návod výrobcům vakcín. Vývoj viru samozřejmě vždy předbíhá výrobní cyklus, takže účinnost virových vakcín se liší.

Cílení na správný virus

Každý rok se převládající kmen viru chřipky vyvíjí. A změny se často vyskytují zejména v proteinech na povrchu viru. To následně ovlivní jeho antigenní vlastnosti, což znamená, že jakákoliv imunitní ochrana vybudovaná předchozím setkáním s virem je často zbytečná, protože tělo již chřipkový virus nedokáže rozpoznat.

Vědci se snaží tyto změny předvídat, aby vytvořili nové vakcíny, které mohou chránit ohrožené populace (zejména pak starší populaci).

Existuje globální systém sestávající z asi 150 laboratoří ve 125 zemích po celém světě, které monitorují jejich viry chřipky. V rámci globálního úsilí sdílí síť WHO s názvem Global Influenza Surveillance and Response System data a klinické vzorky, aby se pokusila identifikovat další virus, který s největší pravděpodobností způsobí epidemii.

Vědci analyzují antigenní vlastnosti cirkulujících virů, zejména jejich schopnost vázat se na červené krvinky a infikovat buněčnou tkáňovou kulturu. K tomu potřebují antisérum. Vyrábí se tak, že se vezme požadovaný virus a nakazí se jím fretka. Fretky se používají, protože vyvolávají podobnou imunitní odpověď jako u lidí. Navíc, když je virus lidské chřipky dán fretce, nemusí se měnit, aby se v ní replikoval, zatímco pokud infikuje myš, virus se přizpůsobí myši.

Poté, co fretka vytvoří protilátkovou odpověď a zotaví se z nemoci, je odebrána její krev. Krev obsahuje antisérum, které se používá k posouzení vlastností cirkulujícího viru, tj. jak je virus rozpoznán antigenně a zda antisérum dokáže rozpoznat a/nebo neutralizovat jiné nebo nové varianty nebo skupiny variant viru. Určení, zda je antisérum účinné nebo ne proti cirkulujícím chřipkovým virům, pomůže předpovědět epidemii chřipky a jak je třeba aktualizovat vakcíny proti chřipce.

To se děje každý rok, po celý rok, u různých virových kmenů. Jedna laboratoř používá k výrobě těchto antisér asi 50 fretek ročně. Jde však o sdílený zdroj a globální data z různých spolupracujících center WHO pomáhají vyhodnotit a definovat nejlepší vakcínu pro následující sezónu.

To musí být provedeno nejméně šest měsíců před chřipkovou sezónou, protože ještě musíte nechat čas na výrobu a dodání vakcíny.

Řada testů

Poté, co je virový kmen vybrán, ale předtím, než se vakcíny začnou vyrábět, musí projít řadou testů, aby se odborníci ujistili, že množství virového kmene použitého ve vakcíně je účinné. Regulátoři musí provést testy účinnosti, aby se ujistili, že vakcína je taková, jaká říká, že je, v množství, které říká, že je.

Pak přichází do procesu další zvíře. Ovce jsou „naočkovány“ konkrétním virovým kmenem, který je středem zájmu, aby se proti němu vyvinuly protilátky, které se pak sklízejí. Je to spíš jako očkování nebo imunizace. Není to přímo infekce.

Sponzorováno

Toto silné protilátkové sérum se používá k hodnocení kvality a množství nových vakcín. Všechny vakcíny proti lidské chřipce musí projít testem účinnosti.

Výroba vakcíny proti chřipce

Jakmile se prokáže, že nová vakcína funguje, může být masově vyráběna.

Existují tři způsoby výroby vakcíny proti chřipce:

  1. metoda založená na vejcích;
  2. způsob, který využívá tkáňové kultury;
  3. a rekombinantní vakcína proti chřipce.

1. Výroba vakcíny proti chřipce založena na vejcích

Za posledních 80 let se velká část světa při výrobě vakcín proti chřipce spoléhala na slepičí vejce. Je to nejběžnější způsob výroby vakcín proti chřipce. Vybrané virové kmeny jsou injikovány a pěstovány v oplozených slepičích vejcích.

Virus se replikuje v tekutině vajíčka a poté je sklizen. Viry jsou buď inaktivovány nebo atenuovány (oslabeny) předtím, než jsou purifikovány (očištěny) a použity v každé lahvičce vakcíny.

Taková vejce jsou embryonovaná (oplozená) vajíčka. A použijme příklad výroby vakcín proti chřipce ve Velké Británii. Ve Spojeném království jejich použití pro výrobu vakcín nespadá pod zákon o zvířatech (vědecké postupy) ze dvou důvodů. Za prvé se používají k výrobě – nikoli k vědeckým postupům na zvířatech – a proto se řídí jiným souborem předpisů. Za druhé, embrya, zřídka starší 14 dnů, se do zákona nezapočítávají. Pokud se z nějakého důvodu za účelem zlepšení replikace nebo izolace viru použijí embrya starší než 14 dní, použijí se zákony Spojeného království a evropské zákony týkající se zvířat používaných ve výzkumu. Tento způsob výroby vyžaduje k výrobě vakcíny velké množství slepičích vajec a může trvat déle než jiné způsoby výroby.

2. Výroba vakcíny proti chřipce založena na buněčných kulturách

Existuje také buněčný výrobní proces pro vakcíny proti chřipce. Místo použití vajíčka se virus pěstuje v savčích (obvykle psích) nebo hmyzích buňkách. Přestože jde o levnější metodu, podíl vakcín na bázi vajec pomalu klesá ve prospěch vakcín na bázi buněk. Výroba vakcíny proti chřipce založené na buněčných kulturách nevyžaduje slepičí vejce, protože vakcinační viry používané k výrobě vakcíny jsou pěstovány v savčích buněčných kulturách (žádná zvířata nejsou tímto procesem zraněna).

3. Rekombinantní technologie

Třetí výrobní technologie vakcín proti chřipce byla schválena pro použití na trhu v USA v roce 2013 a zahrnuje použití rekombinantní technologie. Rekombinantní vakcíny proti chřipce nevyžadují pro výrobu použití kandidátního očkovacího viru (CVV). Místo toho jsou rekombinantní vakcíny vytvářeny synteticky.

Tento způsob výroby nevyžaduje vakcinační virus pěstovaný na vejcích a nepoužívá slepičí vejce v žádné fázi výrobního procesu. I když existují další vakcíny, které používají podobné rekombinantní výrobní procesy, pouze jedna vakcína proti chřipce je v současné době schválena pro použití ve Spojených státech FDA. V Evropě pak žádná.

Zejména za posledních 10 let byl z mnoha důvodů kladen mnohem větší důraz na odklon od vajec jako produkční platformy. Když naočkujete virus do vajíčka, obvykle se změní, ale bylo zjištěno, že je pravděpodobně lepší, alespoň pro některé podtypy, jej nepoužívat. Předpokládá se, že během několika příštích let budou upřednostňovány vakcíny založené na buněčné kultuře.

A budoucnost? V ideálním případě by se v budoucnu celý proces měl zkrátit. Rádi bychom byli schopni odvodit více z virové genetiky a předpovídat všechny antigenní vlastnosti viru z jeho genové sekvence, která by zvířata vůbec nepoužívala. Takto byla vyrobena většina vakcín proti koronaviru. Ale nejsme v pozici, kdy bychom se mohli vzdálit od nutnosti skutečně potvrzovat naše tvrzení nebo naše předpovědi.

Shrňme si informace

Sponzorováno

Vakcína proti chřipce učí tělo produkovat protilátky proti hlavičce povrchového proteinu viru, hemaglutininu (HA). Tyto protilátky v ideálním případě zabraňují připojení HA k buněčným receptorům a maří infekci. Hlavička HA je však vysoce proměnlivá, a proto musí výrobci vakcín každý rok přijít s novým složením.

Studie a zdroje článku

  • Influenza Vaccines on the National Institute of Allergy and Infectious Diseases Institute, NIH website.
  • Zdroj fotografie: zzoplanet / depositphotos.com

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva