Arnidol spray – příbalový leták Zatím bez hodnocení.sp.zn. sukls131435/2010

PŘÍBALOVÝ LETÁK – PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ARNIDOL SPRAY kožní spray, roztok

(hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Arnidol spray musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2-3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
  • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli z nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

1. Co je přípravek Arnidol spray a k čemu se používá

Arnidol spray je protizánětlivý a protibolestivý přípravek.

Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát a arniková tinktura

Arnidol spray je přípravek pro zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů a pro urychlení regenerace pohybového ústrojí. Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí místní zánětlivou reakci. Nástup jeho účinku je rychlý a je podporován alkoholem s přísadou kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě.

Přípravek se používá při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích, při stavech po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů, vzniklém v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží.
Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnidol spray používat

Nepoužívejte přípravek Arnidol spray:

  • jestliže jste alergický/á na léčivou látku, na salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  • na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy

Co je třeba zvážit před zahájením užívání přípravku Arnidol spray :

  • přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a mladiství od 15 let
  • přípravek Arnidol spray nesmí být nanášen na sliznice a do okolí očí
  • u pacientů s onemocněním ledvin není vhodné používání na velkých plochách kůže.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné, současně používané přípravky. Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray.
Vstřebaný salicylát může vzájemně reagovat s methotrexátem (lék k léčbě nádorových a kloubních onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Arnidol spray neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Pokud se ovšem cítíte unavený/á nebo máte bolesti hlavy, neměl/a byste tyto činnosti vykonávat.

3. Jak se přípravek Arnidol spray používá

Přípravek je určen k zevnímu použití.
Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz. Toto ošetření je možno opakovat až 3krát denně. Při postřiku držte lahvičku s přípravkem svisle.
Protože přípravek obsahuje alkohol, nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo arniku. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) ošetřeného místa, vyrážka nebo puchýře. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu alergické reakce užívání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.

5. Jak přípravek Arnidol spray uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nestříkejte a prázdné lahvičky neodhazujte do otevřeného ohně! Hořlavina! 

6. Další informace

Co přípravek Arnidol spray obsahuje:

Léčivá látka:
1 ml roztoku obsahuje:
hydroxyethylis salicylas 30 mg, arnicae tinctura 100 mg.

Pomocné látky:
isopropylmyristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, borovicová silice,blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V) .

Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení:
Lékovou formou přípravku je spray.
Velikost balení : lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým rozprašovačem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH,
D-81373 Mnichov, Německo.

Výrobce:
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH
D-82347 Eurasburg, Německo.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
IBI, spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1
Tel.: 00420 221111500, fax:00420 222247428
e-mail: ibi@ibi.cz,

Stáhnutí příbalového letáku v PDF

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost
Přečtěte si také naše další články