Virus Marburg – virové onemocnění z Afriky – příznaky, příčiny a léčba 4.88/5 (8)

Sponzorováno

 • Virus Marburg je endemický v Africe (pravděpodobně u afrických opic a některých netopýrů) a může být přenášen na člověka.
 • Nemoc může být přenášena z člověka na člověka vystavením krve a jiným tělesným tekutinám.
 • Onemocnění viru Marburg je způsobeno viry, které vyvolávají příznaky horečky, zimnice, bolesti hlavy a bolesti svalů na počátku choroby; příznaky se zhoršují a mohou vést k hemoragické horečce a smrti.
 • Mezi rizikové faktory patří expozice africkým zeleným a určitým druhům netopýrů; Kromě toho je expozice infikovanému člověku také vysoce rizikovým faktorem.
 • Diagnostika virové choroby Marburg je obvykle prováděna specializovanými laboratořemi.
 • Léčba je víceméně omezena na podpůrnou péči, obvykle na jednotce intenzivní péče.
 • Mezi specialisty, s nimiž lze konzultovat problémy pacienta s touto nemocí, patří specialisté na infekční choroby, hematologové, plicní specialisté a další.
 • Prevence virové choroby Marburg zahrnuje vyhýbání se kontaktu s africkými zvířaty, která mohou tuto chorobu přenášet, a použití přísných izolačních postupů, aby se zabránilo styku s jakýmikoli tělesnými tekutinami nebo tkáněmi lidí infikovaných virem Marburg.
 • Prognóza na virové onemocnění Marburg je špatná - míry úmrtnosti se pohybují od přibližně 23% do 90%.
 • Mezi komplikace infekcí virem Marburg patří problémy s očima, nervy a krvácení.
 • I nadále probíhá výzkum v této oblasti - Afrika má hodně problémů s virovými chorobami, protože lidé stále zvyšují kontakt s africkými zvířaty, která dříve měla jen velmi málo kontaktu s lidmi.

Možnost nakažení virem Ebola nebo Marburg je extrémně nízká, pokud jste neměli přímý kontakt s tělními tekutinami nakažené osoby nebo zvířete.

Možnost nakažení virem Ebola nebo Marburg je extrémně nízká, pokud jste neměli přímý kontakt s tělními tekutinami nakažené osoby nebo zvířete.

Co je to virus Marburg? Jaká je jeho historie?

V roce 1967 byli laboratorní pracovníci, všichni ve stejné laboratoři v německém Marburgu, hospitalizováni s neznámou nemocí. Laboratorní pracovníci měli naprosto stejné příznaky, včetně horečky, průjmu, zvracení, masivního krvácení z mnoha různých orgánů, šoku a zhroucení oběhového systému. V tomto případě bylo infikováno 31 lidí a sedm zemřelo. Zdroj infekce byl vysledován – byl to vir infikující africké zelené opice, které byly dovezeny z africké Ugandy a byly použity pro výzkum vakcíny proti dětské obrně. Tento nový virus byl nakonec označen za novou virovou rodinu nazvanou Filoviridae (česky Filoviry). Dalším členem rodiny je virus ebola (pět různých druhů).

Filoviry neboli nitkové viry jsou velmi zákeřnou skupinou RNA virů. Patří mezi ně nejobávanější viry, proti kterým se dosud nelze účinně bránit. Mezi tuto skupinu virů patří virus Marburg a Ebola, které vyvolávají krvácivé horečky.

V Ugandě došlo k nejnovějším ohniskům viru Marburg. V roce 2012 bylo diagnostikováno 15 jedinců a zemřeli čtyři lidé (úmrtnost 27%). Ugandské ministerstvo zdravotnictví pak opět 5. října 2014 informovalo, že jeden zdravotnický pracovník zemřel na virové onemocnění Marburg (dříve známé jako Marburg hemoragická horečka) dne 30. září 2014. Virus Marburg je blízkým příbuzným viru Ebola a oba způsobují klinické příznaky, které jsou od sebe často nerozeznatelné. Zdravotní úředníci uvedli, že asi 80 lidí, kteří byli v kontaktu s mužem, který zemřel, bylo identifikováno a byly u nich pozorovány po 21 dní známky a příznaky nemoci.

Co způsobuje onemocnění virem Marburg?

Viry Marburg a Ebola jsou považovány za zoonotické infekce (přenášené na člověka z životních cyklů u jiných zvířat). Ačkoli není jasné, která zvířata přenášejí jak Marburg, tak Ebolu, předpokládá se, že oba viry mohou být přenášeny na člověka z opic a / nebo netopýrů (netopýr africký a Kaloň egyptský). Neexistují žádné důkazy o hmyzích vektorech přenosu choroby. Ačkoli není jasné, jak lidé chytnou tyto viry od jiných zvířat (například asi jejich konzumací nebo kontaminací tělních tekutin zvířete), je jasné, že k přenosu z člověka na člověka dochází přímým kontaktem s tělními tekutinami infikované osoby (například sliny, slzy, exkrece, zvracení a krev). Vir Marburg není považován za přenosný kapénkově.

Jaké jsou příznaky infekce virem Marburg? Jaká je inkubační doba při infekci virem Marburg?

Příznaky infekce virem Marburg se obvykle objevují náhle po inkubační době asi 5 až 10 dnů. Počáteční příznaky jsou následující:

 • Horečka
 • Zimnice
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů

Asi pět dnů po prvním výskytu příznaků se mohou objevit další příznaky:

 • U některých jedinců se objeví vyrážka na hrudi, zádech a žaludku.
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolest na hrudi
 • Bolest krku
 • Bolest břicha
 • Může se objevit průjem.

Příznaky přetrvávají a mohou být i hodně závažné. Mohou být následující:

 • Žloutenka
 • Zánět slinivky břišní
 • Ztráta hmotnosti
 • Delirium
 • Selhání jater
 • Masivní krvácení s orgánové dysfunkce

Míra úmrtnosti (úmrtnost) se pohybuje v rozmezí od 23% do 90% u infikovaných jedinců. Mnoho příznaků je podobných příznakům jiných infekčních chorob, jako je Ebola, malárie, tyfus a další. Diagnostické testy jsou proto velmi užitečné k vyloučení dalších nemocí. Lidé vystavení viru Marburg obvykle vykazují příznaky infekce nejpozději asi 14 dní po expozici, ale protože klinické příznaky se podobají onemocnění virem Ebola, většina lidí je na 21 dní izolována.

Sponzorováno

Jaké jsou rizikové faktory pro infekci virem Marburg?

V riziku jsou zejména lidé, kteří přicházejí do styku s africkými opicemi (maso z opic) a s netopýry – např. jednotlivci, kteří provádějí výzkum těchto virů, jsou také více ohroženi nakažením. Veterináři mohou být také více ohroženi, pokud jsou vystaveni africkým opicím. Také lidé, kteří se starají o pacienty infikované virem Marburg jsou vystaveni vysokému riziku nákazy.

Diagnostika virové infekce Marburg

Diagnóza není obvykle stanovena na základě klinických nálezů – během ohnisek by však klinické nálezy měly vést zdravotníky k izolaci pacientů, kteří mohou mít příznaky infekce virem virem Marburg. Existují laboratorní testy včetně polymerázové řetězové reakce (PCR) a enzymaticky vázaných imunosorbentních testů (ELISA), které mohou později v průběhu onemocnění spolehlivě diagnostikovat virus Marburg. Pomáhají odlišit viry Marburg od ostatních, které způsobují horečku Ebola a Lassa.

Léčba virové infekce Marburg

Stejně jako Ebola a mnoho dalších virových onemocnění neexistuje žádná specifická léčba virové choroby Marburg. Pacientům je poskytována podpůrná nemocniční péče udržováním rovnováhy tekutin a elektrolytů a dalších procesů, jako je nahrazení ztracené krve a udržení dobrého přísunu kyslíku. Tato podpůrná péče se nejúčinněji provádí v nemocniční jednotce intenzivní péče.

Většina jedinců s virovou infekcí Marburg je léčena v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Specialisté, kteří léčí pacienta, jsou specialisté specialisté na infekční onemocnění či plicní specialisté.

Je možné zabránit infekcím virem Marburg? Jaká je prevence?

Pro použití u lidí proti virům Marburg není schváleno žádné antivirové léčivo nebo vakcína. Preventivní opatření jsou založena na bariérových technikách (izolační techniky), které izolují infikovaného pacienta od ostatních lidí. Ti zdravotničtí pracovníci, kteří léčí pacienty infikované virem Marburg, musí používat ochranné bariéry, jako jsou pláště, rukavice, masky a pokrývky bot – většina odborníků tvrdí, že nejlepší bariérou je skafandr (anglický výraz hazmat suit – zkratka z HAZardous MATerial suit – oblek pro nebezpečné látky) a dobře informovaná osoba, která ví, jak vše dekontaminovat.

Jaká je prognóza pro pacienty při infekci virem Marburg? Jaké komplikace mohou nastat?

Prognóza infekce Marburgem se pohybuje ve velké škále – od docela dobré, až po fatální (úmrtí). Míra úmrtnosti se pohybuje od asi 23% do 90%. Jednotlivci, o které je pečováno na jednotce intenzivní péče mají větší šanci na přežití. Mezi komplikace, které mohou nastat při infekci Marburg, patří následující:

 • Retinitida (zánět sítnice očí)
 • Orchitida (zánět varlat)
 • Hepatitida (zánět jater)
 • Uveitida (zánět uvnitř pigmentované vrstvy oka)
 • Příčná myelitida (zánět části míchy)
 • Encefalitida (zánět mozku)

Co říká výzkum a jak probíhá?

Probíhá neustálý výzkum v oblasti těchto virů. Společnost Sarepta Therapeutics vyvíjí lék interferující s RNA nazývaný AVI-7288. Tento lék je zaměřen proti nukleokapsidovému proteinu viru a společnost uvedla, že ochrana proti infekcím u opic je v rozmezí od 83% do 100%, když byla podávána čtyři dny poté, co byly opice infikovány Ebolou. Tento lék prochází bezpečnostní fází 1, která začala v květnu 2014. Další společnost, Tekmira Pharmaceuticals z Britské Kolumbie, má lipidovou nanočástici, která narušuje replikaci RNA tohoto viru. Také prokázala ochranu proti infekci virem Marburg u opic. Tento lék se nazývá TKM-Marburg (také se nazývá NP-718m-LNP).

Experimentální metody léčby jsou validovány na modelech primátů (kromě člověka), ale nikdy nebyly vyzkoušeny u lidí.

Proč je v Africe nyní tolik případů s relativně vzácnými virovými onemocněními, jako jsou infekce virem Ebola a Marburg?

Sponzorováno

Existuje několik hlavních důvodů, proč vědci předpokládají nárůst těchto virových onemocnění:

 • Bližší tělesný kontakt lidí u opic a netopýrů přivádí lidi do velmi blízkého kontaktu s těmito zvířaty, ve kterých tyto viry volně žijí.
 • Špatná ekonomika států nechala mnoho afričanů bez domova, takže někteří z nich lovili, zabíjeli a jedli divoká zvířata jako je opice.
 • Pacienti a jednotlivci často nejsou přivedeni z izolovaných vesnic do nemocnic – nemoc se šíří neúmyslně na jiné lidi.
 • Afrika prošla nejhorším výskytem hemoragické horečky způsobené virem Ebola, jaký kdy zažila (2014–2015, s přibližně 28 610 suspektními a / nebo potvrzenými infekcemi a 11 380 úmrtími). Poprvé byli pacienti nakažení i mimo Afriku. Je znepokojující, že do této potenciálně smrtelné arény může vstoupit ještě další hemoragická horečka způsobená virem Marburg.

A co si dále přečíst na toto téma?

Zdroj článku a studie

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autorem článku je naše redakce

Tým rehabilitace.info (více o nás)

 

Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: ,

Přečtěte si také naše další články

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva