Horečka (virus) Lassa – příznaky, příčiny a léčba této nemoci 4.38/5 (8)

Sponzorováno

 • Horečka Lassa je akutní virové hemoragické onemocnění trvající 2–21 dní, ke kterému dochází v západní Africe.
 • Virus Lassa se přenáší na člověka prostřednictvím kontaktu s potravinami nebo domácími předměty kontaminovanými močí hlodavců nebo i jejich stolicí.
 • Mohou se také vyskytnout infekce mezi lidmi a přenos v laboratorních podmínkách, zejména v nemocnicích, které postrádají odpovídající opatření k prevenci a kontrole infekcí.
 • Horečka Lassa je známá jako endemická v Beninu, Ghaně, Guineji, Libérii, Mali, Sierře Leone a Nigérii, ale pravděpodobně existuje i v dalších západoafrických zemích.
 • Celková míra úmrtnost je kolem 1%. Pozorovaná míra úmrtnosti pacientů hospitalizovaných s těžkými případy horečky Lassa je 15%.
  Včasná podpůrná péče s rehydratací a symptomatickou léčbou zlepšuje míru přežití.

Horečka (virus) Lassa - příznaky, příčiny a léčba této nemociAčkoli byl virus Lassa poprvé popsán v 50. letech 20. století, byl konkrétně identifikován až v roce 1969. Virus je jednořetězcový RNA virus patřící do virové rodiny Arenaviridae.

Přibližně 80% lidí nakažených virem Lassa nemá žádné příznaky. Přibližně 1 infekce z 5 vede k závažným onemocněním, kdy virus postihuje několik orgánů, jako jsou játra, slezina a ledviny.

Horečka Lassa je zoonotické onemocnění, což znamená, že lidé jsou infikováni kontaktem s infikovanými zvířaty. Zvířecí hostitel viru Lassa je hlodavec rodu Mastomys (Mastomyš nebo správněji krysa malá). Mastomyš infikovaná virem Lassa není nijak nemocná, ale mohou virus šířit močí a stolicí.

Protože klinický průběh nemoci je tak proměnlivý, bylo zjištění nemoci u postižených pacientů obtížné. Pokud je však přítomnost choroby potvrzena v komunitě, může okamžitá izolace postižených pacientů, dobré postupy prevence a kontroly infekcí a důsledné sledování kontaktů zastavit šíření.

Horečka Lassa je známá jako endemická v Beninu (kde byla diagnostikována poprvé v listopadu 2014), v Ghaně (poprvé diagnostikována v říjnu 2011), v Guineji, Libérii, Mali (diagnostikována poprvé v únoru 2009) , Sierra Leone a Nigérie, ale pravděpodobně existuje i v dalších západoafrických zemích.

cPříznaky horečky Lassa

Inkubační doba horečky Lassa se pohybuje od 6–21 dnů. Nástup nemoci, když je symptomatická, je obvykle postupná, počínaje horečkou, celkovou slabostí a malátností. Po několika dnech mohou následovat bolesti hlavy, bolest v krku, bolest svalů, bolest na hrudi, nevolnost, zvracení, průjem, kašel a bolest břicha. V závažných případech se může objevit otok obličeje, tekutina v plicní dutině, krvácení z úst, nosu, vagíny nebo gastrointestinálního traktu a nízký krevní tlak.

V moči mže být zaznamenán protein. Šok, záchvaty, třes, dezorientace a kóma mohou být vidět v pozdějších stádiích. Hluchota se vyskytuje u 25% pacientů, kteří přežilituto nemoc. V polovině těchto případů se sluchu vrací částečně po 1-3 měsících. Během zotavení se může objevit přechodná ztráta vlasů a porucha chůze.

Smrt obvykle nastane do 14 dnů od počátku (pokud jde o smrtelný případ). Toto onemocnění je zvláště závažné v pozdním těhotenství, přičemž mateřská smrt a / nebo ztráta plodu se vyskytují ve více než 80% případů během třetího trimestru.

Přenos horečky Lassa

Lidé se obvykle nakazí virem Lassa vystavením moči nebo stolici infikovaných potkanů Mastomys. Virus Lassa se také může šířit mezi lidmi přímým kontaktem s krví, moči, stolicí nebo jinými tělesnými sekrecemi osoby infikované horečkou Lassa. Neexistuje žádný epidemiologický důkaz podporující šíření ve vzduchu mezi lidmi. K přenosu z člověka na člověka dochází jak v komunitním, tak ve zdravotnickém prostředí, kde se virus může šířit kontaminovaným lékařským zařízením, jako jsou opakovaně používané jehly. Byl hlášen dokonce i pohlavní přenos viru Lassa.

Sponzorováno

Horečka Lassa se vyskytuje ve všech věkových skupinách a obou pohlaví. Největším rizikem jsou osoby žijící ve venkovských oblastech, kde se Mastomys obvykle nachází, zejména v komunitách se špatnou hygienou nebo horšími životními podmínkami. Zdravotní pracovníci jsou ohroženi, pokud se starají o pacienty s horečkou Lassa, pokud neexistují řádné postupy ošetřování, prevence a kontroly infekcí.

Diagnostika

Protože příznaky horečky Lassa jsou tak rozmanité a nespecifické, je klinická diagnóza často obtížná, zejména v časné fázi onemocnění. Horečka Lassa se obtížně odlišuje i od jiných virových hemoragických horeček, jako je onemocnění virem Ebola, a dalších nemocí, které způsobují horečku, včetně malárie, shigelózy, tyfu a žluté zimnice.

Definitivní diagnóza vyžaduje testování, které je dostupné pouze v referenčních laboratořích. Laboratorní vzorky mohou být nebezpečné a musí se s nimi zacházet velmi opatrně. Infekce virem Lassa lze v laboratoři definitivně diagnostikovat pouze pomocí následujících testů:

 • test s reverzní transkriptázovou polymerázovou řetězovou reakcí (RT-PCR)
 • ELISA (angl. zkratka enzyme-linked immuno sorbent assay), známá také jako EIA (angl. zkratka enzyme immunoassay), je analytická metoda využívaná ke kvantitativnímu stanovení různých antigenů. Tato metoda má řadu variant.
 • testy detekce antigenu
 • izolace viru buněčnou kulturou.

Léčba a profylaxe horečky Lassa

Antivirové léčivo ribavirin se zdá být účinnou léčbou horečky Lassa, pokud je podáváno včas v průběhu klinického onemocnění. Neexistují důkazy, které by podporovaly roli ribavirinu jako profylaktické léčby Lassa horečky po expozici.

V současné době neexistuje žádná vakcína, která by chránila před Lassa horečkou.

Prevence horečky Lassa

Prevence horečky Lassa spočívá v podpoře dobré hygieny komunity – jde i o odrazení hlodavců od vstupu do domů. Mezi účinná opatření patří skladování obilí a jiných potravin v nádobách odolných hlodavcům, likvidace odpadu daleko od domova, údržba čistých domácností a chov koček. Protože Mastomyš je tak hojně zastoupená v endemických oblastech, není možné je zcela vyloučit z prostředí. Členové rodiny by měli být vždy opatrní, aby se při péči o nemocné nedotýkali krve a tělesných tekutin.

Ve zdravotnických prostředcích by personál měl při péči o pacienty vždy dodržovat standardní preventivní opatření a kontrolu, bez ohledu na jejich předpokládanou diagnózu. Mezi ně patří základní hygiena rukou, respirační hygiena, používání osobních ochranných prostředků (k blokování potřísnění nebo jiného kontaktu s infikovanými materiály), bezpečné injekční postupy a bezpečné pohřební postupy.

Zdravotničtí pracovníci, kteří pečují o pacienty s podezřením nebo potvrzenou horečkou Lassa, by měli používat zvláštní opatření pro kontrolu infekce, aby zabránili kontaktu s pacientovou krví a tělními tekutinami a kontaminovanými povrchy nebo materiály, jako je oděv a povlečení. V těsném kontaktu (do 1 metru) od pacientů s horečkou Lassa by zdravotničtí pracovníci měli nosit ochranu obličeje (lékařskou masku a brýle), čistý, nesterilní plášť s dlouhým rukávem a (sterilní) rukavice pro některé postupy).

Ohroženi jsou také laboratorní pracovníci. Vzorky odebrané od lidí a zvířat za účelem vyšetřování infekce virem Lassa by měly být zpracovávány vyškoleným personálem a zpracovávány ve vhodně vybavených laboratořích za maximálních biologických podmínek.

Sponzorováno

Ve vzácných případech cestující z oblastí, kde je Lassa horečka endemická, exportují nemoc do jiných zemí. Přestože je dnes malárie, tyfus a mnoho dalších tropických infekcí mnohem běžnější, měla by se u horečnatých pacientů vracejících se ze západní Afriky uvažovat o diagnóze horečky Lassa, zejména pokud byli vystaveni ve venkovských oblastech nebo nemocnicích v zemích lidem s touto nemocí. Zdravotničtí pracovníci, kteří vidí pacienta podezřelého z horečky Lassa, by se měli okamžitě obrátit na místní a národní odborníky a požádat o radu a zajistit laboratorní testování.

  Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

  Autorem článku je naše redakce

  Tým rehabilitace.info (více o nás)

   

  Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

  Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


  Štítky: ,

  Přečtěte si také naše další články

  Zatím žádné komentáře

  Zanechat komentář ke článku

  Zpráva