Sponzorováno

Neuroblastom – co je to + co je potřeba vědět 4.77/5 (13)

 • Neuroblastom je vzácný typ rakoviny, který se vyvíjí z neuroblastů, což jsou embryonální buňky nervového systému. Tento typ rakoviny se obvykle začíná vyvíjet ve věku kojenců a malých dětí, často v prvních letech života.
 • Neuroblastom se obvykle vyskytuje v nadledvinách (malých žlázách umístěných nad ledvinami), ale může se také vyvíjet v jiných částech sympatického nervového systému, jako jsou hrudní a břišní oblasti, nebo dokonce v krku, hrudníku nebo pánevní oblasti.
 • Příčiny vzniku neuroblastomu nejsou zcela jasné, ale pravděpodobně hraje roli kombinace genetických a prostředních faktorů. Tento typ rakoviny může být detekován během prenatálního screeningu nebo během rutinních vyšetření u kojenců nebo malých dětí.
 • Příznaky neuroblastomu se mohou lišit v závislosti na umístění nádoru a na tom, jestli se rakovina rozšířila do jiných částí těla. Mezi běžné příznaky patří otoky břicha, bolest břicha nebo hrudníku, úbytek hmotnosti, únava, horečka, neurologické problémy nebo modřiny pod očima.
 • Léčba neuroblastomu zahrnuje různé metody, jako jsou chirurgický zákrok k odstranění nádoru, chemoterapie, radioterapie a/nebo imunoterapie. Plán léčby je individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně stadia nemoci, věku pacienta a obecného zdravotního stavu. Pokud je neuroblastom detekován v raných stádiích a je-li léčen agresivně, má lepší prognózu. Nicméně neuroblastom může být agresivní a obtížně léčitelný v pokročilých stadiích.

Co je neuroblastom?

Rakovina začíná, když buňky v těle začnou nekontrolovatelně růst a vytlačují normální buňky. Buňky v téměř jakékoli části těla se mohou stát rakovinnými a mohou se šířit do dalších částí těla.

Typy rakoviny, která se vyvíjejí u dětí, se často liší od typů, které se vyvíjejí u dospělých.

Neuroblastom začíná u určitých, velmi raných formách nervových buněk, nejčastěji se vyskytujících v embryu nebo plodu. Termín neuro označuje nervy, zatímco blastom označuje rakovinu, která postihuje nezralé nebo vyvíjející se buňky. Tento typ rakoviny se vyskytuje nejčastěji u kojenců a malých dětí. U dětí starších 10 let je hodně vzácná.

Abychom porozuměli neuroblastomu, musíme něco vědět o sympatickém nervovém systému.

Sympatický nervový systém

Mozek, mícha a nervy, které z nich zasahují do všech oblastí těla, jsou součástí nervového systému. Nervový systém je mimo jiné potřebný pro myšlení, vnímání a pohyb.

Část nervového systému také řídí tělesné funkce, které si zřídka uvědomujeme, jako je srdeční frekvence, dýchání, krevní tlak, trávení a další funkce. Tato část nervového systému je známá jako autonomní nervový systém.

Sympatická nervová soustava se aktivuje především stresem a připravuje tělo na boj. Jinými slovy, jde o mechanismus přežití, který zvyšuje tepovou frekvenci, krevní tlak, hladinu cukru v krvi a rozšiřuje zornice.

Sympatický nervový systém je součástí autonomního nervového systému a zahrnuje:

 1. Nervová vlákna, která probíhají po obou stranách míchy.
 2. Shluky nervových buněk zvané ganglia v určitých bodech podél cesty nervových vláken.
 3. Nervové buňky nalezené v dřeni (středu) nadledvin. Nadledviny jsou párové endokrinní žlázy obratlovců, přiložené k ledvinám. Tyto žlázy vytvářejí hormony (jako je adrenalin [epinefrin]), které pomáhají řídit srdeční frekvenci, krevní tlak, hladinu cukru v krvi a to, jak tělo reaguje na stres.

Hlavní buňky, které tvoří nervový systém, se nazývají nervové buňky nebo neurony. Tyto buňky interagují s jinými typy buněk v těle uvolňováním malého množství chemikálií (hormonů). To je důležité, protože buňky neuroblastomy často uvolňují určité chemikálie, které mohou způsobit příznaky.

Neuroblastomy

Neuroblastomy jsou rakoviny, které začínají v časných nervových buňkách (nazývaných neuroblasty) sympatického nervového systému, takže je lze najít kdekoli v tomto systému.

 • Většina neuroblastomů začíná v sympatických nervových gangliích v břiše, přibližně polovina z nich začíná v nadledvinách.
 • Většina zbytku začíná v sympatických gangliích poblíž páteře na hrudi nebo krku nebo v pánvi.

Některé neuroblastomy rostou a šíří se dost rychle, zatímco jiné rostou docela pomalu. Někdy, u velmi malých dětí, rakovinové buňky bezdůvodně odumírají a nádor zmizí sám. V jiných případech buňky někdy samy dozrávají do normálních gangliových buněk a přestanou se dělit (to dělá z nádoru benigní ganglioneurom).

Jiné nádory autonomního nervového systému u dětí

Ne všechny nádory dětského autonomního nervového systém jsou maligní (rakovinné). Mohou však existovat nádory, které mají ve stejném nádoru nerakovinné i rakovinné buňky.

 • Ganglioneurom je benigní (nerakovinový) nádor, je složen z buněk zcela diferencovaných. Ganglioneuroma se nejčastěji vyskytuje v oblasti břicha, nicméně tento typ nádoru můžeme najít kdekoliv, pokud je zde i vhodná nervová tkáň. Ganglioneuromy jsou typicky bez příznaků, avšak tumor v oblasti hrudníku může způsobovat například dýchací potíže nebo bolest na hrudníku.
 • Ganglioneuroblastom je nádor, který má jak maligní, tak benigní části. Obsahuje neuroblasty (nezralé nervové buňky), které mohou růst a šířit se abnormálně, podobně jako neuroblastom, a také oblasti zralejší tkáně podobné ganglioneuromu. Ganglioneuroblastom je varianta neuroblastomu, která je obklopena ganglii. Ganglioneuroblastom obsahuje zralé i nezralé buňky.

Ganglioneuromy se obvykle odstraní chirurgicky a pečlivě se prohlédnou mikroskopem, aby se zajistilo, že neobsahují oblasti maligních buněk (což by z nádoru učinilo ganglioneuroblastom). Pokud je konečnou diagnózou ganglioneurom, není nutná žádná další léčba. Pokud se zjistí, že jde o ganglioneuroblastom, zachází se s ním stejně jako s neuroblastomem.

Sponzorováno

Léčba

Lékař vašeho dítěte určí léčebný plán na základě několika faktorů, které ovlivňují prognózu vašeho dítěte. Faktory zahrnují věk vašeho dítěte, stádium rakoviny, typ buněk podílejících se na rakovině a to, zda existují nějaké abnormality v chromozomech a genech.

Lékař vašeho dítěte používá tyto informace ke kategorizaci rakoviny jako nízké riziko, střední riziko nebo vysoké riziko. Jaká léčba nebo kombinace léčby vašeho dítěte u neuroblastomu závisí na kategorii rizika.

Chirurgická operace

Lékaři používají skalpely a další chirurgické nástroje k odstranění rakovinných buněk. U dětí s nízkým rizikem neuroblastomu může být jedinou potřebnou léčbou operace k odstranění nádoru.

To, zda lze nádor zcela odstranit, závisí na jeho umístění a velikosti. Nádory, které jsou připojeny k okolním životně důležitým orgánům – jako jsou plíce nebo mícha – mohou být příliš riskantní k odstranění.

U středně rizikového a vysoce rizikového neuroblastomu se chirurgové mohou pokusit odstranit co nejvíce nádoru. K zabíjení zbývajících rakovinných buněk lze poté použít další léčbu, jako je chemoterapie a ozařování.

Chemoterapie

Chemoterapie používá chemikálie k ničení rakovinných buněk. Chemoterapie se zaměřuje na rychle rostoucí buňky v těle, včetně rakovinných buněk. Chemoterapie bohužel také poškozuje zdravé buňky, které rychle rostou, například buňky ve vlasových folikulech a v gastrointestinálním systému, což může mít vedlejší účinky.

Děti se středně rizikovým neuroblastomem často dostávají před operací kombinaci chemoterapeutických léků, aby zvýšily šance, že bude možné odstranit celý nádor.

Děti s vysoce rizikovým neuroblastomem obvykle dostávají vysoké dávky chemoterapeutických léků, aby zmenšily nádor a zabily všechny rakovinné buňky, které se rozšířily jinde v těle. Chemoterapie se obvykle používá před operací a před transplantací kostní dřeně.

Radiační terapie

Radiační terapie využívá paprsky vysoké energie, jako jsou rentgenové paprsky, ke zničení rakovinných buněk.

Děti s nízkým rizikem nebo středně rizikovým neuroblastomem mohou dostávat radiační terapii, pokud chirurgický zákrok a chemoterapie nepomohly. Děti s vysoce rizikovým neuroblastomem mohou po chemoterapii a chirurgickém zákroku podstoupit radiační terapii, aby se zabránilo opakování rakoviny.

Radiační terapie primárně ovlivňuje oblast, na kterou je zaměřena, ale i některé zdravé buňky mohou být radiací poškozeny. Jaké vedlejší účinky vaše dítě zažívá, závisí na tom, kam je záření namířeno a kolik záření je podáno.

Transplantace kostní dřeně

Děti s vysoce rizikovým neuroblastomem mohou dostat transplantaci pomocí kmenových buněk odebraných z kostní dřeně (autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk).

Před transplantací kostní dřeně, známé také jako transplantace kmenových buněk, podstoupí vaše dítě proceduru, která filtruje a sbírá kmenové buňky z jeho krve. Kmenové buňky jsou uloženy pro pozdější použití. Poté se vysoké dávky chemoterapie používají k usmrcení všech zbývajících rakovinných buněk v těle vašeho dítěte. Kmenové buňky vašeho dítěte jsou poté injikovány do těla vašeho dítěte, kde mohou vytvářet nové, zdravé krvinky.

Imunoterapie

Imunoterapie používá léky, které fungují tak, že podporují imunitní systém vašeho těla a pomáhají tak bojovat proti rakovinovým buňkám. Děti s vysoce rizikovým neuroblastomem mohou dostávat léky na imunoterapii, které stimulují imunitní systém k ničení buněk neuroblastomu.

Novější metody léčby

Lékaři studují novější formu radiační terapie, která může pomoci kontrolovat vysoce rizikový neuroblastom. Ošetření používá radioaktivní formu metaodobenzylguanidinu (MIBG). Po injekci do krevního řečiště MIBG cestuje do buněk neuroblastomu a uvolňuje záření.

Léčba MIBG se někdy kombinuje s chemoterapií nebo transplantací kostní dřeně. Po podání injekce radioaktivního MIBG bude vaše dítě muset zůstat ve speciálním nemocničním pokoji, dokud záření neopustí jeho tělo v moči. MIBG terapie obvykle trvá několik dní.

Shrňme si to

Neuroblastomy jsou nádory neuroblastického původu. Ačkoli se mohou vyskytovat kdekoli v sympatickém nervovém systému, drtivá většina pochází z nadledvin.

Sponzorováno

Představují nejčastější extrakraniální solidní dětskou malignitu a jsou třetím nejčastějším dětským nádorem po leukémii a maligních onemocněních mozku. Představují ~ 15% úmrtí na rakovinu v dětství.

Zdroje článku a studie na toto téma

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky:

Přečtěte si také naše další články

 

Zatím žádné komentáře

Zanechat komentář ke článku

Zpráva