Sponzorováno

Jaká jsou stádia / fáze Alzheimerovy choroby? 4.67/5 (21)

Alzheimerova choroba je progresivní neurokognitivní porucha, která se postupem času zhoršuje. Vyznačuje se postupnou ztrátou paměti a také změnami v chování, myšlení a jazykových schopnostech.

Alzheimerova choroba je nejběžnější formou demence.

Ačkoli každý člověk s Alzheimerovou chorobou prožívá nemoc jinak, je možné rozdělit její typický průběh do řady fází. Identifikace stádia je však méně důležitá než zajištění toho, aby měl člověk dobrou kvalitu života a aby byly na 100% splněny jeho potřeby.

V tomto článku se dozvíte, jak zhruba lidé mohou očekávat postup Alzheimerovy choroby.

Fáze Alzheimerovy choroby

Pohled na Alzheimerovu chorobu v různých fázích může poskytnout jasnější představu o možných změnách, které by mohly ovlivnit pacienta.

Fáze mohou být pouze hrubým vodítkem a odborníci za ta léta navrhli mnoho různých systémů hodnocení fází. Někteří lidé si myslí, že nemoc má sedm fází, zatímco jiní odkazují pouze na tři: časná, střední a pozdní. Příznaky, které se vyskytují a kdy se objevují, se také budou lišit od člověka k člověku.

V tomto článku rozdělíme Alzheimerovu chorobu do 5 fází:

 • Fáze 1: preklinická Alzheimerova choroba
 • Fáze 2: mírné kognitivní poruchy v důsledku Alzheimerovy choroby
 • Fáze 3: mírná demence způsobená Alzheimerovou chorobou
 • Fáze 4: středně těžká demence způsobená Alzheimerovou chorobou
 • Fáze 5: těžká demence způsobená Alzheimerovou chorobou

Demence popisuje soubor symptomů, které ovlivňují paměť, myšlení, řešení problémů nebo mluvení. U pacientů s demencí mohou být tyto příznaky natolik závažné, že velmi ovlivňují každodenní život.

Fáze 1: Preklinická Alzheimerova choroba

Změny, ke kterým dochází u Alzheimerovy choroby, mohou začít už několik let před diagnostikováním této nemoci. Tato fáze je obecně známá jako preklinické stadium Alzheimerovy choroby.

Během této fáze nebude mít jedinec prakticky žádné znatelné příznaky, ale moderní zobrazovací technologie mohou zaznamenat usazeniny proteinu zvaného amyloid-beta. U lidí s Alzheimerovou chorobou se tento protein shlukuje a vytváří plaky. Tyto shluky proteinů mohou blokovat signály mezi buňkami a mohou aktivovat buňky imunitního systému, které vyvolávají zánět a ničí buňky.

Odborníci pracují na způsobech, jak pomocí biomarkerů identifikovat Alzheimerovu chorobu v této rané fázi. To by mohlo lékařům pomoci stanovit včasnou diagnózu, což by mohlo vést k efektivnější léčbě a lepším výsledkům.

Třeba i genetické testování může pomoci předpovědět, u koho by se mohla vyvinout Alzheimerova choroba, a odborníci hledají vhodné způsoby použití těchto technik.

Fáze 2: Mírná kognitivní porucha

Mírná kognitivní porucha se často vyskytuje před závažnějším poklesem demence. Asi 12–18% lidí ve věku 60 let nebo starších má mírnou kognitivní poruchu, ale ne u všech se rozvine demence. U přibližně 10–20% lidí starších 65 let s mírná kognitivní porucha vyvine v demenci během jednoho roku.

U osoby s mírnou kognitivní poruchou si může všimnout jemných změn v myšlení a schopnosti pamatovat si věci. Mohou mít pocit jakési mozkové mlhy a jen těžko si pamatují nedávné události. Tyto problémy nejsou natolik závažné, aby způsobovaly problémy s každodenním životem nebo obvyklými aktivitami, ale blízcí lidé mohou začít zaznamenávat a vnímat malé změny u těchto lidí.

Mnoho lidí s věkem zapomíná nebo jim trvá déle přemýšlet o slově nebo si třeba zapamatovat jméno. Významné problémy s těmito úkoly však mohou být známkou mírné kognitivní poruchy.

Příznaky mírné kognitivní poruchy jsou obecně tyto:

 • zapomínání na schůzky, konverzací nebo nedávných událostí – častěji než dříve
 • potíže s rozhodováním
 • potíže s prováděním úkolů, které zahrnují několik kroků
 • zmatení ohledně času, lidí a míst
 • zanedbávání úkolů péče o sebe, jako je mytí a jídlo
 • rizikové chování
 • boj s depresí
 • pocity mozkové mlhy

Dosud neexistuje žádná léčba nějakými léky pro mírnou kognitivní poruchu, ale některé volby životního stylu mohou pomoci ji lépe zvládnout. Jsou to například tyto kroky:

 • dodržování denní rutiny
 • musíte se učit nové dovednosti
 • trávení času s přáteli a rodinou
 • dostatek spánku
 • omezení konzumace alkoholu
 • vyhledání pomoci při zdravotních stavech, jako je vysoký krevní tlak nebo deprese

Fáze 3: Mírná demence

Fáze mírné demence je bodem, ve kterém lékaři obvykle diagnostikují Alzheimerovu chorobu. Pokud lidé použijí třístupňový popis Alzheimerovy choroby, bude to raná fáze.

Problémy s pamětí a myšlením mohou být dle přátel a rodiny výraznější a mohou již také začít ovlivňovat každodenní život.

Příznaky mírné demence způsobené Alzheimerovou chorobou jsou často tyto:

 • potíže se zapamatováním nově naučených informací
 • pacient pokládá stejnou otázku opakovaně
 • potíže s řešením problémů a plněním úkolů
 • vykazuje sníženou motivaci k plnění úkolů
 • zažívá výpadek úsudku
 • může být uzavřený nebo netypicky podrážděný nebo naštvaný
 • potíže najít správná slova k popisu předmětu nebo myšlenky
 • ztracené nebo špatně umístěné věci v domácnosti

Fáze 4: Středně těžká demence

Když má člověk středně těžkou demenci způsobenou Alzheimerovou chorobou, je stále zmatenější a zapomíná. Možná bude také potřebovat pomoc s každodenními úkoly a se staráním o sebe. Toto je nejdelší fáze a často trvá přibližně 2–4 roky.

Symptomy středně těžké demence způsobené Alzheimerovou chorobou jsou často následující:

Sponzorováno

 • člověk ztrácí přehled o poloze a zapomíná na cestu, a to i na známých místech
 • nepamatuje si den v týdnu nebo roční období
 • pletení si rodinných příslušníků a blízkých přátel nebo zaměňování cizích lidí za rodinu
 • zapomenutí osobních údajů, jako je jejich adresa
 • opakování oblíbených vzpomínek nebo vymýšlení příběhů k vyplnění mezer v paměti
 • potřebuje pomoc při rozhodování, co si obléknout při nějakém počasí nebo v ročním období
 • potřebuje pomoc s koupáním a ošetřováním
 • občas ztrácí kontrolu nad močovým měchýřem nebo střevem
 • začíná být nepřiměřeně podezřívavý vůči přátelům a rodině
 • může vidět nebo slyšet věci, které tam nejsou
 • mohou být neklidní nebo rozrušení
 • bojují s fyzickými výbuchy, také mohou být agresivní

Jak Alzheimerova choroba postupuje, může se člověk k večeru může cítit neklidnější a může mít potíže se spánkem. Někdy se tomu říká Sundown syndrom (neboli syndrom zapadajícího slunce).

Fáze 5: Těžká demence

Během této fáze fyzické a duševní fungování nadále podstatně klesá a zhoršuje se.

Pokud má osoba v pozdějších stádiích Alzheimerovy choroby těžkou demenci, může mít tyto příznaky:

 • má potíže se souvislou komunikací a používáním mluvy a jazyka
 • myslí si, že jsou v rané fázi života
 • jsou schopni rozpoznat známé tváře, možná kvůli zapamatování si vzhledu osoby v mladším věku
 • potřebují pomoc s osobní péčí, jídlem, oblékáním a používáním koupelny
 • mají o dost vyšší riziko pádů
 • tráví více času v posteli nebo na židli
 • může mít potíže s polykáním
 • může ztratit kontrolu nad střevem a močovým měchýřem
 • může zažít bludy a halucinace
 • může projevovat agresi, případně i vůči pečovatelům, kvůli strachu nebo zmatenosti

Osoba s těžkou Alzheimerovou chorobou má vysokou šanci zemřít na zápal plic. Pneumonie je běžnou příčinou úmrtí u lidí s Alzheimerovou chorobou, protože ztráta schopnosti polykat znamená, že se jídlo a nápoje mohou dostat do plic a způsobit tam infekci.

Mezi další běžné příčiny úmrtí lidí s Alzheimerovou chorobou patří dehydratace, podvýživa a další infekce.

Postup Alzheimerovy choroby

Ne každý člověk prožívá stádia Alzheimerovy choroby stejným způsobem. Jak nemoc probíhá, příznaky se budou mezi jednotlivci celkem dost lišit. Stádia se překrývají.

Osoba nemusí mít všechny výše uvedené příznaky a příznaky mohou přicházet a odcházet. Fáze se mohou také překrývat. Léky mohou na chvíli zpomalit postup a mohou pomoci s příznaky paměti a dalšími kognitivními změnami.

Mezi faktory, které mohou ovlivnit progresi onemocnění, patří:

 • věk, protože progrese může být rychlejší u těch, jejichž příznaky se vyvinou před 65 rokem života
 • genetické faktory
 • fyzické zdraví, protože příznaky mohou postupovat rychleji u lidí se srdečním onemocněním, cukrovkou, opakujícími se infekcemi a těmi, kteří měli v průběhu života několik mrtvic
 • pokud osoba zažívá delirium

Mezi další změny životního stylu, které mohou pomoci zpomalit progresi onemocnění, patří:

 • udržování zdravé stravy
 • dostatek kvalitního spánku
 • správně užívat všechny předepsané léky
 • přestat kouřit
 • omezení nebo vyhýbání se konzumaci alkoholu
 • podstupovat pravidelné zdravotní prohlídky

Pokud osoba s Alzheimerovou chorobou zažije náhlou změnu svých schopností nebo chování, může mít další zdravotní problém nebo infekci. Je důležité co nejdříve vyhledat radu lékaře.

Péče o někoho s Alzheimerovou chorobou může být náročná.

Výhled pacientů

Alzheimerova choroba se vyvíjí pomalu a postupně se zhoršuje po několik let. Nakonec Alzheimerova choroba postihuje většinu oblastí pacientova mozku. Nemoc může negativně ovlivnit paměť, myšlení, úsudek, mluvení a jazyk, řešení problémů, osobnost a pohyb.

Průměrná délka života u osob s Alzheimerovou chorobou se liší v závislosti na mnoha faktorech. Průměrná délka života člověka s Alzheimerovou chorobou je 4–8 let po stanovení diagnózy, ale lidé s Alzheimerovou chorobou mohou žít 20 a více let.

Je důležité si uvědomit, že osoba s Alzheimerovou chorobou je stále stejná osoba, i když se její chování mění. Mnoho lidí s Alzheimerovou chorobou prožívá frustraci, protože je pro ně těžší dělat věci, které dříve dělali, nebo se snaží zapamatovat si věci, o kterých si myslí, že by je měli vědět.

Čím více budou informováni rodinní příslušníci a blízcí o Alzheimerově chorobě a o tom, jak na jednotlivce působí, tím lépe jim bude moci poskytovat pomoc a podporu.

Pamatujte: Pět stádií Alzheimerovy choroby, které jsme uvedli výše ve článku, vám může pomoci pochopit, co se může stát, ale je důležité vědět, že tato stádia jsou pouze hrubým zobecněním. Nemoc je kontinuální proces. Každý člověk má jinou (unikátní) zkušenost s Alzheimerovou chorobou a jejími příznaky.

Sponzorováno

V současné době neexistuje způsob, jak zabránit nebo léčit Alzheimerovu chorobu, ale probíhající výzkum hledá způsoby, jak nemoc zjistit dříve a zastavit nebo zvrátit její postup.

Dále si o této nemoci přečtěte

Studie a zdroje článku

Líbil se vám článek? Ohodnoťte ho.

Autor článku

Daniel Borník (více o nás)

 

Dan miluje sport. Přispívá články zejména z oblasti regenerace, fyzio, cvičení a píše i o nemocech. Náš tým vám všem chce přinášet zajímavé informace ze světa zdraví, cvičení, výživy, rehabilitace a obecně zdravého životního stylu. Ve většině našich článků vycházíme z odborných studií a lékařských prací. Vždy se snažíme na studie odkazovat, ověříte si tak pravost. Více informací o nás najdete zde - mrkněte na náš tým.

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost


Štítky: , ,

Přečtěte si také naše další články

 

2 Komentářů u článku “Jaká jsou stádia / fáze Alzheimerovy choroby?”

 1. OLDŘICH ŠEPS napsal:

  ŽIJI S PŘÍTELKYNÍ KTERÁ MA ALZHRIMOVU CHOROBU
  LEČÍ SE V MOIOLE .POZORUJI RŮZNÉ ZMĚNY V CHOVANÍ.

  • Ano, k tomu dochází celkem často, bohužel.

   Alzheimerova choroba je progresivní neurodegenerativní onemocnění mozku, které postupně ovlivňuje kognitivní funkce, paměť a chování postižené osoby. Chování lidí s Alzheimerovou chorobou může postupně měnit a mohou se objevovat různé symptomy a reakce. Zde jsou některé z běžných změn v chování u osob s Alzheimerovou chorobou:

   Zmatenost a dezorientace: Lidé s Alzheimerovou chorobou mohou zažívat zmatenost ohledně místa, času a identity. Mohou se zapomínat, jaké je datum, nebo se mohou dezorientovat ve svém okolí.

   Problémy s pamětí: Paměťové obtíže jsou jedním z klíčových příznaků Alzheimerovy choroby. Postižení si mohou nepamatovat nedávné události nebo se mohou zapomínat na jména blízkých osob.

   Problémy s komunikací: Postupem času se může zhoršovat schopnost komunikace. Mohou se zapomínat slova, mluva může být nejasná a nesouvislá.

   Agitace a úzkost: Některé osoby s Alzheimerovou chorobou mohou projevovat úzkost, neklid, podrážděnost nebo agitaci. Tyto projevy mohou být způsobeny zmateností a neschopností se vyjádřit.

   Agrese a nepříjemné chování: U některých lidí se může objevit agresivní nebo nepřiměřené chování, což může být důsledkem zmatenosti, frustrace a neschopnosti vyjádřit své potřeby.

   Ztráta schopnosti sebepéče: Postupem času se může ztrácet schopnost provádět běžné denní úkoly, jako je oblékání, koupání a stravování.

   Ztráta zájmů a sociálního zapojení: Lidé s Alzheimerovou chorobou se mohou postupně stávat více izolovanými a mohou ztrácet zájem o aktivity, které dříve milovali.

   Bloudění: Někteří postižení mohou zažívat bloudění nebo se pokoušet opustit své domovy, což může být způsobeno zmateností a touhou najít něco nebo někoho.

   Alzheimerova choroba se projevuje různě u každé osoby, a také se postupem času mohou měnit. Pokud máte v rodině osobu s Alzheimerovou chorobou nebo jste s někým v jejím okolí, je důležité poskytnout jim podporu, porozumění a profesionální péči, která může zlepšit kvalitu jejich života.

Zanechat komentář ke článku

Zpráva